Valinta ja halu

Tämä artikkeli jatkaa siitä mihin viime kuun artikkeli lopetti. Tarkastelemme syvemmältä halua ja haluamista, ja siinä kohtaamme ”muna vai kana” tyyppisen dilemma: kumpi on ensin, sinun valintasi, vai halusi?

Syntyessämme tähän elämään voimme vapaasti valita miten haluamme kokea ensinnäkin sen millaisena elämä meille tarjoutuu, ja toiseksi sen miten suhtaudumme omiin haluihimme.

Palauta mieleesi edellisestä artikkelista Schrödingerin kissa ja laatikko. Modernin neurologian tutkimuksen mukaan, rationaalinen mielemme pystyy hahmottamaan noin 0,01% kaikesta siitä mitä aistimme rekisteröivät joka hetki, vaikka siitä tallentuukin 100% energeettiseen olemuspuoleemme. Kaikki se varastoituu laatikkoon ja laatikon kansi suljetaan, sitten voimme valita mikä on se 0,01% osuus jonka haluamme hyppäävän ulos laatikosta kun kansi avataan. Siitä muodostuu meidän kokemamme manifestoitunut todellisuus. Toistamme tätä prosessia päivittäin. Monet siihen liittyvistä valinnoista vahvistavat toistuvasti jo aikaisemmin tekemiämme valintoja, usein vuosikymmenien ajan. Tällä tavalla ylläpidämme omaa käsitystämme todellisuudesta.

Tammikuun 2021 lopun täysikuu tulee vaikutus tulee kohdistumaan helmikuun ajanjaksoon. Tapahtumat aktivoituvat astrologisten huoneiden puitteissa. Planetaariset vaikutukset näyttävät miten kokemukset aktivoituvat huoneissa. Karman purkautuminen, johon tämä prosessi aina tähtää, tapahtuu sen mukaan minkälaisia valintoja me teemme. Aurinko, Saturnus, Jupiter, Merkurius ja Kuu tuottavat Vesimiehen merkkiin vahvan ja monitasoisen aktivoinnin, josta voi esittää seuraavan yhteenvedon: sosiaalisen kasvun ja uusiutumisen tarve, johon yhdistyy halu päästä irti sellaisesta mikä on aikansa elänyttä … ilmenee asioina ja haasteina jotka liittyvät taloudelliseen hyvinvointiin, elinkeinon harjoittamiseen, teknologiaan ja kommunikointiin. Minkälaisia tapahtumia sitten voimme odottaa?

Pääasiallinen vaikutus korostaa tasapainon hakemista neuvottelujen kautta, nuoralla kävelyä. Solmitaan sopimuksia tai puretaan niitä. Sopimusten kautta ilmaisemme minkälaiseen elämäntyyliin olemme halukkaita sitoutumaan. Ajattele ”Brexit”; mutta ajattele myös minkälaisiin toimenpiteisiin olemme valmiit ryhtymään saadaksemme covid-pandemian pidettyä aisoissa. Käymme tavallaan ”neuvotteluja” viruksen kanssa, ja meidän valintoihimme sekä vaikuttaa vahvasti edellä kuvatut Aurinko-Saturnus-Jupiter-Merkurius-Kuu-Vesimies asiat, että meidän valintamme vaikuttavat vahvasti edellä kuvattuihin Aurinko-Saturnus-Jupiter-Merkurius-Kuu-Vesimies asioihin.

Ongelmalliseksi koettu karma on peräisin epärealistisista ja vääristyneistä haluista. Meillä on täysi vapaus haluta asioita välittämättä siitä, että elämämme on jo tarkoituksenmukaista, sen perusteella mitä valitsimme syntyessämme tähän elämään. Tietämättömyys siitä, miten elämä on meille jo täysin sellaista mitä sen on tarkoituskin olla, saa meidät törmäämään otsa edellä karmaan. Vedämme puolemme kokemuksia jotka tuntuvat ongelmilta tai vastoinkäymisiltä. Reagoimme sokeasti puskemalla niitä vastaan. sellaisissa hetkissä voit huomata millaisiin haluihin takerrut.

Sen sijaan että kääntäisimme huomiota sisäänpäin itsemme tutkiskeluun, reagoimme siihen minkä kuvittelemme vastustavan meitä, ja antaudumme halujemme orjaksi – kuvittelemme, että meidän on saatava halumme tyydytettyä mihin hintaan hyvänsä. Elämä kallistuu enemmän ylämäkeen kun hävikki ja alijäämä kasvaa. Perimmäisellä tasolla karma kuitenkin vaikuttaa ajatusten tasolla, tietämättömyytenä. Jos ylläpidät vääristyneitä ajatuksia sen suhteen kuka sinä todella olet, tulet käyttäytymään ja reagoimaan tietämättömyydellä, päädyt sarvet vastakkain realiteetin kanssa ja vedät puoleesi stressin täyteistä elämää. Kun haluat kokea toisenlaista elämää, ajattele toisenlaisia ajatuksia – tai vielä parempi: kyseenalaista omat uskomuksesi jotka ovat vain toistuvasti ajateltuja ja urautuneita ajattelutapoja.

Kun olemme puskeneet tarpeeksi kauan elämää vastaan, egon itsetärkeys alkaa rakoilemaan ja murenemaan. Siinä missä elinkaari on tullut tiensä päähän, alkaa vaikuttaa uusiutumisen, uudelleen syntymisen ja muodon muuntumisen voima. Kun egon addiktiivinen fiksoituminen haluun murtuu, ego kadottaa kontrollin ja todellisuus alkaa tulvia sisään. Syntyy uutta elämää.

Yhteenveto tästä kaikesta voidaan ilmaista seuraavalla tavalla. Tasapainoa ja sosiaalista uudistumista haetaan kasvavassa velkaantumisessa, torjunnan ja vihamielisyyksien kohtaamisessa… sekä terveyskriiseissä ja vanhojen mallien pakottamisessa tai rapistumisessa… pyrkimällä irtautumaan aikansa eläneistä vanhentuneista tavoista harjoittaa taloudellista hyvinvointia, elinkeinoa ja liiketoimintaa, teknologian kehittämistä ja kommunikaatiota.

Sen perusteella miten planetaariset asetelmat kehittyvät tulevaisuutta kohti, aloitin tämän artikkelin tarkastelemalla syvemmin halua ja haluamista, ja siihen tämä artikkeli myös päättyy. Seuraten Schrödingerin kissan jalanjälkiä laatikkoon – minkälaisen ennusteen sinä laatisit? Mikä on halusi, ja mikä on sinun valintasi, ja kumpi niistä johtaa kumpaa? Mitä sinä odotat näkeväsi kun laatikko avataan?

Vastaa