Täysikuun 2020 Dharma

Helmikuun 2020 täysikuu keskittyy Jupiterin ja Saturnuksen yhteisvaikutukseen Kauriin merkissä. Tähän liittyy dharma joka tarkoittaa totuudenmukaisuutta ja luonnollista elämäntapaa. Lähestyn aihetta tarkastelemalla ensin käsitettä ”adharma” joka tarkoittaa totuuden ja tasapainon puutetta tai poissaoloa. Sen jälkeen kuvaan tämän jakson ytimen: minkälaisia valintoja dharma haastaa ja rohkaisee meitä tekemään.

Epätasapainon lisääntyminen on luonnollinen osa biologista elämää. Sitä mukaa kun elämän prosessi käyttää ravintoaineita, stressi (Ayurveda termeillä ”dosha”) kerääntyy omalle alueelleen mistä se myös eliminoidaan. Stressi jota ei pureta, kerääntyy ja alkaa vuotamaan ulos ”omasta astiastaan” muille alueille. Tällainen krooniseksi olotilaksi muuttuva stressi hakee haavoittuvaisia kohtia kuten heikot kudokset, mielen ja tunnetilojen tukokset ja ennakkoluulot sekä rajoittavat uskomukset. Tämä alkaa manifestoitumaan epätasapainona sekä vastustuskyvyn heikkenemisenä, joka hoitamattomana voi tuottaa patologisia kriisipisteitä.

Sosiaalisesti epäharmonia ja epätasapaino ilmenevät ilmiönä nimeltä ”adharma”, välinpitämättömyytenä totuuden suhteen. Tämä sinänsä on tämänhetkiselle Kali Yuga maailmanajalle tyypillinen ominaisuus. Dharma on sanskriitin kieltä ja tarkoittaa totuutta ja luonnonmukaista elämänjärjestystä, ja a-etuliitteellä varustettuna etuliitteellä adharma tarkoittaa sen vastakohtaa, Täysikuun jakso helmikuussa 2020 demonstroi tätä adharma –olotilaa , eli totuuden kieltämistä – välinpitämättömyyttä sen suhteen keitä me todella olemme ja mikä on totta. Dharman hallitsija Jupiter siirtyi joulukuussa 2019 heikoimpaan sijaintiinsa Kauriin merkissä. Dharma näyttää katoavan kun sen tiedostamiselta katoaa tuki, ja Jupiterin avartuminen pysähtyy Saturnuksen supistavaan ja kuristavaan vaikutukseen. Yhteiskunnan ulkoisissa tapahtumissa totuuden ja luonnollisen elämänjärjestyksen merkitystä ei pidetä arvossa, sitä vähätellään ja siitä ei välitetä. Jupiter ja Saturnus ovat lähestyneet tätä konjunktio-asetelmaansa pikkuhiljaa jo pidemmän ajan kuluessa. Sen on voinut havaita siinä, miten poliittiset johtohahmot ja julkinen media ovat viritelleet totuutta palvelemaan omaa agendaansa ja omia valtapyrkimyksiään. Sosiaalisen median kanavien kautta adharman viraalinen leviäminen saavuttaa helposti globaalit mittasuhteet.

Tällä tilanteella on huomattavasti suurempi merkitys oman sisäisen tietoisuutemme kehittämisen kannalta, ja sen kannalta miten teemme valintoja omassa henkilökohtaisessa elämässämme. Omassa merkissään Kauriissa oleva Saturnus hallitsee myös Jupiteria. Saturnus vahvistaa vastuun tunnetta ja sitoutumista, tuotteliaisuutta, kärsivällisyyttä sekä peräänantamattomuutta. Kaikki muut planeetat edustavat halua jossain muodossa – Saturnus antaa kyvyn materialisoida haluja konkreettisessa muodossa. Saturnus auttaa aikaansaamaan erinomaisia tuloksia käytännön elämässä, mutta ei ilmaiseksi – niiden eteen täytyy tehdä työtä. Ja koska Saturnus on tähtitaivaan joogi, karman hallitsija, tarvittava työ on sisäistä työtä oman tiedostamiskyvyn ja asenteen kehittämiseksi. Saturnus edellyttää, että kehität kykyäsi Ylistää sitä elämää jota olet täällä elämässä. Jokaiseen kohtaamaasi ”epäoikeudenmukaisuuteen” (eli dharman vajauteen), sinun tulee vastata aktiivisella Kiitollisuuden asenteella. Ota näistä kokemuksista täysi vastuu omassa itsessäsi, täsmälleen sellaisena kuin se on. Pieninkin investointi tuottaa tässä kohtaa sataprosenttista korkoa. Mitättömältäkin tuntuva nytkähdys siihen suuntaan, mitä Saturnus edustaa syntymäkartallasi, tuottaa sinulle vähintään vaivannäköäsi vastaavan sisäisen tuen ja edistyksen kyseisellä elämänalueella.

