Valon Tiede

Me synnymme tähän elämään valolla siunattuna. Synnymme tähän elämään tarkoituksella: tutkia mitä se tarkoittaa, että meidät on tehty valosta.

Aikuisikään mennessä, elämästämme on muodostunut kiehuen kupliva työn ja vaivan ja turbulenssin soppa, ainakin jossain määrin. Se ei sellaisenaan vielä ole mikään ongelma, siihen voidaan suhtautua seikkailuna. Voimme valita nähdä lasimme olevan puoliksi täynnä.

Voidaksemme nähdä minkä hyvänsä asian, me samaistumme siihen. Se mihin samaistumme muodostaa sen mitä näemme totena, kaiken muun kustannuksella minkä jätämme vaille huomiota. Valintamme samaistua määrittää mitä alamme kokea todellisena.

Helmikuun lopussa alkavalla täysikuun jaksolla Aurinko ja Kuu ilmentävät ”geriatrisen valaistumisen” voimaa. Aurinko ei ole koskaan vailla voimaa, mutta nyt valon alkulähde loistaa syvältä Kalojen merkin transkendenssista käsin, tämän täysikuun aikana lähinnä himmeänä hohteena. Täysikuu Neitsyen merkissä suodattaa tätä valoa erottelukyvyn läpi, mutta takkuaa helposti kriittisyyden rikkaruohoissa. Valo ja sen manifestaatio hukkuvat helposti rationaalisen suvaitsemattomuuden ja materiaalisten huolien alle.

Me synnymme tähän maailmaan valolla siunattuna, täynnä valoa. Se kuka me todella olemme, on tehty valosta. Palauttakaa edellisistä artikkeleista mieleenne Schrödingerin kissa ja laatikko. Se mikä todellisuudessa aina laitetaan laatikkoon, on puhdasta valoa. se mitä me KUVITTELEMME että pistetään laatikkoon, on värjäytynyt meidän uskomuksillamme ja odotuksillamme. Laatikko sinetöidään. Se mihin sitten valitsemme samaistua määrittää minkälainen todellisuus hyppää meille elämänkokemuksena vastaan kun laatikko avataan. Meidän oma valintamme.

Tutkitaan tätä valintaa. Lähtökohta on siinä miten olemme valolla siunattuja, miten synnymme tähän elämään olemalla valoa. Voimme käyttää aikaamme valon etsimiseen jos sellainen aktiviteetti auttaa meitä pitämään nenän vedenpinnan yläpuolella, mutta meidän ei tarvitse löytää valoa, meillä on se jo. Me olemme jo valo.

Tämän täysikuun jakson aikana, tarkastele miten sinun valosi tulee esiin jokapäiväisessä elämässä. Miten sinä ilmennät itseäsi olemalla valo, käytännön arjen tilanteissa ja suorituksissa? Miten tarkalleen ottaen teet sen? Miten sinun lasisi on puoliksi täynnä? Miten sinä olet valo?

Pohtimalla näitä asioita aktivoit tietoisuutta omasta astrologisesta syntymäkartastasi, joka on syvästi alitajuinen tallenne. Tästä perustasta käsin voit alkaa ennustamaan omaa tulevaisuuttasi – luomalla sitä.

Kuoleman pelko, Elämän riemu

Yksi tehokas tapa eliminoida kuoleman pelkoa on kysyä itseltään: ”mitä tarkoitusta varten elän?”

Voimme uskoa, että joku on suunnitellut meidät tiettyä tarkoitusta varten, aivan kuten purkinavaaja on suunniteltu toteuttamaan tiettyä tehtävää. Kysymme omaa tarkoitustamme koska haluamme varmistua, että se mitä elämässämme tapahtuu on ”asianmukaista” eli oikein suhteessa tarkoitukseen. toisinaan elämässä, varsinkin kun elämämme lähestyy loppuaan, herää halu tietää olemmeko suorittaneet tehtävämme, täyttäneet kohtalomme, suoriutuneet hyvin tarkoituksemme toteuttamisessa. Todellisuudessa tämän kaiken takana on itsekeskeinen ego, joka takertuu ajatukseen että meidän elämällämme pitää olla jokin ennalta määrätty tarkoitus. Olemme kasvaneet ja oppineet lähestymään tätä asiaa mekaanisesti. Unohdamme, että tarkoitus jonka oletamme itsellemme on myös opittua, eli se on oman mielemme tuotetta, joten sen toteuttaminen on yhtä lailla mielikuvituksen tuote.

kun ymmärrämme tämän, kysymyksen asettelu muuttuu. Onkin kyse siitä, miten elämän on tarkoitus ilmetä minun kauttani ja tehdä minua näkyväksi. Miten minä sovin yhteen kaiken kanssa, miten minä ilmennän itsessäni virtaavaa elämää sen kautta miten hyödynnän omaa potentiaaliani?

Oikea tapa muotoilla tätä kysymystä onkin:

Mikä on minun velvollisuuteni elämässä, elämää kohtaan?

Olemme tottuneet kysymään ””mitä elämällä on annettavana MINULLE, mitä elämä on velkaa MINULLE?” Emme halua kuulla omasta velvollisuudestamme elämää kohtaan. 

Meidän perimmäinen velvollisuutemme elämää kohtaan on elää ihmisiksi.

Jos kysyt kukalta tai puulta ”mikä on sinun tarkoituksesi, sinun velvollisuutesi elämässä?”… mitä se vastaa? Puun velvollisuus on ”olla puu” ja tutkia minkälaisia kokemuksia siitä käsin syntyy. Kukan tarkoitus on tuoksua ja näyttää kauniilta; kukka ja sen tuoksu sekä kaunis ulkoasu ovat yksi ja sama asia. Mitä sitten tarkoittaa ”olla ihminen?”

Tämän takana piilee kaksijakoisuus. Meidän olemuksemme on ihmis-eläin. Eläimen lailla me tarvitsemme ravintoa, suojaa, lepoa, suvunjatkumista ja kuonanpoistoa. Jos tämä on ainut mitä varten elämme, olemme enemmän eläimiä kuin ihmisiä. Mutta meissä on paljon enemmän. Se mikä tekee meistä ihmisen, on hyvin erikoista: meidän mielemme se osa joka pystyy tulemaan tietoiseksi itsestään.

Mitä siis tarkoittaa elämän tarkoituksen täyttäminen? Miten olet hyödyntänyt omaa potentiaaliasi, jotta tulisit tietoiseksi oman itsesi todellisesta luonteesta? Huomaatko miten omat egoistiset mielihalumme muuttuvat merkityksettömiksi tästä näkökulmasta katsottuna? Elämän materiaaliset tarpeet muuttuvat yksinkertaisiksi ja helpoiksi, kun laskemme irti fiksaatioista materiaalisiin saavutuksiin. 

