Kypsälle lukijalle

Jyotish Sadhana ryhmän viime tapaamisesta nousi esiin mielenkiintoinen johtopäätös. Ei mitään uutta tai ihmeellistä, koska kaikki tämä on kirjoitettu jo ikivanhoissa Vedateksteissä, eri tavoin.

Johtopäätös on tämä: mikään asia itsessään ei ole ongelma. Todellisuuden sfäärissä ei ole ongelmia. Kun yritämme fiksata ongelmaa, yritämme itse asiassa fiksata omaa tulkintaamme jonka mukaan asia olisi ongelma. Tämä on tietämättömyydestä nouseva keskenkasvuisen naivi lähestymistapa. Kun taas aidosti työstämme asiaa itseään, suurin osa huomiosta ja energiasta kuluu siihen mitä asian eteen tarvitsee tehdä; tehtävät vaativat vaihtelevan määrän vaivannäköä mutta se ei koskaan ole mikään ongelma. Se on luonnollinen osa sitä miten prosessia työstetään. Tämä on valaistuneen eli kypsän aikuisen lähestymistapa.

Normaalisti tarkastelemme asioita omien uskomustemme värittäminä; uskomukset siitä millainen maailma meidän mielestämme on. Näiden perusteella muodostamme odotuksia; odotuksia siitä miten asian pitäisi toimia ja ratketa. Sitten vertaamme omia odotuksiamme asiaan itseensä, ja tässä nimenomaan tapahtuu se miten luomme itsellemme ongelmia. Jos asian realiteetti on ristiriidassa meidän odotustemme kanssa – koemme että asia on meille ongelma. Tämä tapahtuu piilotajunnassa silmänräpäyksessä, ja edellyttää tietoista sitoutumista napata siitä kiinni.

Himalajan Swami Rama puhuu ”tunnetilojen luovasta käytöstä.” Odotukset joita muodostamme eivät ole rationaalisia ajatuksia, ne ovat emotionaalisia ajatuksia. Ydintasolla meillä on odotus: tältä minusta pitäisi tuntua kun suostun näkemään vaivaa tuon asian eteen. Odotuksemme tietyn tunteen kokemisesta muodostuu sisäiseksi kriteeriksi. Jos pääsemme tuntemaan sellaista tunnetta, koemme onnistumista. Jos emme pääse tuntemaan kyseistä tunnetta tai päädymme tuntemaan sellaisia tunteita joita mieluiten välttäisimme, koemme epäonnistumista. Piilotajunnan tasolla näin, täysin riippumatta siitä mikä on rationaalinen arviomme asian onnistumisesta.

Kypsän aikuisen valaistunut asenne hyppää sen vaiheen yli missä muodostetaan ennakko-odotuksia. Meillä voi olla haluja, tavoitteita, päämääriä, pyrkimyksiä, suunnitelmia, agendoja, protokollia, aikataulutuksia jne., mutta silti emme aseta mitään odotuksia tai ehtoja sille miltä pitää tuntua kun asia manifestoituu. Tai improvisoimme sitä mukaa kun tilanteet etenee ilman ajatustakaan suunnitelmasta, mutta siltikään emme aseta mitään emotionaalisia odotuksia tai ehtoja. Otamme elämän sellaisena kuin se eteen tarjoutuu, suostumme tuntemaan mitä hyvänsä tunnetiloja prosessi provosoi esiin, ja ehkä reagoimme niiden pohjalta tai emme tee mitään. Tunnemme miltä tunne tuntuu ja laskemme irti. Kypsän aikuisen valaistunut asenne hyväksyy elämän ehdoitta, pyyteettömästi. Onko lopputulos sellaista mitä osasimme kuvitella vai ei, se ei ole meidän vastuullamme. Universumin korkeammat voimat pitävät siitä huolen. Lopputulos voi olla jotain hyvin erilaista kuin mihin tähtäsimme, ja kuitenkin jotain paljon parempaa kuin mitä olisimme koskaan osanneet kuvitella – kun suostumme syleilemään elämäämme ehdoitta.

Vielä viimeinen asia. Yllä olevassa tekstissä, älä liitä minkäänlaista arvotusta tai tuomintaa termiin ”keskenkasvuisen naivi” koska siihen ei sisälly sellaista. Se on vain käytännöllinen tapa kuvata sitä tietämättömyyden kehitysvaihetta jonka kautta me kaikki kehitymme. Kaikki valaistuneet aikuiset ovat kypsyneet keskenkasvuisen tietämättömyyden kautta, joillakin se kestää pidempään ja toisilla ei. Se on luonnollinen osa tietoisuuden avartumisen prosessia. Voit siis yhtä hyvin nauttia siitäkin, ja ylistää sitä. Elämä ei ole koskaan ongelma, elämä vain on.

Mikä ei ole syntynyt ei koskaan kuole

Kukaan ei pysty laskemaan tietoisuudelle horoskooppia koska se ei ole koskaan syntynyt. Voimme kyllä laskea karttoja niille ilmaisumuodoille joita tietoisuus omaksuu, ollakseen tietoinen. Tietoisuus vain on, joten sillä ei ole mitään tarvetta kehittyä mihinkään, mutta meidän ymmärryksemme tietoisuudesta kehittyy. Niinpä horoskoopit joita tarkastelemme paljastavat niitä kasvuhaasteita joita meidän ymmärryksemme on kohdattava, voidaksemme ymmärtää olevamme tietoisuus. Mieti tätä: jos tietoisuudella on tarve kokea itseään sellaisen olomuodon kautta joka tulee täysin tietämättömäksi omasta omasta itsestään… mistä voimme tietää että näin tapahtuu?

Astrologiassa huoneet kuusi, kahdeksan ja kaksitoista ovat leimautuneet varsin stressaavalla tavalla. Ne edustavat niitä elämäntapahtumia joiden kautta koemme torjuntaa ja vihamielisyyttä, elämään ja pitkäikäisyyteen kohdistuvaa kroonista uhkaa, sekä menetyksiä ja eristyneisyyttä. Mutta parhaimmillaan huoneet kuusi, kahdeksan ja kaksitoista edustavat tapahtumia joissa koemme vahvinta sitoutumista itsemme kehittämiseen, syvimmän autuuden kokemista, sekä vapautumista kaikesta maallisesta kärsimyksestä ja tuskasta. Kaikki riippuu siitä minkä näkökulman ja asenteen valitsemme näihin tapahtumiin. Perimmäisellä tasolla huoneet kuusi, kahdeksan ja kaksitoista edustavat tapahtumia joissa sisäinen tietoisuutemme kommunikoi valvetajunnalle jotain oleellista koskien omaa hyvinvointiamme ja onnellisuuttamme: missä vastustamme omaa kasvuamme ja uskomme että elämässämme on jotain vikaa; minkä suhteen elämme kieltotilassa ja uskomme että kehossamme tai maailmassamme on jotain vikaa; missä olemme erehtyneet uskomaan että meidän suhteemme koko universumiin on jotenkin viallinen.

Tietoisuus ei ole syntynyt, joten se ei voi kuolla. Niinpä kaikki kokemuksemme tuskasta ja kärsimyksestä, elämään ja hyvinvointiin kohdistuvasta uhkasta, ovat väärinymmärryksen tulosta. Kuvittelemme kärsivämme sellaisesta mistä tietoisuus ei voi kärsiä, kuvittelemme tuntevamme kipua sellaisesta mikä ei pysty edes koskettamaan sitä kuka todella olemme. Himalajan Swami Rama on sanonut: ”Muista että sinä olet Jumalallisen lapsi. Menetys ja saavutus eivät pysty koskettamaan edes sinun varjoasi.”

Tietoisuus ei kuole joten se ei myöskään synny uudestaan, mutta kun se omaksuu alati päivittyviä olomuotoja itsensä ilmaisemiseen, sen voidaan sanoa vaeltavan. Katsotaan tästä muutamia esimerkkejä.

