Täysikuu 2020 lokakuu

Elämän sietämätön keveys ja Suloinen Autuus – oma Dharma

Lokakuun täysikuun jaksolla Jupiter ja Saturnus tulevat taas yhteen Kauriin merkissä, vahvistaen ”adharman” vaikutusta eli dharman puutetta. Tämä tiedostamisen kehitysjakso tarjoaa omat erityiset haasteensa, joihin ei ole helppoja vastauksia tarjolla. Valheita käytetään globaalissa mittakaavassa koska ne näyttävät tuottavan tehokasta tulosta. Asioiden leviäminen virustartunnan tavalla on tullut normaaliksi käytännöksi markkinoinnissa ja sosiaalisen median verkostoissa, politiikassa, liike- ja talouselämän sekä terveydenhoidon alalla; se motivoi sosiaalista levottomuutta ja maahanmuuttoa, sääilmiöitä sekä luonnon olosuhteita. Dharman puute tekee tämän mahdolliseksi.

Mitä on dharma? Dharma on perimmäinen transkendentti ominaisuus, dharma on totuus siitä mitä on todellisuus. Kun karsimme pois kaikki tulkinnat ja odotukset, kaikki tarinat joita sepitämme itsellemme, ja jäljelle jää vain Puhdas Olemisen Tietoisuus – se on dharma. Meidän oma Autenttinen, Ascendentti Olemuksemme on dharma. Tästä puhtaasta olemisesta nousee totuuden ja luonnollisuuden lainmukaisuuden tuntu. Kun ajattelet dharmaa, ajattele mikä on itselle oikein ja totta, miten sinut on ”viritetty” kokemaan hyvinvointia ja vaurautta, jotta sinä voit edistää ihmiskunnan tietoisuuden avartumista. Dharma on sisäinen tuntuma joka näyttää sinulle oikean suunnan, täyttää sinut tarkoituksen tunteella, saa sinut kokemaan yhteenkuuluvaisuutta. Dharma on luonnonlaki.

Tasapainon ja terveyden tila on dharmaa. Miksi virustartunta voi tehdä elämästä ongelman? Virus itsessään on luonnon ilmiö. Ongelmallisen siitä tekevät meidän omat odotuksemme ja rajoittavat uskomuksemme sen suhteen, mitä elämän ”pitäisi” olla. Virustartunnan leviäminen paljastaa sen miten torjumme elämää, paljastaa meidän omat rajoittavat asenteemme jotka eivät ole dharmaa. Odotuksiin liittyy aina inhimillistä kanssakäymistä. Toimenpiteet joilla ehkäistään virustartunnan leviämistä, rajoittavat ja säätelevät ihmisten välistä kontaktia. Vuorovaikutuksen rajoittaminen paljastaa pelkoja sekä vieraantumista dharmasta. Ulkoisten kontaktien vähentäminen tarjoaa mahdollisuuden kääntää huomiota enemmän sisäänpäin, omaan itseen, ja virittyä elämän todelliseen alkulähteeseen. Elämä ei anna ihmisen tekojen kahlita itseään, elämä löytää aina uuden reitin. Jos pystyt näkemään miten kaikki on dharmaa… mitä jää jäljelle? William Blake puhuu runossaan siitä miten voit nähdä universumin hiekanjyvässä… pitää äärettömyyttä kämmenelläsi… miten jokainen takaa-ajetun jäniksen huuto repii aivoista säikeitä… miten huonollakin aikomuksella puhuttu totuus voittaa kaikki valheet mitä ihminen voi keksiä. Bhagavad Gitassa Krishna sanoo Arjunalle: on parempi epäonnistua elämisessä oman dharmansa kanssa, kuin yrittää onnistua jonkun toisen dharman elämisessä.