Vanhat viisaat puhuivat itsestään aina osana suurempaa kokonaisuutta, niin kuin kosmisen olemuksen soluina. Siihen perustuu todellinen käsitys ”yhteisöstä.” miten toteutamme osaa osuuttamme globaalissa, universaalissa verkostossa, hyödyntäen niitä lahjoja mitä elämä on tarjonnut meille, ja kaikkien asianosaisten hyväksi?

Dharma toteutuu kun jokainen kulkee omaa yksilöllisesti ainutlaatuista kehitystietään. yksikään polku ei ole toista parempi tai huonompi, ne vain tarjoavat erilaisia kokemuksia elämästä. Kunkin meistä on tarkoitus ottaa vastuu oman elämän polkumme kulkemisesta. Elämä on mitä se on ja toteutuu meistä riippumatta, meidän tarkoituksemme on kohdata se mitä meille tulee vastaan, ja tehdä sen perusteella valintoja. voimme antaa anteeksi omat odotuksemme, joilla yritämme toisinaan pakottaa toisia kulkemaan meidän polkuamme, elämään omaa elämäänsä meidän tarpeidemme mukaisesti. Elämän tarkoitus on ylläpitää kasvua, ei persoonallista erillistä kasvua, vaan yhteisesti jaettua kollektiivista kasvua. Yhteistä kasvua jonka kautta kukin meistä saa mahdollisuuden tulla tietoiseksi todellisesta itsestään.

”Siinä määrin kuin ihminen oppii hyväksymään elämänsä olosuhteet ja tapahtumat ennakkoluulottomasti ja ehdoitta, arvottamatta asioita miellyttäviksi tai vastenmielisiksi, siinä määrin ihminen pystyy iloisesti elämään elämänsä, niin kauan kuin sitä kestää. Siten ihminen kohoaa oman karmansa yläpuolelle, oppii elämään tarkoituksenmukaisesti ja myötätuntoisesti.”

kirj. Himalajan Swami Rama

Valinta ja halu

Tämä artikkeli jatkaa siitä mihin viime kuun artikkeli lopetti. Tarkastelemme syvemmältä halua ja haluamista, ja siinä kohtaamme ”muna vai kana” tyyppisen dilemma: kumpi on ensin, sinun valintasi, vai halusi?

Syntyessämme tähän elämään voimme vapaasti valita miten haluamme kokea ensinnäkin sen millaisena elämä meille tarjoutuu, ja toiseksi sen miten suhtaudumme omiin haluihimme.

Palauta mieleesi edellisestä artikkelista Schrödingerin kissa ja laatikko. Modernin neurologian tutkimuksen mukaan, rationaalinen mielemme pystyy hahmottamaan noin 0,01% kaikesta siitä mitä aistimme rekisteröivät joka hetki, vaikka siitä tallentuukin 100% energeettiseen olemuspuoleemme. Kaikki se varastoituu laatikkoon ja laatikon kansi suljetaan, sitten voimme valita mikä on se 0,01% osuus jonka haluamme hyppäävän ulos laatikosta kun kansi avataan. Siitä muodostuu meidän kokemamme manifestoitunut todellisuus. Toistamme tätä prosessia päivittäin. Monet siihen liittyvistä valinnoista vahvistavat toistuvasti jo aikaisemmin tekemiämme valintoja, usein vuosikymmenien ajan. Tällä tavalla ylläpidämme omaa käsitystämme todellisuudesta.

Tammikuun 2021 lopun täysikuu tulee vaikutus tulee kohdistumaan helmikuun ajanjaksoon. Tapahtumat aktivoituvat astrologisten huoneiden puitteissa. Planetaariset vaikutukset näyttävät miten kokemukset aktivoituvat huoneissa. Karman purkautuminen, johon tämä prosessi aina tähtää, tapahtuu sen mukaan minkälaisia valintoja me teemme. Aurinko, Saturnus, Jupiter, Merkurius ja Kuu tuottavat Vesimiehen merkkiin vahvan ja monitasoisen aktivoinnin, josta voi esittää seuraavan yhteenvedon: sosiaalisen kasvun ja uusiutumisen tarve, johon yhdistyy halu päästä irti sellaisesta mikä on aikansa elänyttä … ilmenee asioina ja haasteina jotka liittyvät taloudelliseen hyvinvointiin, elinkeinon harjoittamiseen, teknologiaan ja kommunikointiin. Minkälaisia tapahtumia sitten voimme odottaa?

Pääasiallinen vaikutus korostaa tasapainon hakemista neuvottelujen kautta, nuoralla kävelyä. Solmitaan sopimuksia tai puretaan niitä. Sopimusten kautta ilmaisemme minkälaiseen elämäntyyliin olemme halukkaita sitoutumaan. Ajattele ”Brexit”; mutta ajattele myös minkälaisiin toimenpiteisiin olemme valmiit ryhtymään saadaksemme covid-pandemian pidettyä aisoissa. Käymme tavallaan ”neuvotteluja” viruksen kanssa, ja meidän valintoihimme sekä vaikuttaa vahvasti edellä kuvatut Aurinko-Saturnus-Jupiter-Merkurius-Kuu-Vesimies asiat, että meidän valintamme vaikuttavat vahvasti edellä kuvattuihin Aurinko-Saturnus-Jupiter-Merkurius-Kuu-Vesimies asioihin.

Ongelmalliseksi koettu karma on peräisin epärealistisista ja vääristyneistä haluista. Meillä on täysi vapaus haluta asioita välittämättä siitä, että elämämme on jo tarkoituksenmukaista, sen perusteella mitä valitsimme syntyessämme tähän elämään. Tietämättömyys siitä, miten elämä on meille jo täysin sellaista mitä sen on tarkoituskin olla, saa meidät törmäämään otsa edellä karmaan. Vedämme puolemme kokemuksia jotka tuntuvat ongelmilta tai vastoinkäymisiltä. Reagoimme sokeasti puskemalla niitä vastaan. sellaisissa hetkissä voit huomata millaisiin haluihin takerrut.

Sen sijaan että kääntäisimme huomiota sisäänpäin itsemme tutkiskeluun, reagoimme siihen minkä kuvittelemme vastustavan meitä, ja antaudumme halujemme orjaksi – kuvittelemme, että meidän on saatava halumme tyydytettyä mihin hintaan hyvänsä. Elämä kallistuu enemmän ylämäkeen kun hävikki ja alijäämä kasvaa. Perimmäisellä tasolla karma kuitenkin vaikuttaa ajatusten tasolla, tietämättömyytenä. Jos ylläpidät vääristyneitä ajatuksia sen suhteen kuka sinä todella olet, tulet käyttäytymään ja reagoimaan tietämättömyydellä, päädyt sarvet vastakkain realiteetin kanssa ja vedät puoleesi stressin täyteistä elämää. Kun haluat kokea toisenlaista elämää, ajattele toisenlaisia ajatuksia – tai vielä parempi: kyseenalaista omat uskomuksesi jotka ovat vain toistuvasti ajateltuja ja urautuneita ajattelutapoja.

