Täysikuu 2018.10

Olemisen sietämätön keveys

Oinas on jo pidemmän aikaa saanut edustaa tähtikartalla energiaa joka pistää alulle uutta kehitystä. Kevätpäivän tasauspiste merkkaa ajankohtaa uuden kasvun esiin nousulle, myös inhimillisten kulttuurien kehityksessä. Kristus Jeesuksen aikaan saakka kevätpäivän tasauspiste osui Oinaan tähdistöön, joka siis määritti alkuunpanevan energian luonnetta. Peloton ja rohkea, kilpailunhaluinen ja aggressiivisestikin eteenpäin pyrkivä, jopa riidanhaluinen. Ihanteellisessa tapauksessa tämä läpiporautuva energia kohdistuu omien rajoittuneiden uskomusten ja sisäisten kehityksen esteiden murtamiseen, ei ulkoiseen taisteluun. Oinaan hallitsija on Mars, ja sodan jumalan palvominen ja konsultointi määritti monessa suhteessa Rooman Keisarikunnan kulttuurin luonnetta.

Kristuksen aikoihin kevätpäivän tasauspiste siirtyi Kalojen tähdistöön. Kalojen luonne eroaa huomattavasti Oinaasta. Kalojen hallitsija on Jupiter, gurun ja dharman energia, sisäinen “viisaus joka antaa ilon” kuten sitä Jyotish-sutrissa kuvataan. Kalojen luonne on tietoisuutta kosmisesta verkostosta: hyväntahtoisuus, henkinen yhteys sekä kelluminen äärettömässä kosmisessa meressä. Kristuksen ajoista lähtien uudet alut ovat saaneet ydinsävynsä Kalojen tähdistöstä käsin.

Uutta kehitystä synnyttävän tähdistön täytyy sisältää alullepanevaa energiaa. Oinas oli helppo tunnistaa alkuunpanevana katalyyttinä koska sen oma energia on luonteeltaan niin  aktiivista. Ei kärsivällisyyttä odottamiseen, tarve olla se joka muita ennen pistää asioita käyntiin, halu TOIMIA jopa seurauksista välittämättä. Kalat taas ovat täysin tyytyväisiä voidessan vain… kellua, valua virran mukana, tai vain yksinkertaisesti… OLLA. kun kevätpäivän tasauspiste siirtyi Kaloihin, tämä taipumus alkoi luonnehtia sitä miten uuden kasvun alkua voidaan hahmottaa. Sinä aikana kun Oinas oli tähtikartan johtava energia, ihmisen mieli tuli tietoiseksi uuden alkamisesta ulkoisesti TOIMINNAN kautta; Kalojen aikana ihmisen mieli tiedostaa uuden alkamisen OLEMISEN kautta, tarkkailemalla sisäisesti miten kosmisesta kentästä pulpahtaa jotain esiin – jonka jälkeen Oinas voi tarttua siihen ja tehdä mitä tarvitaan. Ilman Kalojen osoittamaa henkistä suuntaa, Oinaan toiminta on usein päätöntä ryntäilyä. Kun Oinas oli standardi jonka mukaan uuden alkamista arvioitiin, Kalat edustivat passiivista polariteettia – rakenteiden haihtumista, sekä toiminnan pysähtymistä ja irtilaskemista. Nyt kun Kalat ovat johtavana energiana, asioiden alulle pistäminen tapahtuu toisella tavalla kuin aikaisemmin Oinaan kaudella – tai sitä edeltäneen Härän aikana joka vaikutti muinaisen Persian ja Egyptin kulttuurien muotoutumiseen ja kehittymiseen. Kalojen aikakaudella olemme voineet todistaa globaalien kontaktiverkostojen esiinnousun, erilaisten uskontojen veljes/sisaryhteisöjen maailmanlaajuisen leviämisen (maailman ensimmäinen naispuolinen imaami on juuri hiljattain vieraillut Helsingissä), kommunikaatioverkostojen ja globaalin ekonomian digitalisoitumisen, sekä niiden geneettisten rakenteiden kartoittamisen jotka määrittävät kaikkea fyysistä elämää maaplaneetalla.

Kalojen luontainen tapa pistää asioita alulle ei perustu toiminnan tarpeeseen; Kalat eivät halua edes hallinnoida asioita, eivätkä varsinkaan yritä otsa edellä puskea polkua auki läpipääsemättömään ryteikköön, mikä taas tuottaa Oinaalle nautintoa. Kalat mieluummin luottavat armon virtaukseen, pyrkivät virittymään taustalla vallitsevaan yhtenäisyyteen missä eroavaisuudet eivät enää vaikuta, antavat inspiraation siemen vajota mittaamattomaan kosmiseen alkumereen, odottavat sen heräämistä ja kasvamista tulvaksi joka tihkuu jokaiseen älykojeeseen joita arkielämämme on nykyisin pullollaan (mukaanlukien älyteknologialla toimivat leivänpaahtimet.) nämä ulkoiset välineet eivät tietenkään ole itse pääasia, ne ovat vain moderneja ulkoisia ilmentymiä sille tietoisuudelle joka Kaloissa on kaiken aikaa vaikuttanut sisäisesti. Meillä on vielä noin satakunta vuotta Kalojen aikaa jäljellä, mutta tähtitaivaan aikakaudet eivät ole veitsellä leikattuja on/off pisteitä, ne vaikuttavat limittäin ja lomittain ja päällekkäin toistensa kanssa. Samalla kun Kalojen aika on hiipumassa kohti seuraavaa muutoskohtaa, inhimillinen tietoisuus on jo alkanut hakeutua kohti tulossa olevaa Vesimiehen aikaa. Siitä esimerkkinä, sisäiset yhteydet ovat kiihtyvässä määrin hakemassa ilmentymistään sosiaalisten verkottumisten kautta, missä asioita pistetään alulle synnyttämällä globaali kulovalkea jonka “viruksenomaista” leviämistä on vaikea tai mahdoton pysäyttää.

Seuraavan asian selittäminen vaatisi pienimuotoista astronomista artikkelia, joten tyydyn vain sanomaan: syyskuun lopun täysikuu aloittaa jakson missä yhdistyy sekä Kalojen että Oinaan ominaisuudet. Auringon polku kaukaisia tähdistöjä vasten määrittää 12 aurinkomerkkiä (Oinas, Härkä, Kaksoset jne.); kuun kiertorata kaukaisia tähdistöjä vasten määrittää 27 Nakshatraa (Aswini, Bharani, Krittika jne.). Näissä puhutaan kahdesta eri näkökulmasta samoihin kaukaisiin tähdistöihin, ja tästä syntyy kaksi toisistaan eroavaa tarkastelutasoa, jotka ovat tietyssä kulmassa toisiinsa nähden eivätkä siis päällekkäin. Tämän syyskuunlopun täysikuu tapahtuu SEKÄ Oinaan merkissä ETTÄ Nakshatrassa nimeltä Uttra Bhadrapada joka sijaitsee Kalojen tähdistössä. Kalojen ja Oinaan energioiden yhdistäminen synnyttää intensiivisen sisäisen tietoisuuden joka hakee aktiivisesti ulkoista ilmentymismahdollisuutta. Kärsimätön ja hätäinen tarve löytää läpimurto, voi tuntua intensiivisenä sisäisen paineen kasvamisena. Helppo tunnistaa tahdon paisuminen sisimmässä ja samalla helppo kadottaa näkyvistä tavoite. “Bhadra” nimessä Uttra Bhadrapada  tarkoittaa “Siunattu”; tarve sitoutua ja päästä käsiksi elämän kosmisiin perusteisiin, tarve palvella omalla elämällä eikä takertua asioihin – tyypillistä Jupiterille joka hallitsee Kaloja. Ja samalla intensiivinen kyky ilmaista itseä ulkoisesti, koska se erityinen Uttra Bhadrapadan osa mihin täysikuu osuu on Marsin hallinnassa.

Tämän asetelman haaste on siinä miten täysikuu kohdistaa painetta ja tuottaa stressiä Merkuriukselle. Merkurius auttaa seulomaan läpi elämän vaihtoehtoja ja optioita, tunnistaa ja hyödyntää sitä’ mikä toimii ja deletoida kaikki muu. Kuu haluaa, että tulet ravituksi, että tunnet olevasi rakastettu. Pistä merkille milloin heikko itsetunto ehkä nostaa päätään, missä ilmenee taipumusta kopioida ja imitoida toisten menestystä  ja saavutuksia sen sijaan että kuuntelisit omasta sisäisyydestäsi nousevaa ainutlaatuista inspiraatiota. Sen sijaan, että yrität nähdä elämän sellaisena kuin niin kovasti haluaisit sen olevan jotta voit tarttua toimeen ja polttaa energiaa (Oinaan tapa), ota aikalisä ja kuuntele ikuisuuden kaikuja, tunnustele miten syvempi armon yhteys virtaa (Kalojen tapa), sitten tiputa Jupiter-viisauden “Entä jos…?” siemen äärettömän tietoisuuden kenttään – ja odota valon vaihtumista vihreäksi.

 

Täysikuu 2018.09

Kaaoksen sietämätön keveys

Täysikuu toteutuu elokuun lopussa Kaloissa, jota Aurinko valaisee Neitsyen tähdistöstä käsin. Aurinko edustaa Todellisen Itsen Tietoisuutta, “Suurta Sielua” Jyotish-termeillä ilmaistuna. Täysikuu on tuon tietoisuuden heijastus ihmisen aistillis-ruumiillisessa olemassaolossa, ihmisen mielessä. Kun Kalat ja Neitsyt kytkeytyvät toisiinsa tässä asetelmassa, aktivoituu koko tähtitaivaan ja Jyotish-kartan potentiaalisesti vahvimmin eheyttävä ja henkistävä aspekti.

