Täysikuun 2020 Dharma

Helmikuun 2020 täysikuu keskittyy Jupiterin ja Saturnuksen yhteisvaikutukseen Kauriin merkissä. Tähän liittyy dharma joka tarkoittaa totuudenmukaisuutta ja luonnollista elämäntapaa. Lähestyn aihetta tarkastelemalla ensin käsitettä ”adharma” joka tarkoittaa totuuden ja tasapainon puutetta tai poissaoloa. Sen jälkeen kuvaan tämän jakson ytimen: minkälaisia valintoja dharma haastaa ja rohkaisee meitä tekemään.

Epätasapainon lisääntyminen on luonnollinen osa biologista elämää. Sitä mukaa kun elämän prosessi käyttää ravintoaineita, stressi (Ayurveda termeillä ”dosha”) kerääntyy omalle alueelleen mistä se myös eliminoidaan. Stressi jota ei pureta, kerääntyy ja alkaa vuotamaan ulos ”omasta astiastaan” muille alueille. Tällainen krooniseksi olotilaksi muuttuva stressi hakee haavoittuvaisia kohtia kuten heikot kudokset, mielen ja tunnetilojen tukokset ja ennakkoluulot sekä rajoittavat uskomukset. Tämä alkaa manifestoitumaan epätasapainona sekä vastustuskyvyn heikkenemisenä, joka hoitamattomana voi tuottaa patologisia kriisipisteitä.

Sosiaalisesti epäharmonia ja epätasapaino ilmenevät ilmiönä nimeltä ”adharma”, välinpitämättömyytenä totuuden suhteen. Tämä sinänsä on tämänhetkiselle Kali Yuga maailmanajalle tyypillinen ominaisuus. Dharma on sanskriitin kieltä ja tarkoittaa totuutta ja luonnonmukaista elämänjärjestystä, ja a-etuliitteellä varustettuna etuliitteellä adharma tarkoittaa sen vastakohtaa, Täysikuun jakso helmikuussa 2020 demonstroi tätä adharma –olotilaa , eli totuuden kieltämistä – välinpitämättömyyttä sen suhteen keitä me todella olemme ja mikä on totta. Dharman hallitsija Jupiter siirtyi joulukuussa 2019 heikoimpaan sijaintiinsa Kauriin merkissä. Dharma näyttää katoavan kun sen tiedostamiselta katoaa tuki, ja Jupiterin avartuminen pysähtyy Saturnuksen supistavaan ja kuristavaan vaikutukseen. Yhteiskunnan ulkoisissa tapahtumissa totuuden ja luonnollisen elämänjärjestyksen merkitystä ei pidetä arvossa, sitä vähätellään ja siitä ei välitetä. Jupiter ja Saturnus ovat lähestyneet tätä konjunktio-asetelmaansa pikkuhiljaa jo pidemmän ajan kuluessa. Sen on voinut havaita siinä, miten poliittiset johtohahmot ja julkinen media ovat viritelleet totuutta palvelemaan omaa agendaansa ja omia valtapyrkimyksiään. Sosiaalisen median kanavien kautta adharman viraalinen leviäminen saavuttaa helposti globaalit mittasuhteet.

Tällä tilanteella on huomattavasti suurempi merkitys oman sisäisen tietoisuutemme kehittämisen kannalta, ja sen kannalta miten teemme valintoja omassa henkilökohtaisessa elämässämme. Omassa merkissään Kauriissa oleva Saturnus hallitsee myös Jupiteria. Saturnus vahvistaa vastuun tunnetta ja sitoutumista, tuotteliaisuutta, kärsivällisyyttä sekä peräänantamattomuutta. Kaikki muut planeetat edustavat halua jossain muodossa – Saturnus antaa kyvyn materialisoida haluja konkreettisessa muodossa. Saturnus auttaa aikaansaamaan erinomaisia tuloksia käytännön elämässä, mutta ei ilmaiseksi – niiden eteen täytyy tehdä työtä. Ja koska Saturnus on tähtitaivaan joogi, karman hallitsija, tarvittava työ on sisäistä työtä oman tiedostamiskyvyn ja asenteen kehittämiseksi. Saturnus edellyttää, että kehität kykyäsi Ylistää sitä elämää jota olet täällä elämässä. Jokaiseen kohtaamaasi ”epäoikeudenmukaisuuteen” (eli dharman vajauteen), sinun tulee vastata aktiivisella Kiitollisuuden asenteella. Ota näistä kokemuksista täysi vastuu omassa itsessäsi, täsmälleen sellaisena kuin se on. Pieninkin investointi tuottaa tässä kohtaa sataprosenttista korkoa. Mitättömältäkin tuntuva nytkähdys siihen suuntaan, mitä Saturnus edustaa syntymäkartallasi, tuottaa sinulle vähintään vaivannäköäsi vastaavan sisäisen tuen ja edistyksen kyseisellä elämänalueella.

Dharma on heikoimmillaan helmikuun täysikuusta 2-3 viikkoa eteenpäin. tämä tarjoaa esikatselua siitä mitä vuoden 2020 loppupuoli tuo tullessaan. Helmikuun aikana Jupiter ja Saturnus ovat yhdessä Uttarashada nakshatrassa (eli ”kuun huoneessa”). Uttarashadaa hallitsevat Vishvadevat, eli Dharman jälkeläiset. Uttarashada tarjoaa kyvyn saavuttaa ”voitto jota ei koskaan voi menettää.” Mitähän se voisi tarkoittaa sinun elämässäsi? Ulkoinen näennäinen dharman heikkous haastaa sinua elämään tyytyväistä, onnellista ja menestyksekästä elämää, adharmasta huolimatta, ja samalla säilyttämään sekä neutraalin tarkkailijan asenteen että pysymään hereillä ja tietoisena omasta henkisen olemuksesi totuudesta. Sinun valintasi olla se kuka todella olet, paljastaa automaattisesti miten puute ja kärsimys ovat vain kuvitteellista harhaa. Ainut ongelma elämässä on ajatus siitä että olisi ongelma.

Saturnuksen vaikutus tällä jaksolla kohdistuu ensisijaisesti siihen elämänalueeseen, mitä Kauriin merkki edustaa sinun omalla syntymäkartallasi. Seuraavassa voit tarkastella asiaa kahdella tavalla. Ensinnäkin, sen mukaan mikä on kartallasi nouseva merkki; ja toiseksi, sen mukaan mihin jaksoon syntymäpäiväsi sijoittuu. Lue molemmat kuvaukset ja tee niiden yhdistelmästä mielessäsi oma tulkinta. Jos sama kuvaus tulee kahteen kertaan, se korostuu sinun kohdallasi vahvemmaksi.

Jos sinun syntymäkartallasi on …

Nouseva merkki Oinas ; tai olet syntynyt 21.3 – 20.4. välisenä aikana: Saturnus korostaa uran ja vastuunalaisen toiminnan merkitystä. Ehkä tavoittelet uutta menestyksen tasoa elämässäsi. Kunnianhimo on hyödyllistä, valitse projekti ja pidä siitä kiinni. Hoida homma kotiin.

Nouseva merkki Härkä ; tai olet syntynyt 21.4. – 21.5. välisenä aikana: Taloudellinen tilanne saattaa kohentua huomionarvoisella tavalla. Toteuta suunnitelmia joilla pyrit avartamaan ja laajentamaan koulutustasi. Matkustele. Usko ja luota siihen miten elämä kantaa.

Nouseva merkki Kaksoset ; tai olet syntynyt 22.5. – 21.6. välisenä aikana: Toteuta muutoksia urallasi ja ammatissasi, uudista elämäsi puitteita ja rakennetta. Pistä merkille raha joka liittyy toisiin ihmisiin elämässäsi: partneriin, asiakkaisiin, veroihin, perintöihin, vakuutuksiin tai muihin korvauskäsittelyihin. Entä yhteistalous ja kollektiivisesti hallinnoidut rahavarat?

Nouseva merkki Rapu ; tai olet syntynyt 22.6. – 22.7. välisenä aikana: Tasapainota ja harmonisoi ihmissuhteitasi. Tee selväksi missä omat rajasi kulkevat, selkeytä mitä yhteiset sopimukset tarkoittavat. Ahkera puurtaminen on hyödyllistä tällä jaksolla, jos sellainen houkuttelee – muista kuitenkin varata myös itsellesi vapaata aikaa, ja pidä huoli omista tarpeistasi.