Kun olemme puskeneet tarpeeksi kauan elämää vastaan, egon itsetärkeys alkaa rakoilemaan ja murenemaan. Siinä missä elinkaari on tullut tiensä päähän, alkaa vaikuttaa uusiutumisen, uudelleen syntymisen ja muodon muuntumisen voima. Kun egon addiktiivinen fiksoituminen haluun murtuu, ego kadottaa kontrollin ja todellisuus alkaa tulvia sisään. Syntyy uutta elämää.

Yhteenveto tästä kaikesta voidaan ilmaista seuraavalla tavalla. Tasapainoa ja sosiaalista uudistumista haetaan kasvavassa velkaantumisessa, torjunnan ja vihamielisyyksien kohtaamisessa… sekä terveyskriiseissä ja vanhojen mallien pakottamisessa tai rapistumisessa… pyrkimällä irtautumaan aikansa eläneistä vanhentuneista tavoista harjoittaa taloudellista hyvinvointia, elinkeinoa ja liiketoimintaa, teknologian kehittämistä ja kommunikaatiota.

Sen perusteella miten planetaariset asetelmat kehittyvät tulevaisuutta kohti, aloitin tämän artikkelin tarkastelemalla syvemmin halua ja haluamista, ja siihen tämä artikkeli myös päättyy. Seuraten Schrödingerin kissan jalanjälkiä laatikkoon – minkälaisen ennusteen sinä laatisit? Mikä on halusi, ja mikä on sinun valintasi, ja kumpi niistä johtaa kumpaa? Mitä sinä odotat näkeväsi kun laatikko avataan?

Energeettinen olemus

Energiakehojen toiminta on hyvin intiimillä tavalla yhteydessä siihen miten karma vaikuttaa. Emme suorita tekojamme fyysisellä keholla, vaikka se siltä vaikuttaakin. Energiakeho on kaiken toiminnan alkulähde. Kaikki mitä ulkoisesti teet alkaa sisäisesti ajatuksena.

Olipa kerran maaseudulla vanha nainen joka oli ompelijatar. Hänen silmänsä alkoivat olla hyvin huonossa kunnossa ja hänen näkökykynsä alkoi pettää. Hänellä ei mökissään ollut sähköjä eikä sisävaloakaan, mutta maantiellä hänen mökkinsä lähellä oli ulkovalot. Nainen kyykisteli pimeään aikaan ulkovalon alla maantiellä, seuloi maantien soraa ja etsi jotain. Ohikulkija pysähtyi ja kysyi: ”Voinko auttaa, hyvä rouva, mitä etsitte?” Ompelijatar vastasi: ”olen kadottanut neulani. Etsin neulaa.” Ohikulkija auttoi etsimisessä koska hän ymmärsi että vanha nainen ei enää nähnyt kovin hyvin. Hän etsi joka puolelta katulampun valon loisteesta mutta ei löytänyt. Hän kysyi naiselta: ”oletteko varma että neula putosi juuri tähän?” Nainen vastasi: ”Ei ei, neula putosi johonkin kotona tuolla mökissäni mutta siellä on pilkkopimeää joten etsin täältä missä on valoa.”

Energiakeho on se missä asia todellisuudessa tapahtuu, mutta etsimme asioiden alkusyytä maailman ”valosta”, itsemme ulkopuolelta. Kun mieli liikahtaa, miten vähäisessä määrin hyvänsä, se liikahtaa aina ensin energiakehossa. Ajattele hajuaistin toimintaa: mieli aktivoi ensin haistamisen potentiaalinsa, ja vasta sitten lähettää nenälle käskyn rekisteröidä tuoksun ulkopuolelta. Sanskriitinkielessä on seksiä tarkoittava sana ”ananga” joka tarkoittaa ”vailla kehoa” eli aineeton halu. Toinen vastaava sana on ”manoja” joka tarkoittaa ”mielessä syntynyt.” Suoritamme tekomme aina ensin mielessä; aktivoimme ensin energiakehossa virtauksia jotka sitten projisoidaan ulospäin.

Kun haluat ymmärtää mitä karma on ja miten se vaikuttaa, sinun on ymmärrettävä energiakehon vaikutus ja toiminta. On hyvä ymmärtää aerodynamiikan lainalaisuus: tiettyyn suuntaan kohdistuva liike synnyttää aina myös vastakkaiseen suuntaan kohdistuvan liikkeen, eli tiettyyn suuntaan kohdistuva liike heijastuu aina myös vastakkaiseen suuntaan kohdistuvana liikkeenä. Tämä kuvaa myös karman toimintaa, ihmisen psykologiaa sekä meditaatiota.

Miten karma vaikuttaa joogafilosofian mukaan? Tiedämme, että kaikki mitä olemme ”tehneet” elämämme aikana on meidän sisimmässämme läsnä jossain muodossa. Kaikki mitä olemme nähneet vaikka vain näkökenttämme äärirajoilla, kaikki ohikiitävät häivähdykset, kaikki mitä korvamme ovat rekisteröineet ja kaikki mitä olemme tehneet oman fyysisen olemuksemme kautta. Kaikki on jättänyt havaintojäljen meidän sisimpäämme, meidän energiakehoomme, niinkuin sinetti joka jättää jäljen sulaan vahaan. ”Teot” ovat niitä energian liikahduksia jotka lähtevät sinusta liikkeelle toisia kohti. ”Kokemukset” ovat havaintoja niistä liikkeistä jotka tapahtuvat toisista sinuun päin. Teot rekisteröityvät viiden toiminnallisen aistin kautta, kokemukset rekisteröityvät viiden havainnoivan aistin kautta.

Teot ja kokemukset aktivoivat energiakehossa prosesseja joita kutsutaan nimellä ”samskara.” Aivot ylläpitävät lyhytaikaista muistia, mutta energiakehojen kautta ihmisellä säilyy huomattavasti syvempi ja pitkäaikaisempi muisti joka ei rajoitu vain yhteen elämään. Energiakeho ei ole sama kuin ”alitajunta”. ”Karma” tarkoittaa kirjaimellisesti teko tai toiminta, ”samskara” tarkoittaa siitä jäävää vaikutelmaa ja muistijälkeä. ”Samskara” on energiakehoon painunut muistijälki suoritetusta teosta ja koetusta tapahtumasta.

Jos kysytään, onko kuoleman jälkeen elämää, miksei yhtä hyvin kysytä onko elämää ennen syntymää? Näitä on mahdoton erottaa toisistaan. äärettömyys ei ole yksisuuntainen väylä. Kun asioita tarkastellaan jälleensyntymien näkökulmasta, voidaan havaita kolmenlaista karmaa. Ensimmäinen karman tyyppi on ”prarabdha karma”; se on kaikkien aikaisempien elämien karman summa, jonka perusteella olet hahmotellut nykyisen elämäsi suuntaviivat. Sanotaan, että kuoleman hetkellä siihen astisten elämien karman summa lipuu ihmisen silmien editse; kaikki piilossa olleet samskarat nousevat tietoisuuteen, vaikka juuri päättyneen elämän samskarat ovat vahvimmin esillä. Tämän summauksen perusteella sinä tulet määrittämään suuntaviivoja seuraavaa elämääsi varten. Tyydyttämättä jääneet kaipaukset ja haikailut jättävät kaikkein vahvimpia samsakara-jälkiä. Kun sinä tunnet itsessäsi vahvaa halua tai kaipausta niin sen on päästävä ilmenemään jollain tavalla, joko tässä elämässä tai seuraavassa. Joka kerta kun toistuvasti ajattelet ajatuksen, kylvät siementä jonka on päästävä kasvamaan ja tuottamaan hedelmää. Kaikesta siitä kasvaa sinun toisiaan seuraavien elämiesi puutarha.