Kalojen puoli edustaa tässä polariteetissa Ääretöntä henkistä olemassaoloa, puhdasta kokemusta jota ei voi rajata eikä rajoittaa. Kosminen valtameri jossa ei voi erottaa minkäälaista eriytymistä – ei edes ajatusta siitä missä yksi pisara loppuisi ja toinen alkaisi; toistaiseksi manifestoitumaton äärettömän kaikenkattava alkuvoimainen potentiaali.

Neitsyt on polariteetin se puoli missä ääretön henki muuttuu konkreettisesti ilmeneväksi tietyn rajatun muodon ja hahmon kautta, tietyssä paikassa tietyn pituiseksi ajaksi. Elämän puutarha joka tarvitsee lakkaamatonta hoitoa, perkaamista, karsimista, muokkaamista, kastelemista ja jalostamista, voidakseen kukoistaa ja tuottaa suloista hedelmää ja konkreettista nautintoa. Parhaimmillaan Neitsyt -puutarhan hoito on antautumista viattomuudelle, suostumista siihen miten Kalojen valtameren mainingit huuhtovat sisään ja tulvivat, saavat karun ja kuivan aavikon kukkimaan. Pahimmillaan kitkemisen ja perkaamisen tarve tuottaa yritystä kontrolloida materiaalista olemassaoloa rationaalisen, analyyttisen manipulaation avulla, aina geneettiselle tasolle asti. Sekä suostuminen että manipulointi hyödyntävät välittävää kanavaa joka sallii Kalojen Rajattomuuden virrata ja muuntua Neitsyen Rajallisuudeksi – joka on konkreettisesti koettavissa ihmisen keskushermoston ja fyysisen aistijärjestelmän kautta.

Nykyaikainen neurologinen tutkimus on sitä mieltä, että kaaos on se voima josta biologinen neurologinen kapasiteettimme kumpuaa. Kaaos ei tarkoita epäjärjestystä vaan järjestystä jota on vaikea ennakoida. Kaaoksessa vaikuttaa ilmiö nimeltään “attraktori” eli “puoleensavetäjä”, niinkuin magneetti joka virittyy vetämään puoleensa nimenomaan tietynlaisia asioita. Kaaos pyrkii ajan kuluessa hakeutumaan näitä attraktori-tiloja kohti. Tämä on se miten kaaos kehittyy. Hermokytkennät eivät ole staattisia, vaan “vaeltelevat” ennalta arvaamattomalla tavalla. Meissä on jotain, mikä lakkaamatta skannaa ja seuloo läpi Potentiaalin Kentän ehtymättömiä mahdollisuuksia, kunnes lukkiutuu siihen mikä sillä hetkellä parhaiten vastaa tietoisuutemme fokusta. Kun fokus löytyy, aistimme alkavat tuottaa meille konkreettista kokemusta joka vastaa attraktori-tilaa. Tätä kutsutaan “kaaoksen kesyttämiseksi”.

Genetiikan ja DNA:n tasolla asiat muuttuvat kiehtoviksi. Neurotutkijat eivät enää puhu vain yhdestä DNA-rihmasta, vaan kahdenlaisesta geenistöstä ja DNA:n kahdenlaisesta tavasta toimia. “Aktuaalinen” (tämänhetkinen, olemassaoleva) toiminto varastoi evoluution menneisyyttä ja sen saavutuksia, ja “Potentiaalinen” (mahdollinen) toiminto ylläpitää avointa tilaa joka on valmis vastaanottamaan impulsseja seuraavan mutaation alustamiseksi. Yksilöllisen ihmisen genetiikka kytkeytyy intiimillä tavalla universaaliin mahdollisuuksien varastoon, tavalla jota ei rajoita sen enempää sijainti tilassa kuin ajankohta. Ympäristön tuottama kiteytynyt perimävaikutus, ja mahdollisten muutosten luova uusintaminen sulautuvat yhdeksi ehtymättömäksi evoluution seikkailuksi. Inhimillinen DNA näyttää tekevän kahta asiaa samanaikaisesti: se on sekä rakenteellisesti kiinteä että evolutionäärisesti avoin; ei rajoitu siihen yhteen paikkaan missä koemme yksilöllistä arkista olemassaoloamme vaan kytkee “potentiaalisen minuutemme” joka paikkaan jokaisessa ajassa samanaikaisesti; ja sen lisäksi vielä selaa ajan virtaa menneisyyden ja tulevaisuuden välillä edestakaisin, samanaikaisesti. Meidän inhinmillisyytemme ei edusta vain meitä erillisinä yksilöinä, vaan elämää kokonaisuutena. Meidän olemuksemme ydin on universaalin yksilöityminen ihmiseksi, vapauttavan oivalluksen kautta missä ihmisen näennäinen minuus väistyy.

Neurologiassa tapahtuva “vaeltelu” joka lakkaamatta skannaa ehtymättömiä mahdollisuuksia, on tyypillistä Merkuriuksen toiminnalle Jyotish-astrologiassa. Kun tämä vaeltelu alkaa vakiintua kohti tiettyä attraktori-tilaa, versot alkavat työntää kasvuaan ylös maaperästä Neitsyt-merkin alueella jota Merkurius hallitsee. Elokuun täysikuu korostaa ja alleviivaa tätä prosessia: Aurinko ja Merkurius tuottavat asetelman nimeltään “parivartana jooga” eli kytkeytyvät toisiinsa tavalla joka tuplaa Merkuriuksen energian, ja Merkurius puolestaan lähes tuplaa Kuun vaikutuksen. Tämä ilmenee ulospäin kahdella tavalla: ensinnäkin, on helpompi tunnistaa mitä tämän maailman tarjoamista mahdollisuuksista kannattaa hyödyntää, ja toisaalta, on helpompi tunnistaa miten näitä tilaisuuksia kannattaa hyödyntää paremman maailman luomiseksi, kaikkien asianosaisten yhteiseksi hyväksi.

Perinteisten uskomusten mukaan “sisäinen skannaus” lukkiutuu johonkin mitä mielessämme syntyy joko aistihavaintojen tai menneisyyden muistojen pohjalta … mutta miksi rajoittua vain siihen? Miksi emme pohdi “muistoa tulevaisuudesta” jota ei ole vielä tapahtunut, ja luo siitä attraktoria? Perinteisistä uskomuksista käsin olemme tottuneet käsittelemään elämää “työntövoimalla”, eli polttamaan suuren määrän energiaa saadaksemme puskettua itseämme kohti tavoitetta. Saavuttaminen ja aikaansaaminen tapahtuu “minun voimani, minun kestävyyteni” ja “minun suorituskykyni” varassa, joten tämän ajattelun mukaisesti voiman tai kyvyn puute tarkoittaa “minun epäonnistumistani”. Attraktorit ja Vetovoima kuvaavat toisenlaista elämän perusasennetta. Voidaksemme saada aikaan, meidän on tarpeen synnyttää aktiivinen “attraktori” sitouttamalla huomiota ja fokusta haluttuun lopputilaan, sitten odottaa “vetovoiman” kasvamista niin että se alkaa vetää meitä haluttua kokemusta kohti, ja nauttia kyydistä. Kun Kalojen tähdistön valtameren mainingit tulvivat sisään, on aika tehdä valinta: joko eristää ja hallita – tai, antautua seikkailuun ja tutkia miten elämä haluaa elää itseään meidän kauttamme, tänään tässä paikassa ja näissä nahkoissa. Entä jos… se mitä todella olet, on jo nyt enemmän kuin mitä mielesi koskaan pystyy kuvittelemaan sinun olevan?


Lisälukemista:
O’Nuallain, S. Zero power and selflessness: what meditation and conscious perception have in common. Cognitive Science 4, 49-64, 2008.
Korn, H. & Faure, P. Is there chaos in the brain? 2001.
Kelly Clancy: Your Brain Is On the Brink of Chaos, Nautilus science magazine, july 2014.
Eva Jablonka and Marion J. Lamb. Evolution in four dimensions, 2005.

 

Täysikuu 2018.08

VALOT JA VARJOT

Heinäkuun lopun täysikuu, joka on myös kuunpimennys, toteutuu Vesimiehen tähdistössä. Aurinko säteilee valon impulssia Leijonan tähdistöstä eli omasta valtakunnastaan käsin. Aurinko ja Rahu ovat yhdessä, joten kohtaamme valoa joka loistaa ihmiskunnan “varjojen” läpi – “pimeää valoa” kuten sitä Jyotish-teksteissä nimitetään: kaikenlaisia väärinymmärrettyjä näkemyksiä sen suhteen miten meidän pitäisi luoda maan päälle valtakuntaamme. Sen todellinen tarkoitus on olla meidän “rakkauden tekomme”, oman olemuksemme ytimen esiin tuominen, “valon siementen” levittäminen kautta koko universumin. Aurinko Leijonassa on vahva mutta Rahun läpi suodattuessaan se paljastaa enemmänkin egon tarvetta näyttää vahvalta. Nuorekas, ikuinen lapsen energia joka haluaa kaiken ja haluaa sen nyt heti. Joko energinen ikiliikkuja tai luovuttaja jota ei voisi vähempi kiinnostaa koska jos ei saa täydellistä niin miksi vaivautua ollenkaan?

