Mikä ei ole syntynyt ei koskaan kuole

Kukaan ei pysty laskemaan tietoisuudelle horoskooppia koska se ei ole koskaan syntynyt. Voimme kyllä laskea karttoja niille ilmaisumuodoille joita tietoisuus omaksuu, ollakseen tietoinen. Tietoisuus vain on, joten sillä ei ole mitään tarvetta kehittyä mihinkään, mutta meidän ymmärryksemme tietoisuudesta kehittyy. Niinpä horoskoopit joita tarkastelemme paljastavat niitä kasvuhaasteita joita meidän ymmärryksemme on kohdattava, voidaksemme ymmärtää olevamme tietoisuus. Mieti tätä: jos tietoisuudella on tarve kokea itseään sellaisen olomuodon kautta joka tulee täysin tietämättömäksi omasta omasta itsestään… mistä voimme tietää että näin tapahtuu?

Astrologiassa huoneet kuusi, kahdeksan ja kaksitoista ovat leimautuneet varsin stressaavalla tavalla. Ne edustavat niitä elämäntapahtumia joiden kautta koemme torjuntaa ja vihamielisyyttä, elämään ja pitkäikäisyyteen kohdistuvaa kroonista uhkaa, sekä menetyksiä ja eristyneisyyttä. Mutta parhaimmillaan huoneet kuusi, kahdeksan ja kaksitoista edustavat tapahtumia joissa koemme vahvinta sitoutumista itsemme kehittämiseen, syvimmän autuuden kokemista, sekä vapautumista kaikesta maallisesta kärsimyksestä ja tuskasta. Kaikki riippuu siitä minkä näkökulman ja asenteen valitsemme näihin tapahtumiin. Perimmäisellä tasolla huoneet kuusi, kahdeksan ja kaksitoista edustavat tapahtumia joissa sisäinen tietoisuutemme kommunikoi valvetajunnalle jotain oleellista koskien omaa hyvinvointiamme ja onnellisuuttamme: missä vastustamme omaa kasvuamme ja uskomme että elämässämme on jotain vikaa; minkä suhteen elämme kieltotilassa ja uskomme että kehossamme tai maailmassamme on jotain vikaa; missä olemme erehtyneet uskomaan että meidän suhteemme koko universumiin on jotenkin viallinen.

Tietoisuus ei ole syntynyt, joten se ei voi kuolla. Niinpä kaikki kokemuksemme tuskasta ja kärsimyksestä, elämään ja hyvinvointiin kohdistuvasta uhkasta, ovat väärinymmärryksen tulosta. Kuvittelemme kärsivämme sellaisesta mistä tietoisuus ei voi kärsiä, kuvittelemme tuntevamme kipua sellaisesta mikä ei pysty edes koskettamaan sitä kuka todella olemme. Himalajan Swami Rama on sanonut: ”Muista että sinä olet Jumalallisen lapsi. Menetys ja saavutus eivät pysty koskettamaan edes sinun varjoasi.”

Tietoisuus ei kuole joten se ei myöskään synny uudestaan, mutta kun se omaksuu alati päivittyviä olomuotoja itsensä ilmaisemiseen, sen voidaan sanoa vaeltavan. Katsotaan tästä muutamia esimerkkejä.

