Karma ja menneiden elämien astrologia

Ihminen syntyy hetkellä jolloin universaalit vaikutustekijät ovat matemaattisesti harmoniassa hänen yksilöllisen karmansa kanssa. Jyotish-kartta kuvaa menneisyyttä jota ei voi muuttaa, mutta tämän tarkoitus EI ole korostaa kohtaloa. Jyotish-kartta kuvaa sen pohjalta tarjoutuvia vaihtelevia tulevaisuuksia, eli provosoi ja tukee ihmisen tahtoa luoda uutta elämäntapaa, heräämäällä aikaisempien rajoitustensa unesta. Minkä ihminen on joskus tehnyt, hän myös pystyy purkamaan – tämä purkaminen kohdistuu siihen mihin on valinnut samaistua, ei siihen mitä on jo tapahtunut tai mitä on jo tehnyt.

Tapahtunutta menneisyyttä ei voi eikä ole tarve muuttaa, mutta sen mukaan ei ole pakko elää nykyhetkeä. Menneisyyttä kohtaamalla on tarkoitus herätä tiedostamaan miten haluat elää elämääsi tässä ja nyt. Mikään ei pakota toistamaan elämäntapaa joka on osoittautunut epätyydyttäväksi.

Fyysisen kehon lisäksi meillä on muitakin kehoja. Olemuksemme ihmisenä koostuu kaikkiaan seitsemästä kehosta joita jooga kutsuu nimellä ”kosha” eli kaapu.

Annamaya Kosha – fyysinen ruokakeho
Pranamaya Kosha – energia / elinvoima keho
Manomaya Kosha – mielen, ajatusten, tuntemusten, tunnetilojen, aistimusten keho
Vignanamaya Kosha – erottelukykyisen viisauden keho
Anandamaya Kosha – ilon ja autuuden keho
Chittamaya Kosha – sielullisen, henkisen tiedostamisen keho
Atmamaya Kosha – puhtaan henkisen olemuksen keho

Karmalliset virheelliset uskomukset siitä ”kuka minä olen?” häiritsevät Anandamaya Koshaa (onnellisuuden ja autuuden kokemusta), ja sen seuraukset vääristävät edelleen neljän kiinteämmän Koshan toimintoja: mentaalista erottelukykyä, ajattelua ja tunnetietoisuutta, energeettistä elinvoimaa sekä fyysistä kehoa. Tietämättömyys omasta karmasta häiritsee myös kahden hienovireisimmän kehon toimintaa: Atmamaya Kosha ja Chittamaya Kosha, eli ihmisen henkinen olemus ja hänen tietoisuutensa omasta olemuksestaan. Näiden kautta syntyy tarve päästä yhä uudestaan kokemaan itseä kehollisesti inkarnoituneena olentona. Ihmiselämän tarkoitus on siirtää samaistuminen pois Annamaya Koshasta eli fyysisestä ”ruoka-ruumiista”, ja ylläpitää tietoista samaistumista Vignanamaya Koshaan joka on erottelukykyinen tarkkailijan tietoisuus. SIitä käsin on mahdollista kokea Anandamaya Koshaa (autuus), Chittamaya Koshaa (henkistä viisautta) ja Atmamaya Koshaa (omaa henkistä olemusta).

Vastaa