Prarabdha on siis karman sitä osaa jota et pysty enää muuttamaan. Siitä on leimautunut pysyvä jälki. Toisen tyypin karma on nimeltään ”sanchita karma”, eli samsakara-jäljet joita olet kerännyt nykyisessä elämässä, tähän asti suorittamiesi tekojen ja läpikäymiesi kokemusten kautta. Se minkä olet tehnyt on tehty eikä sitä voi perua… mutta tämä on ristiriitaista koska on olemassa tiettyjä tapoja vaikuttaa siihen. Yksi asia on kuitenkin varmaa: sillä mitä teet tässä elämässä, niin kauan kuin vielä elät, vaikutat siihen mikä tulee olemaan tämän elämäsi karman summa. Mutta – jos astiassa on sameaa vettä niin voit vaikuttaa siihen kaatamalla sinne enemmän puhdasta vettä. Tällä tavalla sinun on mahdollista valita.

Kaikki samskarat varastoituvat energiakehoon, ja kaikki se mitä tapahtuu fyysisessä kehossa tapahtuu ensin energiakehossa. energeettinen olemus on fyysisen olemuksen malli ja muotti. Fyysinen olemuksesi vastaa sitä minkälainen sinun energeettinen olemuksesi on. Se mitä teet ja miten toimit, vastaa sitä minkälaisia uskomuksia ylläpidät, mitä ajattelet ja miten tunnet. Joogatieteen mukaan fyysisenkin sairauden ainut todellinen alkusyy on vääristymä energeettisessä olemuspuolessa.

Tässä esimerkki siitä miten karma ja energeettinen olemus toimivat yhdessä.

  1. kaikista teoista, ajatuksista ja tunteista jää muistijälki eli samskara, joka tallentuu energiakehoon
  2. jokainen tiettyyn suuntaan kohdistunut teko, ajatus ja tunne tuottaa vastakkaiseen suuntaan kohdistuneen teko-, ajatus- ja tunnereaktion
  3. kaikki mitä koemme itsemme ulkopuolisena, on saa alkunsa meidän omasta sisimmästämme – kaikki aistimuksemme ja niiden mahdollisuudet, ja myös tietoisuus niistä

Oletetaan että ammun toista ihmistä ja sokaisen hänet. Ajattelen että olen fyysisesti tehnyt hänet sokeaksi, niinkuin onkin, mutta kuvittelen että olen päässyt pälkähästä koska olin kulman takana piilossa eikä hän ehtinyt nähdä minua. Mutta hänen suuntaansa kohdistunut intentioni tulee heijastumaan takaisin päinvastaiseen suuntaan kohdistuvana intentiona. Ensisijaisesti tämä reaktio tulee toteutumaan energiaolemuksessa. Sen seurauksena mitä tein, olen siis sokaissut itseni omassa energiakehossani. Karman lain mukaan olen luonut oman energiakehoni ”näkökenttään” sokean pisteen. Siten olen tuottanut itselleni vahinkoa koska jossain kohtaa tuo sokea piste energiakehossani tulee manifestoitumaan epämiellyttävänä tai ahdistavana kokemuksena omassa elämässäni.

Sama prosessi toteutuu vaikka en suorittaisi ulkoisia tekoja intentioni pohjalta, sama prosessi toteutuu myös jokaisen ajattelemani ajatuksen ja tuntemani tunteen kohdalla. Sinun on valittava miten haluat kantaa vastuutasi toisista ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan. Me olemme karman mielessä vastuussa toisistamme, ja suurin vastuu on velvollisuus sivistää toisia kohti tasa-arvoa ja vapautumista, ei kohti alistamista, orjuutta, tukahduttamista tai itsetuhoa. Suurin vastuu on auttaa toisia, niin että he ovat kykenevämpiä soveltamaan omia kykyjään hyvinvoivan yhteisön luomiseksi. Tekemällä näin vältät negatiivisen karman keräämistä itseesi. Sinulla on täysi vapaus vaikuttaa oman karman summasi puhdistumiseen, sinä olet täysin kykenevä purkamaan omaa karmaasi kun niin haluat.

Alkuperäinen artikkeli:

Subtle Body and Karma, kirj. Pandit Usharbudh Arya

Valinta

2021 tammikuun täysikuun jaksolla Rahu aktivoi Kaksosten merkkiä. Tästä syntyy mahdollisuus tutkia miten teemme elämässä valintoja. Rahu paljastaa sokean pisteen, ja Kaksosten ydinolemus on sitä sun tätä ja kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä – eli mahdollisuus kehittää erottelukykyä ja arvokkaiden valintojen tekemistä.

Me luomme omaa elämäämme tekemällä valintoja. Ascensointi itsessään kehittää kykyä tiedostaa omaa valitsemista. Valinnan merkitys korostuu yhä vahvemmin, mitä pidemmälle tietoisuuttasi kehität. Onko meillä vapaa tahto valita? Mitä tarkalleen ottaen valitsemme? Tarkastellaan kvanttifysiikan peruskoetta – Schrödingerin kissaa. Kissa laitetaan laatikkoon, kansi suljetaan ja laatikko sinetöidään. Sitten laatikkoa käsitellään jollain tavalla niin, että kissalla on sen seurauksena 50/50 mahdollisuus olla elossa tai kuollut. Laatikossa ei voi havaita mitään liikettä eikä sieltä kuulu minkäänlaista ääntä. Nyt tulemmekin tärkeään kohtaan – kun katsot sinetöityä laatikkoa, vastaa tähän kysymykseen: ”Onko kissa elossa vai kuollut?”

Pysähdy pohtimaan mitä vastaat tähän kysymykseen, ennen kuin luet eteenpäin.

Poliittisesti korrekti vastaus on, että koska sinä et vielä tiedä mikä on lopputulos, niin kissa voi olla joko elossa tai kuollut. Mutta – tämä ajatus synnyttää harhakuvan että sinä voisit, edes tietämättä lopputulosta, kontrolloida ja hallita todellisuutta olemalla tietämätön tai päättämätön. Mieti tätä: jos sinä kerran et tiedä, niin sinä et voi tietää edes ”joko tai” – ja luonnollisin vastaus on: ”kissa on sekä elossa että kuollut, ja kaikkea siltä väliltä, samanaikaisesti.” Huomioi myös että kun ajattelet tätä ajatusta, voit samanaikaisesti epäillä ja kyseenalaistaa omaa ajatteluasi. Se mitä tällä hetkellä tarkastelet on kvanttitason todellisuus.

