Meditaatioperinteen tuleva kehitys

Kirj. Savitr Ishaya, sähköposti:  eyeblinks@me.com

Suom.kiel.käännös H.M.

Oletko koskaan kysynyt itseltäsi: ”Mikä on pahinta, mitä voi tapahtua?”, kun tiesit, että aiot tehdä jotain joka tapauksessa? 

Ihmiskunta on saavuttanut pisteen, jossa tällaiselle huolettomuudelle ei ole enää tilaa. Tiedemiehemme joutuvat nyt toistuvasti tarkistamaan ennusteitaan, koska he aliarvioivat tapahtumien ja niiden todellisten seurausten vaikutukset. Tämä pätee ilmaston ja maapallon muutoksiin, sekä myös epidemioihin ja pandemioihin, kulkutauteihin, sukupuuttoon kuolemiseen, talouselämän trendeihin sekä politiikkaan.

Otamme tämän asian nyt esille, koska näyttää tapahtuvan sellaista mikä vaikuttaa siihen, miten näemme itsemme Ascension harjoittajina ja suuremman yhteisön jäseninä.

————-

Sanon heti aluksi, että tämä on puhtaasti henkilökohtainen arvioni viimeaikaisista tietoisuuksista, tapahtumista ja intuitiivisista oivalluksista, enkä koskaan halua esittää tällaisia asioita toisille faktana tai totuutena, riippumatta siitä, kuinka usein tällaiset inspiraatiot ovat osoittautuneet oikeiksi menneisyydessä. Viime kädessä on teidän jokaisen tehtävä tietää, mitä tiedätte, kun arvioitte näkökulmaani ja karsitte pois sen, mikä ei resonoi oivalluksenne kanssa. 

————-

Ascension piirissä suosittiin vielä vähän aikaa sitten ajatusta: Ascension tavoitteena oli pelastaa maailma tuomalla valaistuminen kriittiseen massaan. Se oli melko kunnianhimoinen ajatus, vaikka en ole koskaan henkilökohtaisesti ollut samaa mieltä siitä, että ”maailman pelastaminen” olisi koskaan ollut tarkoitus; minun näkökulmani mukaan maailma on olemassa ”pelastaakseen” meidät, ei päinvastoin. Arvion mukaan ihmiskunnan valaistumisen ikkuna olisi kestänyt noin kaksikymmentä vuotta. Viime vuosien kehityksen perusteella on kohtuullista päätellä, että ikkuna on sulkeutunut. Viime vuosikymmenet ovat pitäneet ihmismielet kiireisinä, samalla kun kriittiset sisäiset transformaatiot ovat tapahtuneet luonnollisella tavalla aktiivissa Ascensoijissa ja muissa meditoijissa ympäri maailmaa.

Todellisuuden kannalta olennainen vaikutus on ollut luottamuksen ylläpitäminen – luottamus siihen, että miten kaoottisilta asiat näyttävätkään, tapahtumat kehittyvät juuri niin kuin niiden pitäisi ~ tukeakseen jatkuvasti elämää, myötätuntoa, moninaisuutta ja tietoisuutta. Luottamus siihen miten elämä kantaa.

Ihmiskunta on tänä aikana tehnyt monenlaisia valintoja. Monet valitsivat henkisen kasvun tien, toiset taas yhtä intohimoisen pyrkimyksen vastakkaiseen suuntaan. Jos tämä vastakkainen liike jatkuu taukoamattomana, se voi lopettaa tämän planeetan kyvyn ruokkia ja hoitaa kaikkia luomuksiaan. Tämän seurauksena Luonnonlaki on reagoinut tasapainottavien mekanismien räjähdyksellä asioiden korjaamiseksi. Luonnonlaki kehittyy armottomalla tehokkuudella, mutta se mukautuu jatkuvasti uusiin tapahtumiin, tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Maaplaneetta on kuin koira joka raapii ja ravistelee saadakseen kiusaavat kirput pois turkistaan. Yhteiskuntatieteilijä kuvaisi samoja tapahtumia luonnon väestönvalvonnaksi: nälänhätä, taudit, loiset, petoeläimet jne. ovat vain muutamia keinoja, joilla luonto on toteuttanut tätä evoluution alusta alkaen.

Toimintakenttä muuttuu. Tulevat ajat eivät enää vaadi henkisten etsijöiden ja opettajien keskitettyjä ryhmiä joita ohjaavat keskitetyt organisaatiot, missä yksi tai useampi keulakuva johtaa show’ta. Gurunpalvonta on tullut tiensä päähän. Todellisuudessa  ”guru” on aina ollut vain symbolinen hahmo joka odottaa, että huomaatte miten todellinen opastus ja viisaus on aina ollut sisällänne, odottaa sitä että tunnistatte ja virittäydytte sen kanssa vuorovaikutukseen. 

