Täysikuu 2020 maaliskuu

Joulukuussa 2019 Jupiter päätyi Kauriin tähdistössä pisteeseen missä sen energia sammuu. Siitä lähti käyntiin hiukan yli vuoden mittainen ”adharma” -jakso, mikä tarkoittaa totuuden ja luonnonmukaisen järjestyksen poissaoloa. Tätä jaksoa kestää siis vuoden 2020 loppuun, yli USA:n tulevien presidentinvaalien. Kun dharma on sammunut, ihmiset eivät pidä totuutta arvostamisen arvoisena ja reagoivat helposti impulsiivisesti tai pelosta käsin, ahneesti tai narsistisesti egoa korostaen, välittämättä vastuusta. Helpoiten tämä näkyy politiikassa, talouselämässä ja ekonomiassa, sekä modernin uutismedian ja sosiaalisen median ”deep fake” valeviestinnässä.

Aurinko edustaa sitä miten tunnistamme ja samaistumme todelliseen Itseen. Saturnus keskittää huomiota hengissä pysymiseen ja selviämiskamppailuun. Kun Saturnus värjää Aurinkoa, syntyy hyvin rajoittunut käsitys siitä ”kuka minä olen?” Heijastuessaan täysikuuhun tämä rajoittunut minäkuva aktivoi käytännön tarpeita jotka tukevat ego-minän selviämistä. Jupiter/dharma loistaa poissaolollaan joten tämä ”selviämisen tarve” otetaan ”totuutena.” Vahva Mars yhdessä vahvan Saturnuksen kanssa on kuin yrittäisit ajaa autoa polkemalla samanaikaisesti sekä kaasua (Mars) että jarrua (Saturnus). Ketu tuottaa tässä yhdistelmässä taipumuksen krooniseen turhautumiseen.

Tärkeintä tämä on sisäisen tietoisuutemme ja yksilöllisten valintojemme suhteen. Saturnus voi tuottaa erinomaisia tuloksia mutta ei ilmaiseksi: niiden eteen täytyy tehdä työtä. Saturnus on taivaallinen karma joogi, joten työ jota tarvitaan on: kehittää omaa sisäistä kykyä Ylistää elämää ja sen tarjoamia kokemuksia. Joka paikassa missä tunnistat epäoikeudenmukaista kohtelua (dharman puutetta), on tarkoitus oppia kehittämään sisäinen Kiitollisuuden asenne. Tee se mikä on tarpeellista, mutta tässä ei ole kyse suorituksesta vaan sisäisestä tarkkailevasta tiedostamisesta.

Vaikka Jupiter onkin heikkouden pisteessään, se on myös Uttarashada -nakshatrassa eli kuun huoneessa. Sen hallitsijoita ovat Vishvadevat eli Dharman pojat. Uttarashada tarjoaa voimaa saavuttaa ”voitto jota ei voi koskaan kadottaa.” Dharman puute haastaa meitä elämään tyytyväistä elämää ja kokemaan menestystä ja onnea, ylläpitämällä sekä neutraalin tarkkailijan tietoisuutta että kontaktia omaan transkendenttiin olemukseemme, omassa sisimmässämme. Kun olet aidosti se kuka olet, puutteen ja ahdistuksen harhainen ja valheellinen luonne paljastuu automaattisesti.

Seuraavissa horoskoopeissa tutki joko kappaletta joka vastaa omaa nousevaa merkkiäsi, tai kappaletta johon oma syntymäpäiväsi asettuu. Jos nämä ovat eri, lue molemmat ja tutki miten niiden yhdistelmä nostaa dharman haastetta esiin sinun elämässäsi.

Nouseva merkki Oinas ; tai olet syntynyt 21.3 – 20.4. välisenä aikana: Toimi vastuuta kantaen, hoida hommat kotiinpäin. Varo kohtuutonta itsevarmuutta tai ylimielisyyttä. Kehitä menestystä ja sosiaalista asemaa kärsivällisyydellä. Kotiin tai koulutukseen liittyvät asiat voivat tarjota työllistymisen mahdollisuuksia. Talousasiat sujuvat helposti, mielenrauhan eteen voit joutua tekemään ylimääräistä työtä. pistä merkille miten reagoit kilpailuun.

