Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Kirj. Swami Rama

Henkistä kehitystä harjoittavan ihmisen kannattaa tulla tietoiseksi omasta egoismistaan. Myös ihminen joka harjoittaa totuudenmukaisuutta, väkivallattomuutta jne., voi hyvin ruokkia omaa egoaan. Egoismi joka liittyy henkisyyden harjoittamiseen on paljon salakavalampaa ja vahingollisempaa kuin maalliseen suorittamiseen ja saavutuksiin liittyvä egoismi. Ihminen pystyy harjoittelun avulla tehostamaan keskittymiskykyään, hän voi puhua totuudenmukaisesti, hän voi palvella toisia – mutta ei silti pysty saavuttamaan perimmäistä Totuutta ellei hän luovuta egoaan korkeamman Itsensä Tietoisuudelle.  Egoismin muuri voi vieraannuttaa hänet omasta sisäisestä todellisuudestaan. Vasta kun ihminen ylittää oman itsekeskeisen asenteensa, hän voi löytää sisimmästään aukeavan olotilan johon suostumalla hän kykenee rakastamaan kaikkea ja kaikkia eikä sulkemaan mitään pois. Ihminen joka ei pysty rakastamaan lähimmäisiään ei pysty myöskään rakastamaan Jumalaa.

Ihminen puhdistaa itseään laskemalla irti omista heikkouksistaan, ei piilottamalla eikä yrittämällä kieltää niitä. Heikkouksista irti laskeminen tarkoittaa oman haavoittuvaisuuden paljastamista. Upanishadien mukaan ensimmäinen askel on tehdä tietoinen valinta: ”päätän olla toistamatta samaa virhettä yhä uudestaan.” Toinen askel on paljastaa heikkous, tunnustamalla se sellaisten ihmisten edessä jotka kykenevät kuuntelemaan hyväksyvän myötätuntoisesti. Tämä askel vapauttaa ihmisen syyllisyydestä, häpeästä, peloista ja itsensä tuomitsemista, ja palauttaa hänelle tietoisuuden omasta tahdonvoimastaan ja sisäisestä hyväntuulisuudestaan. Kolmas askel on muistuttaa itseään tämän tahdonvoiman avulla alkuperäisestä valinnasta olla toistamatta samaa virhettä uudestaan, ja valita itselleen hyödyllinen tapa toimia tästä eteenpäin. Länsimainen psykologia kutsuu tätä itsensä kouluttamiseksi; joogapsykologia kutsuu tätä itsensä transformoimiseksi.

Jos ihminen kieltää itsensä tai jättää oman luontaisen potentiaalinsa hyödyntämättä, hän kärsii. Hän kokee itsensä heikoksi ja kyvyttömäksi palvelemaan toisia tai yhteistä hyvinvointia vaikka niin haluaisikin. Voidakseen hyödyntää omaa sisäistä potentiaaliaan, ihmisen tulee luovuttaa egonsa korkeamman Itsensä, sisäisen henkisyytensä käyttöön. Vailla luottamusta näkymättömään todellisuuteen, ihmisen on mahdoton vapautua levottomuudesta, turvattomuudesta ja ahdistuksesta. Vapautuessaan egonsa orjuudesta ihminen lakkaa takertumasta kehoonsa, aisteihinsa ja mieleensä. Elämää alkaa ohjata erottelukyky ja luottamuksen tunne siihen miten elämä kantaa. Ihminen löytää tien oman sydämensä todellisuuteen. 

Ihminen pystyy puhdistamaan mielensä ja sydämensä vasta kun hän organisoi elämänsä oikeiden sisäisten prioriteettiensa mukaiseksi. Mieli joka vaeltaa hajanaisesti ulkoisessa materiaalisessa todellisuudessa, ei löydä aikaa eikä energiaa elämän tarkoituksen mietiskelyyn. Kun sydän on sekaisin ristiriitaisista tunnetiloista, siinä ei löydy tilaa pyyteettömälle rakkaudelle, myötätunnolle ja palvelunhalulle. Kun ihminen valitsee ensisijaiseksi prioriteetikseen rakkauden, hän voi saavuttaa omat tavoitteensa ja tyydyttää omat tarpeensa häiritsemättä toisia. Rakkaus kaikkia luomakunnan olentoja kohtaan puhdistaa ihmisen sydänolemuksen. Tietoisuus avartuu. Ihminen alkaa nähdä koko universumin kaikkine tapahtumineen henkisen Tietoisuuden manifestaationa ja ilmentymänä.

Oman totuuden horoskooppi

Mitä tarkoittaa olla totta itselleen? Heinäkuun täysikuun jakson aikana voit tutkia tuota kysymystä omassa elämässäsi seuraavan horoskoopin avulla. Ennen kuin luet pidemmälle, kysy itseltäsi: mikä on sinulle elämässä tärkeämpää kuin mikään muu, vaikka se ei kenellekään toiselle merkitsisi yhtään mitään?

Seuraavassa horoskoopissa on neljä kategoriaa, valitse niistä ensin se jonka kanssa resonoit parhaiten. Sitten valitse kyseisen kategorian alta yksi kolmesta näkökulmasta, jota käytät oman elämäsi tarkasteluun.

Kategoria  1: jos koet elämäsi orastavana itämisenä, uuden kasvun esiin nousuna.

Oinas: määrätietoinen toiminta oman karmasi hyväksi paljastaa sinulle aidon onnellisuuden todellisen alkulähteen, omassa sisimmässäsi. kaikilla asioilla on idealistinen ydin joka auttaa sinua hoitamaan velvollisuutesi.

Leijona: se miten valitset palvella, miten valitset kohdata sisäisen vastarintasi, kehittää tietoisuutta siitä mikä on oman elämäsi kaikkein tärkein hetki. Jokainen kokemus on yhdistelmä sitä miten sinä ymmärrät todellisuuden, ja sitä millaista todellisuus on.

Jousimies: tietoisuus konkreettisista, kestävistä arvoistasi ohjaa sinua tiedostamaan totuutta siitä kuka sinä olet, epävarmuuksien ja muutosten keskellä. Vältä fanaattisuutta. On olemassa kokonainen kirjo tietoisuuden eri muotoja kaikkein tietämättömimmästä kaikkein itsetietoisimpaan.

Kategoria 2: jos koet elämäsi kukintona, puhkeamisena kukkaan.

Härkä: ota uskon loikka. Valitse mihin investoit luottamuksesi. Kuten eräs on sanonut: ”ehkä se on piru, tai ehkä se on jumala, mutta jokainen palvelee jotakin.” Jotta idea voi olla tosi, sen täytyy manifestoitua elävän muodon kautta.

Neitsyt: kyky oma totuutesi siitä mitä aistit yrittävät sinulle syöttää, kehittää halua löytää rakkaus joka kestää eikä katoa. Voitko sanoa että maailmasi on todellinen? Vai onko se jotain mikä ilmenee sinulle sellaisena?

Kauris: löydä itsesi rakentamalla maailmaasi tiili tiileltä, kivi kiveltä, ja ole tietoinen sen suhteen minkä kanssa antaudut läheiseen suhteeseen. Sinä tiedät mikä on totta; oletko valmis näkemään sen?

Kategoria 3: jos koet elämäsi jonkin syvän heräämisenä sisimmästä käsin.

Kaksoset: mihin hyvänsä sitoudut ja minkä eteen näet vaivaa, valitsemasi fokuksen intensiteetti on näyttänyt saavuttaneen päämääränsä. Nauti hyvinvoinnista ja menesty. Vaikka et pysty rationaalisesti laskelmoimaan miten, se mitä sinulla elämässä on, manifestoi sitä mitä olet pyytänyt.

Vaaka: kun vedät syvään ja rauhallisesti henkeä ja annat mielesi rauhoittua, totuus siitä mikä on oikeaa tasapainoa ohjaa sinua kohti oikeaa ja tuottoisaa toimintaa. Ympärilläsi on kokonainen universumi jota voit tarkkailla ja johon voit osallistua.

Vesimies: ota etäisyyttä siitä miten kontrolloit asioita ja pyrit pitämään niistä kiinni; tästä voi olla sinulle luovin ja innovatiivisin strategia fokuksen kehittämiseen. Olettaen että sielu on olemassa – miten tämä asia voi olla hyödyllinen?

Kategoria 4: jos koet elämäsi uuden tulemisen piilevänä siemenenä.

Rapu: partnerit ja ihmissuhteet sekä elämäntyyli jolle valitset omistautua tarjoavat mahdollisuuden antaa oman totuuutesi loistaa. Se minkä kanssa antaudut läheiseen suhteeseen, siitä tulee sinun meditaatiosi. Ei edellytä minkäänlaista uskoa.

Skorpiooni: intuitiosi ohjaamana, ota asento ja asenne jolla valtaat oman tilasi elämässä. Kumarra sitä, mikä tekee sinusta sen, mitä ilman sinä et olisi se kuka sinä olet. Jokaisen tapahtumisen taustalla on jotain mikä saa sen tapahtumaan.

Kalat: minkä hinnan olet valmis maksamaan siitä että halusi tyydyttyvät? Ohjaa aistejasi katsomaan sitä, kuuntelemaan sitä, haistamaan sitä, maistamaan sitä, koskettamaan sitä. Ideoiden on vaikea menestyä ja voida hyvin jos ne vain leijailevat ilman maadoitusta.