Seuraava vaihe. Avaa laatikko ja katso mikä on lopullinen asiantila… ja vastaa tähän kysymykseen: ”Näetkö kissan elossa vai kuolleena?”

Pysähdy pohtimaan mitä vastaat tähän kysymykseen, ennen kuin luet eteenpäin.

Konkreettisessa fyysisessä kehomaailmassamme voimme kokea vain yhtä realiteettia tietyssä paikassa tietyllä hetkellä. Kun siis avaat laatikon, kaikki kissan mahdolliset olotilat pelkistyvät tai tiivistyvät yhteen konkreettiseen realiteettiin jota sinä voit kokea. Ja mikä kaikista mahdollisista kokemuksista siis hyppää sinua vastaan kun avaat laatikon? SE minkä VALITSIT koettavaksi. Jos valitsit kokea kissan elävänä, löydät laatikosta elävän kissan. Jos valitsit kokea jotain muuta, löydät laatikosta jotain muuta mikä vastaa valintaasi.

Tähän asti olemme tutkineet havaitsemiskykyä kvanttiteorian tasolla. Nyt hanskat pois kädestä ja tehdään asiasta intiimillä tavalla henkilökohtaista, avataan sen merkitys sinun elämässäsi. Aloitetaan alusta. Rahu Kaksosten merkissä paljastaa arvokkaiden valintojen tekemiseen liittyvän sokean pisteen. Kissan sijaan, laita laatikkoon oma halusi. Olet tuntenut halua jonkin asian, minkä hyvänsä asian suhteen, ja tämä tuntemasi halu on se minkä sinetöit tiiviisti laatikkoon. Sitten laatikkoa käsitellään niin, että lopputuloksena on 50/50 mahdollisuus … mille? Kun katsot sinetöityä laatikkoa, vastaa tähän kysymykseen: ”Onko sinun laatikossa oleva halusi elossa vai kuollut?”

Pysähdy pohtimaan mitä vastaat tähän kysymykseen, ennen kuin luet eteenpäin.

Vastaus on: ”sekä että.” Kun laatikko on vielä sinetöity, olet SEKÄ saanut sen mitä halusit ETTÄ olet menettänyt sen mitä halusit, samanaikaisesti. Ja kaikkea mahdollista siltä väliltä. Avaat laatikon, kun teet valinnan: ”onko sinulla tarve kokea halusi toteutuminen VAI sen menettäminen?” Voit kokea vain yhden realiteetin kerrallaan, joten tee hyvä ja arvokas valinta. Edeltävien lauseiden perusteella voit ehkä olla sitä mieltä että minulla ei ole kaikki intiaanit kanootissa, koska kuka nyt haluaisi tieten tahtoen kokea oman halunsa epäonnistumista? No… oletko sinä aina saanut sen mitä olet halunnut? Ja sellaisena kuin olet sen halunnut? Ja jos ei, niin miksi uskot että on käynyt niin? Oletko sitä mieltä että joku tai jokin teki sen sinulle? Tässä asiassa piilee enemmän kuin mitä pinnallinen vilkaisu paljastaa. Mieti tätä: oletko itse luonut oman halusi? Ei, et ole. Olet alkanut tuntemaan halua, koska olet saanut halusi lahjana. Tämä on osa sitä prosessia minkä kautta tiedostaminen kehittyy. Sinulla on jo jotain vaikka olet siitä vielä täysin tietämätön, joten Universumi heittää sinulle vihjeen, aivan kuin kuiskaten: ”Katso tuonne.” Halusi on tuollainen osoitin, se kaappaa sinun huomiosi ja pyrkii kohdistamaan sitä tiettyyn suuntaan. Sinun halusi on etiäinen, enne siitä mitä sinulla jo on, ei siis sellaista minkä saavuttamiseksi pitäisi yrittää voimallisesti suorittaa jotain. Vaikka Universumi on jo lahjoittanut sinulle sen mitä tunnet haluavasi, Universumi ei välitä tippaakaan siitä saatko sen mitä haluat vai et. Universumille tärkein asia on saada sinut hyväksymään ja tutkimaan omaa haluasi, tekemään valintoja sen suhteen – jotta tietoisuutesi pääsee kehittymään tämän prosessin seurauksena. Menestys tai epäonnistuminen, halujen täyttyminen tai täyttymättä jääminen… nämä ovat kaikki ihmisen tekemiä egoistisia tulkintoja joilla ei ole mitään perustaa transkendentissa tietoisuudessa. Kvanttitodellisuus on moniulotteinen kerroskakku jossa kaikki hyvinvoinnin versiot ovat olemassa samanaikaisesti. Sinulla on vapaus yhdellä tasolla valita jotain mikä on ristiriidassa toisella tasolla tekemäsi valinnan kanssa – voidaksesi nähdä miten prosessi etenee kun eri versiot törmäävät toisiinsa käytännön elämän tasolla.

Ei ole mitään rajoitusta siihen miten voit valita kasvaa ja kehittyä – itse valitsemasi kokemuksen puitteissa.

Syntyessämme tähän elämään teemme valinnan, ja sen jälkeen Elämä tarjoutuu meille valintamme mukaisesti. Sen lisäksi meillä on vapaa tahto. Meillä on vapaus valita miten haluamme kokea sen, miten Elämä meille tarjoutuu. Jotta valinta on tosi, sen täytyy syntyä sydämen tunteesta käsin. Pelkkä rationaalinen päätös ”ok, otan tuon” ei riitä. Kun itsellesi armollisena suostut sydämestäsi käsin nousevaan tunteeseen siitä, miten vain yksi tietty lopputulos on sinulle olemassa – silloin kaikki mahdolliset maailmat tiivistyvät yhteen täsmälliseen todellisuuteen jota sinä pääset kokemaan. Elämän prosessi puksuttaa eteenpäin halujemme ansiosta, ja yhteinen maailmamme jatkaa olemassaoloaan koska syvällä sydämen tasolla haluamme sitä. Halu itsessään ei koskaan ole ongelma; ongelmia tuottaa takertuminen haluihin ja pakkomielteinen fiksoituminen omiin odotuksiin.

Tiedosta miten valitset.

Täysikuu 2020 joulukuu

Yksinkertainen valinta

Jupiter ja Saturnus Kauriin merkissä korostavat tämänhetkisen jakson adharma-luonnetta. Totuus voi loistaa poissaolollaan tai se voi ilmetä väärinymmärryksinä, virhetulkintoina, mahtipontisena julistamisena. Tarve ylläpitää järjestystä ja manifestoida konkreettisia rakenteita voi ilmetä jähmeänä konservatiivisena kontrollin tarpeena, tai konkreettisina vapauden rajoituksina käytännön elämässä.

Näitä haasteita voidaan tasapainottaa keskittämällä huomiota emotionaalisen turvallisuuden antamiseen ja saamiseen.