Nouseva merkki Leijona ; tai olet syntynyt 23.7. – 23.8. välisenä aikana: Pidä huolta terveydestä ja fyysisestä kunnosta, kehitä terveyden edellytyksiä omassa elämässäsi, ruokavalion ja liikunnan suhteen. Velvollisuudet ja vastuut saattavat kasvaa tällä jaksolla ja vaatia enemmän aikaa, ole tarkkana aikataulujesi suhteen.

Nouseva merkki Neitsyt ; tai olet syntynyt 24.8. – 22.9. välisenä aikana: Luovuus, lapset, kasvatus ja koulutus sekä oman tiedostamiskykysi kehittäminen ovat avainasemassa. Ehkä löydät uuden opintokurssin tai alueen, tai kehitä muuten vain oppimiskykyäsi ja opiskelurutiinejasi. Ole tuottelias; uran ja työn suhteen rakentavia parannuksia.

Nouseva merkki Vaaka ; tai olet syntynyt 23.9. – 23.10. välisenä aikana: Kotiin ja asuntoon liittyviä asioita: uudelleen sisustamista, remontointia, tai asunnon vaihtoa ja muuttamista. Ole tietoinen kulutuksesta ja kustannuksista, kiinteistöihin, liikkuvuuteen ja kulkuvälineisiin sekä omaan äitisuhteeseesi liittyvistä asioista.

Nouseva merkki Skorpiooni ; tai olet syntynyt 24.10. – 22.11. välisenä aikana: Kommunikoi täsmällisesti, selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti – silloinkin kun s ehkä tuntuu haasteelliselta. Ilmaise omia rajojasi kommunikoimalla: ole kohtelias ja huomaavainen, kärsivällinen ja sinnikäs sen suhteen mitä haluat ja myös mitä et suostu sietämään. Siivoa elinympäristösi ja selkeytä elämäntilanteesi, laske irti epämääräisyyksistä.

Nouseva merkki Jousimies ; tai olet syntynyt 23.11. – 21.12. välisenä aikana: Ole tarkkana perusasioiden suhteen: rahan käyttö, puheet ja ruoka. Tee kehittäviä muutoksia ja parannuksia siinä missä se on tarpeen. Pistä asiat järjestykseen, arvioi uusiksi pitkän tähtäimen tavoitteet elämässä. ”Koronkorko on maailman kahdeksas ihme. Hän joka ymmärtää sen, ansaitsee sen; hän joka ei ymmärrä sitä, maksaa sen.” (Einstein)

Nouseva merkki Kauris ; tai olet syntynyt 22.12. – 20.1. välisenä aikana: Käännä huomiosi sisäänpäin, tutki ja työstä itseäsi. Ota vastuu siitä kuka todella olet. Tee suunnitelmia ja seuraa niiden etenemistä aiottuun suuntaan. Sitoudu säännöllisyyteen omien terveysrutiiniesi ylläpitämisessä.

Nouseva merkki Vesimies ; tai olet syntynyt 21.1. – 18.2. välisenä aikana: Matkustele niin, että siihen liittyy jokin käytännöllinen agenda ja tavoite. Tai matkustele työn yhteydessä. Meditoi ja mietiskele, vahvista omaa rutiiniasi henkisyyden harjoittamisessa.

Nouseva merkki Kalat ; tai olet syntynyt 19.2. – 20.3 välisenä aikana: Tee pitkän tähtäimen suunnitelmia, pelaa pidemmän päälle, arvioi uusiksi elämäsi merkitystä. Missä ja kuka haluat olla 20 tai 30 vuoden kuluttua? Valitse suunta ja ala kulkea sitä kohti. Pieninkin vaivannäkö voi tuottaa huomattavan hyödyn. Kehitä suhteitasi ryhmiin ja verkostoihin, ehkä toimit tiimin vetäjänä.

Mielen siivous

kirj. Swami Veda Bharati

Ajatukset eivät nouse mieleen koska ne tulevat sinne ulkopuolelta, vaan koska ne ovat koko ajan läsnä mielessä, raakamateriaalina sekä muistin ja alitajunnan että mielen tiedostettujen pintarakenteiden muodostumiseen. Mitä hyvänsä purkissa on, tulee näkyviin kun nostat kannen ylös ja kurkkaat sisään. Monilla mieli toimii suurena ämpärinä johon yötä päivä kipataan kaikenlaista hyödytöntä ja haitallistakin. Vuosien kuluttua joku sanoo ihmiselle että siellähän on ämpärin pohjalla pari timanttia. Ihminen alkaa penkomaan kerääntynyttä rojua löytääkseen nämä aarteet, ja kun hän työntää kätensä ämpäriin niin se mitä hän kohtaa on nimenomaan kaikki vuosien varrella kertyneet turhat ajatukset. Hän seuloo rojua muutaman minuutin ja vetää kätensä turhautuneena pois ja toteaa ”en jaksa nyt, etsin aarteita ehkä huomenna.”

Koko loppupäivän hän sitten jatkaa rojun kerryttämistä ämpäriin, pakkaa sitä paremmin ja tiukemmin ettei vain tulvi yli. Seuraavana aamuna hän kurkottaa taas kätensä ämpäriin etsiäkseen aarteitaan – ehkä muutaman minuutin ajan. Ja sitten loppupäivän taas kippaa sinne lisää kaikkia ihmissuhteisiin, reaktioihin, ahdistuksiin ja elämän tuskaan liittyviä sekavuuksia. Viisi minuuttia meditointia riittää viemään kasvotusten kaiken tämän kanssa, ja meditaatiokin voi silloin antaa varsin sekavan kokemuksen. Kun haluat selkeämpää meditaatiota, selkeytä elämääsi. Moni pelkää meditoimista näiden ”kimppuun käyvien” ajatusten vuoksi. Mutta pohjalta todella löytyy timantteja, joten toistuva ja pitkäjänteinen huomion kääntäminen sisäänpäin lopulta tuottaa tulosta, kunhan kahlaa läpi kaiken muun tiellä olevan turhuuden takertumatta siihen. Tarkkailemalla näitä alitajunnasta nousevia ja mielen läpi huuhtovia ajatuksia ja uskomuksia neutraalin, välinpitämättömän tarkkailijan asenteella, voit alkaa tiedostaa mitä mielessäsi enimmäkseen pyörii, ja pystyt määrittämään minkä asteista siivousta mielesi kaipaa. Meditaation aikana mieleen nousevat ajatukset ovat lähinnä purkureaktioita koska mielesi yrittää itsestäänkin jo puhdistaa ja tasapainottaa itseään, aina kun vain saa mahdollisuuden – yleisimmin levon tai unen tai meditaation aikana. Voit auttaa tätä puhdistusprosessia olemalla siitä tietoinen ja tarkkailemalla mielesi tapahtumia tästä näkökulmasta.

Mehiläispesä

kirj. Sadhguru

Mehiläispesä rakentuu hyvin erikoisen insinööritaidon seurauksena. Pesä ei koskaan putoa puusta eikä mene rikki minkäänlaisten sääolosuhteiden vaikutuksesta.

Onko mehiläisillä suunnitelmat päässään, kun ne rakentavat pesää? Ei – suunnitelma vaikuttaa niiden fyysisessä kehossa. Niiden kehot tietävät tarkalleen miten kunkin mehiläisen pitää toimia, yhdessä kaikkien muiden mehiläisten kanssa, jotta pesä manifestoituu. Mehiläiset ovat kehollisesti yhtä kuin tuo suunnitelma, jonka mukaan rakennetaan pesä ja ylläpidetään kollektiivista yhteistä elämää.

Henkinen tiedostaminen on tämän kaltaista: se ei toteudu rationaalisen ajattelun kautta, ei sanojen ja käsitteiden kautta, vaan samalla tavalla miten mehiläiset välittävät ymmärrystään kehollisesti, sukupolvesta toiseen. Kun tieto on kerran ”imuroitu” kollektiivisesta tietoisuusverkosta, kaikki mitä sinun tarvitsee tietää on sinussa itsessäsi olemassa, kehollisena alitajuisena tietämisenä. Sitä ei tarvitse edes ymmärtää rationaalisen mielen tasolla. Tällaisessa ”tietämisellä latautuneessa” tilassa me synnymme tähän maailmaan, tähän elämään.

TIETO ja TIETÄMINEN ovat kaksi eri asiaa. TIETO tarkoittaa kaikkea fyysisestä maailmasta koottua informaatiota. TIETÄMINEN on elävää, kehittyvää tietoisuutta – sinussa ja sinun kanssasi, tai ilman sinuakin, SE vaikuttaa edelleen, sinulla on mahdollisuus joko virittyä siihen tai jäädä siitä ulkopuolelle.