Nouseva merkki Härkä ; tai olet syntynyt 21.4. – 21.5. välisenä aikana:
Ehkä kannattaa tutkia mahdollisuuksia jatkokoulutuksen hankkimiseen, tai johonkin missä sitoudut auttamaan toisia. Sinussa kytee soturihenki joka on valmis puolustamaan sitä mikä on oikein, ja kaipaa kiihkeästi tekemistä jotka voivat sekä antaa sinulle tarkoituksen tunnetta että tarjoavat mahdollisuuden tukea toisia. Jalosta luottamustasi universumiin ja siihen miten elämä kantaa. Talousasiat voivat heilahdella. Helppo ilmaista kiintymystä ja rakkautta.

Nouseva merkki Kaksoset ; tai olet syntynyt 22.5. – 21.6. välisenä aikana:
Hyvä aika kuluttaa rahaa turvallisuuden vahvistamiseen. toteuta muutoksia joilla transformoit oman elämäsi rakenteita. Kiinnitä huomiota raha-asioihin joihin liittyy toisia ihmisiä: kumppanuudet, jaetut varat ja talous, verot, perinnöt, vakuutuskorvaukset, pankkiasiat. Talousasiat voivat heilahdella. Ilmennä omaa auktoriteettiasi ja seuraa miten tavoitteesi toteutuvat suhteellisen vaivattomasti. pistä merkille, missä kohtaa voi ilmetä kohtuutonta tarvetta kontrolloida asioita.

Nouseva merkki Rapu ; tai olet syntynyt 22.6. – 22.7. välisenä aikana:
Ylläpidä sosiaalista vuorovaikutusta ja kehitä luovia ryhmäaktiviteetteja. Ilmaise missä sinun rajasi kulkee, vakiinnuta ja tasapainota ihmissuhteita, selkeytä yhteisiä sopimuksia. Jakso suosii työteliäisyyttä ja tuotteliaisuutta kunhan muistat ottaa aikaa lepäämiseen ja huolehtia omasta hyvinvoinnistasi. Mielipide-eroja tai erimielisyyksiä – ja kuitenkin toimit mieluummin määrätietoisten ja menestyvien partnereiden kanssa. Ehkä kehittyneeseen kommunikaatioteknologiaan liittyvää työtä?

Nouseva merkki Leijona ; tai olet syntynyt 23.7. – 23.8. välisenä aikana:
Raha-asiat ja matkustelu ulkomailla kulkevat käsi kädessä, vahva kontakti kaukaisiin paikkoihin ja vieraisiin maihin. Intuitiosi toimii vahvasti ruoka-valion suhteen. Velvollisuuksien hoitaminen voi vaatia ylimääräistä aikaa; työteliäisyydestä huolimatta työllisyys voi olla pätkätyö-tyyppistä. Ihmissuhteet työasioiden puitteissa toimivat hyvin. Sinussa vaikuttaa taistelijan asenne, erinomainen kyky pompata uudestaan ylös ja jatkaa puurtamista, takaiskuista huolimatta. Ryhdy kasvattamaan koiraa, tee itsellesi ystävä.

Nouseva merkki Neitsyt ; tai olet syntynyt 24.8. – 22.9. välisenä aikana:
Kehitä ja avarra tietoisuuttasi, tällä jaksolla sielusi loistaa spottivaloa suoraan siihen kuka sinä olet. Ole tuottelias, voit kokea menestystä missä hyvänsä mihin valitset ryhtyä. Kokeile luovuuden ilmaisemista fyysisen kehon kautta: tanssi tai kuvanveisto jne. Tai luovuuden ilmaisemista teknisellä tavalla: kirjoittamalla, piirtämällä, ohjelmoimalla jne. Toteuta humanitäärisiä ryhmäprojekteja vallankumouksellisella otteella. Rahan suhteen voit kokea sekä saamista että menetystä; varo spekulatiivisia sijoitusriskejä. Jos olet nainen – pyydä miestä ulos, älä jää odottamaan että mies löytää sinut…