Olla totta itselleen

Yksilöllisyys ja persoonallisuus ovat kaksi eri asiaa. Persoona on materiaalisen kehon ominaisuus, käyttöliittymä jonka avulla ihminen operoi maailman kanssa. Persoona syntyy perimän kehojen fyysisestä informaatiosta käsin, ja sitä muokkaa elämän aikana ihmiseen kohdistuvat odotukset siitä minkälainen persoona maailma haluaa hänen olevan. Sitä voi muovata myös se miten ihmisen sielu eli tietoisuus pyrkii ilmentämään itseään kehon ja persoonan kautta. Kun keho kuolee, myös persoona katoaa. Jos ihminen samaistuu vahvasti keholliseen persoonaansa, hänelle voi syntyä harhakuva että kehon kuollessa myös hän itse ja hänen minuutensa katoaisi.

Yksilöllisyys ei ole kehollista. Yksilöllisyys on ikuisen, kuolemattoman sielutietoisuuden ominaisuus. Sielun näkökulmasta me olimme ainutlaatuisesti yksilöllisiä jo ennen syntymistämme näihin kehoihin. Yksilöllisyys ei synny meissä maallisen kasvun myötä, mutta sielu oppii  ilmentämään ainutlaatuista yksilöllisyyttään tietoisemmalla tavalla elämän edetessä ja itsetietoisuuden kehittyessä. Tämän kehityksen myötä ulkoinen persoona voi muuttua yhä enemmän sisäisen yksilöllisyyden näköiseksi ja oloiseksi. Tietoisuutena sielu oli olemassa jo ennen fyysistä syntymää, eli se on olemukseltaan ikuinen. Ikuisena se on kuolematon, eli sielutietoisuus ei myöskään katoa kun fyysinen keho kuolee. 

Sielun kuolematonta ja ainutlaatuisesti yksilöllistä tietoisuutta voi helpoiten kokea sisäisten prioriteettien muodossa. Mikä on sinulle tärkeämpää kuin mikään muu maailmassa, vaikka se ei merkitsisi kenellekään toiselle yhtään mitään, ja riippumatta siitä mitä mieltä muut siitä ovat tai eivät ole? Tämä prioriteetti on sielusta peräisin. Se on nimenomaan sinun kuolemattoman sielusi yksilöllisesti ainutlaatuinen prioriteetti, ja sitä noudattamalla olet totta itsellesi. Jos vertaat tuota asiaa siihen mikä on muille maan päällä eläville sieluille tällainen elämääkin tärkeämpi asia, huomaat miten yksilöllisiä nämä prioriteetit ovat. Jokaisella on oma ainutlaatuinen versionsa asiasta, ja siinä juuri näkyy se miten meidän sielumme ovat ainutlaatuisesti yksilöllisiä. Tämä yksilöllinen prioriteetti on ollut olemassa jo ennen kuin synnyimme, se on toiminut perustana sille miten olemme syntyneet juuri tähän elämään, juuri tähän aikaan ja paikkaan ja näihin olosuhteisiin, juuri tähän sukuperimään, esittämään juuri tällaista persoonaa. Se miten saamme tämän prioriteetin näkymään omissa elämän valinnoissamme, se kehittää kykyämme tiedostaa oman sielumme ainutlaatuista yksilöllisyyttä. Ja tämä yksilöllisyys on ainut asia jonka saa vietyä ulos maallisesta elämästä kun kehollinen persoona sammuu. Se miten onnistumme tulemaan tietoiseksi tästä prioriteetista ja sen todellisesta alkuperästä, on ainut asia mitä elämästä voi jäädä käteen.

Jos haluat tiedostaa mitä sielusi haluaa sinun oivaltavan, kysy itseltäsi: mikä on minulle elämässä tärkeämpää kuin mikään muu, täysin riippumatta siitä välittääkö kukaan muu tästä asiasta yhtään mitään? Ne ajatukset ja tunnetilat ja kaipaukset ja halut joita tämän kysymyksen parkkeeraaminen mieleesi herättää, opettavat sinut käymään keskustelua oman sielusi kanssa. 

Aina ja ikuisesti

Miten onnistuisimme kokemaan mitä tarkoittaa olla ikuinen?

Materiaalinen valvetilamieli haluaa hahmottaa asioita selkeästä kiintopisteestä käsin: missä kohtaa asia sai alkunsa? Jos mieli pystyy määrittämään täsmällisen syntymäajan, se pystyy konstruoimaan asian koko elinkaaren, ja kokee että homma on hallussa. Mieli joka yrittää ymmärtää mitä tarkoittaa “olla olemassa vaikka ei ole koskaan syntynyt” kiertyy monelle mutkalle ja menee solmuun. Mieli pärjää vielä jotenkuten sen ajatuksen kanssa, että ikuisuus ulottuu tästä hetkestä kohti tulevaisuutta, siitä voidaan keskustella ja se voidaan aina kumota jos tarve vaatii.

Mutta ajatus siitä että ei ole koskaan syntynyt, ja kuitenkin on aina ollut olemassa? Sitä yhtälöä ei ole mahdollista ratkaista. Mielen näkökulmasta sehän tarkoittaisi että… ei tarvitse suorittaa mitään eikä takertua mihinkään koska kaikki jo on… ja se nyt vain ei ole realistista. Piste.

Koskaan ei tule ajan hetkeä jolloin sielu lakkaisi olemasta ikuinen. Koskaan ei ole ollut ajan hetkeä jolloin sielu olisi alkanut olemaan ikuinen. “Ajan hetki” ja “olla ikuinen” ovat samassa lauseessa yhteensopimattomia ajatuksia.  Ja tämä osoittaakin mikä on ihmisenä olemisen ydinkysymys. Ajallinen hetkellisyys ja ikuinen olemassaolo viittaavat kahteen eri todellisuuden olotilaan, materiaaliseen olemassaoloon ja henkiseen, transkendentaaliseen olemassaoloon. Ihminen on olento jolla on kyky liikkua edestakaisin näiden olotilojen välillä, ja jopa kokea niitä molempia samanaikaisesti. Tai ainakin ihmisyyden potentiaali sisältää mahdollisuuden oppia kokemaan tätä.

“Olla ikuinen” tarkoittaa että koskaan ei tule sellaista hetkeä jolloin kaikki olemassaoleva kerralla ratkeaisi ja lakkaisi olemasta. Tulemmeko joskus kokemaan hetken jolloin kellot alkavat yhtäaikaa soida joka puolella maailmaa ja maapallon kaikissa kolkissa kaikuu julistus: “nyt tämä on kaikki valmista, nyt voimme kaikki mennä kotiin”?

Tuskin. 

Sen sijaan, maailmassa on kaiken aikaa mitä erilaisempia elämänmuotoja tulossa ja menossa, jokainen oman ainutlaatuisen lähestymistapansa ja tutkimusmatkansa mukaisesti. Aina on sieluja jotka ovat juuri saapuneet maaplaneetan teemapuistoon ja etsivät paikkaa mihin parkkeerata kehollisen käyttövälineensä seuraavan elämän ajaksi, on sieluja jotka ovat kolunneet maita ja mantuja ristiin rastiin jo lukuisten elämien muodossa ja ovat valmiita luovuttamaan sisäänpääsyrannekkeensa tähän todellisuuteen, ja kaikkia mahdollisia variaatioita siltä väliltä. Meille kaikille on yhteistä halu olla se kuka todella olemme, aina ja ikuisesti, ja tutkia omaa olemistamme materiaalisen todellisuuden puitteissa. Tämä tutkiminen tapahtuu käyttämällä vapaata tahtoa ja sitten kokemalla noiden valintojen seurauksia. Karma on hallinnollinen periaate joka hoitaa kirjanpitoa kaikista niistä kohtaamisista ja kauppatapahtumista, joita tämän prosessin kuluessa esiintyy.

Parashara kuvaa sutrissaan Jyotish-astrologian perustan: “jivanam karma phalado graha rupi janardana.” Se tarkoittaa: grahat palvelevat korkeinta persoonaa, toimittamalla eläville olennoille niiden tekojen tuottamat hedelmät. Grahat viittaa eläviin henkisiin olentoihin joiden tietoisuuksia planeetat edustavat. Korkein persoona on tietoisuus joka ylläpitää pistettä missä kaikki tasapainottuu. Jyotish-kartta kuvaa karman pistesaldoa nykyistä elämää varten, sekä arvioituja saapumisaikoja erilaisille karman hedelmätoimituksille. Tutkimalla Jyotish-karttaa voimme muotoilla toimivia strategioita menestymiselle maallisessa elämässä. Nämä strategiat perustuvat siihen miten totuudenmukaisesti näemme itsemme, ja se puolestaan määrittää minkälaisena näemme kaiken muun.

Tutkimme oman näkemyksemme todenperäisyyttä yksi valinta kerrallaan. Henkisen transkendentin todellisuuden tasolla kaikki teot ja niiden seuraukset ovat jo olemassa samanaikaisesti, mutta materiaalisessa todellisuudessa meidän on tehtävä valinta, joka saa kaikki potentiaaliset mahdollisuudet tiivistymään yhteen konkreettisesti koettavaan kokemukseen. Ilmaisemme omaa ikuisen kaikkiallista ydinolemustamme, rajaamalla itsemme tiettyyn paikkaan yhden ohikiitävän hetken ajaksi. Jyotish-kartan kuvaama elämän suunnitelma on sisäänrakennettuna meidän kehollisen persoonamme solurakenteessa. Voimme lukea tätä karttaa tarkkailemalla mitä tapahtuu omassa sisimmässä ja suhteessamme ulkomaailmaan. Me olemme tuo suunnitelma joka kertoo mitä olemme tulleet kokemaan ja tutkimaan tämän elämän ajaksi. Me olemme ikuisuuden lihallistuneita ilmestyksiä. Me olemme eläviä yksilöllisiä demonstraatioita siitä mitä kaikkea ihminen voi olla ja minkälainen potentiaali hänessä uinuu ja odottaa, aina ja ikuisesti.

