Vahdinvaihto

Tässä artikkelissa vertaillaan kahden eri ihmisen syntymäkarttaa toisiinsa.

KARTTA A: nouseva Leijona persoona joka haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi, haluaa olla estraadilla käskyttämässä. Mars nousevassa huoneessa tekee persoonasta ulkoisesti aktiivisen ja määrätietoisen, vahvasti minä-keskeisen ja kilpailunhaluisen. Mars on heikossa asemassa eli ihmisellä on heikohko tietoisuus omasta aggressiivisuudestaan ja dominoivasta luonteestaan – mikä kuitenkin leimaa vahvasti hänen persoonallisuuttaan. Suorittaja joka pyrkii saavuttamaan suuria asioita, hän ei jää odottamaan että muut tekevät asioita ensin. Marsin ja nousevan huoneen hallitsija on Rahun kanssa ”toiveiden ja halujen toteutumisen” huoneessa 11 joka myös edustaa toimintaa sosiaalisissa verkostoissa. Kaksosten merkki on kommunikaation sekä siihen liittyvän teknologian aluetta eli huoneen 11 yhteydessä nykypäivänä tarkoittaa paljolti sosiaalista mediaa; sekä jatkuvaa kokeilua ja hyppimistä oksalta toiselle suuremman höydyn toivossa. Rahu Kaksosissa tekee kommunikaatiosta sekavaa ja hallitsematonta, ja tuottaa materialistista ahneutta uuden hakemiseen. Tämä ihminen on syntynyt täysikuun aikaan jolloin emotionaalinen energia on tapissaan, tunnetilat vetävät helposti ylikierroksilla ja Marsilla nousevassa huoneessa Leijonan merkissä ei riitä kärsivällisyyttä toisten ihmisten hidasteluun. Rahu-Ketu akseli on myös melkein päällekkäin Aurinko-Kuu akselin kanssa, eli hän on syntynyt sekä täysikuun että pimennyksen aikana. Ketu yhdessä Kuun kanssa huoneessa 5 tekee tästä persoonasta emotionaalisesti hyvin spekuloivan ja hän pyrkii kätkemään todellisen agendansa.

KARTTA B: nouseva Jousimies persoona tuottaa vahvan tarpeen pyrkiä totuuteen ja toimia totuuden mukaan, tarve puolustaa totuutta sekä asioiden luonnollista järjestystä. Nousevan huoneen hallitsija on Jupiter joka on ”transformaatioiden, muutosten, kriisien ja sodankäynnin” huoneessa 8. Jupiter tuottaa aina jonkinasteista siunausta ja armollisuutta, tällä ihmisellä on taipumus toimia parhaimmillaan kriisitilanteissa, hän ei ole luonteeltaan sotaisa eikä militaristinen mutta tällä asetelmalla voi päätyä hallinnoimaan sotimiseen liittyviä asioita ja päätöksiä. Jupiter on vaikutukseltaan erittäin vahva (exalted) ja edustaa täysin hereillä olevaa tietoisuutta, joka kuitenkin on kehitysasteeltan vasta ”bala” eli vastasyntynyt – ihmisellä on vahvasti innostunut tarve oppia miten kriisejä hallinnoidaan ja organisoidaan, hyvinvointia edistävällä tavalla. Jousimies ja Jupiter indikoivat vahvaa uskoa ja luottamusta. Jupiter hallitsee myös ”kodin ja kotimaan” huonetta 4, näihin liittyviä muutostarpeita hän pyrkii käsittelemään erityisen hyvin. Rahu-Ketu akseli aktivoi Vesimies-Leijona polariteetin: Ketu Vesimiehessä tuottaa vahvan tietoisuuden sosiaalisten uudistusten tarpeesta, ihminen pyrkii toteuttamaan tätä antamalla persoonallaan esimerkkiä rohkeasta johtajasta, joka ei pelkää hypätä mukaan tilanteisiin ja kokeilla miten ne saadaan toimimaan.

Mielenkiintoinen yhteinen tekijä molemmilla kartoilla on miten vahvasti Rahun vaikutus nousee esiin. Kuitenkin löytyy ratkaisevaa eroa. Kartalla A Rahu tuottaa oman egon tarpeita palvelevaa pyrkimystä ja haluja. Syntymää edeltävän pimennyksen perusteella kartan A persoona pyrkii elämällään demonstroimaan kommunikaation merkitystä, miten pitää kommunikointi jatkuvasti virtaavassa tilassa, ja perusluonteeltaan tarinankertojana hän inhoaa omaan persoonalliseen ilmaisuunsa kohdistuvia rajoituksia. Kartalla B Rahu tuottaa vahvan tarpeen päästä toteuttamaan huoneen 9 dharmaa eli universaalia totuutta ja asioiden luonnollista järjestystä; kartan B hallitsija Jupiter ja sen hallitsija Kuu ovat molemmat omasta voimastaan hyvin tietoisia (exalted), Kuu on huoneessa 6, eli tarve palvella sosiaalista hyvinvointia, sosiaalista yhteyttä ja turvallisuutta. Syntymää edeltävän pimennyksen perusteella tämä persoona haluaa elämällään demonstroida toisille miten kannattaa käyttää ajatteluaan, miten priorisoida asioita rakentavalla tavalla ja miten kantaa vastuuta omista tekemisistään; miten pitää molemmat jalat tukevasti maassa samalla kun pyrkii aktiivisesti avartamaan omaa tiedostamisen kykyään.

Kartta A on Donald Trump.

Kartta B on Joe Biden.

Vastaa