Tämän lisäksi Venus on heikentyneessä tilassa Neitsyen tähdistössä; tämä on kuin tilintarkastajan  käsitys rakkaudesta: jos kohta 1 ja 2 täsmäävät, eivätkä nollaa kohtaa 3 joka synkronisoituu kohdan 4 kanssa, niin yhtälön ratkaisuna on “rakkaus.” Siistiä ja turvallista, mutta oman todellisen arvon tunnistamista ei käsitellä tässä yhtälössä ollenkaan. Tässä asetelmassaan Venus eliminoi elämästä kasvuhaasteet jotka voisivat keikuttaa venettä ja tuottaa järkytyksiä, Venus eliminoi kriisit ja tuottaa mukavaa helppoa elämää. Sivutuotteena syntyy valheellinen mukavuudentunne ja takertuminen aistilliseen elämään.

Aurinko ja Rahu kohtaavat Aslesha Nakshtrassa, joka on “Kietoutuja”, Käärme jonka varassa Vishnu-jumala eli Universumin Alkuvoima lepää. Asleshaa hallitsee Merkurius  – joka hallitsee myös heikentynyttä Venusta (kts. ed. kappale), ja Merkurius on Leijonassa yhdessä Auringon ja Rahun kanssa. Tämä nostaa esiin tärkeää näkökulmaa: se mikä ulkoisesti näyttäytyy valheellisena mukavuutena ja helppoutena, saa todellisuudessa alkunsa syvällä Universumin Alkuvoiman Kentässä. Käärme joka kietoutuu jonkin ajatuksen ympärille on henkinen samaistumisen voima joka luo todellisuuksia, joten kysymys kuuluu “minkä ympärille annat oman identiteettisi kietoutua?” – se manifestoi sitten sinulle kokemustasi todellisuudesta. Riippuen siitä missä Askendantin piste omalla syntymäkartallasi sijaitsee, tämä kaikki voi sinun elämässäsi nostaa “rakkauden varjoja” esiin, liittyen joko omanarvontuntoon tai perhesuhteisiin tai kotiasioihin tai luovuuteen tai parisuhteisiin tai dharmaan tai uraan tai sosiaalisiin verkostoihin tai kuluihin ja kustannuksiin.

Kuu ottaa tämän säteilyn vastaan ja valottaa sillä Vesimiehen aluetta. Yhdessä Ketun kanssa täysikuu ilmenee kuunpimennyksenä. Pimennys vahvistaa esiin nousevaa energiaa ja asioita, ja samalla “hämärtää” niitä joten taipumusten ja haasteiden tunnistaminen edellyttää tietoisempaa huomion fokusoimista siihen mitä haluat tunnistaa. Ketu pyrkii verhoamaan asioita sosiaalisten verkostojen ja vuorovaikutuksen sekä sosiaalisen hyväksynnän hakemisen muotoon.

Ketu ja Kuu kohtaavat toisensa Shravana Nakshatrassa, jota Kuu itse hallitsee. Shravana tarkoittaa “henkisten ideoiden” yhdistämistä “maallisiin polkuihin”. Totuuden kuuntelemista omasta sisäisyydestä käsin ja kysymyksen esittämistä “Miten sovitan tämän yhteen sen kanssa mitä olen tekemässä? Miten tätä voidaan ylläpitää ja jalostaa käytännön elämässä?” Shravana demonstroi kontaktin ja yhteenliittymisen voimaa joka luodaan ruumiillisen elämänkokemuksen tasolla (samhanana shakti). Tästä piirtyvää laajempaa kokonaiskuvaa voi kiteyttää näin: Aurinko on alkuperäinen impulssi valtakunnan luomiseksi; Kuu muuntaa tämän impulssin materiaalisiksi tarpeiksi jotka pitäisi saada tyydytettyä; ja Shravana luo sosiaalista yhteisöä, kytkemällä kunkin yksilön siihen mikä on hänen oma elämänpolkunsa. Riippuen siitä missä Askendantin piste omalla syntymäkartallasi sijaitsee, tämä impulssi voi pyrkiä sinun elämässäsi todentumaan omassa läsnäolossasi tai toimeentulossasi tai perhesuhteissasi tai riskinottokyvyssäsi tai liikkumisvapaudessasi tai taiteellisessa itseilmaisussasi tai koulutustarpeissasi ja palvelualttiudessasi tai henkisyydessäsi tai konkreettisissa saavutuksissasi tai sosiaalisessa tunnustuksessasi tai altistumisessa vieraille kulttuureille.

Rahu – Ketu kuunpimennys ei tarjoa juurikaan mahdollisuuksia suorittaa mitään suuria tekoja asioiden “fiksaamiseksi.” Mars on myös Vesimiehessä joten sosiaalisten ryhmäkontaktien yhteydessä voi helposti herätä tarve tarttua asioihin ja tehdä jotain. Mutta Ketun ansiosta tällä saavutetaan yleensä vain turhautumista. Paras tapa reagoida tähän vaikutukseen on lyhyesti sanottuna:

t a r k k a i l e   ja   s i e d ä t ä.

Käytä hyväksesi tilaisuutta antaa itsellesi tilaa tiedostaa selkeämmin mitä on tapahtumassa. Jos kohtaat jotain mihin voit vaikuttaa, hoida se mahdollisimman vaivattomasti, takertumatta odotuksiin mistään erityisestä lopputuloksesta. Varsinkin kannattaa pysytellä muutaman käsivarren mitan päässä siitä mitä mieltä toiset ovat sinun saavutuksistasi tai niiden puutteesta.

Täysikuu 2018.07

KESTÄVÄN KEHITYKSEN INVESTOINTI

Täysikuu kesäkuun lopussa valottaa Kauriin tähtimerkkiä. Se mitä tänä aikana voidaan havainnoida ei ole mikään yksittäinen tapahtuma, koska Kauris on aktivoitunut transformaatio-alueena jo useita vuosia sitten, ja pinnan alla virtaava vaikutus tulee kestämään vielä vuosia eteenpäin. Tämän täysikuun aika tarjoaa mahdollisuuden vilkaista mikä tässä prosessissa on aktiivisena.

Kauris aktivoitui 2008 kun Pluton turbulentti, hallitsematon ja villi energia käynnisti sen. Kauris edustaa yhteiskunnan auktoriteettia ja hallintovallan keskittymiä, joten vaikutus kohdistuu poliittisiin ja taloudellisiin järjestelmiin. Jupiter edustaa taloudellisia instansseja ja pankkijärjestelmää, ja vuonna 2008 Jupiter oli Kauris-merkissä täysin heikentyneessä ja voimattomassa tilassa. Sitä hallitsi Saturnus joka tuottaa realiteettien tarkistusta ja harhojen kyseenalaistamista, ja 2008 Saturnus aktivoi pilkunviilaaja-tyyppistä kirjanpitäjän mentaliteettia Neitsyt -merkistä käsin. Jupiter ja Saturnus olivat “trikona” -aspektissa eli mahdollisimman edullisessa asemassa toisiinsa nähden. Saturnuksen realiteetin tarkistus yhdistyi Jupiterin talousasioiden “voimanpuutteeseen”, ja tämän kombinaation oli tarkoitus tukea tietoisuuden avartumista yhteiskunnan hallintajärjestelmien suhteen.

Mitä sitten globaalisti tapahtui? Vuoden 2008 tapahtumia väritti tietynlainen “vanhaa ulos, uutta sisään” vaikutus. Tässä muutamia tyypillisiä tapahtumia: Fidel Castro vetäytyi syrjään Kuuban presidentin asemasta; New Jersey (ensimmäisenä USA pohjoisvaltiona) pyysi virallisesti anteeksi orjuuden harjoittamista; Barack Obamasta tuli ensimmäinen afro-amerikkalainen joka valittiin USA:n presidentiksi. Talouden puitteissa 2008 nousi esiin toinen toistaan seuraavia kriisejä: globaalit pörssimarkkinat kokivat “Mustan Maanantain”; FTSE 100 koki historiansa suurimman pistemenetyksen yhden päivän aikana; Euroopan pörssi koki alhaisimmat lukemansa 9/11 jälkeen; Aasian pörssi putosi 15%; Dow Jones teollinen indeksi kärsi historiansa suurimmat pudotukset yhden päivän aikana; Lehman Brothers ja Washington Mutual pankit ajautuivat konkurssiin; “Verinen Perjantai” tiputti pörssikurssit globaalissa mittakaavassa historian alhaisimpiin lukemiin.

Ja kuitenkin, samalla kun nämä tapahtumat riehuivat perinteisen talousjärjestelmän puitteissa – syntyi uusi rahan muoto, digitaalinen Bitcoin joka virallisesti esiteltiin ja otettiin käyttöön 2009 alussa. Bitcoin perustuu digitaaliseen kirjanpitomekanismiin nimeltä “Blockchain” (”Lohkoketju”) jonka avulla digitaalista valuuttaa on mahdollista käyttää perinteisten pankkijärjestelmien ulkopuolella ja niistä riippumatta. Bitcoin muodosti pohjan uudelle itsenäiselle digitaaliselle valuutalle, vaikka se onkin hyvin epävakaa. “Lohkoketju” teknologian käyttö sellaisen luomiseen mikä murtautui ulos perinteisen taloudellisen hallintajärjestelmän puitteista, vastasi hyvin vuoden 2008 turbulenttia ja kriisialtista luonnetta.

Ja tapahtui vielä jotain muutakin. Sveitsissä CERNIN laboratoriossa käynnistettiin uusi Suuri Hiukkaskiihdytin (Large Hardon Collider). Se on 27 kilometriä pitkä hiukkastunneli jonka avulla tutkitaan aliatomisten ja kvanttihiukkasten toimintaa ja käyttäytymistä. Tämän teknologian tarkoitus on tutkia ja oppia ymmärtämään miten materia muodostuu, mistä se on alunperin lähtöisin ja miten universumi on saanut alkunsa. Vuonna 2013 julkistettiin tieteellinen saavutus, Higgs-Boson kvanttihiukkasen löytäminen.

