Lahja ja mahdollisuus

Me kannamme itsessämme suunnatonta informaatiovarastoa, muistojen arkistoa joka ylläpitää ja edistää elämän ja evoluution jatkumista. Arkielämässä harvoin kiinnitämme huomiota tähän tiedottomana pysyvään informaatioon – paitsi silloin kun se ei tyydytä meidän odotuksiamme, esimerkiksi terveysongelmien yhteydessä. Ongelmat joita koetaan, eivät nouse alitajuisesta muistivarastosta sinänsä, vaan ne ovat seurausta siitä miten käsittelemme piilotajuisia impulssejamme.

Kun piilotajuinen impulssi aktivoituu ja törmää tiedottomiin taipumuksiin, se rekisteröityy mielessä ja alkaa vaatia välitöntä huomiota, herättää tarpeen reagoida tässä ja nyt. Nämä tarpeet jakautuvat eri ihmisissä yksilöllisesti eri tavoilla fyysiseen, mentaaliseen, emotionaaliseen ja energeettiseen toimintaan, sekä meditatiivisen hiljaisuuden tilan kokemiseen. Taipumusten yksilöllliset erot voidaan usein jo selkeästi tunnistaa hyvin nuorella iällä.

Piilotajuinen impulssi synnyttää toiminnan tarpeen jota on usein vaikea vastustaa. Se miten tiedostat ja käsittelet näitä impulsseja on tärkeää, koska sen mukaan luot itsellesi seurauksia tulevaisuuteen. Kun olet ottanut pankista lainan, et voi välttää maksamasta kuukausittain toistuvia lainan lyhennysmaksuja – tai tietysti voit, mutta siten luot aivan uudenlaisen sarjan seurauksia. Voit luoda ja vaikuttaa tulevaisuutesi muotoutumiseen yksinkertaisesti valitsemalla tietoisesti miten toimit ja reagoit nykyhetkessä. Toiminnasta pidättäytyminen on yhtä lailla toimintaa kuin teon suorittaminen.

Henkistä prosessia voi kuvata yksinkertaisesti näin: pyri nostamaan mahdollisimman paljon piilotajuisia muistoja esiin tämän elämän aikana, ja opi valitsemaan miten toimimalla pystyt rajoittamaan teoistasi syntyviä seurauksia. Tämän seurauksena voit huomata lisääntyvää rentoutta ja vähenevää reagoimisen tarvetta; pakonomaiset mieltymykset ja vastenmielisyydet haihtuvat kuin kuin aamukaste auringon noustessa ja muuttuvat merkityksettömiksi; sinussa kasvaa taipumus antaa elämän edetä omassa tahdissa omalla tavallaan, ja kun valitset osallistua niin se tapahtuu vailla ehtoja, vailla odotuksia, vaikka pakkomielteitä, rennosta tyytyväisyyden tilasta käsin.

Kun olotilasi muuttuu meditatiivisemmaksi, opit erottamaan miten asioihin sekaantuminen ja niihin osallistumisen eroavat toisistaan. Lakkaat sekaantumasta asioihin tavalla joka siittää epätoivottavia seurauksia. Valitset osallistua tarkkailevasta olotilasta käsin, et reaktiivisesti. Sanskriitin kielellä tätä kutsutaan nimellä ”karma nashana”, se tarkoittaa tekoja jotka eliminoivat karmaa.

Piilotajuiset tarpeet ylläpitävät pakonomaista tarvetta päästä syntymisen ja kuolemisen kautta yhä uudestaan kokemaan oman toiminnan seurauksia. Todellisuudessa on vain yksi elämä joka kattaa kaiken, pitää sisällään kaiken, ei erottele eikä erittele mitään irrallisiksi toisistaan. Elämä joka ei ole asioita poissulkeva, ei vieraannuta asioita toisistaan; ja kun alat kokea elämän tällaisena niin se lakkaa tuottamasta epätoivottavia seurauksia. Tämän ansiosta sinä lakkaat ylläpitämästä valheellista muistikuvaa siitä mitä sinun pitäisi olla, ja voit alkaa elävöittämään kykyä muistaa itsesi sellaisena kuin todella olet.

Vedaperinteessä on opinkappale, jonka mukaan elämän luonnollinen virtaus etenee aina olemisesta tekemiseen ja tekemisestä omistamiseen, ei toisinpäin. Meidän ei ole tarkoitus suorittaa tekoja voidaksemme löytää täyttymystä ja tyytyväisyyttä. Tyydytys ja tyytyväisyys on sisäinen olemisen tila, ja meidän on tarkoitus toimia ilmentääksemme omaa tyytyväisyyttämme, ei yrittää hankkia sitä. Suoritustemme tarkoitus on oman tyytyväisyytemme demonstroiminen ja näkyväksi tekeminen, ei sen saavuttaminen. Jos suoritat tekoja koska tunnet olosi epätäydelliseksi tai vajaaksi, jos suoritustasi motivoi tarve kasvattaa omaa arvoasi, silloin toimit poissulkevalla ja eristävällä ja vieraannuttavalla tavalla, ja tekosi tulevat synnyttämään runsaasti seurauksia joista suuri osa voi olla hyvinkin epätoivottavia. Se mitä sinä todella jo olet, oman olemuksesi ytimessä, sitä ei lainkaan kosketa se mitä teet ja miten suoritat. Ole se mitä jo olet koska et kuitenkaan voi välttää olemasta sitä vaikka miten yrittäisit. Ole se mitä todella olet ja anna sen näkyä.

”Kyky valita on suuri inhimillinen lahja, ja vapaus on suuri inhimillinen mahdollisuus” – – Sadhguru

Vastaa