Intuitioni on viime aikoina ollut, että Ishayat (Ascension Perinteen Ylläpitäjät) ovat vetämässä energiaansa ja tukeaan pois perinteisistä Ascensio- ryhmittymistä. Fokus on siirtymässä muihin asioihin. Ryhmittymillä ja järjestöillä  voi silti olla vielä tarkoitus jonkin aikaa kun ne sulautuvat taustalle, ja muut välttämättömyydet nousevat etualalle. Ne jotka ovat tottuneet luottamaan organisaatioiden tukeen, tulevat todennäköisesti kohtaamaan suurempia haasteita. Minun käsitykseni on, että yksittäiset perustat on luotu, ja nyt keskitytään taitoihin joilla voidaan tehokkaammin ja yksilöllisemmin vastata seuraavien vuosien ja vuosikymmenten tarpeisiin. Tähän vastaukseen kuuluvat tietenkin myös ne, jotka ovat jo ryhtyneet harjoittamaan omaehtoista sisäistä transformaatiota – yksilöitä jotka ovat valmiita ottamaan seuraavan askeleen. Myös ne jotka eivät vielä ole varmoja tai vakaita harjoituksessaan, löytävät runsaasti mahdollisuuksia palvella, silloin kun he sellaista hakevat.

Tulevina vuosikymmeninä ihmiskunnan selviytyminen pyörii suurelta osin niiden näkijöiden ympärillä, jotka ovat tarpeeksi vakaita pitämään yhteytensä Sisäiseen Läsnäoloon ilman ulkoista tukea:

  • yksilöt jotka kehittävät erottelukykyä ja erottelevaa viisautta ~ kykyä erottaa totuus epätotuudesta, todellinen epätodellisesta, transsendentti ohimenevästä ~ maailmassa, kulttuurissaan ja, mikä tärkeintä, omassa minätunnossaan (egossaan) ja itsensä arvostamisessa.
  • yksilöt jotka ovat alkaneet luopua yrityksistä hallita ympäristöään ja sallivat itsensä ohjautua sisäisesti,  sen sijaan että seuraisivat ehdollistuneita käyttäytymismalleja.
  • yksilöt jotka ovat oppineet, että elämä on vuorovaikutteista, ei staattista tai mekaanista, ja että elämän prosessiin luottaminen on vuorovaikutteista ja omavastuullista.
  • yksilöt jotka ovat halukkaita olemaan ”Tietoisuuden silmät, korvat ja kädet”, jotka todistavat asioita rauhallisesti niiden kehittyessä ja reagoivat sopusoinnussa ”kokonaiskuvan” (Luonnonlaki eli Dharma) kanssa, sisäistä ohjaustaan kuunnellen.
  • yksilöt jotka ymmärtävät, että heidän sitoumuksensa on palvella KAIKKEA Elämää, sekä näkyvää että näkymätöntä, mikä voi olla tai olla olematta yhteneväinen sen kanssa, mikä näyttää palvelevan pelkästään ihmiskunnan parasta etua.

Tällainen tuottaa paljon parempia tuloksia kuin kontrollin tavoittelu. Tässä pyrkimyksessä oppii myös erottamaan mikä on todellinen henkinen impulssi ja mikä on jumalalliseksi impulssiksi naamioitunutta egoa.

Ehkä huomaatte, että jotkin edellä mainituista ominaisuuksista koskevat teitä, riippumatta siitä, oletteko koskaan samaistuneet mihinkään järjestäytyneeseen Ascensioryhmään, tai oletteko kokeneet olonne tyytymättömäksi sellaiseen. Ehkä olette myös huomanneet, että Ascensoimista harjoittamalla olette työstäneet jo kaikkia seuraavia ominaisuuksia:

  • Ylistämisen asenne parantaa stressiä, joka vääristää sisäistä kokemustamme, ajatusta siitä, että minussa on jotain vikaa. Se synnyttää suoraa itseopiskelua ja hylkää uskomuksia, jotka eivät ole koskaan olleet totta, mutta jotka ovat saattaneet aiheuttaa suurta kärsimystä elämässämme ja estää meitä olemasta täysin tietoisia ja itsenäisesti toimivia.
  • Kiitollisuuden asenne suuntaa meitä uudelleen kohti oikeaa, elämää vahvistavaa suhdetta minämme ulkopuoliseen maailmaan, siihen kaksinaisuuden maailmaan, jossa elämme, työskentelemme, luomme, rakastamme, ajattelemme, toimimme ja palvelemme.
  • Rakkauden asenne virittää uudelleen suhdettamme henkisyyteen ja Jumalaan, purkaa erityisesti väärää uskomusta siitä, että siinä olisi koskaan ollut jotain vikaa, sallimalla meidän kokea rakkauden, tuen ja tietoisuuden, joka virtaa meihin joka hetki.
  • Kognitiotekniikka helpottaa meitä pääsemään takaisin oikeaan suhteeseen koko ihmiskunnan kanssa, jolloin voimme nähdä kaikki ihmiset samalla selkeydellä kuin näemme itsemme, ja siten olla todella avuksi heidän sisäisten tarpeidensa palvelemisessa. Myöhemmät Kognitiotekniikat alkavat myös virittää meitä kohti henkisyyttä niin, että  päästämme irti itsetärkeistä egohaluistamme, ja voimme lopulta kokea todellista vapautta ja täyttymystä maailmassa sellaisena kuin se on.

