Aina ja ikuisesti

Miten onnistuisimme kokemaan mitä tarkoittaa olla ikuinen?

Materiaalinen valvetilamieli haluaa hahmottaa asioita selkeästä kiintopisteestä käsin: missä kohtaa asia sai alkunsa? Jos mieli pystyy määrittämään täsmällisen syntymäajan, se pystyy konstruoimaan asian koko elinkaaren, ja kokee että homma on hallussa. Mieli joka yrittää ymmärtää mitä tarkoittaa “olla olemassa vaikka ei ole koskaan syntynyt” kiertyy monelle mutkalle ja menee solmuun. Mieli pärjää vielä jotenkuten sen ajatuksen kanssa, että ikuisuus ulottuu tästä hetkestä kohti tulevaisuutta, siitä voidaan keskustella ja se voidaan aina kumota jos tarve vaatii.

Mutta ajatus siitä että ei ole koskaan syntynyt, ja kuitenkin on aina ollut olemassa? Sitä yhtälöä ei ole mahdollista ratkaista. Mielen näkökulmasta sehän tarkoittaisi että… ei tarvitse suorittaa mitään eikä takertua mihinkään koska kaikki jo on… ja se nyt vain ei ole realistista. Piste.

Koskaan ei tule ajan hetkeä jolloin sielu lakkaisi olemasta ikuinen. Koskaan ei ole ollut ajan hetkeä jolloin sielu olisi alkanut olemaan ikuinen. “Ajan hetki” ja “olla ikuinen” ovat samassa lauseessa yhteensopimattomia ajatuksia.  Ja tämä osoittaakin mikä on ihmisenä olemisen ydinkysymys. Ajallinen hetkellisyys ja ikuinen olemassaolo viittaavat kahteen eri todellisuuden olotilaan, materiaaliseen olemassaoloon ja henkiseen, transkendentaaliseen olemassaoloon. Ihminen on olento jolla on kyky liikkua edestakaisin näiden olotilojen välillä, ja jopa kokea niitä molempia samanaikaisesti. Tai ainakin ihmisyyden potentiaali sisältää mahdollisuuden oppia kokemaan tätä.

“Olla ikuinen” tarkoittaa että koskaan ei tule sellaista hetkeä jolloin kaikki olemassaoleva kerralla ratkeaisi ja lakkaisi olemasta. Tulemmeko joskus kokemaan hetken jolloin kellot alkavat yhtäaikaa soida joka puolella maailmaa ja maapallon kaikissa kolkissa kaikuu julistus: “nyt tämä on kaikki valmista, nyt voimme kaikki mennä kotiin”?

Tuskin. 

Sen sijaan, maailmassa on kaiken aikaa mitä erilaisempia elämänmuotoja tulossa ja menossa, jokainen oman ainutlaatuisen lähestymistapansa ja tutkimusmatkansa mukaisesti. Aina on sieluja jotka ovat juuri saapuneet maaplaneetan teemapuistoon ja etsivät paikkaa mihin parkkeerata kehollisen käyttövälineensä seuraavan elämän ajaksi, on sieluja jotka ovat kolunneet maita ja mantuja ristiin rastiin jo lukuisten elämien muodossa ja ovat valmiita luovuttamaan sisäänpääsyrannekkeensa tähän todellisuuteen, ja kaikkia mahdollisia variaatioita siltä väliltä. Meille kaikille on yhteistä halu olla se kuka todella olemme, aina ja ikuisesti, ja tutkia omaa olemistamme materiaalisen todellisuuden puitteissa. Tämä tutkiminen tapahtuu käyttämällä vapaata tahtoa ja sitten kokemalla noiden valintojen seurauksia. Karma on hallinnollinen periaate joka hoitaa kirjanpitoa kaikista niistä kohtaamisista ja kauppatapahtumista, joita tämän prosessin kuluessa esiintyy.

Parashara kuvaa sutrissaan Jyotish-astrologian perustan: “jivanam karma phalado graha rupi janardana.” Se tarkoittaa: grahat palvelevat korkeinta persoonaa, toimittamalla eläville olennoille niiden tekojen tuottamat hedelmät. Grahat viittaa eläviin henkisiin olentoihin joiden tietoisuuksia planeetat edustavat. Korkein persoona on tietoisuus joka ylläpitää pistettä missä kaikki tasapainottuu. Jyotish-kartta kuvaa karman pistesaldoa nykyistä elämää varten, sekä arvioituja saapumisaikoja erilaisille karman hedelmätoimituksille. Tutkimalla Jyotish-karttaa voimme muotoilla toimivia strategioita menestymiselle maallisessa elämässä. Nämä strategiat perustuvat siihen miten totuudenmukaisesti näemme itsemme, ja se puolestaan määrittää minkälaisena näemme kaiken muun.

Tutkimme oman näkemyksemme todenperäisyyttä yksi valinta kerrallaan. Henkisen transkendentin todellisuuden tasolla kaikki teot ja niiden seuraukset ovat jo olemassa samanaikaisesti, mutta materiaalisessa todellisuudessa meidän on tehtävä valinta, joka saa kaikki potentiaaliset mahdollisuudet tiivistymään yhteen konkreettisesti koettavaan kokemukseen. Ilmaisemme omaa ikuisen kaikkiallista ydinolemustamme, rajaamalla itsemme tiettyyn paikkaan yhden ohikiitävän hetken ajaksi. Jyotish-kartan kuvaama elämän suunnitelma on sisäänrakennettuna meidän kehollisen persoonamme solurakenteessa. Voimme lukea tätä karttaa tarkkailemalla mitä tapahtuu omassa sisimmässä ja suhteessamme ulkomaailmaan. Me olemme tuo suunnitelma joka kertoo mitä olemme tulleet kokemaan ja tutkimaan tämän elämän ajaksi. Me olemme ikuisuuden lihallistuneita ilmestyksiä. Me olemme eläviä yksilöllisiä demonstraatioita siitä mitä kaikkea ihminen voi olla ja minkälainen potentiaali hänessä uinuu ja odottaa, aina ja ikuisesti.

Vastaa