Dharma on perimmäinen henkinen todellisuus joka ei voi kadota, sitä ei voi hävittää. Todellinen haaste onkin siinä mihin valitsemme kiinnittää oman huomiomme: jos Jumala ei pakota sinua olemaan tosi ja aito – mitä teet? Menetkö siitä missä aita on matalin, tyydytkö kompromisseihin ja lyhyen tähtäimen hyötyyn? Meidän perimmäinen tehtävämme on todentaa oma dharmamme elämällä sen mukaisesti. Käännä huomio omaan sisimpääsi, hyväksy ja syleile sitä kuka olet, sitten tule ulos itsestäsi ja tee sitä mitä sinut on suunniteltu tekemään. Toimi oman sisäisen totuutesi mukaisesti ja jätä loppu Jumalan huoleksi. Tämän täysikuu jaksolla, toimi näin seuraavilla elämänalueilla:

Nouseva merkki Oinas ; tai olet syntynyt 21.3 – 20.4. välisenä aikana: koti, asunto ja perheasiat, sekää ammatilliset velvollisuudet ja vastuut.

Nouseva merkki Härkä ; tai olet syntynyt 21.4. – 21.5. välisenä aikana: Matkustelu. hyvinvointi ja menestys koulutusasioissa vaikka haasteita suhteessa opettajiin.

Nouseva merkki Kaksoset ; tai olet syntynyt 22.5. – 21.6. välisenä aikana: Talousasiat, verkostokontaktit, ylimääräiset ansiotulon lähteet, terveys ja pitkäikäisyys.

Nouseva merkki Rapu ; tai olet syntynyt 22.6. – 22.7. välisenä aikana: itsenäinen yrittäminen ja asiantuntijarooli, haasteet suhteessa puolisoon.

Nouseva merkki Leijona ; tai olet syntynyt 23.7. – 23.8. välisenä aikana: Matkustelu pitkien etäisyyksien päähän, henkisyyden harjoittaminen, hyvä onni työllistymisen suhteen ja haasteita talousasioissa.

Nouseva merkki Neitsyt ; tai olet syntynyt 24.8. – 22.9. välisenä aikana: Taloudellista tuloa, ehkä perintö tai vakuutus jne., edistymistä koulutusasioissa vaikka voit kohdata myös viivästyksiä.

Nouseva merkki Vaaka ; tai olet syntynyt 23.9. – 23.10. välisenä aikana: Yhteistyötä puolison kanssa ja tukea puolison taholta, muutoksia suhteessa asumiseen, onnellisuutta ja itsetunnon kasvua itsesi kouluttamisessa.

Nouseva merkki Skorpiooni ; tai olet syntynyt 24.10. – 22.11. välisenä aikana: itsenäistä työllistymistä jonkinlaisessa palvelutehtävässä, hyvän terveyden henkinen merkitys, kommunikointi ja sosiaalinen vuorovaikutus.

Nouseva merkki Jousimies ; tai olet syntynyt 23.11. – 21.12. välisenä aikana: Talousasiat joihin liittyy ylimääräisiä ansiotulon lähteitä ja mahdollista sijoitustoimintaa, tutkimustyön harjoittamista tai vaihtoehto-aktiviteetteja.

Nouseva merkki Kauris ; tai olet syntynyt 22.12. – 20.1. välisenä aikana: Avioliitto ja kotiasioiden jakamista aviopuolison kanssa, vahva elinvoimaisuus ja hyvä itsetunto, taipumus menestyä.

Nouseva merkki Vesimies ; tai olet syntynyt 21.1. – 18.2. välisenä aikana: Työteliäs ja kovatöinen asenne, aviopuolison henkiset taipumukset, suosiollisia kokemuksia ulkomaisista vaikutteista ja kaukaisista paikoista, päämäärien saavuttaminen ovi olla haasteellista.

Nouseva merkki Kalat ; tai olet syntynyt 19.2. – 20.3 välisenä aikana: Suosiollinen aika ansiotulon saamiselle ja sijoitustoiminnalle, mahdollinen kiinnostus musiikkiin tai laulamiseen tai taiteeseen, sosiaaliset verkostot ja ystävät tukevat sinua tavoitteittesi saavuttamisessa.

Vastaa