Ascension .fi

ELÄMISEN TAIDE – OLEMISEN TIEDE

TAIDE

Useimmat meistä eivät tiedä haluaisimmeko olla ”valaistuneita”, koska meillä ei ole aavistustakaan mitä se tarkoittaa. Mutta tiedämme kyllä, että toivoisimme henkilökohtaisten draamojen ja tunne-elämän sekamelskan päättyvän – ja ottaisimme mielellämme vastaan enemmän rauhaa, tyyneyttä ja iloa, tai kykyä keskittyä tehokkaammin tehtäviemme suorittamiseen ja velvollisuuksiemme hoitamiseen.

Ascensio on yksinkertainen ja helposti opittava menetelmä oman olemisen kehittämiseen ja elämänlaadun parantamiseen. Ascensio-tekniikat perustuvat mielen luontaiseen taipumukseen hakeutua kohti suurinta mielihyvää – kohti sitä mikä vapauttaa mielen ristiriidat ja sydämen kivun, tuskan.

Arvostamisen, Kiitollisuuden ja Rakkauden Asenteita käytetään elävöittämään meissä jo uinuva seesteisyys, antamaan meille kyky palata siihen milloin hyvänsä valitsemme, riippumatta siitä mitä ympärillämme tapahtuu.

Ascensio myös kasvattaa tehokkuutta ja nautinnollisuutta kaikilla elämän alueilla, poistamalla rajoittavia uskomuksia ja ajatustottumuksia jotka estävät luontaista kykyämme toimia tehokkaasti. Mieli joka ei enää sabotoi itseään itsetuhoisilla ajatustottumuksilla, on vapaa keskittymään tehokkaasti, ja kykenee nauttimaan suorituksista jotka aikaisemmin tuntuivat vaikeilta tai mahdottomilta.

TIEDE

Kaikkea kärsimystä voidaan tarkastella kolmella eri tavalla:

  • Sisäisistä syistä johtuva kärsimys (stressi, masennus, huono itsetunto, pelko jne)
  • Ulkoisista syistä johtuva kärsimys (onnettomuudet ja muut meitä kohtaavat ”tapahtumat”)
  • Kärsimys joka on seurausta epäharmoonisesta suhteesta transendenttiin, jumalalliseen (synnillisyys, arvottomuus, erillisyys, irrallisuus, jne)

Ascensiossa opetettujen meditatiivisten tekniikoiden avulla voimme korjata kaikilla kolmella alueella ilmeneviä epätasapainoja helposti, hellävaraisesti ja yksinkertaisesti, käyttämällä välineitä jotka ohjaavat mielen kohti alati kasvavaa rauhaa, yhteenkuuluvaisuutta ja iloa.

Näiden tekniikoiden käyttötapa vastaa hiljaisuuden hakemista, läsnäolon tai vaikkapa rukouksen avulla: helppoa, vaivatonta, hellävaraista toistamista jota seuraa tarkkailu ja pohdiskelu.

Silmät kiinni tehtynä Ascensio-Asenteet tuottavat hyvin nopeasti syviä meditatiivisia kokemuksia. Kun niitä käytetään silmät auki arkisten aktiviteettien keskellä, ne auttavat meitä jalostamaan suhdettamme perheeseen, ystäviin tai työyhteisöön.

LATAA PDF Askensio esite 2018fin 

Ascensio koostuu sarjasta mentaalisia tekniikoita, jotka tunnetaan Ascensio-Asenteina. Ne aktivoivat samanaikaisesti vasemman ja oikean aivopuoliskon. Seuraavat neljä Ascension Asennetta muodostavat Ensimmäisen Sfäärin, joka on tämän Opetuksen perusta;

  1. Ylistämisen Asenne lisää nautintoa ja tehokkuutta kaikilla elämän alueilla, jalostamalla meidän subjektiivista sisäistä elämänkokemustamme, yksinkertaisella ja luonnollisella tavalla.
  2. Kiitollisuuden Asenne tarjoaa uuden näkökulman siihen mikä on mielen, kehon ja objektiivisen maailmankaikkeuden välinen yhteys.
  3. Rakkauden Asenne herättää meissä henkisen yhteyden, kuroo umpeen kuilun yksilöllisen mielen ja sen Transendenssin kokemuksen välillä.
  4. Cognitio Tekniikka kehittää myötätuntoa sekä itseä että muita kohtaan, ja jalostaa suhdettamme muihin elollisiin olentoihin.

Ascension oppiminen ei edellytä mitään erityisiä tietoja, taitoja, eikä minkäänlaista aikaisempaa kokemusta mietiskelystä. Ascensio-Asenteiden harjoittaminen sekä meditatiivisesti että silmät auki, syventää vaivattomasti lepotilaa ja alkaa ilmentää henkistä yhteyttämme kaikkialla arjessa.

Tämä auttaa meitä todentamaan ihmisenä elämisen merkitystä – Tässä ja Nyt.

Harjoittaaksesi Ascension Tekniikoita Sinun ei tarvitse uskoa mihinkään. Ascensio sallii meidän tutkia ja kehittyä puhtaasti oman persoonallisen elämänkokemuksen varassa; ei tarvitse hyväksyä mitään abstraktia ideaa tai dogmaa.

MITEN VOIN OPPIA?

Peruskurssi eli Ensimmäinen Sfääri opetetaan yleensä viikonlopun mittaisena kurssina: perjantai-ilta sekä lauantaina ja sunnuntaina noin 6 tuntia kumpanakin – paitsi jos toisin halutaan. Peruskurssin opetuksessa käydään läpi mm. miten rajoittavat uskomukset rakentuvat, miten sisäistä viattomuuttaan voi jalostaa, miten Ascensio toimii sekä miten Asenteet vaikuttavat. Peruskurssi sisältää Ascension harjoittamista varten täydelliset ohjeet, joiden avulla ihminen voi toimia itsenäisesti. Hänen ei tarvitse hakea mitään muuta ohjeistusta tai apua ellei hän itse halua. Opettajat ovat kuitenkin aina käytettävissä tukea ja seurantaa varten.

Omaa opetustoimintaa harjoitamme lähinnä Helsingissä, mutta tarjoudumme mielellämme opettamaan missä hyvänsä riittävää kiinnostusta löytyy. Peruskurssi maksaa 300€, ja yhdellä maksulla voit kerrata aiheen niin usein kuin haluat.

Sopimuksesta voimme tulla myös pitämään Ascensiosta tunnin mittaisen maksuttoman esittelyluennon.

Ota yhteyttä.

LATAA PDF Askensio esite 2018fin