Valon Tiede

../ read this page in English \..

Ascension Jyotish – Veda Astrologia

Jyotish-kartta välittää yksinkertaista ja selkeää viestiä: kaikella mitä tapahtuu tai jää tapahtumatta, on aina jokin perimmäinen hyvä tarkoitus. Kaikki noudattaa käsikirjoitusta joka ohjaa elämän kulkua ja etenemistä. Maailmamme muodostuu siitä miten reagoimme niihin odotuksiin ja haluihin, joita olemme itse projisoineet ulospäin. Emme näe asioita sellaisenaan, vaan niistä muodostamamme tulkinnan. Näkemisellä muovaamme todellisuutta. Elämän käsikirjoituksen rakenne, dramaattinen juonikulku, kasvupisteet ja henkilöhahmot on kuvattu Jyotish-kartassa. Elämän Dharma, ihmisen suhde omaan luontaiseen suuruuteensa, on yksi keskeisimpiä asetelmia Jyotish -kartoituksessa.

Mitä on luontainen suuruus?

Jokaisella meistä on oma luontainen suuruutensa. Jotain mikä tekee sinusta ainutlaatuisen juuri sellaisena kuin olet, vaikka siitä ei syntyisikään laajamittaista ulkoista vaikutusvaltaa. Kuitenkin niin, että eläminen oman luontaisen suuruutesi mukaan tekee elämästä elämisen arvoisen.

Karma ja vapaus

Karma on yksinkertaisesti niinkuin velassa elämistä. Niin kauan kuin elät velassa, elämäsi on tiettyjen velvollisuuksien rajoittamaa, etkä pääse niistä eroon. Kun velka on maksettu pois niin rajoitteita ei enää ole.

Dharma Jooga asetelma

Mikä on sinulle ominaista, mikä tulee helposti ja mikä stressaamalla vaikeimman kautta? Missä voit kokea olevasi voittaja ja mikä auttaa elämään asioiden kanssa joihin et voi vaikuttaa? Ja – miksi asetelma on sinun elämäsi käsikirjoituksessa näin? Mikä auttaa sinua toteuttamaan sitä minkä vuoksi olen syntynyt, ja vapautumaan turhista odotuksista?

Miten tietoisesti seuraat omaa luontaista inspiraatiotasi? Teetkö niin seurauksista riippumatta? Missä määrin huomiosi harhautuu muualle esim. sosiaalisten paineiden, rajoittavien uskomusten tai käytännön velvollisuuksien vuoksi – ja miten tulet toimeen sen kanssa? Usein emme näe asioita sellaisenaan, vaan niihin kohdistuvat torjuntamme. Opimme elämään eri rooleja, hakemaan hyväksyntää itsen ulkopuolelta.

Ihminen voi olla materiaalisesti hyvin menestyvä (Artha), tai taitava junailemaan asioita omien halujensa mukaiseksi (Kama). Ennen pitkää saattaa kuitenkin tulla raja vastaan, ja ihmisessä aukeaa nk. sydämen pimeä piste: tietoisuus siitä miten mikään mitä itse saa aikaan ei tule riittämään, eikä edes tiedä mitä kannattaisi haluta. Parhain mitä pystyy mieltämään on vapautuminen kaikesta maallisesta (Moksha), päästä varhennetulle eläkkeelle.

Vain sellainen pyrkimys, joka noudattaa omaa luontaista suuruuttasi, voi tuottaa kestävää täyttymystä, onnea ja hyvinvointia – pyrkimys oppia tunnistamaan oma luontainen ainutlaatusi kaikessa mitä tulee vastaan, ja toimia sen mukaan. Elämä elää sinun kauttasi ja tarjoaa loppumattomasti mahdollisuuksia itsesi löytämiseen, yhä uudestaan. Oman elämäsi Dharma, joka on ainoa todellisen vapauden perusta.