Ensimmäisessä kartassa Lagna on nouseva Jousimies joka edustaa vahvasti fokusoitunutta tarvetta totuuden tunnistamiseen. Aurinko nousee syntymähetkellä horisontissa joten etsinnän kohteena on totuus itsestä ”suurena sieluna”, kaikkeuden sieluna. Aurinko on yhdeksännen dharma-huoneen hallitsija nousevassa huoneessa eli identiteetin ytimessä, joten tarve löytää kirkkaasti loistava totuus Itsestä on se mitä tämä henkilö ilmentää omalla olemuksellaan. Ketu nousee Auringon kanssa joten minätunto on vahvasti henkinen ja intuitiivinen, ja pyrkii kohti perimmäistä valaistumisen kokemista. Lagnan hallitsija Jupiter on luonteeltaan avartuva ja laajeneva, ja manifestoi tätä henkisyyden pyrkimystä kahdeksannen huoneen kokemusten kautta: syvä samadhin (valaistumisen) kokemus avartaa tietoisuutta ja murtaa uskomukset kuolevaisuuteen. Venus hallitsee kuudennetta huonetta (sadhana ja tapas, eli omistautuminen henkisyyden harjoittamiseen) ja manifestoi henkisen pyrkimyksen hedelmiä huoneessa kaksitoista, tarkkailijan tietoisuuden avautumisessa ja syvän alitajuisen karman purkautumisessa. Mars on energia jonka avulla ihminen tekee sen mitä tarvitaan, kolmannessa huoneessa eli luovan riskin ottamisen alueella. Tämän kartan henkilö on Brahmananda Saraswati, intialainen Guru joka syntyi 1871 Brahminiseen pappisperheeseen, lähti kotoaan yhdeksän vuoden ikäisenä etsimään omaa henkistä opettajaansa, jonka hän löysi 14-vuotiaana.
Toisessa kartassa Lagna on nouseva Vesimies, ja syntymähetkellä nousussa ovat olleet Merkurius ja Mars. Merkurius hallitsee sekä tietoisuuden luovan kehittämisen huonetta viisi, että muutosten ja transformaation huonetta kahdeksan Mars hallitsee ammatin ja uran huonetta kymmenen, sekä oman tilan raivaamisen huonetta kolme. Tämän henkilön identiteetin ydin on näkyvä julkinen ura meditatiivisten tekniikoiden kehittämisessä ja opettamisessa, ja oman erikoisasiantuntemuksen luominen näiden asioiden suhteen. Lagnan hallitsija Saturnus korostaa tietoisuutta avartavia (Ketu) henkisiä työtapoja ja prosesseja (huone kuusi), ja kuudennen huoneen hallitsija Kuu edustaa mieltä, joka toimii henkisyyden välineenä sellaisten transformatiivisten muutosten tuottamiseen jotka johtavat samadhin kokemiseen huoneessa kahdeksan. Kahdeksannen huoneen hallitsija manifestoi näitä tuloksia ulkomaisten ja epätavallisten (Rahu) ashram-yhteisöjen kautta (huone kaksitoista). Tämän kartan henkilö on Mahesh Prasad Varma joka syntyi 1918. Hänet tunnetaan yleisemmin nimellä Maharishi Mahesh Yogi, hän kehitti ja popularisoi Transkendentaalisen Mietiskelyn (TM) ja toimi sen globaalin organisaation johtohahmona. Hän oli ensimmäisen kartan Brahmananda Saraswatin oppilas.
Tässä kartassa Lagna on nouseva Skorpiooni. Kartalla nähdään heikossa asemassa oleva Kuu, erittäin vahva Aurinko ja voimansa tunnossa oleva Mars. Kuu edustaa aistipohjaista mieltä, ja heikko Kuu persoonallisuuden ytimessä aikaansaa minätunnon jota samaistuminen egoon ei pääse hämärtämään. Kuun tehtävä on heijastaa Auringon henkisen itseyden valoa, ja se loistaa erittäin kirkkaana johtotähtenä ”oman tien kulkemiseksi” Oinas-merkissä. Neljännen huoneen hallitsija Saturnus tekee ”sisäisen onnen kokemisesta” ammattiuran huoneessa kymmenen, ja ilmentää ”joogista vääntöä” koska Saturnus hallitsee sekä karmaa että joogaa. Kymmenennen huoneen hallitsija Aurinko tuottaa urakutsumuksen jossa sekoittuvat henkisyyden harjoittaminen ja sadhana (huone kuusi); Merkurius kahdeksannen huoneen hallitsijana tuo transformatiivisia kokemuksia mielen käytön avulla; Venus huoneen kaksitoista hallitsijana tukee tarkkailevan tietoisuuden ja meditaation harjoittamista; Mars (joka hallitsee sekä Lagnaa että huonetta kuusi) on henkinen soturienergia josta syntyy peloton urheus kohdata oma todellinen Itse. Sen mikä tämän pyrkimyksen kautta syntyy, Venus kanavoi Ketun kautta omaan huoneeseensa kaksitoista joka edustaa valaistumista ja vapahduksen kokemista kaikista maallisista rajoituksista. Tämä integroi dualistisuutta Vaaka-merkissä joka luo tasapainoa elämän vastapuolien välille. Tämän kartan henkilö on 1949 syntynyt amerikkalainen Vaughn Abrams, joka opiskeli alunperin meditaatiota Maharishi Mahesh Yogin johdatuksella (toinen kartta), sitten löysin oman tiensä jota kulkea ja nimellä MSI elvytti ikivanhan Ishaya’s Ascension opetuksen modernin maailman tarpeita varten.

Karma ja menneiden elämien astrologia

Ihminen syntyy hetkellä jolloin universaalit vaikutustekijät ovat matemaattisesti harmoniassa hänen yksilöllisen karmansa kanssa. Jyotish-kartta kuvaa menneisyyttä jota ei voi muuttaa, mutta tämän tarkoitus EI ole korostaa kohtaloa. Jyotish-kartta kuvaa sen pohjalta tarjoutuvia vaihtelevia tulevaisuuksia, eli provosoi ja tukee ihmisen tahtoa luoda uutta elämäntapaa, heräämäällä aikaisempien rajoitustensa unesta. Minkä ihminen on joskus tehnyt, hän myös pystyy purkamaan – tämä purkaminen kohdistuu siihen mihin on valinnut samaistua, ei siihen mitä on jo tapahtunut tai mitä on jo tehnyt.

Tapahtunutta menneisyyttä ei voi eikä ole tarve muuttaa, mutta sen mukaan ei ole pakko elää nykyhetkeä. Menneisyyttä kohtaamalla on tarkoitus herätä tiedostamaan miten haluat elää elämääsi tässä ja nyt. Mikään ei pakota toistamaan elämäntapaa joka on osoittautunut epätyydyttäväksi.

Fyysisen kehon lisäksi meillä on muitakin kehoja. Olemuksemme ihmisenä koostuu kaikkiaan seitsemästä kehosta joita jooga kutsuu nimellä ”kosha” eli kaapu.

Annamaya Kosha – fyysinen ruokakeho
Pranamaya Kosha – energia / elinvoima keho
Manomaya Kosha – mielen, ajatusten, tuntemusten, tunnetilojen, aistimusten keho
Vignanamaya Kosha – erottelukykyisen viisauden keho
Anandamaya Kosha – ilon ja autuuden keho
Chittamaya Kosha – sielullisen, henkisen tiedostamisen keho
Atmamaya Kosha – puhtaan henkisen olemuksen keho

Karmalliset virheelliset uskomukset siitä ”kuka minä olen?” häiritsevät Anandamaya Koshaa (onnellisuuden ja autuuden kokemusta), ja sen seuraukset vääristävät edelleen neljän kiinteämmän Koshan toimintoja: mentaalista erottelukykyä, ajattelua ja tunnetietoisuutta, energeettistä elinvoimaa sekä fyysistä kehoa. Tietämättömyys omasta karmasta häiritsee myös kahden hienovireisimmän kehon toimintaa: Atmamaya Kosha ja Chittamaya Kosha, eli ihmisen henkinen olemus ja hänen tietoisuutensa omasta olemuksestaan. Näiden kautta syntyy tarve päästä yhä uudestaan kokemaan itseä kehollisesti inkarnoituneena olentona. Ihmiselämän tarkoitus on siirtää samaistuminen pois Annamaya Koshasta eli fyysisestä ”ruoka-ruumiista”, ja ylläpitää tietoista samaistumista Vignanamaya Koshaan joka on erottelukykyinen tarkkailijan tietoisuus. SIitä käsin on mahdollista kokea Anandamaya Koshaa (autuus), Chittamaya Koshaa (henkistä viisautta) ja Atmamaya Koshaa (omaa henkistä olemusta).

Vahdinvaihto

Tässä artikkelissa vertaillaan kahden eri ihmisen syntymäkarttaa toisiinsa.