Sinussa vaikuttaa sisäinen alitajuinen viisaus joka kykenee muuntamaan leivän ja lihan ja kasvikset, hiilihydraatit ja proteiinit ihmiskehon eläväksi kudokseksi. Tämä sisäinen viisaus on rakentanut ja kasvattanut myös kaikkein kehittyneimmän instrumentin eli sinun aivosi. Tällä hetkellä ihminen pyrkii käyttämään vain hyvin pientä osaa aivoistaan ja kutsuu sitä ”älykkyydeksi”. Mutta se mikä sinussa on kykenevä luomaan ja kehittämään koko keskushermoston ja sen monikerroksiset aivot, on jotain aivan muuta. Todellisuudessa, sinä et ajattele päälläsi tai aivoillasi, vaan koko kehosi kaikilla soluilla. Ihmisen ajattelu on todellisuudessa kokonaisvaltaista, orgaanista eli elävää. Mielessä ei tarvitse pyöriä juurikaan ajatuksia, paitsi silloin kun nimenomaan valitset ajatella.

Tässä olemisen tilassa mikään ei ole koskaan mennyt väärin, ei ole virheitä. Vääryyksiä tapahtuu vain ihmisten muotoilemissa yhteisöissä ja rakennelmissa., jotka perustuvat keskeneräisille odotuksille. Ihmisten rakennelmissa voidaan tätä asiaa verrata tuohon, pitää yhtä asiaa parempana tai huonompana kuin toinen, riippuen siitä mistä odotuksista käsin asiaa tarkastellaan, riippuen siitä miten asioista halutaan hyötyä. Henkinen tietoisuus joka synnyttää elämän ja ylläpitää sitä, ei vertaile – siinä tietoisuudessa mikään ei ole huonommin tai paremmin kuin jokin muu; siinä tietoisuudessa kaikki asiat ovat juuri sitä mitä niiden on tarkoitus olla jotta niiden kautta voidaan kokea niitä kokemuksia mitä halutaan tutkia elämän aikana. Siinä tietoisuuden tilassa ei ole odotuksia että asioiden pitäisi olla tietyllä tavalla jotta niistä voitaisiin hyötyä jotenkin erityisesti – mistä hyvänsä asiasta voidaan hyötyä millä tavalla hyvänsä, kun tunnistetaan mitä sen kautta voidaan oppia tiedostamaan. Kaikki on sitä mitä se on, ja kaikki on tarkoituksenmukaista sellaisena kuin se on ja silloin kuin se on. Ei ole virheitä. Kaikki mikä tapahtuu on aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan, oikealla tavalla. Ei ole mitään muuta tapaa miten asiat voisivat edes olla. Ei ole ongelmia, koska ainut ongelma on ajatus siitä että voisi olla ongelma.

Tämä on sitä mihin jooga tieteenä pyrkii: ulos rajoittuneen rationaalisen pähkäilyn raameista, kohti kaiken kattavaa ja kokonaisvaltaisesti tiedostavaa olemisen tilaa.

Täysikuu 2020 tammikuu

Tammikuun 2020 täysikuu vaikuttaa 3-4 viikkoa tammikuun 10:stä päivästä eteenpäin. Tämän jakson energia fokusoituu hyvin keskittyneesti tunneherkkyyteen: miten kohdata ja tiedostaa tunnetiloja, miten hyväksyä ja ilmaista tunnetiloja ja käsitellä tunnetilojen tuomia haasteita ja ristiriitoja, miten luoda näihin kokemuksiin tasapainoa. Miten hyväksyä itsesi olentona joka yhdessä toisten kanssa kehittyy erilaisten emotionaalisten vaiheiden läpi. Olla tietoinen siitä miten sinun tunnetilasi vaikuttavat toisiin, ja miten omit itseesi toisten tunnetiloja. Täydenkuun vaikutusta vahvistaa moninkertaiseksi samaan aikaan tapahtuva kuun pimennys: se nostaa tietoisuuteen tarvetta yrittää hallita elämää, mutta tunnetilat eivät suostu kontrolloitaviksi. Perhe ja ura voivat herättää ristiriitaisia tarpeita tällä jaksolla, voi tuntua siltä että ”kukaan ei rakasta minua” kun projisoit omia epävarmuuksiasi toisiin ihmisiin. Suostu rakastamaan itseäsi, jaa rehellisesti miltä sinusta tuntuu. Tarkastellaan seuraavassa mitä kautta nämä asiat nousevat esiin kunkin yksilöllisen nousevan merkin kohdalla.

Jos sinulla on…

Nouseva merkki Oinas: tunne olevasi arvokas, arvosta itseäsi. Opi tuntemaan olosi kotoisaksi, perheesi parissa tai muuten vain, vahvista omaa identiteettiäsi. Kun tunnet tarvetta suorittaa ja saada asioita aikaan, kysy itseltäsi: onko tämä todella sellaista mikä kaipaa parantamista? Tee asioita jotka tuottavat sinulle itsellesi sisäisesti hyvän olon, opi nauttimaan matkasta yhtä paljon kuin tavoitteen saavuttamisesta.

Nouseva merkki Härkä: anna elämän virrata lävitsesi: kommunikoi, seurustele, ole vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Anna tukkeutumien sulaa ja haihtua. Etkö halua jakaa itseäsi täysin toisten kanssa? Tuntuuko siltä että vain sinulla on jotain elintärkeää tietoa? Tai etkä usko, että osaisit pistää omia tunteitasi sanoiksi? Opi laskemaan irti, luota siihen miten elämä kantaa ja miten Universumi tarjoaa sinulle aina sen mitä tarvitset ja mikä on sinulle hyväksi. Hyväksy runsaus elämääsi – miksi vastustaisit?

Nouseva merkki Kaksoset: kannattaa ehkä tarkistaa ja arvioida uusiksi omia arvojasi, tee muutoksia asioihin jotka tuntuvat olevan liikaa kallellaan suuntaan tai toiseen. Jos muurista puuttuu keskeltä yksi tiili joka jättää siihen aukon, se kannattaa paikata ennen kuin koko rakennelma tulee rymisten alas. palauta harmonia, palauta tasapaino, integroi.

Nouseva merkki Rapu: ole tietoinen siitä miten sinun tunnetilasi vaikuttavat toisiin. Sinulla on taipumus vetää puoleesi ihmisiä, jotka opettavat sinulle vastuuta omista reaktioistasi. Opi rentoutumaan toisten seurassa, sinun ei tarvitse todistaa omaa arvoasi, ei myöskään sääliä itseäsi. Hyväksy itsesi sellaisena kuin olet, rakasta itseäsi ja jaa tunnetilojasi toisten kanssa rehellisesti. Ole valmis kasvamaan loukkaantumisen tunteiden yli. Sitä kuka sinä todella olet, ei voi loukata eikä vahingoittaa; hienovaraiset emotionaaliset virtaukset toimivat tällä kaudella linkkinä universumiin, auttavat sinua työstämään ryhmätietoisuuteen liittyvää karmaa.

Nouseva merkki Leijona: opi säilyttämään kontakti itseesi, hiljennä mieli ja käännä huomio sisäänpäin. Kuuntele sisältäsi kaikuvaa inspiraatiota ja johdatusta joka kutsuu sinua. Meditoi, ota aikaa itsellesi. Vapauta itsesi käytösmalleista jotka saavat sinut eristäytymään toisista ja välttelemään sosiaalista kontaktia. Anna elämän ja tunnetilojen virrata, vältä kieltotilassa tai fantasiassa elämistä. Kun jalostat omaa persoonaasi, voit huomata miten rajoitukset katoavat. Auta toisia asioissa jotka aiemmin ovat olleet omia heikkouksiasi.

Nouseva merkki Neitsyt: opi uneksimaan, elättelemään toivoa ja viljelemään terveitä haluja. On OK toimia tavalla joka parantaa sinun oman elämäsi laatua. On OK saada elämässä mukavuutta ja runsautta ja ylellisyyttä – jopa enemmän kuin olisit osannut odottaa. omaksu ryhmätietoisuutta: miten yhdistät omien tarpeittesi tyydyttämisen ja yhteisen hyvän toteuttamisen. Opi tuntemaan yhteenkuuluvuutta.