Elämän käsikirjoitus

Jo alle kolmen kuukauden iässä olemme erittäin valmiit tutkimaan millaiseen maailmaan olemme syntyneet. Tietyt asiat ovat hyvin luontaisia ja helppoja, toiset asiat ovat enemmän haasteellisia ja vaikeita – mutta ne on silti tarkoitus ottaa haltuun tämän elämän aikana. Mikä on valmiutesi tunnistaa elämän oikea suunta, kulkea sitä kohti ja organisoida käytännön asiat niin että elämä tyydyttää sinua?

Jyotish -kartasta voidaan tutkia milloin on suotuisa aika erilaisten asioiden ja halujen toteuttamiselle elämässä, milloin edellytykset onnistua ovat otollisimmat. Voidaan tutkia mitkä asiat vaikuttavat siihen mitä elämä tarjoilee sinulle tässä ja nyt. Elämän käsikirjoituksen kokonaisrakenne, dramaattinen juonen kulku, kasvupisteet ja henkilöhahmot on kuvattu Jyotish -kartassa.

Elämän Käsikirjoituksen muuttaminen

Miten oman elämänsä käsikirjoitusta voi muuttaa?
Miten karmasta voi vapautua?

Kaikki on lähtöisin tästä: Ihminen manifestoi todellisuutta näkemisellään. Millaisena valitset nähdä asiat, sen mukaisena ne sinulle konkretisoituvat. Syntyessämme tänne, olemme luvanneet ylistää elämää. Näkeminen on tiedostamista, tietoisen valinnan tulosta. Velassa eläminen on sitä, että näet asiat rajoittuneina ja vääristyneinä, jolloin näkeminen manifestoi asiat rajoittavina kokemuksina; asioiden näkeminen rajoittuneina manifestoi stressin värittämää elämää. Velan pois maksaminen tarkoittaa oman näkemisen tietoista muuttamista, valita nähdä asiat sellaisina kuin ne todella ovat – ylistämisen arvoisina eli alkuperäisen lupauksemme mukaisina. Asioiden näkeminen tällä tavalla alkaa manifestoimaan totuuden mukaista kokemusta elämästä.

Kun tulet riittävän tietoiseksi siitä minkälaista prosessia ja elämänkulkua käsikirjoituksesi edustaa, väistämättä tiedostat myös sen Ainut-Laatuisuuden, eheyden ja tarkoituksenmukaisuuden. Ei ole toista samanlaista, kaikki on jo oikealla paikallaan, jo sellaisenaan täydellistä ja aitoa, luotu todentamaan oman elämän ainutlaatuista tarkoitusta. Tiedostaminen tuo aina mukanaan vapauden valita: nähdä elämä sellaisena kuin se eteen aukeaa, tarvitsematta tyytyä vähempään kuin minkä arvoinen todella olet, ja minkä arvoista elämä todella on.

Jyotish-kartan asetelmat voivat näyttää kaikki mahdolliset perusteet sisäisen tyytyväisyyden tuntemiseen, mutta sinun on kuitenkin itse valittava tuntea sitä. Sinun vastuullasi on pitää alkuperäinen lupauksesi: Olla totta itsellesi, nauttia elämästä fyysisessä kehomaailmassa, ja laskea irti uskomuksista jotka rajoittavat kykyäsi nähdä oleminen aitona ja eläminen inspiroivana.

Miten elämä manifestoituu

Jyotish –kartta kuvaa Elämän käsikirjoitusta ja sen tuotantosuunnitelmaa, eri elämänalueiden suhteen. Omasta tietoisuudestamme käsin tuotamme konkreettisten olosuhteiden, tilanteiden ja tapahtumien muotoon ne kokemukset joita meidän on tarkoitus elämässä läpikäydä.

Se minkä on tarkoitus toteutua, avautuu ensin puhtaan tiedostamisen tasolla mahdollisuutena, jonka mukaan mieli alkaa kohdistaa huomiota enemmän tietylle sektorille ja muu jää uinumaan.

Seuraavalla tasolla mieli alkaa kiinnittää ajatuksia valitun sektorin asioihin, ja mitä enemmän ajattelet noita asioita sitä enemmän voit huomata myös käytännön arjessa kiinnittäväsi huomiota niihin kun ne tulevat jossain eteen.