Ihmisen aito olemus

Jos meistä jokainen on materiaan sukeltanut kuolematon sielu, eli Atman, niin tärkein asia meidän maanpäällisessä elämässämme on tarkkaileva osallistuminen, elämän tietoinen todistaminen. Maallinen elämä on kosminen todistajansuojeluohjelma. Kuolemattomina sieluina me kannamme transkendenttaalisen todellisuuden ominaisuuksia. 

Ensinnäkin, meidän sielumme on ikuinen, kuolematon. Sielu oli olemassa jo kauan ennen kuin synnyimme ihmiselämään, ja tulee jatkamaan olemassaoloaan sen jälkeen kun jätämme fyysisen käyttövälineemme. Emme ole ikuisia minkään saavutuksen ansiosta, vaan luonnostamme. 

Toiseksi, meidän sielumme on luonnostaan myös tietoinen. Meidän tietoisuutemme oli olemassa jo ennen kuin synnyimme, tietoisuus ei kehity meille minkään maallisen suorituksen ansiosta, ja tietoisuutemme tulee jatkumaan sen jälkeen kun poistumme materiaalisesta olomuodostamme. 

Kolmanneksi, meidän sielumme on luonnostaan autuaallisen onnellinen ja iloinen. Meidän kykymme olla onnellinen ei ole riippuvainen mistään ulkoisista tekijöistä, eivätkä mitkään olosuhteet voi hävittää meidän kykyämme olla onnellinen. Ja tässä kohtaamme ihmisenä olemisen perushaasteen. Mahdollisuus tutkia itseämme materiaalisen olemassaolon kautta sisältää myös mahdollisuuden vapaan tahdon käyttämiseen. Meillä on oikeus täysin vapaasti unohtaa miten olemme luonnostamme onnellinen, meillä on vapaus kokea elämämme niin suurena kärsimyksenä kuin haluamme. Meillä on myös täysi vapaus unohtaa olevamme tietoisia ja uppoutua syvälle materiaaliseen tiedottomuuteen, elää itsemme unohtavassa muistinmenetyksen tilassa. Meillä on myös täysi vapaus unohtaa miten olemme ikuisia ja kuolemattomia, ja samaistua materiaalisen kehon rappeutumiseen ja kuolevaisuuteen. Meillä on täysi vapaus uskoa, että elämme vain yhden sattumanvaraisen elämän jossa on hyvin vähän liikkumisvaraa, kunnes kuolemme. Tämä vapaus on meidän oikeutemme.

Neljänneksi, emme ole osa mitään tasapäistä kollektiivia jossa kaikki myötäilevät yhtä ja samaa elämisen direktiiviä. Sielumme ovat kaikki yksilöllisen ainutlaatuisia, jokainen noudattaa elämässään hyvin yksilöllisiä prioriteetteja. Olimme yksilöllisiä jo ennen syntymistämme, yksilöllisyytemme ei ole seuraus mistään elämän aikaisesta kasvuprosessista, ja yksilöllisyytemme tulee jatkumaan senkin jälkeen kun jätämme maallisen tomumajamme. Eikä tämä koske pelkästään tätä nykyistä elämää: ikuisen olemuksemme ansiosta tietoisuutemme ja onnellisuutemme ja yksilöllisyytemme jatkuvat elämästä toiseen, ovat jo jatkuneet satojen ellei tuhansien elämien ajan, ja tulevat edelleen jatkumaan. Maanpäällinen materiaalinen olemassaolo tarjoaa meille mahdollisuuksia kokemusten saamiseen ja oppimiseen. Karmallinen kirjanpito vaikuttaa osaltaan siihen miten opintojesi valmistuminen aikaistuu tai viivästyy, mutta se on vain sivuseikka.

Aivan niinkuin ihminen kasvaa katoavassa ruumiissaan lapsesta nuoreksi, aikuiseksi ja lopulta vanhukseksi, samaten katoavan ruumiin kuollessa kuolematon tietoisuus siirtyy toiseen ruumiiseen. Viisas ihminen ymmärtää tämän eikä häiriinny tällaisista muutoksista. Yksilö jota mielihyvän ja kivun vaihtelut eivät häiritse, kykenee ottamaan haltuunsa oman ikuisen ja kuolemattoman luontonsa.” (Bhagavad Gita, kappale 2, säkeet 13 ja 15)

Jotta meille tarjoutuu mahdollisuus kokeilla vapaan tahdon käyttöä, kukin ainutlaatuisen omapäisellä  tavallaan, tarvittiin äärimmäisen pitkälle järjestäytynyt universumi. Karman mekanismi on täysin oikeudenmukainen ja tehokas tapa pitää kirjaa siitä mitä kaikkea on menossa. Karma on universaali systeemi joka hoitaa kirjanpidon meidän puolestamme, sillä aikaa kun me palloilemme selfie-kuplassamme ympäri universumia elämästä toiseen. Karma ei ole palkinto eikä rangaistus. Me voimme kokea syyn ja seurauksen prosessin mukavana tai epämukavana, mutta se on vain yksinkertainen reaktiojärjestelmä, jonka ansiosta voimme oppia ja korjata lentorataamme. 

Meidän elämämme toteutuu materiaalisessa maailmassa, joka toimii hyvin täsmällisten luonnonlakien alaisena. Näiden luonnonlakien noudattaminen tuottaa miellyttäviä kokemuksia; luonnonlakien rikkominen sen sijaan tuottaa epämukavia kokemuksia. Asia on näin yksinkertainen. Halu ja pyrkimys toimia harmoniassa luonnonlakien kanssa tarkoittaa kehittymistä kohti omaa todellista luontoamme, toimintaa tavoilla jotka edesauttavat kaikkien yhteistä hyvää ja hyvinvointia. Veda-termeillä tämä lähestymistapa on nimeltään ”deva”. Tälle vastakkainen lähestymistapa on nimeltään ”asura”: halu ja pyrkimys käyttää luontoa hyväkseen oman egoistisen hyödyn tavoittelussa, välittämättä siitä missä määrin ja kenelle tuotetaan vahinkoa, tai mitä sivuvaikutuksia toiminnalla on jälkipolvia ajatellen. Ihminen elää maassa osana materiaalista ravintoketjua, joten pysyäkseen hengissä hän tulee aina tuottamaan jonkin asteista vahinkoa jollekin toiselle elämänmuodolle. Mutta Vedan ikivanha ekologia käsittää myös väkivallattomuuden eli ”ahimsa” -periaatteen: ota sen verran mitä tarvitset, niin että  tuotat mahdollisimman vähän vahinkoa, ja korvaa se mitä olet ottanut. Nykypäivänä tästä käytetään nimitystä ”kestävä kehitys.”  Asura -asenne tarkoittaa ihmiskunnan yhteisten resurssien kannibalisoimista toisten kustannuksella, luonnonlaeista piittaamatonta oman hyödyn varmistamista. 

Deva ja asura vaihtoehdot löytyvät kumpikin meistä kaikista. Deva -mentaliteetti on valmis tekemään kaikkensa säilyttääkseen rauhanomaiset suhteet neuvottelujen ja yhteistyön avulla; asura -mentaliteetti antaa mieluummin maailman palaa poroksi kuin luovuttaa jotain mitä ei saa haltuunsa. Häikäilemätön luonnonvarojen riisto viimeisten 100 vuoden kuluessa, riippuvaisuus ikivanhan dinosaurusveren polttamisesta (fossiiliset polttoaineet), samoin kuin kuin nykyinen sotatilanne Ukrainassa, demonstroivat tätä selkeästi. Me elämme Riitelyn Aikakautta, sanskriitinkieliseltä nimeltään Kali Yuga, ja mihin se voi johtaa on ennakoivasti kuvattu jo 5500 vuotta sitten Mahabharata -eepoksessa. 

Jokainen yksilö joka valitsee tietoisesti seurata omaa Dharmaansa ja tarkoitustaan elämässä, kohtaa ennen pitkää tilanteen joka pyytää häntä määrittämään oman totuutensa, omalla kokemustasollaan. Minkälaiset elämäntapahtumat nostavat tämän esiin, siihen vaikuttaa paljolti yksilön karma eli hänen oman henkisen kasvunsa keskeneräisyydet jotka pyrkivät hakemaan ratkaisua. Istuminen maailmalta eristyksissä jossain vuoristoretriitissä, harmonisoimassa haluihin ja odotuksiin liittyviä sisäisiä ristiriitoja meditatiivisessa transsissa, voi olla yksi tapa ratkaista asiaa – jos löydät siihen mahdollisuuden. Nykyisessä maailmantilanteessamme paljon tehokkaammin toimivampi tapa on tehdä omasta karmastasi joogaharjoitus. Kohtaa omat arkiset haasteesi pyrkien aktiivisesti luomaan tasapainoa asioissa joihin sinä voit konkreettisesti vaikuttaa käytännön elämän tasolla, omia luontaisia taipumuksiasi hyödyntäen. 

Ensinnäkin, tee tietoinen valinta sen suhteen mikä ilmentää todellista luontoasi: kertakäyttöinen elämä vai ikuisesti tietoinen ja yksilöllinen sielu. Se millaisena valitset nähdä itsesi, vaikuttaa kaikkeen muuhun mitä seuraa. 

Toiseksi, valitse mitä palvelet ja kenen hyväksi toimit, koska jos jätät valitsematta niin väistämättä päädyt palvelemaan omia egoistisia tarkoitusperiäsi, ja nykyinen maailmantilanne on nimenomaan selfie-egojen keskinäisen kamppailun luomus. 