Nouseva merkki Vaaka ; tai olet syntynyt 23.9. – 23.10. välisenä aikana:
Ammatti ja työ jossa käsittelet läheisesti intuitiota ja alitajuntaa, tai ympäristöasioita. Hyvää aikaa tunneterapialle tai avioliittoneuvonnalle. Rahantulo asiakkailta ja muista ulkoisista tulolähteistä. Talo- ja kiinteistöihin tai asunnon vaihtoon liittyy vahvoja teemoja. Pidä huolta kotipesästä. Pidä kulusi kurissa, vakauta rahankäyttösi. Mielenrauhan ylläpitäminen voi olla haasteellista. Sovella ”tee se itse” -asennetta, älä ujostele – ole oman onnesi seppä.

Nouseva merkki Skorpiooni ; tai olet syntynyt 24.10. – 22.11. välisenä aikana: Hyvinvointia ja elämän tarkoitusta. Vahva sosiaalinen tietoisuus, tai kontakti henkiseen polkuun. Kommunikoi asiasi selkeästi ja täsmällisesti, vaikka se tuntuisi välillä haasteelliselta. Ilmaise kohteliaasti ja peräänantamattomasti missä omat rajasi kulkevat, mitä haluat ja mitä et suostu sietämään. Laske irti hämäristä odotuksista, lakkaa takertumasta epäselviin asioihin; varo kohtuutonta itsevarmuutta.

Nouseva merkki Jousimies ; tai olet syntynyt 23.11. – 21.12. välisenä aikana:
Ura ja ammatti johon liittyy monia dynaamisia muutoksia, ehkä radikaalia transformaatiota. Suosi itse itsesi työllistämistä, saatat huomata polttavasi runsaasti rahaa ansaitaksesi vielä enemmän. kohtuuttoman ja liioitellun optimistiset odotukset voivat tuottaa taloudellisia takaiskuja. Pidä huolta perusasioista: raha, puhe, ruokavalio, terveys sekä emotionaalinen tasapaino ja mielenrauha.

Nouseva merkki Kauris ; tai olet syntynyt 22.12. – 20.1. välisenä aikana:
Ihmissuhteissa ja varsinkin kumppanuuksiin liittyvissä asioissa voit kokea elämän tarkoitusta. Leikkimielinen ja rakastava energia virtaa sinussa helposti tällä jaksolla. Käännä huomio sisäänpäin ja ota vastuu siitä kuka todella olet. Rosoinen olemus ja hyvä kestävyys; mekaanista kykyä, ja kykyä luovaan johtajuuteen. Ole tarkkana ennakkoluulojen sekä dogmaattisuuden suhteen.

Nouseva merkki Vesimies ; tai olet syntynyt 21.1. – 18.2. välisenä aikana:
Terapiat ja parantaminen, ja trasnformaatiot joiden kautta murretaan fyysisiä rajoituksia. Ehkä työtä jossa käsittelet toisten ihmisten rahoja tai raha-asioita. Ole tarkka omien kulutustottumustesi ja rahankäyttösi suhteen, vältä tuhlailua. Investoi kodin mukavuuteen. Kehitä henkistä fokustasi meditaatiolla tai hatha joogalla, tai tekemällä töitä omissa oloissasi. Käytä energiaa ja vaivannäköä inspiroivalla tavalla idealistisiin, pyyteettömiin ja luoviin projekteihin.

Nouseva merkki Kalat ; tai olet syntynyt 19.2. – 20.3 välisenä aikana:
Tämä jakso suosii partnerisuhteita, kumppanuuksia ja avioliittoa. Luontainen luottamus Jumalaan tai henkisyyteen auttaa sinua kommunikoimaan viehättävällä ja rakastavalla tavalla. Hyvää aikaa ulkoilma-aktiviteeteille sekä seurusteluun ystävien, ryhmien, verkostojen tai puolison kanssa. Ystävät voivat tarjota sinulle kehittäviä neuvoja vaikka et niitä pyydäkään, tai edes haluaisi. Pohdi elämääsi pidemmän päälle: missä haluat olla 20 vuoden kuluttua? Kärsivällisyys ja peräänantamattomuus auttavat saavuttamaan tavoitteesi.

Vastaa