Kuu ja Rahu muodostavat yhdessä tuottavat kaoottista sekaannusta: tarve kommunikoida toisten kanssa tunnetasolla voi tuntua kuin sumussa haparoimiselta. Tätä haastetta voidaan navigoida vahvistamalla tarkkailevaa fokusta omaan luontaiseen lahjakkuuteesi… mitä se sitten onkaan?

Mars yhdessä Chiron-asteroidin kanssa tuottaa kykyä integroida fyysinen, sielullinen ja henkinen olemuksesi, kokonaisvaltaisella tavalla. Mars hallitsee myös Venusta, joten tee tietoisia valintoja sen suhteen mistä olet valmis luopumaan saadaksesi sen mitä haluat. Jos jatkat aikaisempien ajatusten ja tunnetilojen ylläpitämistä niinkuin tähänkin asti, mutta yrität suorittaa asioita eri tavalla kuin aikaisemmin, voin ennustaa että se ei tule onnistumaan.

Se mitä valitset pitää elämässä arvokkaana, ohjaa sitä miten voit toimia ja mitä voit saada aikaan. Voidaksesi saada aikaan erilaista tulosta kuin aiemmin, sinun on muutettava prioriteettejasi, sinun on alettava arvostaa erilaisia asioita.

Arvostaminen eli Ylistäminen on yksinkertainen valinta.

Voit tutkia tämän jakson horoskooppiasi seuraavien vaihtoehtojen kautta.

Nouseva merkki Oinas ; tai olet syntynyt 21.3 – 20.4. välisenä aikana:
Haaste: miten voisit kokea sosiaalisen osallistumisen merkittävänä.
Sekavuus: miten kommunikoida ja ottaa kontaktia ympäristöön.

Nouseva merkki Härkä ; tai olet syntynyt 21.4. – 21.5. välisenä aikana:
Haaste: miten löydät elämään merkitystä.
Sekavuus: miten voit rakentaa elämässäsi materiaalista, vakaata turvallisuutta.

Nouseva merkki Kaksoset ; tai olet syntynyt 22.5. – 21.6. välisenä aikana:
Haaste: miten käsitellä jaettuja resursseja kumppanuus-suhteissa.
Sekavuus: mistä tiedät kuka sinä todella olet, ja millaisena toiset näkevät sinut.

Nouseva merkki Rapu ; tai olet syntynyt 22.6. – 22.7. välisenä aikana:
Haaste: miten muodostaa suhteita ja harjoittaa vuorovaikutusta toisten kanssa.
Sekavuus: miten voisit parhaiten palvella elämää ja vapauttaa itsesi menneisyyden haamuista.

Nouseva merkki Leijona ; tai olet syntynyt 23.7. – 23.8. välisenä aikana:
Haaste: miten tutkia ja kehittää itseäsi.
Sekavuus: miten osallistua sosiaalisten verkkojen ja ryhmien toimintaan.

Nouseva merkki Neitsyt ; tai olet syntynyt 24.8. – 22.9. välisenä aikana:
Haaste: miten teet itsesi näkyväksi tai miten tulet toimeen lasten kanssa.
Sekavuus: miten löydät oman kutsumuksesi elämässä.

Nouseva merkki Vaaka ; tai olet syntynyt 23.9. – 23.10. välisenä aikana:
Haaste: miten rakennat turvallisen perustan omaa yksityisyyttä tai perhettäsi varten.
Sekavuus: miten avarrat tietoisuuttasi siitä mikä on elämän tarkoitus.

Nouseva merkki Skorpiooni ; tai olet syntynyt 24.10. – 22.11. välisenä aikana:
Haaste: miten kommunikoit ja miten käytät mieltäsi.
Sekavuus: miten voisit kehittyä kumppaneiden ja ihmissuhteiden kautta, ja kokea syvällistä intiimiä kontaktia.

Nouseva merkki Jousimies ; tai olet syntynyt 23.11. – 21.12. välisenä aikana:
Haaste: miten voisit parhaiten ansaita rahaa ja hoitaa varallisuutta sekä nauttia ”blingistä”.
Sekavuus: miten voisit parhaiten hoitaa ihmissuhteita ja muodostaa kumppanuuksia.

Nouseva merkki Kauris ; tai olet syntynyt 22.12. – 20.1. välisenä aikana:
Haaste: mistä tiedät kuka todella olet ja millaisena toiset näkevät sinut.
Sekavuus: terveysasiat, arjen rutiinit ja miten saisit ongelmat tehokkaimmin ratkaistua.

Nouseva merkki Vesimies ; tai olet syntynyt 21.1. – 18.2. välisenä aikana:
Haaste: miten voisit omistautua universaaleille, henkisille arvoille.
Sekavuus: miten voisit luovalla tavalla ilmentää rakkautta ja ottaa kontaktia meissä kaikissa olevaan lapsenomaisuuteen ja iloon.

Nouseva merkki Kalat ; tai olet syntynyt 19.2. – 20.3 välisenä aikana:
Haaste: miten aikaansaada sosiaalista uudistusta ja ryhmäaktiviteettia.
Sekavuus: miten voisit saada kontaktin omaan sisäiseen perustaasi ja kokea onnellisuutta.

Itsetietoisuuden jalostaminen

Jyotish -astrologian todellinen merkitys on auttaa tiedostamaan ja avaamaan sitä karmallista kehitysmallia, jota olet tullut tutkimaan tässä elämässä. Auttaa sinua tulemaan tietoiseksi siitä lahjasta jota olet tullut tarjoamaan, jotta tietoisuus ihmiskunnan evoluutiosta voi avartua ja kehittyä. Auttaa sinua hahmottamaan kokonaiskuvaa jonka palaset muuten voivat vaikuttaa merkityksettömän irrallisilta tapahtumilta elämässäsi.

Jyotish-teknologia tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oppia “lukemaan” oman elämänsä käsikirjoitusta ja suuntaa. Opetus käsittää intensiivistä itsetutkiskelua, jonka kautta opit tulkitsemaan omaa elämääsi ja ”ennustamaan” oman tulevaisuutesi – sellaisena kuin haluat sen kokea.

Opetus tapahtuu lähinnä sähköpostin ja internetin välityksellä: web-tapaamiset, kirjoitettu materiaali, ladattavat äänitteet sekä harjoitukset. Aiheen tutkimista voidaan virittää yksilöllisten kiinnostusten mukaan. Jos tällainen kiinnostaa sinua, ota yhteyttä niin voimme keskustella tarkemmin.