KARTTA A: nouseva Leijona persoona joka haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi, haluaa olla estraadilla käskyttämässä. Mars nousevassa huoneessa tekee persoonasta ulkoisesti aktiivisen ja määrätietoisen, vahvasti minä-keskeisen ja kilpailunhaluisen. Mars on heikossa asemassa eli ihmisellä on heikohko tietoisuus omasta aggressiivisuudestaan ja dominoivasta luonteestaan – mikä kuitenkin leimaa vahvasti hänen persoonallisuuttaan. Suorittaja joka pyrkii saavuttamaan suuria asioita, hän ei jää odottamaan että muut tekevät asioita ensin. Marsin ja nousevan huoneen hallitsija on Rahun kanssa ”toiveiden ja halujen toteutumisen” huoneessa 11 joka myös edustaa toimintaa sosiaalisissa verkostoissa. Kaksosten merkki on kommunikaation sekä siihen liittyvän teknologian aluetta eli huoneen 11 yhteydessä nykypäivänä tarkoittaa paljolti sosiaalista mediaa; sekä jatkuvaa kokeilua ja hyppimistä oksalta toiselle suuremman höydyn toivossa. Rahu Kaksosissa tekee kommunikaatiosta sekavaa ja hallitsematonta, ja tuottaa materialistista ahneutta uuden hakemiseen. Tämä ihminen on syntynyt täysikuun aikaan jolloin emotionaalinen energia on tapissaan, tunnetilat vetävät helposti ylikierroksilla ja Marsilla nousevassa huoneessa Leijonan merkissä ei riitä kärsivällisyyttä toisten ihmisten hidasteluun. Rahu-Ketu akseli on myös melkein päällekkäin Aurinko-Kuu akselin kanssa, eli hän on syntynyt sekä täysikuun että pimennyksen aikana. Ketu yhdessä Kuun kanssa huoneessa 5 tekee tästä persoonasta emotionaalisesti hyvin spekuloivan ja hän pyrkii kätkemään todellisen agendansa.

KARTTA B: nouseva Jousimies persoona tuottaa vahvan tarpeen pyrkiä totuuteen ja toimia totuuden mukaan, tarve puolustaa totuutta sekä asioiden luonnollista järjestystä. Nousevan huoneen hallitsija on Jupiter joka on ”transformaatioiden, muutosten, kriisien ja sodankäynnin” huoneessa 8. Jupiter tuottaa aina jonkinasteista siunausta ja armollisuutta, tällä ihmisellä on taipumus toimia parhaimmillaan kriisitilanteissa, hän ei ole luonteeltaan sotaisa eikä militaristinen mutta tällä asetelmalla voi päätyä hallinnoimaan sotimiseen liittyviä asioita ja päätöksiä. Jupiter on vaikutukseltaan erittäin vahva (exalted) ja edustaa täysin hereillä olevaa tietoisuutta, joka kuitenkin on kehitysasteeltan vasta ”bala” eli vastasyntynyt – ihmisellä on vahvasti innostunut tarve oppia miten kriisejä hallinnoidaan ja organisoidaan, hyvinvointia edistävällä tavalla. Jousimies ja Jupiter indikoivat vahvaa uskoa ja luottamusta. Jupiter hallitsee myös ”kodin ja kotimaan” huonetta 4, näihin liittyviä muutostarpeita hän pyrkii käsittelemään erityisen hyvin. Rahu-Ketu akseli aktivoi Vesimies-Leijona polariteetin: Ketu Vesimiehessä tuottaa vahvan tietoisuuden sosiaalisten uudistusten tarpeesta, ihminen pyrkii toteuttamaan tätä antamalla persoonallaan esimerkkiä rohkeasta johtajasta, joka ei pelkää hypätä mukaan tilanteisiin ja kokeilla miten ne saadaan toimimaan.

Mielenkiintoinen yhteinen tekijä molemmilla kartoilla on miten vahvasti Rahun vaikutus nousee esiin. Kuitenkin löytyy ratkaisevaa eroa. Kartalla A Rahu tuottaa oman egon tarpeita palvelevaa pyrkimystä ja haluja. Syntymää edeltävän pimennyksen perusteella kartan A persoona pyrkii elämällään demonstroimaan kommunikaation merkitystä, miten pitää kommunikointi jatkuvasti virtaavassa tilassa, ja perusluonteeltaan tarinankertojana hän inhoaa omaan persoonalliseen ilmaisuunsa kohdistuvia rajoituksia. Kartalla B Rahu tuottaa vahvan tarpeen päästä toteuttamaan huoneen 9 dharmaa eli universaalia totuutta ja asioiden luonnollista järjestystä; kartan B hallitsija Jupiter ja sen hallitsija Kuu ovat molemmat omasta voimastaan hyvin tietoisia (exalted), Kuu on huoneessa 6, eli tarve palvella sosiaalista hyvinvointia, sosiaalista yhteyttä ja turvallisuutta. Syntymää edeltävän pimennyksen perusteella tämä persoona haluaa elämällään demonstroida toisille miten kannattaa käyttää ajatteluaan, miten priorisoida asioita rakentavalla tavalla ja miten kantaa vastuuta omista tekemisistään; miten pitää molemmat jalat tukevasti maassa samalla kun pyrkii aktiivisesti avartamaan omaa tiedostamisen kykyään.

Kartta A on Donald Trump.

Kartta B on Joe Biden.

Lahja ja mahdollisuus

Me kannamme itsessämme suunnatonta informaatiovarastoa, muistojen arkistoa joka ylläpitää ja edistää elämän ja evoluution jatkumista. Arkielämässä harvoin kiinnitämme huomiota tähän tiedottomana pysyvään informaatioon – paitsi silloin kun se ei tyydytä meidän odotuksiamme, esimerkiksi terveysongelmien yhteydessä. Ongelmat joita koetaan, eivät nouse alitajuisesta muistivarastosta sinänsä, vaan ne ovat seurausta siitä miten käsittelemme piilotajuisia impulssejamme.

Kun piilotajuinen impulssi aktivoituu ja törmää tiedottomiin taipumuksiin, se rekisteröityy mielessä ja alkaa vaatia välitöntä huomiota, herättää tarpeen reagoida tässä ja nyt. Nämä tarpeet jakautuvat eri ihmisissä yksilöllisesti eri tavoilla fyysiseen, mentaaliseen, emotionaaliseen ja energeettiseen toimintaan, sekä meditatiivisen hiljaisuuden tilan kokemiseen. Taipumusten yksilöllliset erot voidaan usein jo selkeästi tunnistaa hyvin nuorella iällä.

Piilotajuinen impulssi synnyttää toiminnan tarpeen jota on usein vaikea vastustaa. Se miten tiedostat ja käsittelet näitä impulsseja on tärkeää, koska sen mukaan luot itsellesi seurauksia tulevaisuuteen. Kun olet ottanut pankista lainan, et voi välttää maksamasta kuukausittain toistuvia lainan lyhennysmaksuja – tai tietysti voit, mutta siten luot aivan uudenlaisen sarjan seurauksia. Voit luoda ja vaikuttaa tulevaisuutesi muotoutumiseen yksinkertaisesti valitsemalla tietoisesti miten toimit ja reagoit nykyhetkessä. Toiminnasta pidättäytyminen on yhtä lailla toimintaa kuin teon suorittaminen.

Henkistä prosessia voi kuvata yksinkertaisesti näin: pyri nostamaan mahdollisimman paljon piilotajuisia muistoja esiin tämän elämän aikana, ja opi valitsemaan miten toimimalla pystyt rajoittamaan teoistasi syntyviä seurauksia. Tämän seurauksena voit huomata lisääntyvää rentoutta ja vähenevää reagoimisen tarvetta; pakonomaiset mieltymykset ja vastenmielisyydet haihtuvat kuin kuin aamukaste auringon noustessa ja muuttuvat merkityksettömiksi; sinussa kasvaa taipumus antaa elämän edetä omassa tahdissa omalla tavallaan, ja kun valitset osallistua niin se tapahtuu vailla ehtoja, vailla odotuksia, vaikka pakkomielteitä, rennosta tyytyväisyyden tilasta käsin.

Kun olotilasi muuttuu meditatiivisemmaksi, opit erottamaan miten asioihin sekaantuminen ja niihin osallistumisen eroavat toisistaan. Lakkaat sekaantumasta asioihin tavalla joka siittää epätoivottavia seurauksia. Valitset osallistua tarkkailevasta olotilasta käsin, et reaktiivisesti. Sanskriitin kielellä tätä kutsutaan nimellä ”karma nashana”, se tarkoittaa tekoja jotka eliminoivat karmaa.

Piilotajuiset tarpeet ylläpitävät pakonomaista tarvetta päästä syntymisen ja kuolemisen kautta yhä uudestaan kokemaan oman toiminnan seurauksia. Todellisuudessa on vain yksi elämä joka kattaa kaiken, pitää sisällään kaiken, ei erottele eikä erittele mitään irrallisiksi toisistaan. Elämä joka ei ole asioita poissulkeva, ei vieraannuta asioita toisistaan; ja kun alat kokea elämän tällaisena niin se lakkaa tuottamasta epätoivottavia seurauksia. Tämän ansiosta sinä lakkaat ylläpitämästä valheellista muistikuvaa siitä mitä sinun pitäisi olla, ja voit alkaa elävöittämään kykyä muistaa itsesi sellaisena kuin todella olet.