Ensimmäisessä kartassa Lagna on nouseva Jousimies joka edustaa vahvasti fokusoitunutta tarvetta totuuden tunnistamiseen. Aurinko nousee syntymähetkellä horisontissa joten etsinnän kohteena on totuus itsestä ”suurena sieluna”, kaikkeuden sieluna. Aurinko on yhdeksännen dharma-huoneen hallitsija nousevassa huoneessa eli identiteetin ytimessä, joten tarve löytää kirkkaasti loistava totuus Itsestä on se mitä tämä henkilö ilmentää omalla olemuksellaan. Ketu nousee Auringon kanssa joten minätunto on vahvasti henkinen ja intuitiivinen, ja pyrkii kohti perimmäistä valaistumisen kokemista. Lagnan hallitsija Jupiter on luonteeltaan avartuva ja laajeneva, ja manifestoi tätä henkisyyden pyrkimystä kahdeksannen huoneen kokemusten kautta: syvä samadhin (valaistumisen) kokemus avartaa tietoisuutta ja murtaa uskomukset kuolevaisuuteen. Venus hallitsee kuudennetta huonetta (sadhana ja tapas, eli omistautuminen henkisyyden harjoittamiseen) ja manifestoi henkisen pyrkimyksen hedelmiä huoneessa kaksitoista, tarkkailijan tietoisuuden avautumisessa ja syvän alitajuisen karman purkautumisessa. Mars on energia jonka avulla ihminen tekee sen mitä tarvitaan, kolmannessa huoneessa eli luovan riskin ottamisen alueella. Tämän kartan henkilö on Brahmananda Saraswati, intialainen Guru joka syntyi 1871 Brahminiseen pappisperheeseen, lähti kotoaan yhdeksän vuoden ikäisenä etsimään omaa henkistä opettajaansa, jonka hän löysi 14-vuotiaana.
Toisessa kartassa Lagna on nouseva Vesimies, ja syntymähetkellä nousussa ovat olleet Merkurius ja Mars. Merkurius hallitsee sekä tietoisuuden luovan kehittämisen huonetta viisi, että muutosten ja transformaation huonetta kahdeksan Mars hallitsee ammatin ja uran huonetta kymmenen, sekä oman tilan raivaamisen huonetta kolme. Tämän henkilön identiteetin ydin on näkyvä julkinen ura meditatiivisten tekniikoiden kehittämisessä ja opettamisessa, ja oman erikoisasiantuntemuksen luominen näiden asioiden suhteen. Lagnan hallitsija Saturnus korostaa tietoisuutta avartavia (Ketu) henkisiä työtapoja ja prosesseja (huone kuusi), ja kuudennen huoneen hallitsija Kuu edustaa mieltä, joka toimii henkisyyden välineenä sellaisten transformatiivisten muutosten tuottamiseen jotka johtavat samadhin kokemiseen huoneessa kahdeksan. Kahdeksannen huoneen hallitsija manifestoi näitä tuloksia ulkomaisten ja epätavallisten (Rahu) ashram-yhteisöjen kautta (huone kaksitoista). Tämän kartan henkilö on Mahesh Prasad Varma joka syntyi 1918. Hänet tunnetaan yleisemmin nimellä Maharishi Mahesh Yogi, hän kehitti ja popularisoi Transkendentaalisen Mietiskelyn (TM) ja toimi sen globaalin organisaation johtohahmona. Hän oli ensimmäisen kartan Brahmananda Saraswatin oppilas.
Tässä kartassa Lagna on nouseva Skorpiooni. Kartalla nähdään heikossa asemassa oleva Kuu, erittäin vahva Aurinko ja voimansa tunnossa oleva Mars. Kuu edustaa aistipohjaista mieltä, ja heikko Kuu persoonallisuuden ytimessä aikaansaa minätunnon jota samaistuminen egoon ei pääse hämärtämään. Kuun tehtävä on heijastaa Auringon henkisen itseyden valoa, ja se loistaa erittäin kirkkaana johtotähtenä ”oman tien kulkemiseksi” Oinas-merkissä. Neljännen huoneen hallitsija Saturnus tekee ”sisäisen onnen kokemisesta” ammattiuran huoneessa kymmenen, ja ilmentää ”joogista vääntöä” koska Saturnus hallitsee sekä karmaa että joogaa. Kymmenennen huoneen hallitsija Aurinko tuottaa urakutsumuksen jossa sekoittuvat henkisyyden harjoittaminen ja sadhana (huone kuusi); Merkurius kahdeksannen huoneen hallitsijana tuo transformatiivisia kokemuksia mielen käytön avulla; Venus huoneen kaksitoista hallitsijana tukee tarkkailevan tietoisuuden ja meditaation harjoittamista; Mars (joka hallitsee sekä Lagnaa että huonetta kuusi) on henkinen soturienergia josta syntyy peloton urheus kohdata oma todellinen Itse. Sen mikä tämän pyrkimyksen kautta syntyy, Venus kanavoi Ketun kautta omaan huoneeseensa kaksitoista joka edustaa valaistumista ja vapahduksen kokemista kaikista maallisista rajoituksista. Tämä integroi dualistisuutta Vaaka-merkissä joka luo tasapainoa elämän vastapuolien välille. Tämän kartan henkilö on 1949 syntynyt amerikkalainen Vaughn Abrams, joka opiskeli alunperin meditaatiota Maharishi Mahesh Yogin johdatuksella (toinen kartta), sitten löysin oman tiensä jota kulkea ja nimellä MSI elvytti ikivanhan Ishaya’s Ascension opetuksen modernin maailman tarpeita varten.

Vastaa