Nouseva merkki Vaaka: edistä kaikkien yhteistä etua, kanna vastuuta yhteisön jaetun hyvinvoinnin kehittymisestä. Opi määrittämään täsmällisiä tavoitteita toiminnassasi tai ammatissasi, ja pyri niihin johdonmukaisen keskittyneesti ja määrätietoisesti. Unohda epävarmuuden tunteet, älä anna niiden estää sinua pääsemästä päämäärään. Sivuraiteille eksyminen ja peruuttaminen takaisin on vain osa luonnollista oppimisprosessia, opettele hyödyntämään sitä omaksi eduksesi.

Nouseva merkki Skorpiooni: avarra näkemyksiäsi sen suhteen mitä ihanteet, uskomukset, erilaiset kulttuurivaikutukset ja sosiaaliset tottumukset ovat ja miten ne vaikuttavat. Opi ymmärtämään miten elämä on niin paljon enemmän kuin mitä tällä hetkellä oletat tietäväsi. Liikuskele vapaasti, ole utelias uusien kokemusten suhteen. Tee elämästäsi seikkailu – mitä se jo onkin.

Nouseva merkki Jousimies: tiedosta minkälainen vaikutus sinun arvoillasi on toisiin ihmisiin, ja miksi vahvempien velvollisuus on ottaa huomioon ja osoittaa myötätuntoa heikompia kohtaan. Kehitä yhteisesti jaetun vastuun kantamista, sitä kautta pääset käsiksi tietoisuutesi syvempiin alueisiin.

Nouseva merkki Kauris: kehitä kykyäsi olla läheisessä yhteydessä ja vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Tiedosta minkälainen vaikutus sinulla on toisten asenteisiin ja elämään; ymmärrä myös minkälainen rooli toisilla on sinun elämässäsi. Tiedosta sitoutumisen merkitys; ole sanasi mittainen.

Nouseva merkki Vesimies: arvioi elämäntyyliäsi ja tee korjauksia jotka parantavat terveyttä ja elinvoimaa, ja ja vaikuttavat edullisesti myös työtapoihisi ja rutiineihin. Pyri aktiivisesti olemaan hyödyksi, kehitä palveluasennetta. Opettele tuntemaan fyysisen kehosi kyvyt ja rajoitukset, voidaksesi tehokkaammin manifestoida halujasi elämässä.

Nouseva merkki Kalat: rentoudu ja relaa, ole rauhassa. Löysäile. Opettele leikkimään ja pitämään hauskaa. Laske irti emotionaalisesta epävarmuudesta, ole valmis ottamaan riskejä ja elä hiukan – tai elä täysillä. Ennen kaikkea, opi rakastamaan itseäsi. Kuuntele omaa sydäntäsi. Sinulla on kyky luoda, ja sen avulla voit manifestoida asioita jotka tekevät sinut onnelliseksi ja elinvoimaiseksi. Ota vastuu oman onnellisuutesi luomisesta elämässä.

Miten sisäinen johdatus kommunikoi kehollisesti

Kun tarvitsee tehdä päätös tai valinta, pyörittelette asiaa mielessänne, kelaatte läpi eri vaihtoehtoja ja mahdollisia lopputulemia… tämä mielessä pyörivä informaatio välittyy Sisäiselle Johdatuskeskukselle (Ascendantille), mielen ”budhi”-toiminnon eli tiedostavan erottelukyvyn välityksellä. Sisäinen Tietoisuus vertaa tätä tilannepäivitystä teidän yksilölliseen elämän tarkoitukseenne: auttaako se teidän elämäänne etenemään valitsemallanne tavalla? Auttaako se teitä kasvamaan haluamallanne tavalla? Vai viekö se teitä sivuraiteille oman elämänne tarkoituksen toteutumisesta? Sitten Askendantti lähettää aiheesta palautetta joka perusmuodossaan on PUHDASTA intuitiota, mutta jonka usein miten pystymme havaitsemaan ja kokemaan tunnetilojen ja emotioiden muodossa.

Miettikääpä miten koira kommunikoi. Kun koira haluaa teidän huomiotanne ja olette ”hyvissä väleissä” sen kanssa, koira viestittää hyvin pienellä hienovaraisella eleellä… ehkä vain pieni kuonon nykäys johonkin suuntaan, tai vain tuijotus… jos koira huomaa, että ette kiinnitä siihen huomiota, se alkaa vahvistaa tuota signaalia: heilutetaan häntää, ravistetaan kroppaa, mennään maahan ja noustaan saman tien istumaan ja jäädään tuijottamaan… ”joko nyt meni perille?” Jos ette vieläkään ymmärrä huomioida koiraa, se vahvistaa signaalia entisestään: alkaa vinkumaan tai vikisemään, kuolaa, vispaa käpäliä, tönäisee teitä kuonolla reiteen jne. ”Joko nyt huomaat?” Jos ei tämäkään riitä niin viesti tulee siinä muodossa että ette voi olla huomaamatta: koira alkaa HAUKKUA.

Askendanttin Sisäinen Johdatusjärjestelmämme kommunikoi hyvin samantapaisesti. Se olettaa että olette koko ajan kuulolla, joten ensimmäinen signaali on hyvin huomaamaton, hienovarainen intuition kipinä joka on ohi melkein saman tien. Jos saitte siitä kiinni – hyvä homma. Kuulkoot ne joilla on korvat kuunnella. Koette intuitiivisen aistimuksen tai oivalluksen, ja teistä tuntuu että se kannattaa huomioida. Jos ette ole kuulolla, voitte kokea tämän ensimmäisen intuition kipinän lähinnä jonkinasteisena epämukavuutena – jokin häiritsee teidän egonne ”rauhaa”… ”häh? mitä tapahtui? Jätinkö huomaamatta jotain?” Jos ette ole kuulolla niin Ascendantti vahvistaa signaalia: voitte alkaa tuntea vahvempaa epämukavuutta (levottomuus tai ahdistus), tai voitte tuntea kasvavaa torjuntaa, tarvetta väittää vastaan. Nämä EIVÄT ole itse intuitio, vaan ne ovat merkkejä siitä miten teidän egonne reagoi siihen että sen kontrollia uhataan. Oppikaa näkemään ja kuulemaan näiden ohi, oppikaa sivuuttamaan nämä, oppikaa tunnistamaan mitä niiden takana on enemmän.

Niiden takana, syvemmällä tietoisuuden tasolla, voitte löytää TUNNETILAN. Puhtaimmillaan tunne on vain tunne, mutta ego pyrkii seuraavaksi leimaamaan tunteen joko ”hyväksyttäväksi” tai ”hylättäväksi”. Oppikaa näkemään tämän leimauksen ohi, oppikaa tunnistamaan mikä on sen takana vaikuttava puhdas tunnetila joka yrittää viestittää teille jotain. Mielen pintatasolla ego yrittää saada teidät takertumaan epämukavuuteen ja siihen ajatukseen että olisitte uhattuna – todellisuudessa vain egon harhaluulo sen omasta ”kontrollista” on uhattuna.

Syvemmällä vaikuttava intuitio on tieto siitä, miten teidän kannattaa toimia kyseisessä käytännön elämän tilanteessa (jota alussa pohditte) – JOTTA autatte asioita etenemään elämässänne hyödylliseen ja omaa kasvuanne edistävään suuntaan… tai tieto siitä miten toimimalla annatte itsenne harhautua sivuraiteille omassa elämässänne. Askendantti pyrkii viestittämään yksinkertaisesti ”Tee näin” tai ”Vältä tätä” – jos haluat kokea elämässäsi onnea ja välttää kärsimystä. Viime kädessä sinä itse tietysti valitset miten päin haluat ja teet sen mukaisen valinnan – ja pääset sitten kokemaan sitä vastaavia seurauksia.

Me emme ole tottuneet kuuntelemaan intuitiota näin syvällä hienovaraisella tasolla, maailma ei opeta meitä siihen. Yleisimmin voimme päästä siihen kiinni lähinnä omien tunnetilojemme kautta. MUTTA ensin on opittava kuorimaan niiden ympäriltä pois egon kontrollin kerrokset: rajoittavat uskomukset, epämukavuuden välttely, kontrollin menettämisen pelko ja torjunta – jotta pystymme ”kuulemaan” mitä kaiken tämän alla todella meille sanotaan.