Samalla kun yhteiskunnan rakenteiden tasolla oli menossa turbulentteja murroksia, tieteellisen tutkimuksen piirissä siis määriteltiin uusiksi inhimillisen tietoisuuden suhdetta todellisuuden luonteeseen ja omaan alkuperäänsä. Tänä päivänä, 10 vuotta myöhemmin kesäkuussa 2018, Jupiter manifestoi seurausta näille tapahtumille. Aina kun Jupiter osuu 11:sta huoneeseen jostain tapahtumasta, se demonstroi millä tavalla tuosta tapahtumasta voidaan käytännön tasolla hyötyä. Tällä hetkellä Jupiter transitoi 11:sta huonetta tuosta vuoden 2008 asetelmastaan. Tämä täysikuu tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa siihen miten tämä prosessi on jo edennyt, ja mihin suuntaan se on etenemässä tästä vielä vuosiksi eteenpäin. Tapahtumat voivat näyttäytyä jonkinlaisena kertauksena, vaikkakin evoluutiospiraalin uudella tasolla. Tällä hetkellä Saturnus on omassa Kauris -merkissään, retrograde-tilaisena ja vaikutukseltaan vahvana; realiteettien tarkistus yhteiskunnan hallintajärjestelmien ja infrastruktuurin tasolla on luonteeltaan vakaata; turbulenssia voidaan havaita enemmänkin digivaluutan ja digitaalisen median kehityksessä missä Jupiter manifestoi vuoden 2008 aikaista “voimattomuutta”. Jupiter liittyy tällä hetkellä spekulatiivisiin investointeihin jotka Skorpiooni-merkistä värjäytyvät epävarmuudella ja peloilla joita spekulatiivisella pelaamisella aina yritetään häivyttää. 2017 Bitcoin kävi läpi suurimman tähänastisen arvonnousun huippunsa, 1.000:sta dollarista 20.000:een dollariin.

Vuoden 2008 globaali talouskriisi lähti liikkeelle kodin ja asuntojen kiinnelainojen manipuloinnista. Kun täysikuu on Kauriissa niin Aurinko lähettää alkuperäisen impulssin Rapu-merkistä: kuvittele kova ulkokuori joka peittää ja suojelee pehmeää muodotonta sisusta, ja miten rapu kantaa tätä “kotia” mukanaan joka paikkaan. Syvemmällä tietoisuuden tasolla tämä ilmiö pyrki provosoimaan kyseenalaistamista: “missä on todellinen kotini? Mistä todellisuudessa syntyy tunne kodista ja turvallisuudesta?” Onko se ulkoisessa omaisuudessa ja omistamisessa, vai onko minun mahdollista tietoisesti valita kokea “oloni kotoisaksi” ja sisäistä rauhan tunnetta itsessäni, riippumatta siitä missä olen tai mihin menen? Tämä asia vaatii tällä hetkellä tietoisempaa huomioimista osakseen jos haluamme oppia ymmärtämään sitä oikein.

Saturnus tuottaa retrograde-tilasta käsin kaksi vaikutusta. Ensinnäkin suhteessa ei-eläviin asioihin, syntyy harha siitä niinkuin olisimme jo käsitelleet asioita pidemmälle ja “ratkaisseet” ne, niinkuin olisimme ”pikakelanneet” ajassa eteenpäin eikä enää tarvitse välittää ulkoisista asioista. Jos tyydymme tähän illuusioon, annamme pois omaa voimaamme vaikuttaa asioihin. Toiseksi suhteessa eläviin asioihin (kuten myös oma itse), voi näyttää siltä että asiat laahaavat sisäisesti perässä eikä niissä saa mitään aikaiseksi, voi tuntua siltä kuin elämä ahdistaisi tai masentaisi enemmän kuin odottaa. Tämäkin on harhaa joka kohdistuu sisäänpäin: Saturnus haluaa että kyseenalaistamme todellisuuttamme ja arvioimme uusiksi uraan liittyviä odotuksia, työetiikkaa ja moraalia, sekä mihin meidän kannattaa sitoutua ja mihin ei; miten samaistumme sosiaaliseen asemaan tai menestykseen ja statukseen. Kannattaa kiinnittää huomiota mahdollisiin terveysoireisiin jotka ovat seurausta huonojen valintojen tekemisestä ja epäröinnistä omien arvojen suhteen.

Saturnus Kauris-merkissä ilmentää “vihkimys” – kokemusta. Mutta tämä ei ole yksittäinen tapahtuma vain tämän täysikuun hetkellä, kyseessä on prosessi joka on kypsynyt jo vuosien ajan ja tulee jatkumaan ja nousemaan yhä enemmän havaittavaksi seuraavan vuosikymmenen aikana. “Vihkimyksenä” tämä tulee olemaan hyvin hämmentävä kokemus monelle, koska se tulee olemaan jotain hyvin erilaista kuin mitä ehkä olemme tottuneet odottamaan. Kehitystavoite on oppia ymmärtämään miten voit oppia toteuttamaan valitsemaasi dharmallista ja karmallista “elämäntarkoitustasi”, yhteiskunnan tarjoamien sosiaalisten mahdollisuuksien ja funktioiden kautta – unohtamatta sitä että karma on lähinnä mielen tason vääristyneitä käsityksiä siitä kuka uskot olevasi. Todellinen yllätys piilee siinä, miten kyseessä ei ole yksittäisen persoonan omassa yksinäisyydessään kokema valaistumisen oivallus, joka sitten kerralla tekee ihmisestä “valmiin”. Kokemuksena tämä tulee olemaan enemmänkin kuin lintulauma joka yhdessä oivaltaa koostuvansa yksilöllisesti valaistuneista tiedostamisen pisteistä. Niinpä ennustan, että tulevina vuosina ihmiset alkavat spontaanisti kokea henkistä todellisuutta yhä useammin maallisen konkreettisina käytännön kokemuksina, tajuamatta mistä oikeastaan on kyse – koska meitä ei ole kasvatettu ymmärtämään tätä prosessia. Henkilökohtaisessa ystäväpiirissämme olemme nähneet miten ihmiset jotka jopa kieltävät olevansa kiinnostuneita mistään henkisyyteen viittaavasta, kokevat ohimeneviä hetkellisiä välähdyksiä joita ei voi selittää millään järkiperäisellä, ja tämä on heille väistämättä hämmentävä ja dis-orientoiva kokemus. Pahinta miten näihin voi reagoida, on tulkita kokemukset oireeksi jostain viasta tai sairaudesta – siihenhän meitä on ehdollistettu ja opetettu jo vuosisatojen ajan. Toinen ihmeellinen ilmiö jota olemme voineet havaita pitkälle ikääntyneiden ihmisten keskuudessa, on se miten ihminen pysyy “tiukasti” elossa ja vaihtelevan tietoisena tästä, vaikka fyysisen ruumiin tila ei näyttäisi tarjoavan siihen enää kovin paljoa edellytyksiä, eikä lääkäreillä ole mitään käsitystä miten heitä pitäisi hoitaa. Mitä enemmän ihmisen kokemukset vastaavat henkistä todellisuutta, sitä arkipäiväisempiä ja “ihmeettömämpiä” ne ovat; mitä vaikuttavampia tai “mahtavampia” kokemukset ovat, sitä useammin ne näyttävät harhautuvan itsetärkeyden korostumiseen. Saturnus ja Täysikuu ovat konjunktiossa: Saturnus pyytää määrätietoisesti tunnistamaan mitkä ovat halujasi ja kykyjäsi ja mahdollinen funktiosi sosiaalisessa yhtälössä; Kuu pyytää realisoimaan noita tarpeita ja niihin liittyvää potentiaalia pitkäjänteisen, kestävän kehityksen toiminnan avulla.

 

Täysikuu 2018.06

Mikä on kaiken perimmäinen tarkoitus?

Täysikuu loistaa Jousimiehessä, jonka symbolin inhimillinen puoli venyttää nuolta jousen jänteessä. Jousimiehen ydinkysymys kuuluu: miten tietoinen olet siitä mihin tähtäät?

Tämä kysymys kohdistaa huomiota siihen miten ihmiset ovat kohdelleet toisiaan maaplaneetalla viimeisten vuosituhansien ajan, ja erityisesti viimeisten 400-500 vuoden aikana. Mikä on ollut ja mikä ON kaiken tarkoitus? Miten olemme onnistuneet hyödyntämään henkistä tietoisuuden lahjaamme, miten hyvin olemme sen avulla onnistuneet luomaan yhteistä jaettua hyvinvointia ja vaurautta, ihmiskunnalle kokonaisuutena? Missä määrin olemme kutsuneet tietoisuutta rakentamaan henkistä ymmärrystä niistä asioista mitä kohtaamme fyysisten aistiemme kautta?

Planetaariset asetelmat jotka avustavat tätä täysikuuta, muodostavat mielenkiintoisen kuvion. Tietoisuuden ja energian liike tapahtuu Jupiterista Jousimiehen kautta Saturnukseen. Tämä nostaa kohdattavaksi syvempiä uskomusmalleja: Jupiter tarjoaa ymmärrystä siitä miten voimme tietoisesti kutsua henkisyyden vaikutusta jokapäiväiseen arkeemme, ja Jupiter on tällä hetkellä retrograde-tilassa joten tämä korostuu. Kuu ohjaa meitä ottamaan kokemuksia vastaan avoimin mielin, kutsuu todellisuutta ottamaan meidät sellaisena kuin se on, kokonaisvaltaisesta henkisyyden näkökulmasta. Saturnus kiinteyttää ja konkretisoi valitsemamme tietoisuudentilan materiaalisiksi olosuhteiksi, laskee peruskiveä tulevalle sosiaaliselle kanssakäymiselle maan päällä.  Saturnus demonstroi konkreettisella tavalla, perustarpeiden hoitamisen muodossa, miten tietoisia todella olemme siitä mihin inhimillisellä elämällä tähtäämme.