Kolmanneksi, toimimalla tästä tietoisuudesta käsin joka hetki, pyri vaikuttamaan tavoilla jotka ilmentävät sinun todellista luontoasi ja luontaisia taipumuksiasi, lahjakkuuttasi ja kiinnostuksiasi. Demonstroi miten luot tasapainoa mihin hyvänsä tilanteeseen jota kohtaat arkielämässä. Tämä on karmajoogaa, toiminnan ja tekojen joogaa, joka haastaa ja kyseenalaistaa sinun suhteesi kaikkiin asioihin, varsinkin hankaliin arkisiin kohtaamisiin ja tilanteisiin. Suostu olemaan se kuka aidosti olet, tiedostaen samalla miten materiaalinen maailma ei tule koskaan tarjoamaan sinulle pysyvää tyydytystä. Kaikki mitä materiaalisessa maailmassa voi kokea, ensin syntyy, sitten kasvaa ja kukoistaa ja tuottaa hedelmää, ja väistämättä kuihtuu ja kuolee pois. Tämä on materiaalisen olemassaolon luontainen ominaisuus joka ei tule muuttumaan. Mutta se mitä me olemme sieluna EI OLE se. 

Neljänneksi, muista miten elämän luominen noudattaa yksinkertaista periaatetta: minkä kanssa seurustelet ja mihin samaistut, sen kaltaiseksi tulet, ja sen kaltaisena universumi alkaa pyöriä sinun ympärilläsi. Ymmärrä tämä toimivaksi elämän kaikilla tasoilla: se mille annat huomiota ajattelussasi, tuntemisessasi, tahtomisessasi ja muistamisessasi, sen kaltaiseksi tulet ja sen kaltaiseksi elämäsi alkaa muotoutua. 

Ole karmaasi viisaampi

Karman oikea ymmärtäminen edellyttää pientä muutosta meidän länsimaiseen ajatteluumme. Karma on olennainen osa Joogaa tietoisuuden kehittämisen prosessina. Jooga on ollut on edelleen kokonaisvaltainen elämäntapa, josta nykyaikana on tullut rahastettava tuote.

Karman suhteen kannattaa ensimmäiseksi ymmärtää, että jokainen meistä elää karmaa joka ikinen päivä; karma on kokonaisvaltainen mekanismi koko universumia kattavan toimintaverkon hallinnoimiseen. On tärkeä oppia havaitsemaan miten meidän odotuksemme vaikuttavat tähän. Voi sanoa että luomme oman todellisuutemme omilla odotuksillamme, tai täsmällisemmin sanottuna: sillä miten käsittelemme omia odotuksiamme, luomme ennakkokäsityksiä siitä mitä todellisuuden pitäisi meidän mielestämme olla. Tällöin emme tietenkään näe asioita täsmälleen sellaisina kuin ne ovat.

Karma itsessään on neutraali, vailla preferenssiä, ei suosi eikä hyljeksi ketään. Karma on yhtä persoonatonta kuin kirjanpito, ei palkinto eikä rangaistus. Karma on täysin demokraattista koska jokainen yksilö saa tasavertaisen mahdollisuuden kokea tekojensa seurauksia. Ketään unohtamatta. Karma on kuin koodinpätkä joka tuottaa täysin luotettavan tuloksen. Näin tapahtuu vaikka olet täysin tietämätön seurauksista, ja vaikka olet tietämätön siitä miten siinä olet saanut ne aikaan. Me elämme materiaalisessa todellisuudessa jossa jokainen teko on kuin napin painallus joka pistää jotain liikkeelle. Et ehkä tiedä missä ja miten mutta nyt kun nappiin on jäänyt sinun sormenjälkesi niin asia löytää kyllä luoksesi jonain päivänä. Se on saanut sinusta hajun joten nyt se on leimautunut sinuun. Voin ohjelmoida koodinpätkän joka pistää tietokoneen sanomaan ”PIIP”, mutta jos odotan että tuon koodin ansiosta näyttö vaihtaa väriä niin tulen pettymään omiin odotuksiini. Tämä on ”lastentarha-tietoisuutta” ja siihen löytyy yksinkertainen ratkaisu: voit kasvaa aikuiseksi. Opettele selkeämmin erottelemaan mikä on mitäkin ja mikä ei. Sinussa on jo sellainen osa joka on täysin kykenevä tähän, joten voit vaikka heti alkaa tekemään tietoisesti viisaita valintoja sen suhteen miten maailmassa kannattaa toimia, jotta saat kokea sellaista lopputulosta johon voit olla tyytyväinen ja joka tekee elämästä elämisen arvoisen.

”Sinä älykäs ihminen, elä elämääsi tiedostaen perimmäistä autuutta, nauttien kaikesta siitä karmasta joka tällä hetkellä tarjoutuu kohdattavaksesi, ilman että valitat sen suhteen.” (Nada Bindu Upanisadi, säe 21).

Patanjali sanoo Joogasutrissaan: ”Yogas chitta vritti nirodha” joka voidaan lukea näin: joogan tarkoitus on poistaa mielestä tietoisuutta vääristävät mallit. Kun pystyt säilyttämään tilanteiden keskellä tällaisen mielentilan, ahdistumatta ja ilman että pyrit karkaamaan tilanteesta edes ajatuksissasi, sulkematta silmiäsi siltä mitä tapahtuu – silloin voit maistaa todellista vapautta. Kun pystyt syleilemään tilannetta ilman että haluaisit olla jossain muualle, tai olla joku toinen kuin mitä olet, silloin voit kokea todellista rauhaa. Silloin voit huomata miten ei ole mitään vikaa sinun elämässäsi, sinun kehossasi eikä sinun maailmassasi. Silloin voit kokea aikuisen eheää ja tervettä suhdetta Jumalaasi, muuhun luomakuntaan ja koko universumiin. Voit yksinkertaisesti vain olla, muistaen kuka olet ja kuka olet aina ollutkin, jo ennen kuin unohdit.

Tästä näkökulmasta käsin voit ymmärtää seuraavan totuuden: se millaisena näet itsesi, määrittää kaiken. Yksi suuri henkinen salaisuus on kyky valita oma tunnetilasi sen sijaan että annat jonkun toisen ihmisen tai kokemuksen tai tilanteen tai tapahtuman tai olosuhteiden tai ajanhengen trendin määrittää sitä. Siinä se mitä sinä olet, kyky määrittää oma minätuntosi itse. Ihmiskunnan varhaisemmassa historiassa (ja aiemmissa elämissämme) meidän on tarvinnut eristäytyä aktiivisesta sosiaalisesta yhteiskuntaelämästä, voidaksemme oppia tätä. Mutta kuten ehkä olet huomannut, koko ihmiskunta ja maaplaneetta elää nyt globaalin murroskriisin keskellä, joten mihin tästä menisimme? Materiaalisessa maailmassa, siellä missä on haasteita on myös tarjolla mahdollisuuksia. Jos pystyt muistamaan oman todellisen minuutesi ja yksilöllisyytesi elämän hälinän keskellä – hyvä homma. Onnittelen sinua. Jos et pysty tähän, jos hämmennyt ja kadotat fokuksen materiaalisen elämän paineiden keskellä – siinä tarjoutuu sinulle kullan arvoinen tilaisuus oppia. Kaikki muu olisi oman todellisen arvosi vähättelemistä.

Tässä hetkessä meillä on tilaisuus osallistua vallakumoukseen joka uudistaa sisäistä eheyttä ja tervettä asennetta elämään. Kun karma kypsyy niin prosessi etenee omalla voimallaan johon emme juurikaan pysty vaikuttamaan. Kuplan luontainen pyrkimys ja tarkoitus on puhjeta. Kun totuttu tapa tehdä asioita alkaa väpättää ja heilahdella, paras tapa reagoida on luoda visio. Olemalla tuota visiota kantava astia, vaalimalla ja hoivaamalla ja ruokkimalla visiotasi riippumatta ympärillä vallitsevista olosuhteista – siten voit tietoisesti ylläpitää erilaista elämäntunnetta kuin se mitä ympäröivä kaaos ja turbulenssi ruokkii. Prosessissa tulee eteen käännekohta, kulminaatiopiste missä tilanne osoittautuu valmiiksi muuttumaan – ja nimenomaan muuttumaan sinun sisimmässäsi, sinun asenteessasi, sinun tietoisuudessasi, ei niinkään ulkopuolisessa maailmassasi joka on sinun sisäisen tietoisuutesi heijastus.

Ole karmaasi viisaampi. Lakkaa hoipertelemasta tuulien mukana sinne sun tänne, pureudu suoraan omaan alkuperääsi ja kaiva asiat juurineen esiin. Todellinen pandemia jota läpikäymme ei ole fyysisissä oireissa ja sairastelussa; todellinen pandemia on sinun näkemys omasta itsestäsi, meidän jokaisen näkemys omasta itsestämme. Todellinen pandemia on nimeltään ”En tiedä kuka olen, enkä tiedä miksi olen täällä” -flunssa. Parannuskeinokin löytyy. Voit itse rokottaa itsesi sitä vastaan, ja edellisessä artikkelissa kerroin jo miten tämä tapahtuu: valitse tietoisesti onko maailmankaikkeuden ja luonnonlakien taustavoimana kuolematon rakkaus ja jatkuvasti kehittyvä yksilöllisyys – VAI onko elämä ihmiskuntaan kohdistuva ikävä pila, meidän kustannuksellamme. Valitse oletko kertakäyttöinen materiaalinen persoonakeho VAI ikuinen, syntymätön, kuolematon sielu joka asuttaa tätä käyttövälinettä niin kauan kuin kyytisi kestää materiaalisen maailman huvipuistossa. Tämä päätös on binäärinen eli joko tai: joko olet yhtä tai sitten oletat olevasi toista, et voi olla siltä väliltä. Ja sinun on tehtävä tämä valinta tietoisena siitä, että et pysty mitenkään todistamaan sitä, et pysty löytämään mitään todisteita siihen olisiko oikein valita niin tai näin, et pysty saavuttamaan mitään materiaalista hyötyä tämän valinnan tekemisellä. Et voi mitenkään kontrolloida tätä. Voit tehdä tämän valinnan vain ja ainoastaan koska se määrittää kuka sinä olet. Tietoisesti. Tarkoituksella. Tämä on aikuisen tapa lähestyä tätä pandemiaa.