Dharma on heikoimmillaan helmikuun täysikuusta 2-3 viikkoa eteenpäin. tämä tarjoaa esikatselua siitä mitä vuoden 2020 loppupuoli tuo tullessaan. Helmikuun aikana Jupiter ja Saturnus ovat yhdessä Uttarashada nakshatrassa (eli ”kuun huoneessa”). Uttarashadaa hallitsevat Vishvadevat, eli Dharman jälkeläiset. Uttarashada tarjoaa kyvyn saavuttaa ”voitto jota ei koskaan voi menettää.” Mitähän se voisi tarkoittaa sinun elämässäsi? Ulkoinen näennäinen dharman heikkous haastaa sinua elämään tyytyväistä, onnellista ja menestyksekästä elämää, adharmasta huolimatta, ja samalla säilyttämään sekä neutraalin tarkkailijan asenteen että pysymään hereillä ja tietoisena omasta henkisen olemuksesi totuudesta. Sinun valintasi olla se kuka todella olet, paljastaa automaattisesti miten puute ja kärsimys ovat vain kuvitteellista harhaa. Ainut ongelma elämässä on ajatus siitä että olisi ongelma.

Saturnuksen vaikutus tällä jaksolla kohdistuu ensisijaisesti siihen elämänalueeseen, mitä Kauriin merkki edustaa sinun omalla syntymäkartallasi. Seuraavassa voit tarkastella asiaa kahdella tavalla. Ensinnäkin, sen mukaan mikä on kartallasi nouseva merkki; ja toiseksi, sen mukaan mihin jaksoon syntymäpäiväsi sijoittuu. Lue molemmat kuvaukset ja tee niiden yhdistelmästä mielessäsi oma tulkinta. Jos sama kuvaus tulee kahteen kertaan, se korostuu sinun kohdallasi vahvemmaksi.

Jos sinun syntymäkartallasi on …

Nouseva merkki Oinas ; tai olet syntynyt 21.3 – 20.4. välisenä aikana: Saturnus korostaa uran ja vastuunalaisen toiminnan merkitystä. Ehkä tavoittelet uutta menestyksen tasoa elämässäsi. Kunnianhimo on hyödyllistä, valitse projekti ja pidä siitä kiinni. Hoida homma kotiin.

Nouseva merkki Härkä ; tai olet syntynyt 21.4. – 21.5. välisenä aikana: Taloudellinen tilanne saattaa kohentua huomionarvoisella tavalla. Toteuta suunnitelmia joilla pyrit avartamaan ja laajentamaan koulutustasi. Matkustele. Usko ja luota siihen miten elämä kantaa.

Nouseva merkki Kaksoset ; tai olet syntynyt 22.5. – 21.6. välisenä aikana: Toteuta muutoksia urallasi ja ammatissasi, uudista elämäsi puitteita ja rakennetta. Pistä merkille raha joka liittyy toisiin ihmisiin elämässäsi: partneriin, asiakkaisiin, veroihin, perintöihin, vakuutuksiin tai muihin korvauskäsittelyihin. Entä yhteistalous ja kollektiivisesti hallinnoidut rahavarat?