Harjoittamalla Ascensiota olemme rakentaneet reagointikykyämme kriisissä olevan maailman uudistuviin tarpeisiin samalla, kun olemme työstäneet omaa tarvettamme olla vapaita kärsimyksestä ja tietämättömyydestä.

Kun erilaisten ryhmäidentiteettien ja ryhmiin turvautumisen hajoaminen jatkuu, jotkut Ascension harjoittajat voivat jäädä enemmän sivuun, kun taas toiset ottavat näkyvämpää vastuuta vision eteenpäin viemisestä. Ensin mainittujen osalta Ascension harjoittaminen voi auttaa heitä tehokkaasti kriisin aikana, heidän kohdatessaan tilanteita joita he olisivat aiemmin pitäneet mahdottomina. Heillä on oma roolinsa tietoisuuden kokonaiskehityksessä.

Jälkimmäinen ryhmä eli viestikapulan kuljettajat voivat huomata, miten heidän uusi elämän laboratorionsa tarjoaa runsaasti tilaisuuksia vahvistaa suhdetta kaikkeen mitä on, kun heistä tulee vakauden ja valon pisteitä samanhenkisille, kun he yhdessä luovat tulevaisuutta joka vahvistaa elämää KAIKILLE luonnonolennoille. 

Mikään ei tietenkään ole varmaa: Ensimmäinen askel kohti omavaraisuuttanne on siis tarkistaa sisältänne ja katsoa, resonoiko se tietämyksenne kanssa. Edes syyn ja seurauksen periaate ei ole puhdasta mekaniikkaa, kuten usein on kuviteltu. Tulevaisuus, joka näyttää kiveen hakatulta, muuttuu ja mukautuu siihen, mitä NYT tapahtuu; niin asiat toimivat. Tätä harjoitusta varten oman valmiutemme ja kapasiteettimme arvioiminen ei ole pahitteeksi, varsinkaan silloin, kun periaatteet ovat vankat.

Intuitiivisen viisautenne käyttäminen mahdollisimman usein; sen avulla voi tarkistaa mitä mielenne pyrkii teille esittämään; sen avulla voi tiedostaa miten maailmankaikkeus opastaa, suojelee ja hoivaa teitä aina – eli luottamus siihen miten elämä kantaa, kaikilta osin ja aina. Tuo sisäinen ohjaus on tuonut teidät Ascensoimisen pariin ja myös tämän artikkelin lukemiseen. Jos tämä saa teidät miettimään, missä olisitte, jos ette olisi noudattanut tuota opastusta, katsokaa ihmisiä ympärillänne olevassa maailmassa. Loppujen lopuksi he ovat niitä, jotka tarvitsevat valoanne tästä eteenpäin. Jokapäiväinen arkimieli tulkitsee aina tapahtumien merkityksen ja reagointitarpeen sen perusteella mitä se jo tietää ~ eli asioita jotka ovat jo tapahtunut menneisyydessä. Tämä ei vie kovin pitkälle tilanteissa, joita ette ole koskaan vielä ennen kohdanneet, joten yhteyden luominen kaikkitietävyyteen ja ehdottomaan rakkauteen on parempi ajatus nyt kuin koskaan ennen.

Sen lisäksi on hyvä etsiä aina laajempaa kokonaiskuvaa. Itsesäilytystoimenpiteet, ystävien ja läheisten turvallisuus, ihmiskunnan selviytyminen ovat hyviä asioita, mutta siinä missä ihminen toimii  luonnonlakia ( ts. Dharmaa) vastaan, hänen menestymismahdollisuutensa heikkenevät. Aina on olemassa keino saavuttaa kaikkien osapuolten parasta.

Tämä on valtava ja monimutkainen kehityskulku jota voi olla vaikea edes harkita, ja tämä artikkeli on vain johdanto, pelkkä yhteenveto siitä, mitä olen pystynyt ymmärtämään tähän mennessä. Pyrin selkiyttämään asiaa ja kirjoitan artikkeleita tämän etenemispolun eri näkökohdista ja vivahteista mahdollisuuksieni mukaan. Myös teidän panoksenne on tervetullutta, omasta näkökulmastanne, riippumatta siitä, uskallatteko jatkaa eteenpäin yksin vai hyödynnättekö edelleen ryhmäyhteyksiänne. Kaikki palaute on tervetullutta.

Ympäri maailmaa on myös kehittynyt muita meditoijia ja mystikkoja. He voivat hyvin olla tulevia naapureitanne, vaikka ette tunnekaan heitä henkilökohtaisesti. Uusissa kontakteissa ja vuorovaikutuksissa ihmisistä tulee omien henkisten perimälinjojensa ruumiillistumia, jotka yhdistävät nähdyn ja näkymättömän, sekä toimivat harmoniassa ja yhteisymmärryksessä koko luonnon ja luonnonlain kanssa. 

Vastaa