Vedaperinteessä on opinkappale, jonka mukaan elämän luonnollinen virtaus etenee aina olemisesta tekemiseen ja tekemisestä omistamiseen, ei toisinpäin. Meidän ei ole tarkoitus suorittaa tekoja voidaksemme löytää täyttymystä ja tyytyväisyyttä. Tyydytys ja tyytyväisyys on sisäinen olemisen tila, ja meidän on tarkoitus toimia ilmentääksemme omaa tyytyväisyyttämme, ei yrittää hankkia sitä. Suoritustemme tarkoitus on oman tyytyväisyytemme demonstroiminen ja näkyväksi tekeminen, ei sen saavuttaminen. Jos suoritat tekoja koska tunnet olosi epätäydelliseksi tai vajaaksi, jos suoritustasi motivoi tarve kasvattaa omaa arvoasi, silloin toimit poissulkevalla ja eristävällä ja vieraannuttavalla tavalla, ja tekosi tulevat synnyttämään runsaasti seurauksia joista suuri osa voi olla hyvinkin epätoivottavia. Se mitä sinä todella jo olet, oman olemuksesi ytimessä, sitä ei lainkaan kosketa se mitä teet ja miten suoritat. Ole se mitä jo olet koska et kuitenkaan voi välttää olemasta sitä vaikka miten yrittäisit. Ole se mitä todella olet ja anna sen näkyä.

”Kyky valita on suuri inhimillinen lahja, ja vapaus on suuri inhimillinen mahdollisuus” – – Sadhguru

Ole luova teko

Kun herään aamulla, muistanko kuka minun on tarkoitus olla? Usein miten kyllä, ainakin jossain vaiheessa päivää.

Me muistamme itsemme useilla eri tasoilla samanaikaisesti, moniulotteisesti. Olemuksemme perustaso muistaa jopa sen miten luomakunta on syntynyt ja kehitys lähtenyt käyntiin, vaikka normaalin päivätajunnan tasolla emme pysty tällaista muistoa palauttamaan mieleemme. Tämän muistaminen kuitenkin ylläpitää inhimillisen olemassaolomme perusteita. Kannamme myös atomi- ja molekyylitason muistia siitä miten ihmisolemuksen on tarkoitus rakentua ja toimia, ja tämän muistikuvan perusteella voimme esimerkiksi tunnistaa toisemme ihmisolennoiksi. Sitten meissä vallitsee evoluution muisti joka kattaa sen miten soluprosessien on tarkoitus toimia, jotta olemuksemme tukee inhimillisen tietoisuuden kehittymistä. Lisäksi meissä vaikuttaa geneettinen muisti siitä miten näitä eritasoisia muistoja koodataan ja varastoidaan ja siirretään tehokkaasti, ja miten tarvittaessa transformoidaan uusia päivityksiä eli mutaatiota.

Länsimaisen rationaalisen arkimielen tasolla emme pysty muistamaan tietoisesti edellä kuvattuja asioita. Syvissä meditatiivissa tiloissa ja Ascensoinnin aikana on mahdollista virittyä havainnoimaan tätä muistia, mutta silloinkin se mitä tunnistamme muistavamme on vahvasti subjektiivisen tulkinnan varaista. Nykyisessä olomuodossamme meidän kohtalonamme on elää läpi niiden valintojen seurauksia, jotka tapahtuivat kun tietoisuus alunperin aloitti evoluutiomatkansa ihmisen muodossa.

Meissä vallitsee myös muisti joka kattaa oman yksilöllisen kehitysprosessimme aina tähän päivään asti, kaikki persoonalliset valinnat tarttua ja sekaantua asioihin. Monet näistä valinnoista ovat sellaisia mihin emme enää samaistu, mutta aika moneen vieläkin kyllä. Meissä on myös muistijäljet kaikista vaikutelmista mitä aistihavainnoista ja aistien toiminnasta on syntynyt. Tällä tasolla muistamme suunnattoman paljon enemmän kuin mitä pystymme rationaalisesti palauttamaan mieleen, ja sekin minkä pystymme muistamaan on vahvasti ennakkokäsitysten värjäämää. Sitten meissä vallitsee enimmäkseen artikuloimaton, erittelemätön arkisto erilaisia alitajuisia vaikutelmia, päätelmiä, toiveita, haluja, kaipauksia ja uskomuksia, viehtymyksiä ja vastenmielisyyksiä. Tämän muistin annetaan yleensä ohjata elämää lähes täysin kyseenalaistamatta tai tutkimatta. Jäävuoren huipun muodostaa tarkoituksellisesti korostetut muistikuvat siitä millaisena meidän tulee nähdä elämämme, kehomme, kulttuurimme, ympäristömme, toiset ihmiset ja itsemme, pystyäksemme muistamaan kuka meidän pitää olla. Vapaan tahdon valinnat vaikuttavat varmasti näihin neljään viimeiseen muistamisen tyyppiin: yksilölliseen, aistilliseen, artikuloimattomaan ja tarkoituksellisesti priorisoituun muistiin.

Pystymme muistamaan elementaarisen, molekuläärisen, avolutionäärisen ja geneettisen tason asioita vain siinä muodossa kuin ne meille tarjoutuvat; ja ”muistamisella” tarkoitan näiden muistojen mukaan elämistä. Meidän on mahdoton unohtaa mihin olomuotoon olemme tähän mennessä kehittyneet ihmisolentoina. Meille ei kasva häntää emmekä ala kommunikoida haukahtelemalla, vaikka sattuisimme syömään koiranruokaa. Evolutionäärinen muisti pitää siitä huolen. Elämän Lahja meille tarkoittaa, että meidän ei tarvitse purkaa olemustamme perusmolekyyleiksi joka kerta kun nukahdamme, ja koota elimistömme atomitasolta lähtien uusiksi joka kerta kun heräämme, voidaksemme muistaa kuka meidän on tarkoitus olla tänään. Sinun ei tarvitse opetella solmimaan kengännauhoja uusiksi joka kerta kun laitat kengät jalkaasi, opettelet sen kerran ja sitten muistat, siitä tulee itseään automaattisesti säätelevä tapa.

Yksilöllisen, aistillisen, artikuloimattoman ja tarkoituksella priorisoidun muistamisen suhteen harjoitamme luovuutta, kun tietoisesti kyseenalaistamme omaa muistamistamme, valitsemalla ottaa etäisyyttä siitä kuka meidän ”pitäisi” olla ja muistamalla kuka todella aidosti olemme. Valitsemme fokuksen, ja sitten surffaamme valintamme seurauksilla. On keskustelua siitä miten tekoälyn kehitys tulee enenevässä määrin säätelemään ihmisten elämää, mutta meidän elämämme on jo luomakunnan alusta lähtien ollut bioenergeettisesti ohjelmoidun automatisoituneen älykkyyden ohjaamaa. Harjoitamme luovuutta valitsemalla asenteen ja uskomukset joiden mukaan haluamme elää, sitten jäämme seuraamaan miten itseään säätelevä sisäinen ohjausmekanismi toteuttaa taianomaisia pieniä käytännön elämän ihmeitään. Ihmisen järjestelmä on osa luontoa ja luonnon järjestelmän lainalaisuutta eli dharmaa, jolla on suunnaton eheyttävä ja integroiva vaikutus kun sen annetaan toimia ilman egoistista häirintää. Säädä omat algoritmisi (uskomukset) suorittamaan evolutionääristä perustyötä, ja omista pääosa huomiostasi oman autenttisen inhimillisen läsnäolosi muistamiseen. Tule näkyväksi itsellesi sellaisena kuin aidosti olet, paljasta omat värisi. Anna itsellesi lupa olla inhimillisesti luova teko.

Miten me luomme todellisuutta

Me emme koskaan koe asioita niinkuin ne todella ovat. Koemme asiat ainoastaan sellaisina millaisia kuvittelemme niiden olevan. Elämme simuloitua todellisuutta, ja havaintomme ovat pääasiassa kuvitelmia joita tietoisuutemme ylläpitää toistuvalla, jatkuvalla syötöllä.Tämä ei tarkoita että maailmaa ei olisi olemassa; kyllä maailma on olemassa mutta me vain emme elä siinä maailmassa joka on, me elämme maailmassa jonka me kuvittelemme olevan. Tämä on Yogacara -suuntauksen lähtökohta. Yogacara on vaikutusvaltainen intialainen Mahayana-koulukunta joka tunnetaan myös nimellä Cittamatra, eli Tietoisuus-Ainoastaan.