Ja jos emme ole tottuneet tai opetelleet tunnistamaan ja kohtaamaan omia tunnetilojamme… mitä siitä nyt sitten voi seurata: Ascendatti yrittää ”HAU HAU HAU” täyttä huutoa kiinnittää meidän huomiotamme, erilaisten vastoinkäymisten ja vahinkojen tai menetysten ja epäonnen tai sairauksien ja oireiden muodossa… ja siltikään korvamme eivät kuule. Sen vuoksi on erinomaisen tärkeää opettaa itsensä tuntemaan ja kohtaamaan omia tunnetilojaan, jotta voimme joskus päästä käsiksi itse puhtaaseen intuitioon. Tunnetilat tulevat kehosta, fyysisinä kehotiloina, ja KEHO EI KOSKAAN VALEHTELE. Ego yrittää peittää ja värjätä nämä aidot kehotunnetilat erilaisilla harhakäsityksillä ja uskomuksilla, tai epämukavuudella ja pelolla ja torjunnalla, mutta kuka hyvänsä joka haluaa voi opettaa itsensä erottamaan todellisen aidon tunnetilan siitä mitä ego yrittää syöttää. Ego pystyy tarjoamaan vain ”fiiliksiä” ja ”mielihaluja” ja ”kiksejä” jotka voisivat auttaa egoa säilyttämään oman tilansa muuttumattomana, jotka voisivat auttaa egoa säilymään hengissä. Egon mielestä teidän kuuluu torjua muutosta epämukavana ja epätoivottavana asiana koska se haluaa säilyttää kontrollin itsellään. Ego ei halua teidän kasvavan koska kasvu tarkoittaa muuttumista ja sitä ei voi kontrolloida – muutosta halutaan ja siihen suostutaan. Muutoksessa antaudutaan sille miten elämä kantaa.

Erottelukyky

Matteus Evankeliumi, Logion 10:
”Ihminen on kuin viisas kalastaja, joka heittää verkkonsa veteen. Hän vetää sen ylös täynnä pieniä kaloja pinnan alta; niiden joukosta viisas kalastaja löytää ison herkullisen kalan. Kalastaja heittää kaikki pienet kalat takaisin mereen, hän valitsee ilman muuta ison kalan! Kenellä on korvat niin kuulkoon.” – – Savitr Ishaya

KOMMENTTI: viisas heittää mielensä verkot Alkutietoisuuden Valtamereen, ja sitten käyttää Erottelukykyistä Viisautta arvioimaan mitä sieltä tulee, ja valitsee vain sen mikä hyödyttää hänen omaa henkistä kehitystään. Moni yrittää ahmia ison kalan lisäksi myös kaikki pikkusintit; he haluavat henkisiä kokemuksia ilman että pitäisi luopua mistään ohimenevistä mielihaluista, rajoittavista uskomuksista tai ennakkoluuloista, tai vanhoista tavoista jotka eivät palvele enää mitään tarkoitusta. Seurauksena on kehitys joka polkee paikoillaan.

Täysikuu 2019 joulukuu

Joulukuun täysikuu 2019 vaikuttaa reilun 3 viikkoa eteenpäin 12.joulukuuta lähtien, kuun loppuun ja vuoden vaihteen yli. Täysikuujakson jälkimmäiseen osaan tuo lisäväritystä vielä jouluaaton jälkeen esiintyvä auringonpimennys.

Joulukuun täysikuu paistaa Kaksosten tähtimerkistä käsin, ja aktivoi seuraavia asioita. Ensinnäkin: opettele ilmaisemaan itseäsi täsmällisesti ja selkeästi. Tämän harjoitteluun tarjoutuu mahdollisuuksia kun huomaat miten toiset ymmärtävät sinua väärin. Toiseksi: opettele asennoitumaan niin, että ET pidä asioita liian itsestään selvinä. Saatat pyörittää kokonaista universumia omassa mielessäsi, usein välittämättä verbalisoida ajatuksiasi tai tunnetilojasi mitenkään, ja sitten helposti turhaudut kun toiset eivät tunnu ollenkaan näkevän asioita nii kuin sinä ne näet. Kolmanneksi: opettele laskemaan irti erakkomaisesta tai eristäytyvästä syrjään vetäytymisestä tai syrjässä pysyttelemisestä. Itsesi altistaminen toisten mielipiteille ja näkemyksille ei tarkoita, että sinun pitäisi kadottaa kosketus omaan itseesi. Nämä kolme asiaa sulautuvat yhdeksi ydinteemaksi näin: opettele kommunikoimaan tehokkaasti ja selkeästi Itsesi kanssa. Jos sinulle on epäselvää ja sumuista kuka sinä itse olet, niin suuri osa siitä mitä ajattelet tai puhut tulee myös olemaan sekavaa tai epätäsmällistä. Jouluaaton jälkeen esiintyvä auringonpimennys sekoittaa pakkaa vielä erityisellä tavalla: kun opit hyväksymään ja käsittelemään edellä mainittuja asioita, huomaat pystyväsi demonstroimaan sekä itsellesi että toisille mitä tarkoittaa luoda ja kokea menestystä elämässä. Tarkastellaan seuraavassa miten nämä asiat ilmenevät kunkin yksilöllisen nousevan merkin kohdalla.

Jos sinulla on syntymäkartallasi…

Nouseva merkki Oinas: tämä on sinulle edullista aikaa tutkia itseäsi ja kokeilla uusia ajatuksia ja asenteita, kokeilla uusia tapoja miten nähdä todellisuutta ja itseäsi ja toisia ihmisiä, uusia tapoja asettaa itsesi alttiiksi sosiaaliselle kontaktille ilman että kadotat kontaktia siihen kuka olet. Demonstroi maailmalle uusia tapoja ilmentää luovuutta ja harjoittaa mielen erottelukykyä.

Nouseva merkki Härkä: tee itsellesi selväksi minkä suhteen tunnet epävarmuutta ja minkä suhteen kannat huolta; älä tyydy siihen että annat näiden mielialojen hämärtää olotilaasi ja ymmärrystäsi, verbalisoi täsmällisesti miltä sinusta tuntuu …. Ja sen jälkeen tarkista oletko vielä samaa mieltä itsesi kanssa. Suhteuta omia arvojasi toisten arvoihin, pyri tunnistamaan mikä on aidosti todella arvokasta … ja menevätkö teidän arvomaailmanne yksiin vai oletteko eri mieltä? Keskitä huomio sisäänpäin, aseta itsesi alttiiksi vuorovaikutukselle perheen ja ystävien kanssa.

Nouseva merkki Kaksoset: sen sijaan että vain pyörität ajatuksia päässäsi, keskity tuntemaan sydämen kontaktia ja ilmentämään kiitollisuuden tunnetta. Uteliaisuus, luovuus, kommunikaatio … mutta vältä ylikuormittumista liiallisesta informaatiotulvasta. Se miten käsittelet informaatiota, sekä sisäisesti että ulkoisesti, ilmentää sitä miten muutenkin elät elämääsi. me manifestoimme omaa sisäistä todellisuuskuvaamme, ja jos sisäinen näkemyksemme on sumuinen ja hämärä niin kohtaamme hämmentävää ja sekavaa ulkoista elämää. Tee sisäisestä olemisen tilasta selkeä, tiedosta selkeästi mitä ajattelet ja miltä sinusta tuntuu, varmista näiden asioiden todenperäisyys suhteessa toisiin ihmisiin – aseta itsesi alttiiksi vuorovaikutukselle.

Nouseva merkki Rapu: rentoudu, ota iisisti ja meditoi, opettele laskemaan irti mielesi sekavasta hämmentämisestä … jotta voit tehdä itsellesi selväksi mitä haluat täsmällisesti sanoa. Kaikki se rasittava energian käyttö ja vaivannäkö mikä uuvuttaa ja hannaa vastaan … nyt on aika varmistaa että teet sitä hyvän asian puolesta, että näet vaivaa jonkin sellaisena asian puolesta johon todella uskot itsessäsi, ei pelkästään siksi että selviäisit elämästä hengissä tai pystyisit elämään fantasiatiloissa.

Nouseva merkki Leijona: ota yhteyttä ja ole yhteydessä ihmisryhmiin ja verkostoihin ja erilaisiin kulttuuriympäristöihin, sekä aktiviteetteihin jotka selkeästi edustavat sitä mitä syvällä sisimmässäsi haluat. Mitä olet valmis palvelemaan? Minkä eteen olet valmis uhraamaan jotain?

Nouseva merkki Neitsyt: ilmaise omia tunnetilojasi selkeästi ja täsmällisesti työympäristössä ja julkisessa elämässä. Aseta itsesi alttiiksi vuorovaikutukselle kansanjoukkojen kanssa ja testaa: jos ilmaiset asioita niin tai näin, miten ihmiset reagoivat siihen? Entä jos muutat ilmaisuasi johonkin suuntaan, onko sillä mitään vaikutusta? Pyri etsimään ykseyden kontaktia sydämesi kautta.

