Ihmisen aito olemus

Jos meistä jokainen on materiaan sukeltanut kuolematon sielu, eli Atman, niin tärkein asia meidän maanpäällisessä elämässämme on tarkkaileva osallistuminen, elämän tietoinen todistaminen. Maallinen elämä on kosminen todistajansuojeluohjelma. Kuolemattomina sieluina me kannamme transkendenttaalisen todellisuuden ominaisuuksia. 

Ensinnäkin, meidän sielumme on ikuinen, kuolematon. Sielu oli olemassa jo kauan ennen kuin synnyimme ihmiselämään, ja tulee jatkamaan olemassaoloaan sen jälkeen kun jätämme fyysisen käyttövälineemme. Emme ole ikuisia minkään saavutuksen ansiosta, vaan luonnostamme. 

Toiseksi, meidän sielumme on luonnostaan myös tietoinen. Meidän tietoisuutemme oli olemassa jo ennen kuin synnyimme, tietoisuus ei kehity meille minkään maallisen suorituksen ansiosta, ja tietoisuutemme tulee jatkumaan sen jälkeen kun poistumme materiaalisesta olomuodostamme. 

Kolmanneksi, meidän sielumme on luonnostaan autuaallisen onnellinen ja iloinen. Meidän kykymme olla onnellinen ei ole riippuvainen mistään ulkoisista tekijöistä, eivätkä mitkään olosuhteet voi hävittää meidän kykyämme olla onnellinen. Ja tässä kohtaamme ihmisenä olemisen perushaasteen. Mahdollisuus tutkia itseämme materiaalisen olemassaolon kautta sisältää myös mahdollisuuden vapaan tahdon käyttämiseen. Meillä on oikeus täysin vapaasti unohtaa miten olemme luonnostamme onnellinen, meillä on vapaus kokea elämämme niin suurena kärsimyksenä kuin haluamme. Meillä on myös täysi vapaus unohtaa olevamme tietoisia ja uppoutua syvälle materiaaliseen tiedottomuuteen, elää itsemme unohtavassa muistinmenetyksen tilassa. Meillä on myös täysi vapaus unohtaa miten olemme ikuisia ja kuolemattomia, ja samaistua materiaalisen kehon rappeutumiseen ja kuolevaisuuteen. Meillä on täysi vapaus uskoa, että elämme vain yhden sattumanvaraisen elämän jossa on hyvin vähän liikkumisvaraa, kunnes kuolemme. Tämä vapaus on meidän oikeutemme.

Neljänneksi, emme ole osa mitään tasapäistä kollektiivia jossa kaikki myötäilevät yhtä ja samaa elämisen direktiiviä. Sielumme ovat kaikki yksilöllisen ainutlaatuisia, jokainen noudattaa elämässään hyvin yksilöllisiä prioriteetteja. Olimme yksilöllisiä jo ennen syntymistämme, yksilöllisyytemme ei ole seuraus mistään elämän aikaisesta kasvuprosessista, ja yksilöllisyytemme tulee jatkumaan senkin jälkeen kun jätämme maallisen tomumajamme. Eikä tämä koske pelkästään tätä nykyistä elämää: ikuisen olemuksemme ansiosta tietoisuutemme ja onnellisuutemme ja yksilöllisyytemme jatkuvat elämästä toiseen, ovat jo jatkuneet satojen ellei tuhansien elämien ajan, ja tulevat edelleen jatkumaan. Maanpäällinen materiaalinen olemassaolo tarjoaa meille mahdollisuuksia kokemusten saamiseen ja oppimiseen. Karmallinen kirjanpito vaikuttaa osaltaan siihen miten opintojesi valmistuminen aikaistuu tai viivästyy, mutta se on vain sivuseikka.

Aivan niinkuin ihminen kasvaa katoavassa ruumiissaan lapsesta nuoreksi, aikuiseksi ja lopulta vanhukseksi, samaten katoavan ruumiin kuollessa kuolematon tietoisuus siirtyy toiseen ruumiiseen. Viisas ihminen ymmärtää tämän eikä häiriinny tällaisista muutoksista. Yksilö jota mielihyvän ja kivun vaihtelut eivät häiritse, kykenee ottamaan haltuunsa oman ikuisen ja kuolemattoman luontonsa.” (Bhagavad Gita, kappale 2, säkeet 13 ja 15)

Jotta meille tarjoutuu mahdollisuus kokeilla vapaan tahdon käyttöä, kukin ainutlaatuisen omapäisellä  tavallaan, tarvittiin äärimmäisen pitkälle järjestäytynyt universumi. Karman mekanismi on täysin oikeudenmukainen ja tehokas tapa pitää kirjaa siitä mitä kaikkea on menossa. Karma on universaali systeemi joka hoitaa kirjanpidon meidän puolestamme, sillä aikaa kun me palloilemme selfie-kuplassamme ympäri universumia elämästä toiseen. Karma ei ole palkinto eikä rangaistus. Me voimme kokea syyn ja seurauksen prosessin mukavana tai epämukavana, mutta se on vain yksinkertainen reaktiojärjestelmä, jonka ansiosta voimme oppia ja korjata lentorataamme. 