Meidän on mahdollista vain istua kyydissä, jos niin haluamme, ainakin siihen asti kunnes juna saapuu Saturnuksen asemalle. Saturnus on myös retrograde-tilassa joten siinä kohtaa päädymme väistämättä tiedostamaan realiteetteja ja tarkistamaan omien käsitystemme todenmukaisuutta. Tämän prosessin haaste pysyy piilossa kuin hiiri kolossaan – paitsi jos tietoisesti kaivamme sen esiin ja alamme silittää sitä. Haaste piilee siinä miten Aurinko vaikuttaa Saturnukseen tämän täysikuun asetelman kautta. Materiaaliset ja materialistiset, fyysiset tekijät vetävät korostuneesti puoleensa huomiota joka on luonteeltaan vahvasti harhakuvitelmia ylläpitävää; syntyy taipumus samaistua ja takertua sellaiseen mistä olisi parasta pysyä erossa, syntyy taipumus etsiä tyydytystä kaikesta millä voisi korostaa ”omaa puhtautta” egoistisessa mielessä (siis suhteessa toisten ”epäpuhtauteen”). Venus ja Merkurius vaikuttavat Aurinkoon samanaikaisesti sen kummaltakin puolelta, ja tarjoavat apua ratkaisun rakentamiseen. Venuksen eheyttävä, parantava strategia on muodostaa tietoisesti ajatus: ”olisi sikasiistiä jos minut nostettaisiin jalustalle ja kohdeltaisiin kuin kuninkaallista… MUTTA eikö olisikin mukavaa jos joku riittävän rehellinen ihminen sanoisi minulle suorat sanat ja osoittaisi minulle todellisen paikkani, silloin kun se on tarpeellista – sen ansiosta voisin ihmisenä olla paljon onnellisempi.” Merkurius tarjoaa yksinkertaisen mutta syvällisen työkalun: ”Tee lista – ja eliminoi siitä kaikki mikä voi vahvistaa illuusiota ja vääristyneitä odotuksia, kaikki millä heität luovuuttasi hukkaan, kaikki millä väsytät itseäsi ja teet oman elämäsi vaikeammaksi kuin mitä se todellisuudessa on.” Ehkä tähän tarvitaan hiukan itsekuria, mutta kun aloitamme niin Saturnuksen neutraalin tarkkailevan tietoisuuden voimat alkavat auttaa meitä, työssämme kestävän kehityksen tietoisuuden rakentamiseksi.

Täysikuu 2018.05

IHMISENÄ OLEMISEN PERINTÖ

Täysikuun aika tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Maallisessa elämässä ihmisille tarjoutuu mahdollisuus integroida ja luoda tietoinen, eheä tasapainon olotila oman ajattelunsa, tuntemisensa ja tahtomisensa suhteen. Aurinko edustaa alkuperäisen katoamattoman Ikuisen Hengen säteilyä. Jos vain pystyisimme tuomaan tuon tietoisuuden maalliseen elämään puhtaassa muodossa, mikä paratiisi siitä syntyisikään, eikö? Ihmiselle on annettu lahja: mahdollisuus inkarnoitua fyysiseen maalliseen elämään, missä voimme havahtua tiedostamaan oman minuutemme ja itsemme sellaisena kuin todella olemme. Mitä me tarjoamme vastineeksi? Mielestäni meidän ”velkamme” ihmisenä on oppia ylistämään tätä elämää joka meille on lahjoitettu, syleillä sitä kiitollisuudella. Siinä on meidän inhimillinen perintömme.

Kuu edustaa mielen peiliä. Se miten me vaikutamme omalla ajattelullamme, tuntemisellamme ja tahtomisellamme muuhun luomakuntaan ja koko universumiin, heijastuu takaisin tämän peilin kautta. Täysikuun aikoina tämä tapahtuu erityisellä tavalla. Täydenkuun aika voi nostaa maan vesistöjen vuorovesiä +50% normaalia enemmän, ja me voimme kokea samanlaisen ”tulvan” omassa sisimmässämme täysikuun vaikutuksen aikaan – kysykää vaikka sairaanhoitajilta ja lääkäreiltä jotka tekevät vuoroja sairaalan ensiapupolilla täydenkuun aikoina. Ajattelumme ja tuntemisemme ja tahtomisemme impulssit, jotka normaalisti pysyvät piilevinä, kohoavat kuin korkinpalat kellumaan päivätietoisuuden pinnalla täydenkuun päivien aikana.

Tästä alkaa hauskin ja mielenkiintoisin puoli asiassa. Jos meillä ei ole mitään halua kehittyä ja kasvaa ihmisinä, niin kaikki nämä pintaan nousevat ”jutut” tuottavat kuukausittain toistuvan suuren rasitteen; joten miehetkin kokevat rytmisesti toistuvat fyysiset ja emotionaaliset ja mentaaliset ”kuukautiset”. Mutta kun olemme kiinnostuneita jalostamaan luonnettamme ja ottamaan vastuuta omasta kehittymisestämme ihmisenä, pystymme tietoisesti hyödyntämään tätä rytmiä. Kuu edustaa peiliä ja se minkä näemme ulkoisesti heijastuvan siitä, on Auringon valo. Mutta näennäisyyden takana tapahtuu seuraavaa: Kuun peili paljastaa meidän oman ajattelumme ja tuntemisemme ja tahtomisemme piilevät varjopuolet sekä meille itsellemme että koko universumille; kaikki mikä meissä on normaalisti piilossa, hiipii täysikuun aikana esiin koloistaan. Jos emme tee näille asioille mitään, niin ne ovat sitten sitä minkä tarjoamme ”kiitollisuutemme osoituksena” vastalahjaksi, meissä provosoituvien sokeiden reaktioiden muodossa. Täysikuun aikana nämä meistä heijastuvat taipumukset kuitenkin saavat Auringon taholta kirkkainta mahdollista ”sädehoitoa”, Aurinko auttaa meitä puhdistamaan sen vastalahjan jota haluamme tarjota henkiselle maailmalle. Aurinko valaisee meidän sisimpämme pimeimpiäkin nurkkia ja paljastaa siellä lymyävät varjot – ja tämä myötätunnon loiste on armotonta koska emme pysty edes katsomaan siihen suoraan, pystymme ottamaan sitä vastaan vain sopivan kokoisissa annoksissa heijastuksina. Täysikuun jaksot ovat erityisen suosiollisia aikoja tehdä mitä hyvänsä haluamme tehdä sille minkä suhteen meidän on tarpeen tehdä jotain, omassa sisimmässämme.

Tämänkertainen täysikuu valaisee Skorpionin tähtimerkkiä, joka on egon aluetta. Muinaisessa astrologiassa tätä pidettiin alueena jota edusti kaksois-symboli: skorpioni ja kotka. Skorpioni on pieni hämyhäkkien sukuun kuuluva otus jonka kova kuoripanssari suojelee sitä ympäristön vaikutukselta; vähän niin kuin sokea rapu jolla on myrkkypistin, ja joka viihtyy pimeissä koloissa tai autioissa erämaaolosuhteissa. Lisäksi sen hengissäpysymistä auttavat yliherkät jalkakarvat jotka poimivat maavärähtelyn muodossa liikettä pitkien matkojenkin päästä, sen avulla skorpioni paikallistaa saaliinsa. Kotka on olento joka viettää aikaansa avoimessa ilmatilassa, liitelemällä mahdollisimman lähellä Auringon valoa missä se hahmottaa alhaalla avautuvan laajan maaston yhdellä silmäyksellä. Muinaisen kansanviisauden mukaan kotkan höyhenet ovat materialisoituneita Auringon ajatuksia. Nämä kaksi olomuotoa edustavat kahta ääripäätä jotka eivät koskaan voi mukautua toisiinsa. Meidän onneksemme skorpionit eivät kasvata siipiä eivätkä lentele ympäriinsä, mutta kotka ei myöskään pystyisi nauttimaan elämästään ”maadoitettuna.” Nämä molemmat ääritaipumukset ovat olemassa meidän kaikkien ajattelussa, tuntemisessa ja tahtomisessa. Vain ihmisolennolla on kyky yhdistää nämä taipumukset keskenään toimivalla ja eheyttävällä tavalla; vain tietoinen ihminen pystyy laskemaan yhteen yksi plus yksi ja saamaan siitä kolme – synnyttämään luovan valinnan avulla jotain mitä ei vielä ole aikaisemmin ollut olemassa vaikka se yhdistää molemmat ääripäät. Ihmisolentoina meillä on kyky valita mitä taipumuksia haluamme vaalia ja missä tarkoituksessa, ja täysikuu Skorpionissa valmistaa meitä juuri tähän.