Yogacaran ydin ei ole siinä onko ”tuolla” maailmassa todellisia asioita vai ei. Siinä keskitytään tutkimaan miten me havainnollistamme ja kiteytämme kokemuksiamme konkreettisiksi asioiksi ja olosuhteiksi jotka voimme kokea pysyvinä ja itsestämme erillisinä. Yogacara korostaa, että meidän nykyiset tapamme havainnoida ja hahmottaa ovat värittyneitä ja puolueellisia. Pelkistämme kaiken aina kaksijakoisuuteen: subjekti ja objekti, itse ja dharma, minä ja se-muu; tämä johtaa siihen miten juutumme tarkastelemaan asioita vääristyneiden tarinoiden muodossa.

Riippumatta siitä mitä koemme, kaikki on siis vain tietoisuuden rakennelmaa.

Yogacara jakaa tietoisuuden kahdeksaan tasoon. Viisi ensimmäistä tasoa ovat aistiperäisiä tietoisuutta joka syntyy siitä miten rekisteröit asioita silmien, korvien, nenä, kielen ja kehon toiminnassa. Kuudes tietoisuus on ”manovijnana”: havaintoja jotka esiintyvät mielen ja aivojen toiminnan yhteydessä. Seitsemäs tietoisuus on ”manas”: taipumus hakea itseäsi siitä miten aistien havainnot välittyvät ja suodattuvat. Kahdeksas tietoisuus on ”alayavijnana” (tai lyhyesti ”alaya”): kaikki menneisyyden ajatteluun, puheeseen sekä kehoreaktioihin perustuvat karman siemenet ja muistijäljet.

Yogacaran mukaan menneisyyden tekojen karmalliset vaikutelmat ovat materiaalisesti todellisia, ne eivät ole vain abstrakteja muistikuvia. Ne muokkaavat sitä miten koemme näkemistä, kuulemista, maistamista, haistamista ja kosketusta nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Viisi aistielintä silmät, korvat, nenä, maistava kieli ja keho ovat materiaalisesti todellisia ja toimivia. Ne ovat menneisyyden karman seurausta ja välittyvät meille alayan kautta. Ja ”säilytysastia” eli se konkreettinen maailma jossa elämme on myös materiaalisesti todellinen. Se on kirjaimellinen seuraus meidän karmastamme, tarkoituksella harjoitetusta toiminnasta johon on sisältynyt intentio eli aikomus ja pyrkimys; nämä teot ovat varastoituvat alayaan ja manifestoituvat sieltä myöhemmin mentaalisiksi, emotionaalisiksi ja fyysisiksi tapahtumiksi.

Minkä hahmotamme todelliseksi, sen alkulähde on ”alaya”. Minkä hahmotamme kuvitelmaksi, sen alkulähde on ”mano.” Minkä hahmotamme tavallaan todelliseksi vaikkakin omien itsekeskeisten odotustemme ja ennakkoluulojemme vääristämäksi, sen alkulähde on ”manas.” Mutta – mikään näistä ei ole olemassa meidän tiedostamisemme ulkopuolella.

Yogacara purkaa hahmotetut asiat, näyttää miten tietoisuutemme eri tasot heijastuvat kaiken aikaa kaikkeen ja kaikessa, ulkoisesti. Yogacara kutsuu tätä prosessia nimellä ”transformaatiot” (sanskriitin kielellä ”parinama”) ja siitä on kolme eri tyyppiä:

  1. alaya-sisällön jatkuva kypsyminen, joka projisoituu karmallisina vaikutelmina nykyhetken ja tulevaisuuden mentaaliseen ja fyysiseen realiteettiin;
  2. itseään tutkiva manas joka samaistuu alayaan ja tulkitsee sen tarkoittavan ”minä itse” ja projisoi tämän ”minätunnon” kaikkiin kokemuksiin, käytännössä tulkitsee kaikkien kokemusten käsittelevän tai koskevan itseään;
  3. kuusi tietoisuuden muotoa jotka välittävät kokemuksiamme fysiologisesti ja neurologisesti, ja usein miten virheellisellä tavalla.

Suuri osa ihmisistä on juuttunut tähän alati muuntuvaan transformaation noidankehään. Riippumatta siitä hahmotammeko itse vai hahmottaako tietoisuus havaintomme meille, elämme itse rakentamassamme todellisuuden kuplassa jossa olemme sekä kokemustemme luojia että kokemustemme tuotteita.

Yogacara purkaa takertumista ja samaistumista myös tarkastelemalla itse havaintotapahtuman luonnetta. Jos kaikki asiat ovat tietoisuuden luomusta, niin onko meidän kokemuksemme havaitsemisesta todellista? Maalaisjärjen mukaan jos näet jonkin asian niin se on todellista. Olemme täysin vakuuttuneita että se mitä havaitsemme on todellista. Mutta ne jotka seuraavat Fox uutiskanavaa, kokevat elävänsä hyvin erilaisessa maailmassa kuin ne jotka seuraavat CNN kanavan uutisointia.

Yogacaran mukaan tietoisuus kokee asiat aina epäsuorasti, ”aspektien” kautta (sanskriitin kielellä ”akara”). Ne ovat mielikuvia, merkkejä, signaaleja. Ensinnäkin: kaikki asiat joita havaitsemme ovat tietoisuuden tuotteita, ja toiseksi: se mitä havaitsemme ei koskaan ole se mitä asia itsessään todella on.

Tämä vastaa modernien neurotieteiden näkemyksiä. Se mitä koemme näkemiseksi, on oikeastaan visuaalisen aivokeskuksen aktivoitumista jonka seurauksena mieleemme piirtyy silmien kautta kuva. Kun ulkoisesta objektista heijastunut valo stimuloi näköreseptoreja, aivot käyttävät vain 10% siitä mikä ”näkevät”, ja piirtävät sen perusteella mieleemme kuvan jossa 90% on kuviteltua – tai oikeammin sanottuna: tuo 90% on seurausta aivojen samanaikaisista muista tapahtumista. Käytännössä siis, 10% poimitaan lähtökohdaksi sille mitä tulkitaan ”että näen” ja 90% siihen liitetystä on peräisin siitä miten aivot stimuloivat itseään samaan aikaan kun näkeminen tapahtuu. Tuo stimuloituminen on sitä miten sähkökemialliset impulssit törmäilevät sisäisten muistikuviemme ja odotustemme kanssa monimutkaisen neuroverkoston välityksellä. Kaikki tämä tapahtuu meidän ”Päämme sisällä”, meidän mielessämme. Tämä pätee yhtä hyvin kaikkien muidenkin aistien toimintaan. Me emme oikeastaan ole juurikaan havainneet mitä on maailmassa meidän ulkopuolellamme, olemme juuttuneet simuloidun maailmankuvaan jonka oma tietoisuutemme on kehrännyt meille koettavaksi.

Yogacara kuvaa myös tavan astua ulos tästä toistuvasta mielikuvakehästä. Siinä on tarpeen harjoittaa aitoa eli ”asianmukaista havaitsemista” (sanskriitinkielellä ”pratyaksa”). Näitä ovat aistillinen, mentaalinen, itseätiedostava ja jooginen havaitseminen. ”Asianmukainen” tarkoittaa että havainto ei ole itsepetosta, se on suoraa ja vailla selittämistä. Kolme ensimmäistä aidon havaitsemisen tyyppiä ovat tapoja harjoittaa omaa tiedostamistaan, vain neljättä eli joogista hahmottamista pidetään aidosti vapautuneena tiedostamisen muotona.