Heikki Malaska

Täysikuu 2020 marraskuu

Ketu – onnen vapaa valinta

Ketu on planeetta jota harvemmin käsitellään edes Veda-astrologian esityksissä. Ketun ominaisuus on “kaivalya”, sanskriitin termi joka tarkoittaa: vapautuminen jonka tietoisuus kokee kun se lakkaa samaistumasta olemassaolon materiaalisiin muotoihin – fyysiseen kehoon, materiaaliseen elinympäristöön ja olosuhteisiin. Kun lakkaat samaistumasta johonkin, lasket siitä irti ja otat etäisyyttä. Etäisyyden ottaminen materiaalisesta olomuodosta tarkoittaa, että lakkaat ajattelemasta itseäsi fyysisenä kehona – SINÄ (tietoisuutena) elät kehossa mutta sinä et ole fyysinen kehosi. Etäisyyden ottaminen elämän ulkoisista olosuhteista tarkoittaa, että et yritä pitää kiinni odotuksista sen suhteen millaista elämän pitäisi olla – elät läpi kokemuksia, mutta SINUA eivät määritä sen enempää onnistumiset kuin epäonnistumisetkaan. Osallistut ja tarkkailet samanaikaisesti, sivusta seuraajan asenteella. Annat tapahtumien ja tilanteiden valaista itseäsi. Useimmat meistä eivät tiedä miten ”valaistumista” pitäisi oikeasti haluta, koska meillä ei ole aavistustakaan mitä se tarkoittaa. Kyseisen termin ymmärtämiseksi meidän on tarpeen ymmärtää viisi asiaa: odotukset, pettymykset, samaistuminen, etäisyyden ottaminen – ja haluaminen.

Aloitetaan halusta. Ensimmäiseksi, valitse millä tavalla haluat lähestyä haluamista. Voit samaistua haluusi ja ajatella “minun haluni” – tämä herättää automaattisesti henkiin odotuksia sen suhteen miten maailman pitäisi tyydyttää sinun halusi, ja miten pitäisi suorittaa että niin käy. Riippuen siitä mitä muuta maailmassa tapahtuu, voit kokea joko tyydytystä tai sen puutetta. Jos jäät vaille tyydytystä eikä halusi toteudu, koet pettymystä. Voit lisäksi samaistua tyydytykseen (menestys) tai pettymykseen (epäonnistuminen), ja leimata mielikuvaa itsestäsi vastaavan sävyiseksi.

Tässä kohtaa – pysähdy, ja tarkkaile. Kun samaistut siihen miten maailma joko auttaa tai estää sinun halusi toteutumista, olet jo syvällisesti takertunut vääristyneen minäkuvan ja maailmankuvan ylläpitämiseen. Pyri tunnistamaan kaikki elämän tapahtumat viestinä omalta Ikuiselta Itseltäsi, ymmärrä kaikki enteinä. Maailma ei vastusta sinun haluasi koska maailma olisi sinun vihollisesi – sen sijaan, tunnista miten oman sielusi henkinen tietoisuus yrittää vihjata sinulle, että nyt et katso elämässä oikeaan suuntaan. Jos jatkat tuota rataa niin päädyt hylkäämään oman dharmasi. Ja kuitenkin – on myös tapauksia milloin vastustus vain edellyttää tarkempaa fokusta ja keskittymistä oman energiasi täsmälliseen kohdistamiseen, jotta voit ylittää ongelman. Se on myös totta, ja SINUN tehtäväsi on selvittää kumpi tapaus on milloinkin kyseessä. Näissä tapauksissa se ylimääräinen panostus jota tilanne edellyttää, ei kuitenkaan tarkoita että hakkaat lukkoa kahta kovemmin taltalla ja vasaralla, sen sijaan sinua pyydetään astumaan ulos rajoittavien uskomustesi kahleista ja etsimään oikea avain kyseiseen lukkoon. Vaihda lähestymistapaa, vaihda asennetta. Katso – pieniä ihmeitä.

Samaistuminen ja takertuminen on peräisin odotuksista. Odotuksesi perustuvat siihen mitä haluat – mutta halu ei ole sinun “oma saavutuksesi”, eikä sinun “suoritus.” Pistä merkille mistä halusi on peräisin: se on syntynyt sinulle inspiraation kipinän kautta joka ei todellakaan ole “sinun aikaansaannoksesi.” Halusi on annettu sinulle, Jumalan lahjana. Halu joka sinussa herää on jo itsessään enne, transkendentti vihje siitä miten keskität huomiotasi oikeaan suuntaan elämässä jotta löydät enemmän omaa dharmaasi.

Tässä tulee ehkä kaikkein vaikein asia ymmärtää: miten hyvänsä halusi kanssa käy, miten hyvänsä se manifestoituu sinun elämässäsi, sen kaiken olet luonut itse – sen perusteella minkälaisen lähestymistavan alunperin valitsit haluamiseen. Kaikki muu on sitä miten Elämä pyrkii parhaansa mukaan tarjoilemaan sinulle kokemusta sellaisena kuin olet sen tilannut. Miten hyvänsä elämässä käy, Elämä on aina täysin oikeudenmukaista – suhteessa siihen miten olet valinnut asennoitua siihen. Tämä on ainut tarkoituksenmukainen tapa ymmärtää ja nähdä Itsesi, tietoisesti valaistuneena olentona.

Ketun kaksipuolinen turhautumisen ja vapahduksen terä opastaa meitä sinne missä voimme kohdata oman Jumalamme: havahtumaan ja tiedostamaan miten todellinen olemuksemme on rajaton, vailla uskomuksia ja vailla takertumista. Sinun todellisella olemuksellasi ei ole nimeä, ei ominaisuuksia, ei tarinaa, ei agendaa, ei suunnitelmaa. Sinua ei voi määrittää eikä kuvata millään suhteellisilla ominaisuuksilla. Sinä olet hiljainen todistaja, puhdas tietoisuus. Otat asiat niin kuin ne kohdalle tulevat, sinä olet puhdas autuus vailla huolta huomisesta. Ole turisti omassa elämässäsi, liftari universumin valtaväylällä, nauti täysillä siitä ettet tiedä kuka sinulle seuraavaksi tarjoaa kyydin kun vilkutat kosmista peukaloasi – ja pidä huolta että tiedät mitä tuo kaikki sinulle tarkoittaa. Elä avoimesti hetkessä, koska jokainen hetki on elämäsi ensimmäinen ja viimeinen. Unohda kuka sinun olisi pitänyt olla, laske irti draamasta ja unohda tarina.

Tässä ei millään tavalla arvostella eikä tuomita samaistumista. Samaistuminen synnyttää suuren osan inhimillisen vuorovaikutuksen sosiaalisesta draamasta. Jos synnyit tähän elämään työstämään jotain juttua niin samaistu täysillä jotta saat päätökseen sen mitä olet joskus aloittanut. Nauti omasta prosessistasi ja anna karman palaa. Elämä ei kuitenkaan muutu yhtäkkiä joksikin muuksi kuin mitä se on. Idän ja lännen perinteisissä luostarikulttuureissa on kyllä esiintynyt monia radikaalejakin muutostapauksia, mutta jos kuljet modernin maallikkoihmisen kehityspolkua (Householder Path) niin kannattaa sovittaa odotuksesi sen mukaisesti. Asiat elämässä ovat sitä mitä ne ovat – mutta asiat lakkaavat olemasta ongelma, ja se on aivan erityinen nautinnon lähde sinänsä.