Kun ajatukset alkavat pyöriä mielessä itsepintaisemmin, ne alkavat aktivoimaan tunnetiloja kyseisiä asioita kohtaan, joko puolesta tai vastaan.

Tunnelatauksen vahvistuessa syntyy magnetismia, jolla alat vetää puoleesi asioita, olosuhteita ja tilaisuuksia mitä tarvitset kyseisten ajatusten konkretisoimiseen käytännön elämässä. Palaset alkavat elämäsi pelissä siirtyä sillä tavalla paikalleen, että kokemukset voivat toteutua.

Energiat joiden ”agendaan” kuuluu näiden asioiden tuottaminen, pääsevät siten vaikuttamaan elämässäsi tuotantosuunnitelman mukaisesti, omalla ajallaan.

Mitä Jyotish-kartalla voi tutkia

Jyotish selkeyttää kykyä luoda omaa elämääsi. Tunnetko tarvetta tehdä elämänmuutosta? Tai hakea elämälle uutta suuntaa? Miten ratkaista ihmissuhteissa esiintyviä ristiriitoja tai epäharmonioita? Miten suhtautua alan vaihtoon, erilaisten asioiden ja projektien aloittamiseen tai lopettamiseen?

Ehkä elämä ei enää tyydytä mutta et tiedä mitä kannattaisi haluta.

Jyotish näyttää minkälaisiin haasteisiin olet piilottanut elämäsi kultajyvät. Voit oppia ymmärtämään paremmin mistä elämän kiemurat ovat peräisin. Mistä löytyy kosketus omiin uinuviin kykyihisi, ja miten teet valintoja joita ei tarvitse katua jälkeenpäin. Kaikki tämä on sellaista mitä voidaan tutkia Jyotish syntymäkartan perusteella.

Mitä Jyotish- kartoitus näyttää käytännössä?

Emme ole syntyneet sattumalta tähän elämään. Jokaisella asialla, tapahtumalla ja kokemuksella on jokin perimmäinen hyvä tarkoitus. Jyotish -syntymäkartta kuvaa sitä käsikirjoitusta jonka mukaan elämä etenee. Kirjaimellisesti käännettynä Jyotish tarkoittaa ”Valon Tiede”, ja sen perusteet ovat tuhansia vuosia vanhoissa Veda-kirjoituksissa.

Jyotish syntymäkartta näyttää:
1. Mitä olet valinnut kasvun tavoitteeksi tässä elämässä, ja millä aikataululla;
2. Minkälaisen persoonan olet valinnut työvälineeksi, ja miten se on virittynyt kasvuhaasteiden kohtaamiseen;
3. Miten eri elämänalueet tarjoavat kasvun haasteita, ja missä muodossa.

Mitä Jyotish-kartalla voidaan tarkastella

Jyotish –kartan tutkiminen voidaan kohdistaa mm. seuraaviin elämänalueisiin:

* Elämän polku ja tarkoitus, intentio ja tiedostaminen, Karma
* Fyysinen terveys ja konstituutio, fyysiset vaivat
* Arvaamattomat muutokset, onnettomuudet
* Vauraus ja varallisuus, resurssit ja toimeentulo
* Työ, ura ja ammatti, liiketoiminta
* Perhe, vanhemmat, sisarukset, sukulaiset, sukulinja ja perimä
* Avioliitto, kumppanuudet, sosiaalinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet
* Saavutukset, suoritukset, aikaansaannokset
* Kyvyt ja taipumukset, luontainen suuruus ja Dharma
* Kulkuvälineet, paikan ja tilan muutokset, liikkumisen vapaus
* Omistautuminen, henkisyys ja henkiset harjoitukset
* Uskomusjärjestelmät, asenteet, uskonto ja filosofia
* Taitojen kehittäminen, heikkoudet ja vahvuudet, piilevät kyvyt
* Onnellisuuden kokeminen, paras ja pahin mitä elämä voi tarjota