Tämänhetkisen täysikuun loisteeseen yhdistyy myös Jupiterin vaikutus: sisäinen viisauden valo joka haihduttaa tietämättömyyden pimeyden. Jupiter antaa lahjaksi kyvyn nauttia siitä miten voimme tehdä hyvää, jos valitsemme ottaa tämän lahjan vastaan. Jupiterin lahja auttaa meitä elämään oman sisäisen ”neroutemme” mukaisesti, toteuttamaan omaa sisäistä tarkoitustamme. Tässä ei ole kyse kyvyistä eikä taidoista, vaan siitä millaisena jokainen luonnostaan syntyy maan päälliseen elämään. Sana ”nerous” (genius) alkujuuret viittaavat sekä valvovaan suojelushenkeen (geni) että perinnölliseen taipumukseen eli genetiikkaan (gene). Oman neroutensa toteuttaminen on sitä miten sinä elät parasta mahdollista elämää mitä voit kuvitella, miten elät sen mukaan mitä koet parhaimmillasi olevasi, miten elät ”panttaamatta” sitä mitä sinulla on annettavana, miten elät ottamalla vastuun omista peloistasi ja rajoituksistasi ja ylös-nousemalla niistä. ”Olla nero” tarkoittaa siis omata rohkeutta elää oma elämänsä sydän avoinna, viattomuudesta käsin. Nerous voi kukoistaa hyvin vaatimattomissa ja arkisissa olosuhteissa, sisäisenä inhimillisen elämän ilona joka säteilee puhtaasti vain sen vuoksi että voit kokea olevasi elossa ja liitää korkealla oman tarkoituksesi siivittämänä. Mutta… usein kun ihmiset yrittävät ymmärtää tätä, he alkavat puhumaan elämästä missä kaikki tulee valmiina ilman että tarvitsee ottaa vastuuta omista valinnoista, elämä missä voi tehdä mikä milloinkin miellyttää ilman että tarvitsee rasittaa itseään miettimällä tekojensa seurauksia, elämä jossa ei ole ”huolta huomisesta”. Mutta onko tämä sellaista mikä todella inspiroisi sinua elämään täysillä? Sellaista mikä saisi sinut tuntemaan kutkuttavaa hyvänolon tunnetta siitä että voit olla elossa, että voit olla se kuka todella olet? Entä jos lisäämme tähän yhtälöön ajatuksen ”itsekurista” – ENKÄ tarkoita sillä minkäänlaista asketismia, en itsensä kieltämistä, en itsensä rajoittamista, en ”selibaattia” missään muodossa. Pystytkö kokemaan iloa ja hyvää oloa tietoisesti ja tarkoituksella harjoitetusta itsekurista? Pystytkö ymmärtämään mitä se tarkoittaa? Ainoastaan tietoisesti ja tarkoituksella harjoitettu itsekuri auttaa kuromaan siltaa niiden kahden ääripään välille mitä skorpioni ja kotka edustavat; vain tietoisesti valittu itsekurin harjoittaminen auttaa avaamaan neroutemme ”geenilukon” ja hedelmöittämään siellä odottavan inhimillisen kehityspotentiaalin siemenen.

Täysikuu 2018.04

TASAPAINON TIETOINEN LUOMINEN

Pääsiäisen täysikuu osuu pisteeseen, missä kosminen Vaaka -energia hakee harmonian luomista. Tasapainoa tuottava piste on aurinko Oinas -merkissä, missä kevätpäiväntasaus sijaitsi silloin kun Kristus inkarnoitui maan päälle 2000 vuotta sitten. Hypätään suoraan Vaaka-merkin syvempään haasteeseen: yhtäällä, miksi meidän pitäisi omistaa niin paljon huomiota kaikelle maailmassa ilmenevälle epäharmonialle, kun toisaalta puhtain henkisyys on kaikista ristiriidoista vapaata täydellisen harmonista olotilaa?

Ajan kuluessa tapahtuvat kehitysprosessit toteutuvat aina tasapainottamalla polariteetin vastakohtia. Ihmiselämän tarkoitus on harmonisoida polariteetteja itsensä kautta, ei synnyttää uusia vastakkainasetteluja. Polariteetit tasapainotetaan nousemalla toisilleen vastakkaisten näkökulmien yläpuolelle. Ihminen joka elää vielä takertuneena kaksijakoiseen dualismiin, kykenee synnyttämään vain lisää kaksijakoisuutta, eikä pysty toimimaan tasapainoa välittävänä tekijänä. On tarpeen vapautua binäärisen ajattelun mentaalisista kahleista, opetella laskemaan kahdesta kolmeen. Oppia virittymään Ikuiseen Hyvään joka edeltää kaikkia polariteetteja, Pyyteettömään Harmoniaan missä kaikki vastakohtaisuudet katoavat koska ne eivät alunperinkään olleet todellisia. Kun kohtaamme elämässä kaaosta ja järjestystä, on helppo kuvitella taistelevansa järjestyksen puolella kaaosta vastaan – mutta maailmankaikkeus ei toimii niin. Inhimillinen elämä on vaihtelevasti sekä kamppailua kaaosta että kamppailua järjestystä vastaan, ja vasta kun opimme tietoisesti pitämään oman sisäisen tilamme vakaana tämän karusellin keskipisteessä – aito Rakkaus ja Myötätunto pääsevät nousemaan esiin.

Kirves sanoi puulle:
“Minä voin tehdä sellaista, mikä sinulle ei ole mahdollista,
minä voin kaataa sinut, mutta sinä et minua.”
Silloin puu sanoi kopealle kirveelle:
“Vuosi sitten otti eräs mies puun,
josta valmisti sinun vartesi
toisella kirveellä minun rungostani.”
                Steiner: Sielun koettelemus

Meidän on tarpeen oppia ymmärtämään ”varjoja” jotka osoittavat tietä henkisyyden kasvuun. Ne eivät ole meistä erillisiä asioita, eivätkä ne uhkaa omaa arvoamme ihmisenä millään tavalla, päinvastoin. Ne eivät ole vihollisia joten niitä vastaan ei tarvitse taistella, niitä ei tarvitse valloittaa eikä voittaa. Ne palvelevat ihmisen evoluutiota tiettyyn pisteeseen asti; ne ovat yhteisen inhimillisen perimämme keskeneräiseksi jääneitä elementtejä, jotka eivät pysty enää seuraamaan perässä kun ymmärrys omasta olemuksestamme avartuu uudelle tasolle. Nämä varjot eivät ole esteitä, vaan jotain mikä on uhrannut osan itsestään jotta ihminen voisi oppia tiedostamaan itseään laajemman henkisen kokonaisuuden osana. Elementtejä jotka ihmisen on omassa sisimmässään tunnustettava, hyväksyttävä, kuitattava ja vapautettava.

Ihmiskunnan tietoisuus on kasvanut ulos lastentarhasta. On aika itse alkaa kouluttaa itseämme sellaiseen henkiseen tiedostamiseen minkä kanssa haluamme elää, antaa maailman huuhtoa lävitsemme samalla kun pysymme tietoisen vakaasti omassa Totuudessamme. Tämä tasapainottaminen ja varjojen eheyttäminen voi nykyisin tapahtua vain ja ainoastaan meidän tietoisen valintamme seurauksena.

Meidän ajallemme on ominaista se miten riippuvaiseksi olemme tulleet sanojen rationaalisen merkityksen ymmärtämisestä. Olemme oppineet kuvittelemaan, että merkityksen tietäminen olisi yhtä kuin totuus. Nyt on aika kasvaa tästä uskomuksesta ulos, oppia kuuntelemaan käsitteiden takana piilevää henkeä, joka naamioituu jokapäiväisen elämämme tapahtumien ja olosuhteiden hahmoon. Bhagavad Gitassa  Krishna opettaa Arjunalle inhimillisen älyn henkistämistä: miten reagoida käytännön elämään tietoisesti valitulla täsmällisellä ajattelulla, joka synnyttää mahtavan todellisuutta manifestoivan voiman. Patanjalin Joogasutrien käännöksessään Savitr & Usas  kuvaavat miten voimme ”surfata” tasapainottavalla ajatusvirtauksella takaisin Itseemme, kun elämää vastustavat voimat pyrkivät kiskomaan meitä pois tasapainosta; miten voimme tasapainottaa kieroutuneiden ajatuskoostumien vaikutusta värväämällä ajattelumme kohteeksi niille vastakkaisia periaatteita.

On olemassa kosminen tietoisuuden taso missä KAIKKI on HYVÄÄ, täysin riippumatta siitä mitä ajattelemme, tiedostavan Olemisen tila missä vallitsee vain Ikuinen Hyvä joka ei kohtaa minkäänlaista vastarintaa eikä uhkaa – Ykseys vailla vertaa. Ja kuitenkin, nykyisen arkikokemuksen tasolla operoi torjuntaa tuottavia elementtejä jotka kahlehtivat meitä ristiriitoihin, pyrkivät niittaamaan meidät tiukasti kontrolloituihin rationaalisiin määritelmiin niinkuin Kristus naulattiin ristille. Nämä ”torjunnan ja kitkan henget” vaikuttavat nykyisen globaalin talouselämän, teknologisen tuotannon ja sosiaalisen kehityksen alalla, perverssin palvelun muodossa jonka tarkoitus on puristaa viimeinenkin tehotippa hyötynektaria inhimillisen elämän ydinmehusta.

Millaista elämä olisi maaplaneetalla, kun reagoimme tietoisesti valituilla ajatuskoostumilla tilanteisiin joissa kohtaamme… kansalliskiihkoilua ja rasismia? Sokeaa uskoa tilastotieteen totuuteen, terveydenhuollon ja sosiaalisen kehityksen alalla? Rationalisoitua vallankäyttöä ja politiikkaa jolla manipuloidaan ymmärrystä siitä kuka hyötyy ja ketä voidaan syyttää milloin mistäkin? Vääristyneitä käsityksiä siitä mitä on aito henkisyys? Entä ryhmäegoistinen hyötyajattelua tukeva rahankäyttö, joka kouluttaa ihmisiä uskomaan että elämä on materialistista selviämiskamppailua josta kukaan ei selviä terveenä hengissä? Tässäpä ajatus jolla minä mielelläni viihdytän itseäni: erotetaan raha ja työnteko kokonaan toisistaan, ja käytetään rahaa arvostuksen mittana sille missä määrin inhimilliset suoritukset tuottavat henkisesti ja sosiaalisesti arvokasta tulosta. Toiveajattelua? Vain jos minun mieleni ja aivoni yksin tällä planeetalla ajattelisivat näitä ajatuksia. Mutta pisinkin manifestoimisen matka alkaa aina yhdestä ainoasta ajatuksesta.