Pandemian ydin ei ole virustartunta, vaan vääristynyt minätunto ja vääristynyt näkemys itsestä. Jos valitset nähdä itsesi puutteellisena, luot sisäistä ympäristöä jonka korona tai omikron tai mikä hyvänsä muu pikku mikrobi haistaa hetkessä erittäin puoleensavetävänä ja johon se tuntee imua. Koronavirus on tarjonnut ulkoisen demonstraation siitä minkälaista sisäistä ympäristöä olemme ylläpitäneet mielessämme, minkälaisen sisäisen mielentilan olemme antaneet värjätä tietoisuuttamme ja minätuntoamme. Samalla se tarjoaa kysymyksen: ”tällaisenako haluat nähdä itsesi?” Koronaviruksen ydin on siinä minätunnossa jota ruokit päivästä toiseen, ja tämä minätunto perustuu siihen ydinvalintaan: oletko ikuinen ATMA vai kertakäyttöinen materiaalinen kehopersoona.

Tämän valinnan tekeminen on sinun etuoikeutesi. Tämä ei ole testi, kukaan ei tule tarkistamaan miten päin valitset, se on täysin sinun ja itsesi välinen asia, ja elämäsi tulee muotoutumaan sen mukaisesti. Oleellinen osa tässä maailmassa elämistä on meidän optiomme käyttää vapaata tahtoa niinkuin haluamme. Se on karman perusta.

Ihmisen perusvalinta

Elämän perusluonne on muutos. Elämän prosessi toteutuu muutoksena joka aina edistää ja kiihdyttää sielun tietoisuuden kehittymistä. Tämä kehitys on puolueetonta ja neutraalia. Kaikki ihmiset voivat hyötyä tästä prosessista tasapuolisesti, myös he joita radikaalit muutokset eivät jaksa kiinnostaa, he jotka eivät vielä täysin ymmärrä omien tekojensa seurauksia, ja he jotka pyrkivät toistamaan samaa asiaa odottaen sen tuottavan erilaista tulosta.

”Meidän on yksilöinä aika valita, onko maailmankaikkeuden ja luonnonlakien taustavoimana kuolematon rakkaus ja jatkuvasti kehittyvä yksilöllisyys – VAI onko elämä ihmiskuntaan kohdistuva ikävä pila, meidän kustannuksellamme.” – – Jeffrey Armstrong

Tällä valinnalla tulee olemaan mittavat seuraukset kaikkeen siihen miten ihmisen elämä tästä eteenpäin aukeaa. Kuvaan omaa valintaani seuraavassa.

Me olemme ATMA. Meidän ydinolemuksemme on kuolematon yksilöllinen sielutietoisuus joka ei voi kadota, jota ei voi tuhota eikä edes vahingoittaa. Olemme valinneet tulla tähän materiaaliseen olomuotoon eli tähän elämään, päästäksemme tutkimaan ja kehittämään ymmärrystä siitä ”kuka minä todella olen?” Tämä ymmärrys piirtyy elämässä esiin neljällä tavalla, joiden sanskriitinkielinen nimitys on PURUSHARTHA. Se ymmärretään usein elämän tavoitteina tai päämäärinä, mutta minun kokemukseni mukaan ne ovat enemmänkin neljä eri tapaa hoitaa omaa elämäänsä materiaalisessa olomuodossa. Kun ATMA syntyy materiaaliseen käyttövälineeseen eli ruumiiseen, sille aukeaa mahdollisuus käsitellä näitä neljää elämäntapaa suoran kokemuksen kautta. Nämä neljä tapaa hoitaa omaa elämäänsä ovat: dharma, artha, kama ja moksha. Käsittelen niitä yksityiskohtaisemmin tulevissa kirjoituksissa, tässä tarjoan perusteet niiden ymmärtämiseen.

DHARMAN kohdalla jokaisen yksilön on tarkoitus valita minkälainen toiminta parhaiten ilmentää hänen luontaisia taipumuksiaan, ja samalla tukee yhteisen, jaetun hyvinvoinnin jatkuvuutta ja kehitystä. Tämän inspiraation perusteella yksilön elämässä pääsee kypsymään ARTHA eli materiaalinen hyvinvointi. Se perustuu sisäistä lahjakkuutta ilmentävään työhön jonka avulla ihminen pääsee vaihtamaan energiaa ja voimavaroja toisten kanssa. Tämä energiavaihto ylläpitää ja edesauttaa hänen fyysisen käyttövälineensä jatkuvuutta ja hyvinvointia. Kasvava sosiaalinen kanssakäyminen tarjoaa mahdollisuuden kehittää KAMA – joka usein käännetään termillä ”halu”, mutta kysy itseltäsi: ”mitä tarkoitusta halu palvelee?” Perimmäisellä tasolla sielu haluaa löytää kokemuksen siitä miten ”minua rakastetaan”; mahdollisuuden kokea miten me saamme olla Universaalin Rakkauden kohteena. Ja kun olemme kokeneet tämän tyyppistä onnellisuutta, meitä ei enää häiritse tarve laskea irti materiaalisesta olemassaolosta – jolloin elämässä tarjoutuu koettavaksi MOKSHA, irti laskeminen maallisista velvollisuuksista.

Jos yksilö dharman tasolla valitsee toimia omia luontaisia taipumuksiaan vastaan, hänen dharmansa epäonnistuu kun hän yrittää pakottaa itsensä olemaan jotain mitä hän ei ole. Ihminen vieraantuu itsestään, kadottaa näkyvistä oman elämänsä luonnollisen suunnan. Alitajuisesti ihminen omaksuu uskomuksen: ”minun elämässäni on jotain vikaa.”

Arthan tasolla ihminen päätyy toimimaan tavoilla jotka eivät edesauta keskinäistä energian vaihtoa. Paineet ja vaivannäkö työn tekemisessä kasvattavat kohtuutonta stressiä ja uupumusta, sekä yksilöllisesti että sosiaalisesti. Artha epäonnistuu, kun elämä ei pysty tyydyttämään materiaalisen käyttövälineen hyvinvoinnin tarpeita. Alitajuisesti ihminen omaksuu uskomuksen: ”minun kehossani ja maailmassani on jotain vikaa.”

Kun ihminen joutuu tyytymään vähempään kuin mitä hän tarvitsee voidakseen hyvin ja selvitäkseen elämästä, hän keskittyy hankkimaan itselleen enemmän toisten kustannuksella. Kaman tasolla lisääntyy sortava ja itsekeskeinen sosiaalinen kanssakäyminen, ja Rakkaus leimataan hintalapulla jonka arvo vaihtelee odotusten ja trendien mukaan. Tulee yhä vaikeammaksi kokea tai luottaa siihen miten elämä kantaa, ja alitajuisesti ihminen omaksuu uskomuksen: ”minun suhteessani universumiin ja Jumalaan on jotain vikaa.”

Mitä hyvänsä haluatkin, jos kurkistat tarpeeksi syvälle niin löydät perimmäisen halun: saada kokea miten ”minua rakastetaan” Universaalin Rakkauden mittakaavassa. Arjen tasolla mieli tulkitsee että voisit tuntea olevasi enemmän rakastettu tuon uuden partnerin kanssa, tai uudessa työssä, tai uuden asunnon tai auton tai lemmikin kanssa jne. Lista on loputon koska niin kauan kuin et lataa itseäsi Universaalin Rakkauden pistorasiasta, mikään materialistinen asia ei koskaan tuota pysyvää onnea – koska materiaaliset asiat ovat luonteensa mukaisesti päättyviä ja kuolevia, joten egosi jää pysyvään turhautumisen ja pettymyksen tilaan.

Mutta siitä puuttuu kaikki hauskuus ja ilo. Emmekä me ole syntyneet tänne elääksemme kärsimyksessä.

On olemassa luonnollinen ja tehokas tapa puhdistaa DHARMA: opettele Ylistämään, opettele hyväksymän ja syleilemään omaa elämääsi ja sen tarkoitusta, sellaisena kuin se tarjoaa itsensä sinulle.

On olemassa luonnollinen ja tehokas tapa puhdistaa ARTHA: osoita Kiitollisuutta, tuo julki minkä arvoisena pidät sinulle tarjoutuvaa mahdollisuutta tutkia yksilönä materiaalista olemassaoloa.

On olemassa luonnollinen ja tehokas tapa puhdistaa KAMA: rentoudu ottamaan vastaan Rakkautta jota sinulta ei alunperinkään ole evätty, Rakkautta joka on alusta lähtien ollut ja on edelleen sinulle tarjolla, päivittäin ja hetkestä toiseen. Ainut mitä edellytetään on, että katsot oikeaan suuntaan; mikä siinä voisi olla vaikeaa?

On myös olemassa luonnollinen ja tehokas tapa puhdistaa MOKSHA: sano ”KYLLÄ” kaikelle elämälle kaikkialla, aina ja ikuisesti. Jos tuntuu siltä niinkuin jokin yrittäisi töniä sinua pois raiteiltasi, ole itsellesi armollinen: hengitä sisään, hengitä ulos, ja vain. Laske. Irti.