kirj. Guo Gu
Forest of Eyeblinks uutiskirjeestä, kesäkuu 2021

Miten purat karmaa

Jyotish syntymäkartta kuvaa oman elämäsi karmaa. Karma tarkoittaa yksinkertaisesti ”teko, toiminta”, ja sinä luot elämäsi toimimalla. Kun siis sanot ”tämä on minun karmani”, oikeastaan sanot että ”tämä on minun elämäni.” Karman on virheellisesti kuviteltu liittyvän hyviin ja pahoihin tekoihin, niin kuin jokin kosminen tasekirja joka määrittää meidän kohtalomme. Höpö höpö. Sadghuru on asiasta tätä mieltä: ”Tämä ei ole pelkästään virheellistä ja absurdia, tämä on traagista. Ne jotka ovat luoneet tämän käsityksen ovat pelokkaita ihmisiä jotka väärinkäyttävät tätä termiä umpimähkäisesti, ymmärtämättä ollenkaan mistä on kyse.” Karma pitää sisällään fyysisen toiminnan, mutta sitäkin enemmän se viittaa mentaaliseen, emotionaaliseen ja energeettiseen toimintaan. Suoritat mentaalista toimintaa kun mielesi ajattelee ajatuksen. Emotionaalista tekoa on vaikeampi erottaa energeettisestä toiminnasta. Me kuvittelemme että emme valitse omia tunnetilojamme, mutta kun annamme itsemme reagoida virikkeeseen tai ärsytykseen tuntemalla, päästämme valloilleen energeettisen purkauksen josta muodostuu aktiivinen teko. Toiminta millä hyvänsä tavalla synnyttää muistijäljen. ”Minä valitsin käyttäytyä tällä tavalla” leimautuu sinun muistiisi. ”Minä valitsin ajatella tämän ajatuksen” arkistoituu sinun muistiisi. ”Minä valitsin energisoitua tuntemalla tätä tunnetilaa” painaa jäljen sinun muistiisi. Kun nämä kokemukset tapahtuvat aivan ensimmäistä kertaa, niistä jää vain vaimea jälkikuva. Joka kerta kun nämä muistijäljet toistuvat tekojen muodossa, niiden toistaminen muuttuu yhä helpommaksi, muistijäljet urautuvat syvemmälle ja alat kerätä ”karmaa” – joka on muistijäänteitä kaikista niistä tavoista millä olet valinnut koskaan toimia. Muistamisesta rakentuu sinun taipumuksesi toistaa tiettyä kaavaa. Toistaminen muuttaa taipumuksen automatisoiduksi reaktioksi joka toistaa itse itseään sopivissa tilanteissa, ja sinä voit vapauttaa itsesi vastuusta. Et enää koe että sinä valitset miten elät, koet olevasi se jolle elämä tapahtuu. Siitä miten sinua elämässä kohdellaan, tulee sinun elämäsi, sinun karmasi.

Jyotish syntymäkartta kuvaa miten voit purkaa karmaa. Tämä perustuu valveilla olon kolmeen eri olotilaan. Ensimmäinen olotila on nimeltään”sushupti” joka tarkoittaa ”täydellisen tiedottomuuden tila”; tässä olotilassa olet tiedoton tai tietämätön sen suhteen miten elämä tapahtuu sinulle. Tuotat muistijälkiä tajuamatta että tuotat itse muistijälkiä jotka sitten motivoivat sinua toistamaan vanhoja toimintamalleja, ja samaistut yhä vahvemmin näihin muistoihin. Motivoit itse itseäsi muistamaan itsesi vain tietyillä hyvin rajoittuneilla tavoilla. Toinen tila on nimeltään ”svapna” joka tarkoittaa ”unennäön tila”; elät aivan kuin uneksien siitä miten elämäsi tapahtuu sinulle. Kaikki voi tuntua hyvin intensiivisen elävältä ja todelliselta – ja kuitenkin aavistelet että jokin luo sinulle näitä muistoja jotka motivoivat sinua muistamaan itsesi hyvin rajoittuneilla tavoilla. Voit jopa epäillä että tuo jokin on sinä itse, mutta kaikki vaikuttaa niin hämärältä ja vaikeasti hahmotettavalta, niinkuin muistin rajamailla häilyvä unikuva, niin kuin yrittäisit herättää itseäsi unesta mutta et tiedä miten saisit sen onnistumaan. Kolmannen tilan nimi on ”jagrat” joka tarkoittaa ”valvetila”; voit olla hyvinkin tietoinen siitä miten muistijäänteet houkuttelevat ja motivoivat sinua toistamaan fyysisiä, mentaalisia, emotionaalisia tai energeettisiä toimintamalleja; ehkä jopa tarkkailet sitä miten antaudut näiden taipumusten vietäväksi ja vahvistat muistijälkiä. Mutta ”valveilla oleminen” ei tarkoita välttämättä samaa kuin ”tietoisena oleminen” koska tässä tilassa aistien toiminta vetää huomiotasi vahvasti ulospäin maailmaan. Tässä tilassa sinulla on myös vahva taipumus samaistua kaikkeen sellaiseen mitä sinä et ole.

Näistä valveilla olon tiloista voidaan vetää tärkeitä johtopäätöksiä. JAGRAT: elämän tilanteista 33% on sellaisia missä voit löytää onnellisuuden, tilanteesta ja olosuhteista riippumatta – helposti ja luonnollisesti tietoisen vaivannäön avulla. Ainut edellytys onnistumiselle on, että teet valintoja tietoisena siitä miten sinä valitset. Tämä on yksi strategia siihen miten voit purkaa karmaa. SVAPNA: elämän tilanteista toiset 33% ovat sellaisia missä voit löytää onnellisuuden, kun tarkoituksellisesti valitset tutkia kuka sinun elämässäsi oikein jatkaa niiden mallien toistamista joista syntyy hämmentäviä, ärsyttäviä, turhauttavia, epämukavia tai tuskallisia kokemuksia ja muistijälkiä. Tietoisesti ohjatulla fokuksella, jota voidaan kutsua nimellä itsekuri, voit paljastaa todellisen syntipukin joka ylläpitää kaaosta ja kärsimystä sinun elämässäsi. Sitten otat takaisin vastuun omasta elämästäsi ja valitset olla onnellinen. Tämä on toinen strategia siihen miten voit purkaa karmaa. SUSHUPTI: elämän tilanteista vielä 33% on sellaisia missä voit löytää onnellisuuden antautumalla ja suostumalla. Jos tunnistat että sinulla ei ole hajuakaan siitä miten elämästäsi tulee sellaista mitä se on, jos koet missään määrin että ”Miksi minulle aina käy näin?”, niin oivalla että tarvitset apua: tarvitset tukea joltain sellaiselta taholta joka ravistelee sinun uskomuksiasi ja auttaa sinua heräämään. Elämä kyllä yleensä tarjoilee runsaasti tällaisia apureita jotka tulevat provosoimaan sinua, auttavat sinua hyväksymään että olet enemmän kuin mitä kuvittelet olevasi, että olet paljon enemmän kuin ne muistot joiden annat kahlita elämääsi. Ehkä menet naimisiin sellaisen apurin kanssa. Se miten pystyt antautumaan ja ottamaan tällaista apua vastaan, määrittää sen miten pian voit alkaa heräämään. Tämä on kolmas strategia siihen miten voit purkaa karmaa. Ja viimeiseksi vielä 1% elämästä on sellaista mikä ei edellytä sinulta yhtään mitään. Sen kun vain olet se mitä olet jo muutenkin, mitä olet aina ollutkin, nauti kyydistä ja tarjoa toisille mahdollisuus ottaa tartunta onnellisuudestasi. Tämä on neljäs strategia siihen miten voit purkaa karmaa.

Olosuhteet, tilanteet, asetelmat, tapahtumat, kokemukset ja kohtaamiset ovat sitä mitä ne ovat, eikä niissä mikään koskaan pakota sinua kärsimään eikä tuntemaan oloasi kurjaksi. Elämän tilanteista 100% on sellaisia, joissa vaikuttaa siltä kuin onnellisuuden löytäminen edellyttäisi enemmän tai vähemmän panostusta ja toimenpiteitä, tai joskus ei lainkaan, mutta valinta on kuitenkin jo aina valmiiksi olemassa ja vain odottaa tulevansa valituksi. Harjoita itseäsi kohtaan siinä määrin myötätuntoa, että autat itseäsi oivaltamaan tämän, ja ole myötätunnossasi armoton. Älä vähättele itseäsi tai omaa arvoasi. Tee tämä vielä niin kauan kuin olet elossa, koska sitten kun jätät maallisen käyttövälineesi, se ”sinä” joka lukee tätä tekstiä ei enää muista kuka tätä tekstiä luki, kun sinun kehitysprosessisi jatkuu toisenlaisessa olomuodossa. Aika on vain juuri nyt. Tee tästä oivalluksesta tietoisesti päivittäin itseään toistava kokemuksellinen olotila elämässäsi. Sillä tavalla purat karmaa.

Elämän omavastuu

Jyotish Veda Astrologian suurin lahja ei ole niissä menetelmissä ja tekniikoissa joilla eri ominaisuuksia voidaan pallotella. Kun oppii ymmärtämään miten niitä voi käyttää, avautuu uskomattoman kiehtova leikkikenttä – mutta se on vain peili. Ymmärtääksemme mikä on asian todellinen lahja, raivataan raunioita, selkeytetään lähestymistapaa, avataan portaali jonka kautta Tietoisuus voi tulla ja asettua elämäämme.