Nouseva merkki Rapu ; tai olet syntynyt 22.6. – 22.7. välisenä aikana: Tasapainota ja harmonisoi ihmissuhteitasi. Tee selväksi missä omat rajasi kulkevat, selkeytä mitä yhteiset sopimukset tarkoittavat. Ahkera puurtaminen on hyödyllistä tällä jaksolla, jos sellainen houkuttelee – muista kuitenkin varata myös itsellesi vapaata aikaa, ja pidä huoli omista tarpeistasi.

Nouseva merkki Leijona ; tai olet syntynyt 23.7. – 23.8. välisenä aikana: Pidä huolta terveydestä ja fyysisestä kunnosta, kehitä terveyden edellytyksiä omassa elämässäsi, ruokavalion ja liikunnan suhteen. Velvollisuudet ja vastuut saattavat kasvaa tällä jaksolla ja vaatia enemmän aikaa, ole tarkkana aikataulujesi suhteen.

Nouseva merkki Neitsyt ; tai olet syntynyt 24.8. – 22.9. välisenä aikana: Luovuus, lapset, kasvatus ja koulutus sekä oman tiedostamiskykysi kehittäminen ovat avainasemassa. Ehkä löydät uuden opintokurssin tai alueen, tai kehitä muuten vain oppimiskykyäsi ja opiskelurutiinejasi. Ole tuottelias; uran ja työn suhteen rakentavia parannuksia.

Nouseva merkki Vaaka ; tai olet syntynyt 23.9. – 23.10. välisenä aikana: Kotiin ja asuntoon liittyviä asioita: uudelleen sisustamista, remontointia, tai asunnon vaihtoa ja muuttamista. Ole tietoinen kulutuksesta ja kustannuksista, kiinteistöihin, liikkuvuuteen ja kulkuvälineisiin sekä omaan äitisuhteeseesi liittyvistä asioista.

Nouseva merkki Skorpiooni ; tai olet syntynyt 24.10. – 22.11. välisenä aikana: Kommunikoi täsmällisesti, selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti – silloinkin kun s ehkä tuntuu haasteelliselta. Ilmaise omia rajojasi kommunikoimalla: ole kohtelias ja huomaavainen, kärsivällinen ja sinnikäs sen suhteen mitä haluat ja myös mitä et suostu sietämään. Siivoa elinympäristösi ja selkeytä elämäntilanteesi, laske irti epämääräisyyksistä.

Nouseva merkki Jousimies ; tai olet syntynyt 23.11. – 21.12. välisenä aikana: Ole tarkkana perusasioiden suhteen: rahan käyttö, puheet ja ruoka. Tee kehittäviä muutoksia ja parannuksia siinä missä se on tarpeen. Pistä asiat järjestykseen, arvioi uusiksi pitkän tähtäimen tavoitteet elämässä. ”Koronkorko on maailman kahdeksas ihme. Hän joka ymmärtää sen, ansaitsee sen; hän joka ei ymmärrä sitä, maksaa sen.” (Einstein)

Nouseva merkki Kauris ; tai olet syntynyt 22.12. – 20.1. välisenä aikana: Käännä huomiosi sisäänpäin, tutki ja työstä itseäsi. Ota vastuu siitä kuka todella olet. Tee suunnitelmia ja seuraa niiden etenemistä aiottuun suuntaan. Sitoudu säännöllisyyteen omien terveysrutiiniesi ylläpitämisessä.

Nouseva merkki Vesimies ; tai olet syntynyt 21.1. – 18.2. välisenä aikana: Matkustele niin, että siihen liittyy jokin käytännöllinen agenda ja tavoite. Tai matkustele työn yhteydessä. Meditoi ja mietiskele, vahvista omaa rutiiniasi henkisyyden harjoittamisessa.

Nouseva merkki Kalat ; tai olet syntynyt 19.2. – 20.3 välisenä aikana: Tee pitkän tähtäimen suunnitelmia, pelaa pidemmän päälle, arvioi uusiksi elämäsi merkitystä. Missä ja kuka haluat olla 20 tai 30 vuoden kuluttua? Valitse suunta ja ala kulkea sitä kohti. Pieninkin vaivannäkö voi tuottaa huomattavan hyödyn. Kehitä suhteitasi ryhmiin ja verkostoihin, ehkä toimit tiimin vetäjänä.

Vastaa