Olemme tulleet tähän elämään voidaksemme avartaa ymmärrystämme sen suhteen keitä me todella olemme. Jotta voisimme ymmärtää tätä oikein, on tarpeen purkaa kaikki KARMAN ympärille lastattu mystifiointi. Tästä enemmän seuraavassa kirjoituksessa.

Meditaatioperinteen tuleva kehitys

Kirj. Savitr Ishaya, sähköposti:  eyeblinks@me.com

Suom.kiel.käännös H.M.

Oletko koskaan kysynyt itseltäsi: ”Mikä on pahinta, mitä voi tapahtua?”, kun tiesit, että aiot tehdä jotain joka tapauksessa? 

Ihmiskunta on saavuttanut pisteen, jossa tällaiselle huolettomuudelle ei ole enää tilaa. Tiedemiehemme joutuvat nyt toistuvasti tarkistamaan ennusteitaan, koska he aliarvioivat tapahtumien ja niiden todellisten seurausten vaikutukset. Tämä pätee ilmaston ja maapallon muutoksiin, sekä myös epidemioihin ja pandemioihin, kulkutauteihin, sukupuuttoon kuolemiseen, talouselämän trendeihin sekä politiikkaan.

Otamme tämän asian nyt esille, koska näyttää tapahtuvan sellaista mikä vaikuttaa siihen, miten näemme itsemme Ascension harjoittajina ja suuremman yhteisön jäseninä.

————-

Sanon heti aluksi, että tämä on puhtaasti henkilökohtainen arvioni viimeaikaisista tietoisuuksista, tapahtumista ja intuitiivisista oivalluksista, enkä koskaan halua esittää tällaisia asioita toisille faktana tai totuutena, riippumatta siitä, kuinka usein tällaiset inspiraatiot ovat osoittautuneet oikeiksi menneisyydessä. Viime kädessä on teidän jokaisen tehtävä tietää, mitä tiedätte, kun arvioitte näkökulmaani ja karsitte pois sen, mikä ei resonoi oivalluksenne kanssa. 

————-

Ascension piirissä suosittiin vielä vähän aikaa sitten ajatusta: Ascension tavoitteena oli pelastaa maailma tuomalla valaistuminen kriittiseen massaan. Se oli melko kunnianhimoinen ajatus, vaikka en ole koskaan henkilökohtaisesti ollut samaa mieltä siitä, että ”maailman pelastaminen” olisi koskaan ollut tarkoitus; minun näkökulmani mukaan maailma on olemassa ”pelastaakseen” meidät, ei päinvastoin. Arvion mukaan ihmiskunnan valaistumisen ikkuna olisi kestänyt noin kaksikymmentä vuotta. Viime vuosien kehityksen perusteella on kohtuullista päätellä, että ikkuna on sulkeutunut. Viime vuosikymmenet ovat pitäneet ihmismielet kiireisinä, samalla kun kriittiset sisäiset transformaatiot ovat tapahtuneet luonnollisella tavalla aktiivissa Ascensoijissa ja muissa meditoijissa ympäri maailmaa.

Todellisuuden kannalta olennainen vaikutus on ollut luottamuksen ylläpitäminen – luottamus siihen, että miten kaoottisilta asiat näyttävätkään, tapahtumat kehittyvät juuri niin kuin niiden pitäisi ~ tukeakseen jatkuvasti elämää, myötätuntoa, moninaisuutta ja tietoisuutta. Luottamus siihen miten elämä kantaa.

Ihmiskunta on tänä aikana tehnyt monenlaisia valintoja. Monet valitsivat henkisen kasvun tien, toiset taas yhtä intohimoisen pyrkimyksen vastakkaiseen suuntaan. Jos tämä vastakkainen liike jatkuu taukoamattomana, se voi lopettaa tämän planeetan kyvyn ruokkia ja hoitaa kaikkia luomuksiaan. Tämän seurauksena Luonnonlaki on reagoinut tasapainottavien mekanismien räjähdyksellä asioiden korjaamiseksi. Luonnonlaki kehittyy armottomalla tehokkuudella, mutta se mukautuu jatkuvasti uusiin tapahtumiin, tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Maaplaneetta on kuin koira joka raapii ja ravistelee saadakseen kiusaavat kirput pois turkistaan. Yhteiskuntatieteilijä kuvaisi samoja tapahtumia luonnon väestönvalvonnaksi: nälänhätä, taudit, loiset, petoeläimet jne. ovat vain muutamia keinoja, joilla luonto on toteuttanut tätä evoluution alusta alkaen.

Toimintakenttä muuttuu. Tulevat ajat eivät enää vaadi henkisten etsijöiden ja opettajien keskitettyjä ryhmiä joita ohjaavat keskitetyt organisaatiot, missä yksi tai useampi keulakuva johtaa show’ta. Gurunpalvonta on tullut tiensä päähän. Todellisuudessa  ”guru” on aina ollut vain symbolinen hahmo joka odottaa, että huomaatte miten todellinen opastus ja viisaus on aina ollut sisällänne, odottaa sitä että tunnistatte ja virittäydytte sen kanssa vuorovaikutukseen. 

Intuitioni on viime aikoina ollut, että Ishayat (Ascension Perinteen Ylläpitäjät) ovat vetämässä energiaansa ja tukeaan pois perinteisistä Ascensio- ryhmittymistä. Fokus on siirtymässä muihin asioihin. Ryhmittymillä ja järjestöillä  voi silti olla vielä tarkoitus jonkin aikaa kun ne sulautuvat taustalle, ja muut välttämättömyydet nousevat etualalle. Ne jotka ovat tottuneet luottamaan organisaatioiden tukeen, tulevat todennäköisesti kohtaamaan suurempia haasteita. Minun käsitykseni on, että yksittäiset perustat on luotu, ja nyt keskitytään taitoihin joilla voidaan tehokkaammin ja yksilöllisemmin vastata seuraavien vuosien ja vuosikymmenten tarpeisiin. Tähän vastaukseen kuuluvat tietenkin myös ne, jotka ovat jo ryhtyneet harjoittamaan omaehtoista sisäistä transformaatiota – yksilöitä jotka ovat valmiita ottamaan seuraavan askeleen. Myös ne jotka eivät vielä ole varmoja tai vakaita harjoituksessaan, löytävät runsaasti mahdollisuuksia palvella, silloin kun he sellaista hakevat.

Tulevina vuosikymmeninä ihmiskunnan selviytyminen pyörii suurelta osin niiden näkijöiden ympärillä, jotka ovat tarpeeksi vakaita pitämään yhteytensä Sisäiseen Läsnäoloon ilman ulkoista tukea:

  • yksilöt jotka kehittävät erottelukykyä ja erottelevaa viisautta ~ kykyä erottaa totuus epätotuudesta, todellinen epätodellisesta, transsendentti ohimenevästä ~ maailmassa, kulttuurissaan ja, mikä tärkeintä, omassa minätunnossaan (egossaan) ja itsensä arvostamisessa.
  • yksilöt jotka ovat alkaneet luopua yrityksistä hallita ympäristöään ja sallivat itsensä ohjautua sisäisesti,  sen sijaan että seuraisivat ehdollistuneita käyttäytymismalleja.
  • yksilöt jotka ovat oppineet, että elämä on vuorovaikutteista, ei staattista tai mekaanista, ja että elämän prosessiin luottaminen on vuorovaikutteista ja omavastuullista.
  • yksilöt jotka ovat halukkaita olemaan ”Tietoisuuden silmät, korvat ja kädet”, jotka todistavat asioita rauhallisesti niiden kehittyessä ja reagoivat sopusoinnussa ”kokonaiskuvan” (Luonnonlaki eli Dharma) kanssa, sisäistä ohjaustaan kuunnellen.
  • yksilöt jotka ymmärtävät, että heidän sitoumuksensa on palvella KAIKKEA Elämää, sekä näkyvää että näkymätöntä, mikä voi olla tai olla olematta yhteneväinen sen kanssa, mikä näyttää palvelevan pelkästään ihmiskunnan parasta etua.

Tällainen tuottaa paljon parempia tuloksia kuin kontrollin tavoittelu. Tässä pyrkimyksessä oppii myös erottamaan mikä on todellinen henkinen impulssi ja mikä on jumalalliseksi impulssiksi naamioitunutta egoa.

Ehkä huomaatte, että jotkin edellä mainituista ominaisuuksista koskevat teitä, riippumatta siitä, oletteko koskaan samaistuneet mihinkään järjestäytyneeseen Ascensioryhmään, tai oletteko kokeneet olonne tyytymättömäksi sellaiseen. Ehkä olette myös huomanneet, että Ascensoimista harjoittamalla olette työstäneet jo kaikkia seuraavia ominaisuuksia:

  • Ylistämisen asenne parantaa stressiä, joka vääristää sisäistä kokemustamme, ajatusta siitä, että minussa on jotain vikaa. Se synnyttää suoraa itseopiskelua ja hylkää uskomuksia, jotka eivät ole koskaan olleet totta, mutta jotka ovat saattaneet aiheuttaa suurta kärsimystä elämässämme ja estää meitä olemasta täysin tietoisia ja itsenäisesti toimivia.
  • Kiitollisuuden asenne suuntaa meitä uudelleen kohti oikeaa, elämää vahvistavaa suhdetta minämme ulkopuoliseen maailmaan, siihen kaksinaisuuden maailmaan, jossa elämme, työskentelemme, luomme, rakastamme, ajattelemme, toimimme ja palvelemme.
  • Rakkauden asenne virittää uudelleen suhdettamme henkisyyteen ja Jumalaan, purkaa erityisesti väärää uskomusta siitä, että siinä olisi koskaan ollut jotain vikaa, sallimalla meidän kokea rakkauden, tuen ja tietoisuuden, joka virtaa meihin joka hetki.
  • Kognitiotekniikka helpottaa meitä pääsemään takaisin oikeaan suhteeseen koko ihmiskunnan kanssa, jolloin voimme nähdä kaikki ihmiset samalla selkeydellä kuin näemme itsemme, ja siten olla todella avuksi heidän sisäisten tarpeidensa palvelemisessa. Myöhemmät Kognitiotekniikat alkavat myös virittää meitä kohti henkisyyttä niin, että  päästämme irti itsetärkeistä egohaluistamme, ja voimme lopulta kokea todellista vapautta ja täyttymystä maailmassa sellaisena kuin se on.