Jyotish syntymäkartta EI kerro mitä elämässä täytyy tapahtua, se ei kerro mitä elämässä pitäisi tapahtua, eikä se kerro edes mitä siinä tulee tapahtumaan. Perustasolla syntymäkartta näyttää kyllä ihmisen karman: syntymäkarttasi näyttää minkälainen sinä USKOT että elämäsi pitäisi olla. Haluatko manifestoida elämäsi juuri sellaisena? Siitä vaan, toteaa universumi. Haluatko kokea jonkin toisenlaisen version siitä mitä elämäsi voi olla? Mikä ettei, olet aivan yhtä tervetullut luomaan elämästäsi myös sellaista. Muistathan kuitenkin, että sinun valintasi törmäilevät päivittäin lukemattomiin muihin valintoihin, jotka hakevat erilaista elämäntyyliä kuin se mitä sinä haluat. Sen lisäksi maaplaneetta jota asutamme ja universumi joka ylläpitää tätä kaikkea, pyrkivät manifestoimaan omia pyrkimyksiään usealla eri tasoilla.

Aloitan syntymäkartan tutkimisen pikaisella vilkaisulla, joka määrittää perustasoa. Demonstroiko kartta helppoa vai vaikeaa elämää? Helppo elämä sisältää usein hyvin vähän ongelmia elämän organisoimisessa, elämä vailla suurempaa kitkaa mutta myös vailla suurempaa tarvetta persoonan kehittämiseen. Vaikea elämä tarjoilee usein runsaasti positiivisen kasvun haasteita ja mahdollisuuksia omien ennakkoluulojen ja uskomusten kyseenalaistamiseen. Mutta kummankaan vaihtoehdon ei tarvitse toteutua juuri noin.

Seuraavaksi raapaisen hiukan pintaa syvemmältä. Onko tämä ihminen valinnut kokea elämänsä helppona vai vaikeana? Tämä valinta sekoittuu edelliseen. Jos haluat helpon elämän jonka voit kokea vaikeana… silloin sinun täytyy pystyä näkemään asiat ongelmina vaikka niissä ei mitään ongelmaa olekaan, sinun täytyy kyetä vastustamaan sitä hyvää mitä elämä pyrkii sinulle koko ajan tarjoilemaan. Onnistuaksesi tässä, sinun täytyy ylläpitää uskomuksia jonka mukaan sinun elämässäsi on jotain vikaa, tai kehossasi on jotain vikaa, tai maailmassasi tai suhteessasi Jumalaan tai koko ihmiskuntaan on jotain vikaa. Siitä perusasenteesta käsin, että sinun elämästäsi puuttuu jotain oleellista, pystyt helposti tulkitsemaan mitä luonnollisimmatkin asiat ongelmaksi tai uhkaksi. TAI toisesta näkökulmasta: haluat elää vaikeaa elämää mutta jostain syystä et suostu kokemaan sitä mitenkään ongelmallisena. Tapa jolla onnistut tässä on: valitse hyväksyä ja syleillä kaikkia kiemuroita ja koukeroita mitä elämä sinulle syöttää, strategialla joka koostuu arvostamisesta ja ylistämisestä, kiitollisuudesta ja elämänilosta, pyyteettömästä rakkaudesta ja armottomasta myötätunnosta.

Seuraava vilkaisu vie vieläkin syvemmälle. Sinulla on helppo elämä jossa valitset tulkita yksinkertaisetkin asiat suuriksi ongelmiksi, mutta silti tunnet olosi hyväksi. Tämä on mahdollista jos intuitiivisella tasolla olet tietoinen siitä miten näkemyksesi elämästä on oman mielesi vääristelyn tulosta eikä totta… ja valitset olla välittämättä siitä niin että voit jatkaa illuusiossa elämistä. Jos sen sijaan valitset tuntea olosi huonoksi siitä miten problemaattista sinun helppo elämäsi on, luot suunnatonta haastetta sen ymmärtämiselle miten itse tuotat omat harhakuvitelmasi. TAI toisesta näkökulmasta: käsittelet päivittäin sellaista stressimäärää josta heikompi vaipuisi jo koomaan mutta et koe sitä mitenkään ongelmallisena… jos valitset tuntea tyytyväisyyttä niin sinulle jää runsaammin ylimääräistä energiaa nousta kerta toisensa jälkeen ylös ja jatkaa puurtamista, eteenpäin kohti uuden päivän kohtaamista. Jos valitset tuntea pahaa oloa niin kasvatat sen stressin määrää missä joudut päivittäin kahlaamaan.

Mitä syvemmälle kartan tarkastelu etenee tähän kompleksiseen valintojen verkkoon jota elämäksi kutsutaan, sitä enemmän tarvitaan mielen selkeyttä ja tarkkailevaa läsnäoloa hahmottamaan miltä maisema oikeasti näyttää.

Kirjoitin alussa, että Jyotish kartta ei näytä mitä tulee tapahtumaan; sen sijaan kartta tarjoaa Operatiivisia Malleja Omien Halujen Manifestoimiseen Vaihtelevilla Tavoilla. Tuo voi kuulostaa sanahirviöltä mutta sitä se on. Sen elämän raameissa mihin olet inkarnoitunut, Jyotish kartta näyttää, että… KUN valitset juosta elämässä tietyn halun perässä, niin riippuen siitä miten investoit siihen läsnäoloa ja tietoisuutta, voit usealla eri tavalla kokea halujesi toteutumisen – tai turhautumista niiden jäädessä toteutumatta. Riippuen täysin SINUN valinnoistasi, ei mistään ennalta määrätystä kohtalosta.

Kirjoitin myös, että Jyotish kartta näyttää sinun karmaasi. Karman käsitettä on väärinkäytetty oikeuttamaan mielipiteitä siitä, miksi emme saa halujamme toteutumaan elämässä, miksi koemme olevamme estyneitä. Todellisuudessa karma on sinun ajattelusi vääristymä, syvällä piilotajuisella tasolla. Niin kuin uskot itsesi olevan, sen mukaan toimit voidaksesi todistaa omat uskomuksesi oikeiksi. Sen ikivanhan viisauden mukaan mitä minä seuraan, me koemme karman rajoittavaa vaikutusta vain sen aikaa elämässämme milloin olemme luonnollisestikin rajoittuneita: ensimmäisen kahdentoista elinvuoden ajan, eli ensimmäinen kahdentoista tähtimerkin kierros kartan ympäri. Tämän ikivanhan viisauden mukaan, neljä ensimmäistä elinvuotta lapsi elää äitinsä karman vaikutuksen alaisena; seuraavat neljä vuotta lapsi imee vaikutteita isänsä karman malleista; ja viimeiset neljä vuotta yhdeksännestä kahdentenatoista ikävuoteen, lapsen oman yksilöllisen karman mallit ohjaavat hänen elämänkokemustaan. Sen jälkeen karman ”ennaltamääräävä vaikutus” tässä elämässä on ohi. Sen jälkeen voimme käyttää täysin vapaata tahtoa valitsemaan minkälaista elämää haluamme luoda itsellemme, miten haluamme todentaa käsitystä omasta kohtalostamme. Paitsi… jos valitsemme omaksua USKOMUKSEN että meidän täytyy jatkaa elämistä niiden rajoitusten mukaan jotka määräsivät elämäämme ensimmäisen kahdentoista vuoden ajan. Sen uskomuksen vallassa jatkamme aikuisinakin jo aikansa eläneen karman uudelleen elämistä ja toistoa, sen sijaan että havahtuisimme hyödyntämään elämän noutopöydän uunituoretta tarjontaa. Sepitämme omasta elämästämme tarinaa jolla perustelemme miksi meidän täytyy elää tällä tavalla. Ja tämä kaikki toteutuu yhteisenä kollektiivisena ilmiönä globaalilla tasolla.