Meidän elämämme toteutuu materiaalisessa maailmassa, joka toimii hyvin täsmällisten luonnonlakien alaisena. Näiden luonnonlakien noudattaminen tuottaa miellyttäviä kokemuksia; luonnonlakien rikkominen sen sijaan tuottaa epämukavia kokemuksia. Asia on näin yksinkertainen. Halu ja pyrkimys toimia harmoniassa luonnonlakien kanssa tarkoittaa kehittymistä kohti omaa todellista luontoamme, toimintaa tavoilla jotka edesauttavat kaikkien yhteistä hyvää ja hyvinvointia. Veda-termeillä tämä lähestymistapa on nimeltään ”deva”. Tälle vastakkainen lähestymistapa on nimeltään ”asura”: halu ja pyrkimys käyttää luontoa hyväkseen oman egoistisen hyödyn tavoittelussa, välittämättä siitä missä määrin ja kenelle tuotetaan vahinkoa, tai mitä sivuvaikutuksia toiminnalla on jälkipolvia ajatellen. Ihminen elää maassa osana materiaalista ravintoketjua, joten pysyäkseen hengissä hän tulee aina tuottamaan jonkin asteista vahinkoa jollekin toiselle elämänmuodolle. Mutta Vedan ikivanha ekologia käsittää myös väkivallattomuuden eli ”ahimsa” -periaatteen: ota sen verran mitä tarvitset, niin että  tuotat mahdollisimman vähän vahinkoa, ja korvaa se mitä olet ottanut. Nykypäivänä tästä käytetään nimitystä ”kestävä kehitys.”  Asura -asenne tarkoittaa ihmiskunnan yhteisten resurssien kannibalisoimista toisten kustannuksella, luonnonlaeista piittaamatonta oman hyödyn varmistamista. 

Deva ja asura vaihtoehdot löytyvät kumpikin meistä kaikista. Deva -mentaliteetti on valmis tekemään kaikkensa säilyttääkseen rauhanomaiset suhteet neuvottelujen ja yhteistyön avulla; asura -mentaliteetti antaa mieluummin maailman palaa poroksi kuin luovuttaa jotain mitä ei saa haltuunsa. Häikäilemätön luonnonvarojen riisto viimeisten 100 vuoden kuluessa, riippuvaisuus ikivanhan dinosaurusveren polttamisesta (fossiiliset polttoaineet), samoin kuin kuin nykyinen sotatilanne Ukrainassa, demonstroivat tätä selkeästi. Me elämme Riitelyn Aikakautta, sanskriitinkieliseltä nimeltään Kali Yuga, ja mihin se voi johtaa on ennakoivasti kuvattu jo 5500 vuotta sitten Mahabharata -eepoksessa. 

Jokainen yksilö joka valitsee tietoisesti seurata omaa Dharmaansa ja tarkoitustaan elämässä, kohtaa ennen pitkää tilanteen joka pyytää häntä määrittämään oman totuutensa, omalla kokemustasollaan. Minkälaiset elämäntapahtumat nostavat tämän esiin, siihen vaikuttaa paljolti yksilön karma eli hänen oman henkisen kasvunsa keskeneräisyydet jotka pyrkivät hakemaan ratkaisua. Istuminen maailmalta eristyksissä jossain vuoristoretriitissä, harmonisoimassa haluihin ja odotuksiin liittyviä sisäisiä ristiriitoja meditatiivisessa transsissa, voi olla yksi tapa ratkaista asiaa – jos löydät siihen mahdollisuuden. Nykyisessä maailmantilanteessamme paljon tehokkaammin toimivampi tapa on tehdä omasta karmastasi joogaharjoitus. Kohtaa omat arkiset haasteesi pyrkien aktiivisesti luomaan tasapainoa asioissa joihin sinä voit konkreettisesti vaikuttaa käytännön elämän tasolla, omia luontaisia taipumuksiasi hyödyntäen. 

Ensinnäkin, tee tietoinen valinta sen suhteen mikä ilmentää todellista luontoasi: kertakäyttöinen elämä vai ikuisesti tietoinen ja yksilöllinen sielu. Se millaisena valitset nähdä itsesi, vaikuttaa kaikkeen muuhun mitä seuraa. 

Toiseksi, valitse mitä palvelet ja kenen hyväksi toimit, koska jos jätät valitsematta niin väistämättä päädyt palvelemaan omia egoistisia tarkoitusperiäsi, ja nykyinen maailmantilanne on nimenomaan selfie-egojen keskinäisen kamppailun luomus. 

Kolmanneksi, toimimalla tästä tietoisuudesta käsin joka hetki, pyri vaikuttamaan tavoilla jotka ilmentävät sinun todellista luontoasi ja luontaisia taipumuksiasi, lahjakkuuttasi ja kiinnostuksiasi. Demonstroi miten luot tasapainoa mihin hyvänsä tilanteeseen jota kohtaat arkielämässä. Tämä on karmajoogaa, toiminnan ja tekojen joogaa, joka haastaa ja kyseenalaistaa sinun suhteesi kaikkiin asioihin, varsinkin hankaliin arkisiin kohtaamisiin ja tilanteisiin. Suostu olemaan se kuka aidosti olet, tiedostaen samalla miten materiaalinen maailma ei tule koskaan tarjoamaan sinulle pysyvää tyydytystä. Kaikki mitä materiaalisessa maailmassa voi kokea, ensin syntyy, sitten kasvaa ja kukoistaa ja tuottaa hedelmää, ja väistämättä kuihtuu ja kuolee pois. Tämä on materiaalisen olemassaolon luontainen ominaisuus joka ei tule muuttumaan. Mutta se mitä me olemme sieluna EI OLE se. 

Neljänneksi, muista miten elämän luominen noudattaa yksinkertaista periaatetta: minkä kanssa seurustelet ja mihin samaistut, sen kaltaiseksi tulet, ja sen kaltaisena universumi alkaa pyöriä sinun ympärilläsi. Ymmärrä tämä toimivaksi elämän kaikilla tasoilla: se mille annat huomiota ajattelussasi, tuntemisessasi, tahtomisessasi ja muistamisessasi, sen kaltaiseksi tulet ja sen kaltaiseksi elämäsi alkaa muotoutua. 

Vastaa