Harjoittamalla Ascensiota olemme rakentaneet reagointikykyämme kriisissä olevan maailman uudistuviin tarpeisiin samalla, kun olemme työstäneet omaa tarvettamme olla vapaita kärsimyksestä ja tietämättömyydestä.

Kun erilaisten ryhmäidentiteettien ja ryhmiin turvautumisen hajoaminen jatkuu, jotkut Ascension harjoittajat voivat jäädä enemmän sivuun, kun taas toiset ottavat näkyvämpää vastuuta vision eteenpäin viemisestä. Ensin mainittujen osalta Ascension harjoittaminen voi auttaa heitä tehokkaasti kriisin aikana, heidän kohdatessaan tilanteita joita he olisivat aiemmin pitäneet mahdottomina. Heillä on oma roolinsa tietoisuuden kokonaiskehityksessä.

Jälkimmäinen ryhmä eli viestikapulan kuljettajat voivat huomata, miten heidän uusi elämän laboratorionsa tarjoaa runsaasti tilaisuuksia vahvistaa suhdetta kaikkeen mitä on, kun heistä tulee vakauden ja valon pisteitä samanhenkisille, kun he yhdessä luovat tulevaisuutta joka vahvistaa elämää KAIKILLE luonnonolennoille. 

Mikään ei tietenkään ole varmaa: Ensimmäinen askel kohti omavaraisuuttanne on siis tarkistaa sisältänne ja katsoa, resonoiko se tietämyksenne kanssa. Edes syyn ja seurauksen periaate ei ole puhdasta mekaniikkaa, kuten usein on kuviteltu. Tulevaisuus, joka näyttää kiveen hakatulta, muuttuu ja mukautuu siihen, mitä NYT tapahtuu; niin asiat toimivat. Tätä harjoitusta varten oman valmiutemme ja kapasiteettimme arvioiminen ei ole pahitteeksi, varsinkaan silloin, kun periaatteet ovat vankat.

Intuitiivisen viisautenne käyttäminen mahdollisimman usein; sen avulla voi tarkistaa mitä mielenne pyrkii teille esittämään; sen avulla voi tiedostaa miten maailmankaikkeus opastaa, suojelee ja hoivaa teitä aina – eli luottamus siihen miten elämä kantaa, kaikilta osin ja aina. Tuo sisäinen ohjaus on tuonut teidät Ascensoimisen pariin ja myös tämän artikkelin lukemiseen. Jos tämä saa teidät miettimään, missä olisitte, jos ette olisi noudattanut tuota opastusta, katsokaa ihmisiä ympärillänne olevassa maailmassa. Loppujen lopuksi he ovat niitä, jotka tarvitsevat valoanne tästä eteenpäin. Jokapäiväinen arkimieli tulkitsee aina tapahtumien merkityksen ja reagointitarpeen sen perusteella mitä se jo tietää ~ eli asioita jotka ovat jo tapahtunut menneisyydessä. Tämä ei vie kovin pitkälle tilanteissa, joita ette ole koskaan vielä ennen kohdanneet, joten yhteyden luominen kaikkitietävyyteen ja ehdottomaan rakkauteen on parempi ajatus nyt kuin koskaan ennen.

Sen lisäksi on hyvä etsiä aina laajempaa kokonaiskuvaa. Itsesäilytystoimenpiteet, ystävien ja läheisten turvallisuus, ihmiskunnan selviytyminen ovat hyviä asioita, mutta siinä missä ihminen toimii  luonnonlakia ( ts. Dharmaa) vastaan, hänen menestymismahdollisuutensa heikkenevät. Aina on olemassa keino saavuttaa kaikkien osapuolten parasta.

Tämä on valtava ja monimutkainen kehityskulku jota voi olla vaikea edes harkita, ja tämä artikkeli on vain johdanto, pelkkä yhteenveto siitä, mitä olen pystynyt ymmärtämään tähän mennessä. Pyrin selkiyttämään asiaa ja kirjoitan artikkeleita tämän etenemispolun eri näkökohdista ja vivahteista mahdollisuuksieni mukaan. Myös teidän panoksenne on tervetullutta, omasta näkökulmastanne, riippumatta siitä, uskallatteko jatkaa eteenpäin yksin vai hyödynnättekö edelleen ryhmäyhteyksiänne. Kaikki palaute on tervetullutta.

Ympäri maailmaa on myös kehittynyt muita meditoijia ja mystikkoja. He voivat hyvin olla tulevia naapureitanne, vaikka ette tunnekaan heitä henkilökohtaisesti. Uusissa kontakteissa ja vuorovaikutuksissa ihmisistä tulee omien henkisten perimälinjojensa ruumiillistumia, jotka yhdistävät nähdyn ja näkymättömän, sekä toimivat harmoniassa ja yhteisymmärryksessä koko luonnon ja luonnonlain kanssa. 

Tee mielestäsi mukava paikka elää

Ensimmäisen vuorokauden aikana tulkitsin oireet virheellisesti normaaliksi flunssaksi. Sitten kuume alkoi sahaamaan 36.5 ja 40 asteen väliä päivittäin seuraavan viikon ajan, hengitysteiden tukkoisuutta jonka vuoksi pystyin nukkumaan vain istuvassa asennossa pari tuntia yössä, hakkaavaa yskää ja vapinaa ja nenäverenvuotoa … ja ajattelin että ehkä tässä on muutakin kuin normaali vilustuminen. Kävimme koronatestissä jonka tulos oli positiivinen, kahdesta rokotuksesta huolimatta. Kymmenen päivän karanteeni kotona, päivittäiset pistokset verenohennuslääkettä ja hengitysteiden laajentajaa. Vahvat kipulääkkeet mursivat lopulta kuumeilun, vaikka muut oireet tulivat ja menivät hyvin arvaamattomalla tavalla. Kun kaikki muu näytti jo laantuvan, kehoni alkoi turvota allergiareaktion näköistä paksua ihottumaa joka kattoi 360 astetta vartalon ympäri, alkaen polvista ylös ympäri keskivartalon kaulaan ja siitä käsivarsia alas sormiin. Hyvä että haarukka pysyi kädessä vaikka eipä nälkä paljon ehtinyt vaivaamaan. Maksan kohdalla oli sentin paksuinen ja maksan muotoinen paksumpi ihottumakakku. Näytin melkein MIchelin-ukolta. Turvotusta kesti yön, aamulla se oli enimmäkseen poissa. Sitten illalla se toistui, vielä kahtena iltana peräkkäin. Sen jälkeen ei mitään. Näiden kymmenen vuorokauden jälkeen olin päästäni aika pyörällä ja uupunut, keskittymiskykyä ei juurikaan.

Kokemukseni aikana skannasin ja tarkkailin omaa fyysistä ja energeettistä tilaani, annamay ja pranamaya koshaa (jooganimitykset fyysiselle ja energiakeholle). Terveyshistoriani perusteella toistuvat flunssat ja keuhkoputkentulehdukset ovat tuttuja, mutta tämä oli eri asia. Flunssavirus pyrkii manifestoimaan tiettyä taudinkuvaa, ja kohdatessaan riittävän sitkeän vastustuksen se lopulta väistyy. Tämä koronatartunta toimi enemmänkin kuin mustahattu-hakkeri virus joka kokeilee ja tutkii kaikkia mahdollisia heikkoja pisteitä fyysisessä terveydentilassani. Se ei priorisoinut mitään erityistä taudinkuvaa, vaan se hyökkäsi ja häiriköi kaikkia haavoittuvia kohtia vastaan. Osa niistä oli sellaisia jotka olivat vaivanneet minua runsaasti lapsena tai nuoruudessa, mutta olivat nyt pysyneet poissa jo yli 40 vuotta. Siinä missä kehon immuniteetti osoitti riittävää vastustuskykyä, hakkeri lopetti ja hyppäsi johonkin muualle, jättäen kasvavan joukon raadeltuja kohtia kehon korjattavaksi. Tämä on globaalisti interaktiivinen ilmiö, ei yksilöllinen tapahtuma. Pistä merkille mitä on tapahtunut ympäri maailman viimeisen parin vuoden aikana, ja voit huomata miten heikkojen saumojen ratkeaminen on alkanut levitä dominoefektin lailla sisäisestä olotilasta ihmisten väliseen globaaliin kanssakäymiseen talous- ja liike-elämän alueella, politiikassa, työmarkkinoilla, sekä sotilaallisena ja kansalaislevottomuutena – ja miten se ilmentää itseään meidän suhteessamme koko maaplaneettaan. Mutta huomaa myös, miten uuden tyyppisiä ratkaisuja ja innovaatioita on alkanut nousta kuin sieniä sateella siellä, missä vanhat heikkoudet ovat paljastuneet ja murtuneet.