Nouseva merkki Vaaka: muotoile itsellesi selkeästi mitä haluat elämän olevan, ja keskity tuntemaan miten sisäinen ohjauksesi reagoi ja vastaa. Oletko varma, että se miten pyrit hahmottamaan todellisuutta ja se millaisena maailman näet, on sinun hyvinvointiasi ajatellen parasta? Varmista tätä myös oman sisäisen ohjauksesi kanssa. Kommentteja? Keskity sydämesi tunteeseen. Tunne sydämesi. Tunne. Sydämesi. Se on portti toiseen ulottuvuuteen.

Nouseva merkki Skorpiooni: meillä on usein tarve yrittää hallitsemaan asioita voidaksemme tuntea olomme turvalliseksi, mutta elämää emme pysty kontrolloimaan. Tiedosta täsmällisesti ja selkeästi mitä haluat elämässä kokea, sitten antaudu elämän virtaukselle, rentoudu siihen miten elämä kantaa. Miten realistisesti pystyt näkemään millaisia asiat todella ovat, vai vääristävätkö omat odotuksesi todellisuuskuvaa? Tarkista tätä vertaamalla omia kokemuksiasi toisten kokemuksiin.

Nouseva merkki Jousimies: aseta itsesi alttiiksi ihmissuhteille ja henkilökohtaiselle vuorovaikutukselle, tarkkaile millaisena sinun persoonasi heijastuu toisissa ihmisissä – joko varjopuolina tai kykyinä. Luota sydämen tuntemuksiin, ei väärinymmärryksiin mitä saattaa putkahdella mielessä esiin.

Nouseva merkki Kauris: minkälaista vaivannäköä ja uhrautumista tarvitaan, jotta saat pidettyä ja kehitettyä ne asiat joita haluat elämässäsi olevan? Tutki ja kyseenalaista omia uskomuksiasi näiden asioiden suhteen – totta vai tarua? Realismia vai odotustesi ja ennakkokäsitysten värjäämää toiveunta? Stressaavissakin tilanteissa, hae erilaisia tapoja olla toisille hyödyksi, anna sydämesi avautua.

Nouseva merkki Vesimies: kuuntele ja ota kontaktia sydämesi sisäisiin haluihin, aseta itsesi alttiiksi sille mitä rakastat arvostat yli kaiken. Ole luova – tämän jakson energia tukee kaikenlaisia pyrkimyksiäsi luovan ilmaisun kehittämiseen.

Nouseva merkki Kalat: sinun asetelmassasi sekä aurinko että kuu ovat vahvoilla, ja kasvattavat voimaansa ja kykyään loistaa. Tarjolla runsaasti potentiaalia ykseyden ja yhteenkuuluvaisuuden kokemuksen löytämiseen. Toimi sydäntäsi seuraten, anna syvemmän intuitiosi johdattaa, tunne miten olemuksesi syvistä juurista nousee vahva ja elinvoimainen elämän puu.

Täysikuu 2019 marraskuu

Marraskuun täysikuu on Härän tähdistössä, alueella missä Kuu kasvattaa ja kiihdyttää omaa kykyään tuottaa paras mahdollinen yhdistelmä henkisiä arvoja ja tyydytystä materiaalisille tarpeille. Jupiter on vahvana omassa merkissään, auttaa avartamaan tiedostamisen kykyä. Saturnus on vahvana omassa merkissään, demonstroi tarvetta rajautua siihen mikä on tärkeää materiaalisen elämän kannalta. Eli, kehitä ja omaksu aitoa vauraus-tietoisuutta: kun manifestoit henkisyyttä auttamalla toisia arvostamaan itseään ja ymmärtämään omaa arvoaan, raha tulee tässä prosessissa luonnollisena sivutuotteena. Voit ammentaa Elämän Virrasta teelusikalla tai kahdella isolla ämpärillä, universumi täyttää sinulle mielellään minkä hyvänsä kokoisen astian. Tarkkaile tähän liittyviä omia rajoittavia uskomuksiasi. Oletko sitä mieltä, että rahaa ja henkisyyttä ei pitäisi koskaan yhdistää keskenään? Tuntuuko sinusta, että varallisuus tai omaisuus estää olemasta yhteydessä Jumalan kanssa? Tai ehkä uskot että raha tuo ratkaisun kaikkiin ongelmiisi, mutta silti jollain mystisellä tavalla onnistut yhä uudestaan sössimään omat menestymisen mahdollisuutesi? Kannattaa miettiä asiat uusiksi. Jupiter demonstroi miten runsaus ja ylellisyys ovat luontainen osa onnellisuuden kokemista. Saturnus demonstroi miten olemme yhteisvastuullisia toisistamme, ja täysikuu näyttää materiaalisen elämän synnyttävän materiaalisia tarpeita jotka on tarkoitus tyydyttää materialistisin keinoin. Opi arvostamaan olemassaolomme fyysisyyttä tällä planeetalla.

Jos sinulla on syntymäkartallasi…

Nouseva merkki Oinas: talous ja raha-asiat vaativat huomiota. Opettele tuntemaan olosi vauraaksi, opettele tuntemaan runsautta. Tai jos raha tuntuu polttavan reikiä taskuusi, tiedosta missä kohtaa kulutat sitä liian huolettomasti. Sekä stressiä että tukea elinkeinon ja talousasioiden suhteen, hyödynnä näitä tilaisuuksia viisaasti. Ehkä on aika parantaa suhteitasi perheen jäseniin.

Nouseva merkki Härkä: jos olet kokenut paineita tai viivästyksiä tai esteitä viime vuosien aikana, nyt voi olla aika kokea helpotusta. Anna tietoisuutesi kurottaa rennosti rajoittavien uskomusten yli, Jupiter auttaa aktivoimalla muutosten huonetta. Ehkä olet perinyt rajoittavat uskomuksesi tai ehkä toit ne mukanasi omasta aikaisemmasta elämästä; Saturnus ja Ketu dharman ja elämän tarkoituksen huoneessa sanovat yhteen ääneen: ”Laske irti.”

Nouseva merkki Kaksoset: matkustelu ja meditaatio, sekä tarkkaileva itsetutkiskelu ovat hyödyllisiä tapoja ammentaa Elämän Virrasta tällä jaksolla. Meditaation kautta voit oppia ylistämään elämän fyysisiä aspekteja; matkustelun kautta voit oppia ylistämään henkistä puolta kaikessa, kaikissa ja kaikkialla. Aina ja ikuisesti.

Nouseva merkki Rapu: kehitystä ja vahvistumista sosiaalisissa kontakteissa, sekä suhteissa ryhmiin. Näkyvissä mahdollista henkilökohtaisen talouden vahvistumista, siinä tarkoituksessa että pystyt paremmin manifestoimaan pyrkimyksiäsi ja viemään projekteja päätökseen. Sen sijaan että rajoitat itseäsi keskittymällä ongelmiin, mene sinne missä kukaan ei ole vielä käynyt aikaisemmin ja tuo takaisin ratkaisuja. Mitä oikeasti haluat elämän sinulle tarjoavan?

Nouseva merkki Leijona: täydenkuun keskipisteessä ovat ura, ammatti, kutsumus, harrastukset ja intohimoiset kiinnostuksen kohteet; pohjimmillaan ”karman huone” tarkoittaa mitä hyvänsä tekoa ja toimintaa. sinun ei tarvitse olla aivokirurgi tai konsernin johtaja, tämä energia tukee hyödyllisiä lopputuloksia missä hyvänsä arkisessa puuhassa. Etsitkö työtä? Nyt voi olla erinomainen aika pistää ansioluettelo kiertoon ja anomukset menemään.

Nouseva merkki Neitsyt: suosiollista aikaa pitkän kaukomatkustelulle, joko fyysisesti tai mentaalisesti ajatuksen siivin. Niin tai näin, sivistä ja kouluta itseäsi sen suhteen minkälaisia moninaisia mahdollisuuksia fyysinen maailmamme tarjoaa. Nauti suuremmasta liikkuvuudesta, älä ole niin ankara lapsiasi kohtaan, heillä on oikeus omiin virheisiinsä ja kokeiluihinsa. Anna heillekin mahdollisuus elää oma elämänsä itse.