Ehkä koet, että sinulla ei ole mitään mahdollisuutta saada näissä asioissa aikaan minkäänlaista muutosta, joten miksi vaivautua antamaan niille huomiota? Mutta mieti tätä: huomion omistaminen  asialle ja reagoiminen muodostamalla tietoisesti valittuja ajatuksia – ovat kaksi eri asiaa. Jos emme tunnista ja kyseenalaista vääristyneitä ajatusmalleja ja vaikutteita, ne voivat temmeltää vapaasti niinkuin haluavat ja siitä syntyy sitten meidän yhteinen jaettu todellisuutemme. Mutta – meidän on tarkoitus reagoida muodostamalla tietoisia ajatuksia SAMALLA kun omistamme huomiomme vakaasti sille Ikuisen Hyvyyden olotilalle josta kaikki nämä ilmiöt ja niiden näennäiset vastailmiöt ovat alunperin lähtöisin. Se on todellista tietoisen Tasapainon luomista, kurkottamista dualiteetin illuusiosta Ikuisen Hyvän totuuteen – Ascendantin Todellisuuteen.

Täysikuu 2018.03

Elämän sulatteleminen ja asenteiden imeytymishäiriöt

Seuraava täysikuu tapahtuu 2.3.2018 Neitsyeen tähtimerkissä. Koska helmikuu on muita kuukausia lyhyempi, eivätkä kuun jaksot täsmää yhteen aurinko-kuukausien kanssa, maaliskuussa tulee olemaan kaksi täysikuuta.

Me olemme sitä mitä syömme – mutta ei sittenkään ihan. Maallinen käyttövälineemme eli fyysinen kehomme on intiimisti yhteydessä ruuansulatukseen ja ravinnon imeytymiseen. Jooga ja ayurveda kutsuvat fyysistä kehoa nimellä “annamaya kosha” eli “ruoasta tehty kuori”. Mutta ne ravintoaineet joita laitamme kehoomme sisään eivät sellaisenaan muutu kehon massaksi. Ruuansulatusprosessi hajottaa ja pilkkoo syömämme ravinnon, päästäkseen käsiksi siihen ydinainekseen jonka se pystyy transformoimaan solumassaksi (luu, lihas, hermosto, nesteet  jne.) josta kehomme muodostuu. Esim. kalsium jonka määrä kehossa voidaan mitata, ei ole sama kalsium jota syötämme kehoomme ravinnon tai ravintolisävalmisteiden muodossa, vaikka nykyinen ravitsemustiede tarkasteleekin niitä samana. Neitsyeen tähtimerkki edustaa tätä prosessia, missä sisään syötetty aines hajotetaan palasiksi jotta päästään käsiksi sen ytimeen; Neitsyeen merkki hallitsee tähtikartalla sekä ruuansulatusprosessia että suolistoa.

Kalojen merkki ja Neitsyen merkki kytkevät jyotish-kartalla yhteen astrologisen polariteetin kaksi ääripäätä. Neitsyt edustaa kädet-kyynärpäitä-myöten-mullassa konkreettisia ja käytännöllisiä rutiineja, joiden toistuva suorittaminen on tarpeen jotta saamme elämässämme pidettyä sen mitä haluamme siinä olevan. Kalat edustaa sitä miten hyvin eteerinen henkisen Alkulähteen energia vuotaa tiedostamisen kynnyksen yli jokapäiväisen arkielämän kokemiseen. Tämä arkitietoisuuden “tuolta puolen” säteilevä vaikutus ohjaa vahvasti sitä “aineiden vaihtumisen” Neitsyt -prosessia jonka kautta elämä manifestoituu konkreettisesti.

Arkista Neitsyt -prosessia hallitsee elohopeamainen (merkuriaalinen) elementti – sillä on havaittava hahmo joka on kuitenkin hyvin epävakaa, niinkuin elohopea pyrkii ylläpitämään tiettyä muotoa joka kuitenkin kieltäytyy jähmettymästä mihinkään pysyvään hahmoon; se on muoto joka jatkuvasti muuttaa muotoaan. Mitä tarvittaisiin, että ihminen voisi elää tällaisessa jatkuvasti hahmoaan muuttuvassa tilassa, jatkuvasti uutta muotoa hakevassa tilassa, jatkuvasti uudelleen määrittyvässä ja uudistuvassa tilassa – uskomustensa, asenteittensa, ajatustensa, tunnetilojensa ja taipumustensa suhteen? Mitä tarvitaan, jotta ihminen voisi elää yhtä alituisen valmiina uudistamaan persoonallista ja asenteellista muotoaan? Millaista ihmisen elämä silloin voisi olla?

Kalojen puolella sielullis-henkistä olemassaoloa hallitsee Jupiter, joka edustaa jatkuvasti laajenevaa ja avartuvaa valoa joka ei tunne mitään rajoja eikä rajoituksia; ja tämä rajattomuus toimii perustana ja ohjauksena Neitsyt -aspektille, missä fyysinen konkreettinen muoto pyrkii jatkuvasti hakemaan uutta hahmoa, jos se saa siihen mahdollisuuden.

Sekä lääketieteellisessä Jyotish-astrologiassa että Ayurveda-lääketieteessä tiedetään, miten yli 70% kaikista fyysistä vaivoista ja sairauksista on peräisin suolistosta ja ravinnon imeytymishäiriöistä. Nämä ovat Neitsyt merkin hallitsemaan aluetta. Mutta yleensä ihmiset rekisteröivät tuosta asiasta vain sen fyysisen näkökulman ja ajattelevat “ok, syödään siis terveellisempää ruokaa jne.” … ja unohtavat sen, miten Neitsyeen ruuansulatusprosessi ottaa toimintaohjeensa Kaloista mentaalisten, emotionaalisten ja asenteellisten mallien muodossa. Joten asianmukaisempi ja oikeampi tulkinta olisi huomata, että ajatuksemme ja tunnetilamme ja asenteemme ja käytöstapamme ovat vastuussa 70%:sta fyysisiä vaivoja ja sairauksia. Ne ovat sitä mikä määrittää, miten aineenvaihdunta ja ravinnon imeytyminen voi toimia. Jooga- tieteissä tämä on aivan yleistä tietoa. Tämän vuoksi Kalat-Neitsyt akseli edustaa tähtikartan voimallisinta paranemista ja kokonaisvaltaisinta hyvinvointia tuottavaa vaikutusta.

Me “ahmimme” myös ajatuksia ja tunnetiloja ja niihin liittyviä energeettisiä värähtelytiloja. Tämä nimenomaan määrittää hyvin suuressa määrin sen, miten elimistö tulee käyttämään sille syötetyn ravinnon. Ajattele näin: ravinnon ja ruoan mukana me syötämme elimistölle ja aineenvaihduntajärjestelmälle ajatus/tunne -ohjeet siitä miten ruokaa tulee käsitellä, ja mitä sillä on tarkoitus saada aikaan. Jos ravinnon syömistä vauhdittaa ruokarukous tai vastaava ajatus kiitollisuudesta tai ravinnon siunaamisesta, aineenvaihdunnan prosessi ohjautuu sen mukaisesti. Jos syömiseen pistää vauhtia ajatus “niin nälkä että näköä haittaa…” tai “tulis jo se burgeri, on vain 5 minsaa lounasaikaa jäljellä…” niin ruuansulatuksemme poimii hyvin erilaisen ohjaussignaalin. Jos syömme ajatuksella “runsautesi armon tunne antaa elämän…”, niin vaikutus on hyvin erilainen kuin jos syömme jotta “saadaan alta pois että pääsen tekemään kiireellisempiä asioita…” , tai mikä vielä pahempaa: jos haemme lohtua syömisestä koska “kukaan ei rakasta minua.”

Neitsyen pilkkova erittelyprosessi vaikuttaa myös mentaalisen ja emotionaalisen tietoisuuden tasolla, ei vain fyysisen kehon energeettisissä prosesseissa. Täysikuu Neitsyessä pyrkii nostamaan kohdattavaksi eheyteen ja puhtauteen liittyviä kysymyksiä. Eheys niinkuin “olemisen kokonaisvaltainen hyvinvointi”, ja puhtaus niinkuin “ei vääristynyt, ei pilaantunut.” Neitsyt edustaa jyvien seulomista akanoista ja rikkaruohojen kitkemistä; Neitsyt on kyky erottaa mikä on omien odotusten projisointia ja mikä on aidosti totta. Tämän täydenkuun kohdevalon alkuperä on Kaloissa – sielun majakkavalo joka säteilee ikuisesta, kaikkiallisesta, transkendentista Ascendantin Todellisuudesta joka on perusta kaikille todellisuuksille; se mikä meidän maallisesta näkökulmastamme katsottuna vain ON, ja tarjoaa kaiken mitä voidaan tarvita missä hyvänsä mikä on mahdollista OLLA.

Jotta meidän prosessimme elämän sulattamiseksi toimii asianmukaisella tavalla, tulee oppia tunnistamaan Ascendantin todellisuus sellaisena kuin se aidosti on; murtautua ulos mielen luomasta harhasta ja antautua sille Olemisen Totuudelle joka kaiken aikaa vallitsee syvällä omassa sisimmässä.