2021 huhtikuun täysikuu valaisee Skorpioonin merkkiä, joka provosoi mieltä paljastamaan syvään juurtuneita, piileviä uskomuksia. Ympäri maailmaa näemme tällä hetkellä miten turhautuminen leimahtelee ärtymyksenä tai aggressioina, kun ihmiset eivät jaksa välittää ulkoisista rajoituksista joilla globaalia kriisiä pyritään hallitsemaan. Mutta – missä määrin kohdistetaan huomiota niiden sisäisten asenteiden muuntamiseen, joista ulkoiset olosuhteet ja turhautuminen syntyvät? Tämänhetkinen globaali kriisi demonstroi luonnon järjestelmän reaktiota ihmisen epädharmalliseen taipumukseen tavoitella Itsekeskeistä hyötyä totuuden kustannuksella. Virukset ovat yhtä lailla osa luontoa siinä missä ihminenkin. Ratkeaako pandemian tarjoama haaste menestyksellisesti sillä, että piikitämme kehoon kemikaaleja ja tuotamme elinympäristöön uutta muovijätettä – JOS samalla pysymme välinpitämättöminä sisäisen asenteen kehittämisen suhteen? Kun lumet Etelä-Suomessa sulivat, kertakäyttöiset kasvomaskit paljastuivat suuremmaksi ympäristöjätteeksi kuin koirankakka. Fyysiset toimenpiteet, mukaanlukien rokotteet, eivät ole turhia. Kannamme asenteita tietoisuudessamme, mutta tietoisuutemme tarvitsee terveen ja toimivan fyysisen käyttövälineen voidakseen ilmentää itseään, ja itsensä ilmaiseminen on tarpeen jotta asenne voisi jalostua. Tarvitsemme eläviä fyysisiä käyttövälineitä jotka ovat mentaalisesti ja emotionaalisesti kykeneviä prosessoimaan asenteita, ja jos fyysinen olomuoto puuttuu niin tietoisuus pyrkii hakemaan jotain toisenlaista olomuotoa voidakseen havahtua itsensä todellisen olemuksen tiedostamiseen. Elämän ja tietoisuuden näkökulmasta mahdollisuudet ovat rajattomat.

Dharma kolmio

Tämän täysikuun jaksolla planeetat muodostavat ”dharma kolmion”: Kuu on itsetietoisuuden kärjessä, Saturnus ja Jupiter ylläpitävät yksilöllistä kokemusta henkisyydestä, Mars ja Rahu demonstroivat suostumista kokemaan sitä universaalia voimaa joka ylläpitää kaikkea elämää. Nakshatrojen tasolla melkein kaikki näistä planeetoista sijaitsevat Rahun tähdessä. Siitä muodostuu se mitä Dharma tarjoilee tämän täysikuun aikana.

On lukemattomia eri tapoja kuvata mitä Rahu on… ja kaikki ne johtavat kovin helposti kohtuuttomuuksiin ja ylilyönteihin. Mikä oikeastaan kuvaakin hyvin Rahun perusluonnetta – ennalta arvaamaton ja hallitsematon kohtuuttomuus. Mikä hyvänsä näyttää kasvattavan materiaalista kokemista ja suoritusta – nappaa siitä kiinni. Puhtaimmassa muodossa voimme nähdä Rahun siinä miten sylilapsen käsi oppii takertumaan ja pitämään kiinni esineistä. Käden omistajalla ei ole vielä mitään käsitystä siitä mihin käsi tarttuu mutta tarttua pitää. Samalla tavoin Rahu aktivoi aikuisen psyykeessä sokean pisteen, missä ihminen ei ole vielä tietoinen oman käyttäytymisensä ja uskomustensa malleista. Rahu osoittaa mikä on tarkoitus ottaa tarkastelun kohteeksi, jotta viisaus pääsee kehittymään. Toinen vastaava ilmiö on vastasyntyneen Moro Refleksi, joka on refleksinomainen reaktio siihen kun kannatteleva tuki yhtäkkiä katoaa ja lapsi kokee aivan kuin putoavansa: käsivarsien levittäminen ja yritys kahmaista kiinni mistä hyvänsä mikä antaisi tukea. Rahu pyrkii tuottamaan kokemuksia joissa ihminen kokee joutuvansa yhtäkkiä kuin tyhjän päälle, vailla mitään tukea – ja se mihin ihminen tällaisina hetkinä vaistomaisesti takertuu, paljastaa sen mitä ihminen pitää kaikkein arvokkaimpana omassa elämässään, paljastaa mihin asti hän on tietoisuutensa kehittämisessä yltänyt. Tämänkin tarkoitus on auttaa kehittämään tiedostamiskykyä ja viisautta.

Saturnus auttaa laskemaan irti siitä mikä on jo aikansa elänyt, eikä enää palvele kehitystä ja kasvua. Rahu provosoi ahnetta tarvetta takertua materiaalisiin haluihin – tarve takertua ja pitää kouristuksenomaisesti kiinni uskomuksista sen suhteen mitä elämän ”pitäisi olla” jotta ei tarvitsisi kärsiä. Mutta mistä tämä kärsimys tulee? Saturnus yrittää näyttää miten takertumisen kohteet eivät enää palvele hyvinvointia ja onnen löytämistä, ja Saturnus demonstroi tätä ”ottamalla pois” asioita jotka ovat käyneet hyödyttömiksi, tarjoten meille menetyksen kokemuksia – jotta opimme yksinkertaistamaan elämää, karsimaan turhaa ja säästämään arvokkaita voimavaroja. Saturnus tuottaa myös viivästyksiä, ei estä asioita toteutumasta vaan demonstroi milloin asioilla on oikea aika manifestoitua. Kun annamme ”pitäisi olla” uskomusten määrätä elämäämme, tunnemme olomme epämukavaksi tällaisten kokemusten äärellä. Epämukavuus on väistämätöntä, mutta kärsimys on vapaaehtoisesti valittua. Tämän Rahu-Saturnus köydenveto suodattuu kolmion kärkeen tulkintana siitä mikä on oman elämän realiteetti, ja mieli (manas, Kuu) pyrkii sitten löytämään tälle tulkinnalle vahvistuksen, vetämällä ihmisen elämään tulkintaa vastaavia kokemuksia. Kiinan kieli ilmentää tätä köydenvetoa mielenkiintoisella tavalla. Kiinan kielen käsite ”kriisi” koostuu kahdesta kirjoitusmerkistä:

Edeltävä merkki sellaisenaan tarkoittaa ”uhka”, jälkimmäinen merkki tarkoittaa ”mahdollisuus”. Tällä tavalla yhteenkirjoitettuna ne tarkoittavat ”kriisi”.

Jupiter on planeetoista ainut joka ei kanavoi Rahua. Jupiter on Dharman Herra, mutta tässä asetelmassa ja sijainnissa vielä vaikutusvoimaltaan varsin heikko, vahvasti Saturnuksen saappaan alla. Totuutta manipuloiva ”adharma”-vaikutus joka pullahti globaalin tietoisuuden keskipisteeseen vuoden 2020 alussa terveys- ja politiikka- ja mediakriisien kautta, ei ole vielä ohi. Mutta altavastaajan asemassakin Jupiter on silti Jupiter, ”viisaus tuottaa ilon” ja ”guru” eli sisäinen totuuden valo joka poistaa tietämättömyyden pimeyden. Tätä ominaislaatua voidaan rasittaa ja stressata ja sen vaikutusta voidaan vähätellä ja heikentää, mutta sitä ei voida koskaan ottaa Jupiterilta pois. Tämän täysikuun aikana Jupiter vaikuttaa omasta tähdestään käsin, joten kaiken keskelläkin Jupiter keskittyy tuottamaan vain ja ainoastaan aidointa itseään.

Tässä kysymys aikaisemman täysikuun jakson kotitehtävästä: miten onnistuit loistamaan omaa valoasi edelliseen kuujakson aikana?

Tai… jospa muotoilenkin kysymyksen toisin. Oletko sitä mieltä että ET loistanut omaa valoasi edellisen kuujakson aikana? Jos olet sitä mieltä, niin miksi ihmeessä valitset ajatella niin? Uskotko että olisit edes hengissä fyysisesti, jos valosi ei loistaisi sinun lävitsesi fyysiseen maailmaan?

Siinä se mitä Jupiter kuiskaa omasta tähdestään käsin: valo joka ylläpitää sinun elämääsi ja olemassaoloasi, ei ole missään määrin riippuvainen sinun ”suorituksestasi” elämässä. Sillä ei ole ehtoja, eikä sitä tarvitse ansaita. Valo loistaa koska se on valon dharmallinen luonne. Tarjotakseen sinulle elämää ja ylläpitääkseen tuon elämän jatkuvuutta, valo loistaa sinun persoonallisen olemuksesi kautta. Tämä valo on ”viisaus tuottaa ilon” – eikä siihen sisälly minkäänlaisia ongelmia. Joten, jos näet elämässä ongelmia, et ehkä katsokaan valoa vaan tuijotat omaa torjuntaasi ja rajoittavia uskomuksiasi… ja ehkä se onkin se mitä olet tullut tähän elämään tutkimaan ja ratkaisemaan. Ehkä se onkin osa sinun … karmaasi?

Nähdäksesi valon: anna valon loistaa.

Purkaaksesi karmaa: anna uskomusten palaa pois.