Nouseva merkki Vaaka: säännöllinen joogan, pranayaman ja meditaation harjoittaminen ovat tällä jaksolla erityisen hyödyllisiä. Mitä lempeämmin pystyt kurkottamaan kohti uutta asennetta, sitä helpompi on suostua hengittämään omanarvon tunnetta sisään ja ulos. Miten vaurauden tunne yhdistyy sinulla ylimääräisiin tulolähteisiin? Tämän jakso energia pyrkii tukemaan myynnistä ja sopimuksista, sekä yhteishankkeista syntyvää rahallista tuloa. Kunhan kaupankäynti toteuttaa moraalista, yhteisvastuullista asennetta. Puolison taloudellinen tilanne saattaa vahvistua myös.

Nouseva merkki Skorpiooni: huomion keskipiste ihmissuhteissa ja kumppanuuksissa, ympärilläsi olevat ihmiset tarjoavat sosiaalisia mahdollisuuksia. Tunnetko olosi vauraaksi kun puolisosi menestyy? Ehkä hän kertoo tuntevansa olonsa keveämmäksi, niinkuin jokin paino olisi kadonnut. Viime vuosien epäharmonioilla ja lakiasioilla on vahva taipumus ratketa tämän energian vaikutuksesta. Opi nauttimaan tasapainosta siellä missä sitä tarjoutuu, älä puske liikaa.

Nouseva merkki Jousimies: edullista aikaa työnteon, työn saamisen ja palveluasenteen kannalta. Ehkä löydät töitä tai sinulla jo oleva työ pistää paremmaksi. Jos olet kokenut viime aikoina ryppyjä tai turbulenssia terveyden tai talousasioiden suhteen, horisontissa näyttäisi siintävän helpotusta. Mukavuus paranee. Muista nauttia.

Nouseva merkki Kauris: hyväääää karmaa menneistä tekosistasi, tehkää tietä tehkää tietä. Anna sen virrata, laske irti itseaiheutetusta päänsärystä ja kärsimyksestä. Jumala ei rakasta sinua enemmän jos pidät itseäsi puutteessa. Sinun ei tarvitse todistaa omaa arvoasi; hyppäsit jo edellisessä elämässäsi vuolaaseen virtaan vaikka et edes osannut uida, ja pelastit veteen pudonneen lapsen. Jumala haluaa sinun olevan onnellinen, nauttivan siitä miten voit löytää itsesi oikeasta paikasta oikeaan aikaan. Lapset, luovuus, romantiikka tai koulutus voivat myös olla osa tätä kaikkea.

Nouseva merkki Vesimies: Uni. Koti. Äiti. Katso sisimpääsi ja yksinkertaisesti valitset olla onnellinen. Tai istu autoosi ja anna huristaa, tunne olosi täysin kotoisaksi missä hyvänsä. Jos sinun on tarvinnut viime vuosien aikana tulla toimeen ylimääräisten kulujen kanssa, tämä aika voi nostaa uutta tuulta purjeisiin, myös mahdollista että puolisosi uranäkymät paranevat. Ehkä tämä on hyvää aikaa ostaa talo, tai sänky, tai auto. Tai osoittaa äidillesi arvostusta; ilman hänen osuuttaan elämän draamassa, ethän edes olisi täällä.

Nouseva merkki Kalat: helppoa ja vaivatonta ja nautinnollistakin kommunikoida toisten kanssa. Tarpeesi tyydyttyvät ilman että sinun tarvitsee painostaa toisia omalla agendallasi. Jupiter ja Saturnus vaikuttavat yhdessä läheisiin ystävyyssuhteisiin ja perhesuhteisiin, sekä käteisvaroihin. Jupiter aktivoi myös luovuutta, koulutusta ja romantiikkaa – muista tiedostaa minkälaisia odotuksia sinulla on näiden asioiden suhteen.

Olet sen arvoinen

Joka ikinen hetki me koemme elämää yhden tai toisen tilan kautta. Yksi on kokea elämää kärsimällä; toinen on kokea elämää ilman kärsimistä, mahdollisesti tyyneydellä, ehkä jopa kokemalla tietoista iloa ja mielihyvää elämän kauneudesta. Elämän kohtaaminen kärsimyksen kautta tarkoittaa stressin ottamista siitä mitä tapahtuu, ja stressiä synnyttää pelko, viha, syyllisyys, häpeä, yksinäisyys, eristyneisyys, turhautuminen ja kipu – joten kärsimys koetaan näiden olotilojen muodossa. Pohjimmillaan kärsimyksen kokeminen on epämukavan tunnetilan kokemista; epämukavaa siksi että tunnemme jotain mitä emme haluaisi tuntea koska pitäisi tuntua jotain muuta. Elämän kohtaaminen ilman kärsimystä on kauneuden kokemista elämässä, ja tuottaa kokemuksia tyyneydestä ja tyytyväisyydestä, yhteenkuuluvaisuudesta, inspiraatiosta ja innostuksesta,  elinvoimaisuudesta, ilosta ja sisäisestä rauhasta. Koemme elämää siis yhdellä tai toisella tavalla, jokaisen asian kohdalla jonka elämä eteemme tarjoaa. Asiasta riippumatta, asiat ovat vain mitä ne ovat, ja meidän valintamme määrää täysin sen millaisena ne koemme. Kumpi olemisen tila toimii ensisijaisesti motivoivana voimana elämässä?

Me itse luomme sen, kumman olotilan kautta koemme elämää. Helppo tapa päästä kokemaan kärsimystä, on tulkita jokin asia ongelmaksi, eli kehittää mielessä ongelma jostain asiasta joka tapahtumana on täysin neutraali. Olemme luoneet tyhjästä ongelman jota ei edes ole olemassa, ja sitten pistämme paukkuja siihen että yritämme ratkaista sitä. Kun yritämme käytännön teoilla ratkaista kuviteltua ongelmaa, joka on todellisuudessa vain väärinymmärrys, siitä voi seurata vain stressiä, tuhrautumista ja tuskastumista – eli kärsimyksen kokemista. Tarvitsee vain ajatella ajatusta ”ongelmasta” niin voi kokea paineen kasvavan sisällään, ennen kuin mitään on edes tapahtunut. Pääsemme ”ongelman” tekosyyllä kokemaan kärsimistä ennen kuin mitään tapahtuu, sen aikana kun todellinen asia tapahtuu (vaikka siinä ei mitään ongelmaa olekaan), ja vielä pitkään (vuosia) tapahtuneen jälkeen voimme aktivoida itsessämme kärsivää tilaa sen suhteen mitä selitämme tapahtuneen. Mutta ”ongelma” sinänsä ei ole ”ratkennut” tai edes muuttunut mihinkään, koska asiassa ei alunperinkään ollut mitään ongelmaa. Asia vain tarjosi meille syyn ja ”oikeutetun perusteen” valita kärsimisen kokeminen. 

Yksi seuraus tästä kaikesta kyllä on: elämän pitkitetty kokeminen kärsimyksen kautta eristää ja vieraannuttaa: todellisesta itsestämme, elämämme tarkoituksesta, toisista ihmisistä – ja pikkuhiljaa nostaa kauneuden kokemisen rimaa yhä korkeammalle, tekee siitä haasteellisempaa koska mitä kauemmin vieraantumista kestää sitä enemmän luottamuksemme elämän kantavuuteen heikkenee. Verkko kiristyy nitisten ja natisten ja fyysinen elimistö pyrkii kyllä viestittämään meille tästä hyvin selvin signaalein.

Kauneuden kokemisesta tulee etäinen ja utuinen päiväuni, KOSKA yhä useammin VALITSEMME olla luottamatta omaan kykyymme kokea kauneutta. Luomme tämän olemisen tilan aivan itse, elämä ei ole sitä tehnyt meille. Olemme pyytäneet elämältä tilaisuutta päästä tutkimaan ”kuka minä todella olen?”, ja elämä on tarjonnut meille siihen mahdollisuuden. Tuosta mahdollisuudesta me luomme itse oman elämämme. Siinä missä tämä elämän omavastuu tuntuu liian vaikealta hyväksyä ja hyödyntää, VALITSEMME elää unessa, ja annamme maailmalle luvan rahastaa meitä sillä miten meidät ”tehdään onnelliseksi” ja pidetään onnellisina – erikoistarjouksen kuukausimaksun hinnalla. 