Marraskuun täysikuujakson aikana Ketu kutsuu meitä laskemaan irti, hyväksymään sen miten asiat ovat, elämään elämääsi ja olemaan onnellinen siitä huolimatta – “don’t worry, be happy” kuten Meher Baballa oli tapana sanoa. Pistä merkille missä asioissa tunnet turhautumista tai päättämättömyyttä, missä ylianalysoit tai epäilet itseäsi – tarkkaile Ketun enteitä seuraavilla elämän alueilla.


Nouseva merkki Oinas ; tai olet syntynyt 21.3 – 20.4. välisenä aikana: painopiste on henkisen puolen vahvistaminen ja oma intuitio.Tiedosta tarve löytää totuus omasta sisimmästä, usein ilman rituaalia ja minimalistisella filosofoinnilla. Jos ulkomaanmatkailu ei ole mahdollista, miten olisi paikallisempi maastoretkeily?

Nouseva merkki Härkä ; tai olet syntynyt 21.4. – 21.5. välisenä aikana: painopiste on elämänmuutokset ja transformaatio-prosessit. Opettele meditoimaan tai kehitä nykyistä meditointia vahvemmaksi. Epävarmuudet jaetun varallisuuden suhteen mahdollisia, puolison ansiotulot tai raha jonka saat sopimusten ja asiakaskontaktien kautta.

Nouseva merkki Kaksoset ; tai olet syntynyt 22.5. – 21.6. välisenä aikana: painopiste on ihmissuhteissa tai parisuhteessa; ota romanttiset kokemukset vastaan päivä kerrallaan. Laske irti ihmisistä jotka eivät osallistu täydestä sydämestään kanssakäymiseen vaan “nukahtelevat rattiin” – mutta kuitenkin hyväksy toiset sellaisina kuin he ovat, tuomitsematta, myötätunnolla ja ymmärryksellä.

Nouseva merkki Rapu ; tai olet syntynyt 22.6. – 22.7. välisenä aikana: painopiste on terveys, päivärutiinien pitäminen vakaana ja käytännön ylläpito. Voit kokea fyysistä oireilua joka tuntuu käsittämättömältä tai jota on vaikea diagnostisoida. Tällä jaksolla voit hyötyä vaihtoehtolääketieteen menetelmistä. Harjoita joogaa. Käytä luonnonmukaista lääkintää ennalta ehkäisevänä hoitomuotona.

Nouseva merkki Leijona ; tai olet syntynyt 23.7. – 23.8. välisenä aikana: painopiste on luovuudessa, oppimisessa, oman mielen kehittämisessä sekä suhteessa lapsiin. Laske irti lapsiin liittyvästä takertumisesta ja kritisoinnista. Määritä rajat siinä missä se on tarpeen, mutta muista myös hyväksyä asioita sellaisena kuin ne ovat, ota päivä kerrallaan. Anna huomiota henkisille asioille, tarkkailevan tietoisuuden kehittämiselle ja meditoimiselle.

Nouseva merkki Neitsyt ; tai olet syntynyt 24.8. – 22.9. välisenä aikana: painopiste on koti- ja asuntoasioissa, sisäisessä rauhassa ja onnellisuuden kokemisessa. Luo elinympäristöösi henkistä energiaa, ehkä kasvien tai suitsukkeiden tai eteeristen öljyjen avulla? Pidä asiat selkeinä, puhtaina ja yksinkertaisina, ulkoisesti ja sisäisesti. Hyvää aikaa tehdä luoda kodissasi tilaa meditoimiselle.

Nouseva merkki Vaaka ; tai olet syntynyt 23.9. – 23.10. välisenä aikana: painopiste on omien intuitiivisten kykyjesi vahvistumisessa ja lisääntymisessä. Ehkä pystyt lukemaan rivien välistä toisten sanomisia, ja pystyt ohjailemaan vaikeita keskusteluja niin että vältytään konflikteilta. Tai ehkä koet tavallista enemmän halua pysytellä syrjässä. Hyvää aikaa omaksua henkisyyttä, tutkia esoteerisia aiheita tai astrologiaa.

Nouseva merkki Skorpiooni ; tai olet syntynyt 24.10. – 22.11. välisenä aikana: painopiste on oman ruokavaliosi kehittäminen laskemalla irti tietyistä ruoka-aineista. Ehkä koet epävarmuutta rahan suhteen, mutta tämä jakso tarjoaa myös hyvää aikaa harjoitella rahaan ja omaisuuteen liittyvää irtilaskemista. Kierrätä vanhoja tavaroita tai avusta jotain arvokkaana pitämääsi asiaa.

Nouseva merkki Jousimies ; tai olet syntynyt 23.11. – 21.12. välisenä aikana: painopiste tällä jaksolla on sinä itse ja oma minätuntosi. Arvosta omaa yksityisyyttäsi ja tarvetta pysyä pois huomion keskipisteestä. Käännä tietoisuutta sisäänpäin meditoimalla tai itsetutkiskelulla. Voi tuntua siltä että sinua ei huomioida tai jäät vaille tunnustusta; hyödynnä tilannetta kääntämällä huomio itsesi tutkimiseen.

Nouseva merkki Kauris ; tai olet syntynyt 22.12. – 20.1. välisenä aikana: painopiste on meditaatiossa, itsetutkiskelussa ja tarkkailevan tietoisuuden kehittämisessä, sekä henkisten kokemusten vahvistumisessa. Intuitiosi toimii todennäköisesti paljon intensiivisemmin kuin yleensä.

Nouseva merkki Vesimies ; tai olet syntynyt 21.1. – 18.2. välisenä aikana: painopiste on ystävissä ja sosiaalisen verkoston kontakteissa. Tai sertifioitumisessa ja tutkintojen hankkimisessa. Vietä aikaa (vaikka vain netissä) ihmisten kanssa joiden kesken jaat jotain inspiroivaa. Voi myös olla hyvä aika laskea irti ystävistä jotka kohtelevat sinua huonosti tai “nukkuvat ratissa”. Voit kokea turhautumista ja pettymyksiä ryhmätoiminnan suhteen sekä halua ottaa etäisyyttä organisaatioista. Tai, tämä voi olla sinulle hyvää aikaa hyötyä ryhmätoiminnasta joka kohottaa henkistä mielialaasi.

Nouseva merkki Kalat ; tai olet syntynyt 19.2. – 20.3 välisenä aikana: painopiste on siinä miten kannat vastuuta omista valinnoistasi, sekä uraan ja ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa. Sinusta voi tuntua että työn tekeminen tuntuu pitkäveteiseltä, että kaipaat enemmän inspiraatiota työssäsi, ja voit kokea turhautumista ja tyytymättömyyttä liian arkisessa työssä.Nyt on hyvä hetki harjoittaa aktiviteetteja jotka inspiroivat sinua henkisesti… ehkä joogaa, meditoimista, taidetta, musiikkia, energiatietoisuuden harjoittamista tai astrologiaa. Tai mitä hyvänsä millä saat sukat pyörimään jalassa.