Koronavirus tuntuu tuottavan sekavaa mielenusvaa jossa on helppo kadottaa näkyvistä se miten rapistuminen eskaloituu. Ydinasia on, miten käsittelet omien odotusten tuottamia pettymyksiä. Alkaa tuntua yhä helpommalta vain antaa olla, ja elämästä irti laskeminen alkaa tuntua varsin luonnolliselta vaihtoehdolta. Tämä hakkerivirus näyttää hämärtävän ja testaavan ihmisen otetta elämästä. Elämää sinänsä ei voi tuhota, joten virus murentaa vakaumustasi pitää elämästä kiinni. Ja tässä piileekin tämän tarinan tärkein asia: sinä olet itse täysin vastuussa siitä minkälainen ote sinulla on elämään jonka olet saanut lahjaksi. Sinä teet tämän oman sisäisen asenteesi avulla, valitsemalla tietoisesti ylistää elämää, riippumatta siitä minkälaiset ulkoiset olosuhteet vallitsevat ympärilläsi. Tässä on asia jota sinä itse hallitset sataprosenttisesti elämässäsi, tässä ja nyt.

Olemme tottuneet ajattelemaan, että kun vastustuskyky heikkenee niin virus voi livahtaa sisään ja tartuttaa meihin taudin. Kehitetään ajatteluamme hiukan ja käännetään tämä ajatus päälaelleen. Virus tulee minuun koska se tunnistaa miten elimistöni tila tarjoaa sille sopivan ympäristön kasvaa ja elää. Virus asettuu minuun koska se tunnistaa fyysisen kehoni mukavalla tavalla epäpuhtaaksi ympäristöksi. Olen jo “sairastunut” ja virus tuntee luontaista vetoa tähän ympäristöön. Viruksen luonne provosoi sitten jo olemassa olevaa taudintilaa entisestään. Mutta tartunnan ensisijainen alkusyy löytyy ei-materiaaliselta alueelta: ajattelustani, mentaalis-emotionaalisista asenteista ja uskomuksista jotka ovat vallitsevana alitajunnassani myös tunneperimästäni käsin ja motivoivat minua päivittäin. Taipumus vähätellä itseä ja alistua, taipumus teeskentelyyn tai tekopyhyyteen, taipumus epätotuudenmukaisuuteen tai ennakkoluuloon tai manipulointiin, vaikka ”vain ajatuksissani tai tunteissani”, tuottaa sisimmästäni käsin fyysisen oiretilan, minkä suuri joukko erilaisia loiseliöitä kokevat mukavaksi oleskelupaikaksi. Se on kuin avoimien ovien päivät viruksille tuntea olonsa kotoisaksi, tuoden mukanaan tekijöitä jotka voivat suuressa määrin provosoida jo ennestään ratkeillutta fyysistä terveydentilaa.

Huolehdi omasta hyvinvoinnistasi, kiinnitä huomiota siihen miten teet mentaalis-emotionaalisesta mielentilastasi (sanskriitinkielellä ”manas”) mukavan oleskelutilan tyytyväisyyttä, täyttymystä, onnellisuutta ja iloa ylläpitäville voimavaikutuksille. Tästä syntyy sisäinen olotila joka pystyy torjumaan monestakin ulottuvuudesta peräisin olevia tartunnan aiheuttajia. Leikittele Ylistämisen, Kiitollisuuden, Rakkauden ja Myötätunnon ajatuksilla milloin hyvänsä päivän aikana silmät auki, riippumatta siitä mitä olet tekemässä. Kutsu nämä ajatukset rakentamaan omaan mieleesi mukava paikka olla. Vie tämänlaatuiset ajatukset myös mukanasi uneen kun nukahdat, se asettaa perustilan sille minkätyyppinen energia vallitsee alitajunnassasi sinä aikana kun minätietoisuutesi vetäytyy tauolle päivän aktiviteeteista. Erityisesti vältä viemästä pelon tai vihan ajatuksia mukaasi unten maille.

Koronarokotus kohdistuu fyysiseen tasoon, ei sisäiseen asennetyöhön. Rokotus auttaa fyysistä elimistöä selviytymään kokemuksesta, mutta se myös tuplaa velvollisuuteni valvoa että sisäinen työ tulee tehtyä. Jos terveytesi on tarpeeksi hyvä ja sinulla riittää nuoruuden ylipursuavaa elinvoimaa, koronatartunta ei ehkä juurikaan hidasta vauhtiasi. Oma ikäni ja perinnölliset heikkoudet huomioiden, minä otan vastaan kaiken tarjolla olevan tuen. Ilman kahta rokotusta en ole varma olisivatko fyysiset sormeni enää kirjoittamassa tätä artikkelia. Edistääksesi elämän tarkoituksen toteutumista, vältä energiasi tuhlausta. Yksinkertainen tapa koota tietoisuutesi voimalliseksi fokukseksi on: opettele nauttimaan elämästä täsmälleen sellaisena kuin se on. Menneisyyden nautinto on vain muisto ja tulevaisuuden nautinto on vain mielikuvituksessa. Voimme aidosti nauttia elämästä vain siinä missä olemme juuri nyt, olosuhteista riippumatta. Siinä haaste, mihin jokainen meistä voi kehittää oman luovan ratkaisunsa.

Kypsälle lukijalle

Jyotish Sadhana ryhmän viime tapaamisesta nousi esiin mielenkiintoinen johtopäätös. Ei mitään uutta tai ihmeellistä, koska kaikki tämä on kirjoitettu jo ikivanhoissa Vedateksteissä, eri tavoin.

Johtopäätös on tämä: mikään asia itsessään ei ole ongelma. Todellisuuden sfäärissä ei ole ongelmia. Kun yritämme fiksata ongelmaa, yritämme itse asiassa fiksata omaa tulkintaamme jonka mukaan asia olisi ongelma. Tämä on tietämättömyydestä nouseva keskenkasvuisen naivi lähestymistapa. Kun taas aidosti työstämme asiaa itseään, suurin osa huomiosta ja energiasta kuluu siihen mitä asian eteen tarvitsee tehdä; tehtävät vaativat vaihtelevan määrän vaivannäköä mutta se ei koskaan ole mikään ongelma. Se on luonnollinen osa sitä miten prosessia työstetään. Tämä on valaistuneen eli kypsän aikuisen lähestymistapa.

Normaalisti tarkastelemme asioita omien uskomustemme värittäminä; uskomukset siitä millainen maailma meidän mielestämme on. Näiden perusteella muodostamme odotuksia; odotuksia siitä miten asian pitäisi toimia ja ratketa. Sitten vertaamme omia odotuksiamme asiaan itseensä, ja tässä nimenomaan tapahtuu se miten luomme itsellemme ongelmia. Jos asian realiteetti on ristiriidassa meidän odotustemme kanssa – koemme että asia on meille ongelma. Tämä tapahtuu piilotajunnassa silmänräpäyksessä, ja edellyttää tietoista sitoutumista napata siitä kiinni.

Himalajan Swami Rama puhuu ”tunnetilojen luovasta käytöstä.” Odotukset joita muodostamme eivät ole rationaalisia ajatuksia, ne ovat emotionaalisia ajatuksia. Ydintasolla meillä on odotus: tältä minusta pitäisi tuntua kun suostun näkemään vaivaa tuon asian eteen. Odotuksemme tietyn tunteen kokemisesta muodostuu sisäiseksi kriteeriksi. Jos pääsemme tuntemaan sellaista tunnetta, koemme onnistumista. Jos emme pääse tuntemaan kyseistä tunnetta tai päädymme tuntemaan sellaisia tunteita joita mieluiten välttäisimme, koemme epäonnistumista. Piilotajunnan tasolla näin, täysin riippumatta siitä mikä on rationaalinen arviomme asian onnistumisesta.

Kypsän aikuisen valaistunut asenne hyppää sen vaiheen yli missä muodostetaan ennakko-odotuksia. Meillä voi olla haluja, tavoitteita, päämääriä, pyrkimyksiä, suunnitelmia, agendoja, protokollia, aikataulutuksia jne., mutta silti emme aseta mitään odotuksia tai ehtoja sille miltä pitää tuntua kun asia manifestoituu. Tai improvisoimme sitä mukaa kun tilanteet etenee ilman ajatustakaan suunnitelmasta, mutta siltikään emme aseta mitään emotionaalisia odotuksia tai ehtoja. Otamme elämän sellaisena kuin se eteen tarjoutuu, suostumme tuntemaan mitä hyvänsä tunnetiloja prosessi provosoi esiin, ja ehkä reagoimme niiden pohjalta tai emme tee mitään. Tunnemme miltä tunne tuntuu ja laskemme irti. Kypsän aikuisen valaistunut asenne hyväksyy elämän ehdoitta, pyyteettömästi. Onko lopputulos sellaista mitä osasimme kuvitella vai ei, se ei ole meidän vastuullamme. Universumin korkeammat voimat pitävät siitä huolen. Lopputulos voi olla jotain hyvin erilaista kuin mihin tähtäsimme, ja kuitenkin jotain paljon parempaa kuin mitä olisimme koskaan osanneet kuvitella – kun suostumme syleilemään elämäämme ehdoitta.

Vielä viimeinen asia. Yllä olevassa tekstissä, älä liitä minkäänlaista arvotusta tai tuomintaa termiin ”keskenkasvuisen naivi” koska siihen ei sisälly sellaista. Se on vain käytännöllinen tapa kuvata sitä tietämättömyyden kehitysvaihetta jonka kautta me kaikki kehitymme. Kaikki valaistuneet aikuiset ovat kypsyneet keskenkasvuisen tietämättömyyden kautta, joillakin se kestää pidempään ja toisilla ei. Se on luonnollinen osa tietoisuuden avartumisen prosessia. Voit siis yhtä hyvin nauttia siitäkin, ja ylistää sitä. Elämä ei ole koskaan ongelma, elämä vain on.