 Toinen tapa kokea asioita, on olla läsnä siinä mitä elämässä tapahtuu; ottaa siunaukset vastaan sellaisena kuin ne annettu on. Hyväksyä se mitä tässä hetkessä minun kohdallani tapahtuu, koska se on tarkoituksenmukaista: olen itse halunnut tätä – tai jos en ihan suoranaisesti tätä, niin olen halunnut sitä mihin tämän kaikki pyrkii minua ohjaamaan. Kaikella mitä elämässä tapahtuu on vain ja ainoastaan hyvä tarkoitus. Elämä on aina ja kaikkialla oikeudenmukaista, koska se pyrkii aina ohjaamaan siihen mitä olemme halunneet. Suostummeko myöntämään edes itsellemme mitä todella olemme halunneet, on eri asia – aina voimme valita kärsiä. Eikö tunnukin kummalliselta tämä ajatus:  meidän  voi olla vaikea hyväksyä ja ottaa vastaan se mitä itse olemme halunneet, vaikka olemme sitä itse halunneet? Katsokaa mitä ihmiset käytännön tasolla tekevät, siinä näkyy se mitä he todella valitsevat haluta, riippumatta siitä mitä he sanovat haluavansa. Ja kun katsotte niin nähkää myös, eli tulkitkaa oikein se mitä näette. Helpot selitykset tarjoavat vain helppoja tapoja valita kärsimyksen kokemista. Totuuden näkeminen vapauttaa.

Kun VALITSEMME kokea KAUNEUTTA, näemme asiat kauniina eikä ongelmina. Elämän kokeminen kauneuden kautta on totuudenmukaista, se elävöittää ja vahvistaa elinvoimaa, se uudistaa elämää. Elämä alkaa synkronisoitua, eli asioita alkaa tapahtua odottamatta ja itsestään – tai sanotaan näin: odottamatta kyllä, mutta ei itsestään koska asiat alkavat tapahtua meidän elämänsuunnitelmamme mukaisesti. Elämä alkaa kantaa, se mitä kutsutaan nimellä dharma alkaa nousta näkyväksi elämässämme. Universumi järjestelee itseään taustalla uusiksi tukeakseen meidän VALINTAAMME kokea kauneutta. Enemmän luovuuden virtausta, eheytymistä ja toipumista, odottamattomia kehityskulkuja ja ratkaisuja asioihin joissa emme ymmärtäneet edes ongelmaa olevankaan. Tarpeemme tyydyttyvät vaikka emme edes tienneet tarvitsevamme. Ajattelu selkeytyy kun havahdumme näkemään asiat sellaisina kuin ne ovat, itsemme mukaan lukien. Tietoisuus kirkastuu, äly terävöityy. Alamme kokea yhteenkuuluvaisuutta uusilla tavoilla. Mieli rauhoittuu, sydän lämpenee. Rentoutuu.

Kauneuden olotilan kokemisen ydin on siinä, miten siitä puuttuu ristiriitainen sisäinen höpinä. Mieli ei yritä taistella itsensä kanssa; mieli ei yritä enää voittaa yhtä ajatusta toisella. Jää tilaa ja aikaa olla läsnä. Antaa tapahtua. Ja tästä on mahdollista kurkottaa kohti transkendenttia kokemisen tilaa: sisäinen rauha ja ilo, aito myötätunto, elämän urheus ja totuuden kohtaaminen suoraan seurauksista välittämättä. Elämän virtaus meidän kauttamme, meidän hyväksemme. Elämän tuki meidän omien pyrkimystemme toteuttamisessa.

Kuten jo mainitsin aiemmin, monista ihmisistä voi tuntua ylivoimaisen vaikealta tai mahdottomalta ”valita” kokea elämää kauneudesta käsin. ”Miten minä voisin valita kun elämä on tällaista?” Tuohon voi sanoa vain: se on sitä millaiseksi olet sen itse valinnut; mitä hyvänsä voi käyttää tekosyynä kärsimyksen jatkamiseen jos niin päätät valita. Valinta on sinun, ja minun, ja MEIDÄN. Tästä elämästä poistutaan vain kahdella tavalla: tietoisina omasta yhteenkuuluvuudestamme ja tietoisina siitä miten olemme osallisina toisissamme, tai yksinäisyyden kuristaessa henki pihisten jalat edellä ja puupalttoossa. Kaksi mahdollista tapaa kokea kuolema, aivan kuten elämän kokemisessakin. Ja kuten jo myös mainitsin aiemmin, mitä pidemmälle kärsimyksen valitseminen etenee, sitä syvemmin ura kaivautuu juoksuhaudaksi ja sitä työläämpää on kiivetä sieltä ylös. Ja tässäkin kohtaa, se on silti meidän oma valinta joka ikinen hetki. Tietoisuus siitä miten olemme osallisina toisissamme, on ainut asia mikä tästä elämästä viedään mukana ulos, kuoleman kynnyksen tuolle puolen.

Ja on todellakin kyse MEISTÄ, ei vain minusta tai sinusta tai hänestä. Jos sinä et havahdu hyväksymään elämän kokemista kauneuden kautta, niin minulle jää loppupelissä vaihtoehdoksi vain kuolla yksin ja itseni unohtaen. Olkoon se kokemus armollinen, nopea sydänkohtaus jota ei ehditä elvyttää, koska minua ei kiinnosta kärsiminen – ei elämässä eikä kuolemassa eikä sen jälkeen.

Mutta sinun vuoksesi, olen valmis hyväksymään sen jos kauneuden valitseminen on sinulle liian ylivoimaista. Haluaisin kuitenkin pystyä tarjoamaan tämän verran: jos kauneuden valitseminen on liian vaikeaa, MYÖNNÄ edes itsellesi että olet VALINNUT kokea elämää kärsimyksen kautta. Kunnioita itseäsi olemalla edes tämän verran rehellinen itsellesi. Olet sen arvoinen.

”Elämä on ihmisen parasta aikaa”

Täyteläisen elämän eläminen: kun tiedostat miten elämä on tarkoituksenmukaista sellaisena kuin se jo on… alkaa löytyä tasapainoa ulkoisen ja sisäisen välille, stressi haihtuu tyyneydeksi ja rauhaksi myös haasteellisissa tilanteissa… jostain nousee iloa ilman syytä. Runsaus on yksinkertaisuutta ja tiedostaminen intuitiivista. Miten reaktiot ja teot nousevat itsestään spontaanisti kokonaisvaltaisesta olemisen tilasta, kun et sodi enää itseäsi vastaan. Hyvinvointia asioissa joilla on merkitystä kaikille.

Stressiä ylläpidetään antamalla mielen jakautua itseään vastaan, kun ”tämä minkä pitäisi olla” ja ”tuo minkä ei pitäisi olla” alkavat taistella keskenään; kun annat mielen addiktoitua ”tähän” ja reagoida torjuvasti ”tuohon”. Alat kritisoida itseäsi ja projisoit sitä ulos tuomitsemalla toisia. Tästä perustasta kasvavat rajoittavat perususkomukset – uskomukset siitä miten elämässä on jotain vikaa, kehossa on jotain vikaa, ympäristössä ja maailmassa on jotain vikaa, suhteessa Jumalaan ja koko ihmiskuntaan on jotain vikaa, ja syvä uskomus että ”minä en ole edes rakastamisen arvoinen.” Tämä taistelu kuluttaa ja väsyttää. Sen sijaan: antaudu, suostu kokemaan elämä täysin tarkoituksenmukaisena sellaisena kuin on. Siitä kehittyy kyky tiedostaa kuka todella olet; kehittyy tarkkailijan olotila. Kun todistat miten oma elämäsi ja oma minuutesi tapahtuu sinulle, sinun ympärilläsi ja sinun kauttasi, kaikki ”tämä tai tuo” putoaa pois niinkuin kuivuneet syksyn lehdet jotka leijailevat pois tietoisuuden virrassa. Avautuu tilaa hyväksyvälle tiedostamiselle joka alkaa alkaa säteillä oman sydämesi lämmöstä. Tarvitsematta vähätellä tai ylikorostaa itseäsi, voit rentoutua kokemaan iloa sen suhteen kuka olet ja missä olet, täsmälleen niinkuin asiat ovat. Voisiko tämä edustaa sinulle elämän tarkoituksen täyttymystä?

Swami Raman mukaan, elämän tarkoitus on oppia avartamaan jaja syventämään tietoisuutta niin, että tunnistamme miten olemme ”sekä hän joka seuraa draamaa, että draama jota seurataan”; inhimillisen elämän tarkoitus on ohjata mieli tiedostamaan mitä se (mieli) on, ja täten luoda mieleen tietoinen sisäänpäin kääntynyt fokus. Tästä näkökulmasta käsin kysymys siitä ”mikä on elämäni tarkoitus?” muuttuu kysymyksesi ”mikä on minun velvollisuuteni elämää kohtaan?” ja vastaus kuuluu: minun velvollisuuteni on olla ja elää täsmälleen sitä kuka ja mitä minä olen.