 

Täysikuu 2018.02

Pyhään Tanssiin suostuminen

Seuraava täysikuu 31.1. klo 15:27 Suomen aikaa, näyttää Kuun ja Rahun tiukassa kimpassa keskenään; Leijonan merkissä joten Kuuta hallitsee Aurinko – joka on Vesimiehessä missä sitä hallitsee vahva Saturnus. Auringon lähettää säteilyä jota Kuun on tarkoitus heijastaa esiin. Kuu oleskelee  Auringon valtakunnassa, majailee Auringon talossa, istuu Auringon valtaistuimella – joten heijastus on voimallinen: ”Olet minun tilassani – joten näytä mitä minä todella olen.”

Täysikuu suorittaa tätä palvelusta yhdessä Rahun kanssa, joka tuottaa ennalta-arvaamattoman epäsovinnaista ja anteeksipyytelemätöntä käytöstä. Riippuen siitä minkälaista tietoisuutta tai sen puutetta ilmennät, voit päästellä suustasi asioita miettimättä mitä sanot, ymmärtämättä seurauksia tai edes välittämättä niistä, tai ehkä tunnet olosi hiukan vainoharhaiseksi, tai sitten oivallat jotain olennaisen tärkeää oman henkisen kehityksesi suhteen.

Tämän yhdistelmän tarkoitus on auttaa murtautumaan ulos vanhentuneista malleista ja kahlitsevista tottumuksista. Auttaa löytämään aito inspiraation kipinä tehdä jotain … erilaista. Aristeletko antautua arvaamattoman kosmisen tanssin pyörteisiin? Pelottaako sinua kontrollin menettäminen? Haluatko istua jäähypenkillä odottamassa kunnes kohtaus menee ohi? Toiveesi toteutuu, eikä vastaava tilaisuus enää kolistelekaan kahleitasi seuraavaan 18 vuoteen, joten voit hyvin levätä rauhassa valitsemasi elämäntyylin turvallisessa huomassa. Mutta jos toiveittesi listalla sattuu olemaan jotain mikä on vain odottanut mahdollisuutta päästä toteutumaan, jos on jotain mitä olet halunnut olla mutta et ole vielä uskaltanut yrittää – tämä hetki on sellaiseen niin hyvä kuin hetki vain olla voi. Leijonan merkin energia auttaa kehittämään johtamisen kykyä – miten johdat itsesi ulos varjojen laaksosta kokemaan sitä elämää jota sinun on tarkoitus elää.

Täysikuu ja Rahu tanssivat Aslesha nakshatrassa. Taittiriya Brahmana Sutrat sanovat asiasta näin: ”haavoittava myrkky … käärmeet jotka lähestyvät yläpuolelta … alapuolelta vastaantuleva peloton tanssi …” ja nämä kolme yhdessä tuottavat ”uhrin tuhoutumisen.” Tamili-lähteet liittävät Asleshaan ”nahkansa luomisen.” Pakkomielteinen takertuminen fyysiseen kehoon ja itsesi puolustamisen tarpeeseen, pistää halun ja torjunnan käymään köydenvetoa omassa sisimmässä. Tämä kirnuaminen nostaa esiin takertumisen tarvetta joka myrkyttää olemassaoloa ja saa elämän tuntumaan kärsimykseltä. Se mikä voi auttaa on tämä: aseta itsesi alttiiksi, paljasta oma heikkoutesi ja antaudu pelottomasti tanssiin ”yläpuolelta” sinua kohti kurkottavien energioiden kanssa, jotka voivat tehdä lopun itseä vähättelevästä uhriasenteesta, jotka voivat auttaa ”takertumaan” siihen yhteen ja ainoaan mikä elämässä todella jotain merkitsee – Ascendanttiin. Tai miten sitten haluatkin nimetä sen.

Täysikuun aikana tarpeet hakevat virittymistä sisäiseen inspiraatioon, mahdollisuutta antautua sille. Nyt Saturnus hallitsee Aurinkoa ja pistää kuonokopan sisäisen inspiraation ilmaisemiselle; lähinnä siksi koska Saturnus haluaa provosoida esiin vääristyneen minäkuvan ja heikon itsetunnon ongelmat, jotta voisit valita. Rahun ahneus saa Kuun vaatimaan Auringon koko inspiraatiota yhdellä kertaa, ja jos ei saa kaikkea heti niin mieluummin kieltäytyy ottamasta mitään kuin sitoutuu ottamaan ”vain” ensimmäistä askelta kärsivällisen sisäisen kasvun tiellä. Tässä on myrkky joka voi estää sielua tiedostamasta omaa todellista henkistä perusolemustaan. Sitaatti joka kuvaa tätä hyvin: ”Jokaisessa meissä asuu nerous. Mutta jos arvioit kalaa sen mukaan miten hyvin se osaa kiivetä puuhun, se elää koko elämänsä uskoen olevansa tyhmä ja kyvytön.”

Ainut tapa parantua tästä asenteen vääristymästä on laskea irti kaikista käsityksistä sen suhteen mitä kuvittelet olevasi, minkä arvoinen (tai arvoton) kuvittelet olevasi, mitä kuvittelet ansaitsevasi (tai et), mitä varten kuvittelet olevasi tässä elämässä (tai et), miten hyvä tai huono, miten menestynyt tai epäonnistunut kuvittelet olevasi – ja sen sijaan antaa Todellisen Minän, sylin täydeltä Läsnäolon lahjoja tarjoavan Ascendantin Itseyden, nousta luonnollisesti ja vaivattomasti esiin. Niin kuin mainingit meren rannalla. Täysikuun piste houkuttelee piiloutumaan salailevan roolin taakse, ylläpitämään kulissia ja yrittää kontrolloida elämää. Mutta, jo parin kuukauden ajan, Rahu on istunut odottamassa sellaisessa pisteessä mistä käsin liskoaivojemme torjuntastrategiat voidaan lopultakin sammuttaa – kun suostut olemaan valpas egoististen taipumustesi suhteen, ja teet tietoisia valintoja jotka avaavat ovea muutoksen tapahtumiselle.

 

Täysikuu 2018.01

Kauneuden alkulähde

Vuoden 2018 ensimmäinen täysikuu kulminoituu 2.1. kello 4:24 Suomen aikaa. Kuu loistaa silloin Ravun merkissä, joka edustaa sitä aluetta missä hahmoton rajaton henkinen olemus hakee syntymistä kiinteään maalliseen muotoon, niin kuin jäähtyvä muodoton vesi kiteytyy kiinteäksi jääkimpaleeksi. Elämä alkaa hakea muotoaan, luova kasvu ja inspiraatio uudistuvat voimassaan. Täysikuu loistaa Punarvasu nakshatrasta joka tarjoilee kykyä saavuttaa materiaalista olemusta ja substanssia, ja heräämistä aitoon Myötätuntoon.

Tämän täysikuun substanssi-piste sijaitsee Aslesha nakshatrassa, yhdessä Rahun kanssa. Me haemme syntymistä tähän elämään voidaksemme kokea miten elämällä on merkitystä. Voidaksemme läpikäydä kokemuksia meidän on samaistuttava. Samaistuminen johtaa helposti takertumiseen, mutta samaistuminen itsessään ei varsinaisesti tuota ongelmaa. Pääasiallinen haaste on siinä miten samaistumme rajoittaviin käsityksiin ja vähätteleviin käsityksiin itsestä. Tämä dilemma voidaan kuitenkin helposti ratkaista: samaistumalla sisäisesti vallitsevaan Kauneuteen. Sanalla ”kauneus” on ikivanha merkitys, joka tarkoittaa sitä miten sisäinen henkinen olemus paljastaa itseään ulkoisessa muodossa. Olla kaunis tarkoittaa että jotain sisäistä on manifestoitunut ulkoisesti, fyysisillä aisteilla havaittavaan muotoon. Kun sisäinen henkinen todellisuus ”paistaa läpi” fyysisen muodon pinnasta, sitä voidaan kutsua sanomalla ”kaunis.” Yksinkertainen tapa löytää aitoa sisäistä kauneutta on olla mieltä ylentävillä tavoilla yhteydessä Ascendanttiin – Kaiken Totuuden ja Hyvän Alkulähteeseen.

Se, että ihminen hyväksyy oman roolinsa tietoisuuden kosmisessa evoluutiossa, on väistämätöntä. Elämä maan päällä ei työstä sitä, tuleeko ihminen hyväksymään itsensä aidosti sellaisena kuin hän on vai ei, elämän prosessi tutkii sitä MITEN ihminen tulee päätymään siihen, että hän hyväksyy itsensä aidosti sellaisena kuin hän on – vaikka hän ei vielä edes tiedä sitä ja yrittää jopa aktiivisesti pistää vastaan. Me olemme hakeneet syntymistä tähän elämään päästäksemme valitsemaan sen mitä on jo valittu. Tässä on kyse identiteetistä: kuka meissä on se joka valitsee? Ja kuka meissä oppii syleilemään valintaa joka on jo tehty? Ja jos lopputulos jo tiedetään, niin miten kyseessä voi olla valinta? Mutta – käännetäänpäs tässä kohtaa esiin kolikon toinen puoli ja kysytään: ”Miten se ei voisi olla?”

Ihmiseksi tulemisen prosessi on kolmi-osainen: ensin, havahtua siihen mikä on totta; sitten, tunnistaa polku joka johtaa pimeydestä valoon; ja lopuksi, löytää itsestään voima ja rohkeus kulkea tätä polkua. Tämä täysikuu korostaa ”kolmannen huoneen” asioita eli riskinottamisen kykyä ja rohkeutta olla se kuka on. Edellyttää läsnäoloa ja rohkeutta hyväksyä miten mikään ei ole väärin eikä pahaa, on vain takertumista väärinymmärryksiin jotka perustuvat ajatukseen – ja milloin hyvänsä voimme ajatella toisen ajatuksen. Aina, ja koska hyvänsä, voimme muuttaa ajatteluamme Kauniimmaksi. Antaa sisuskumin paistaa.