Erottelukyky

Matteus Evankeliumi, Logion 10:
”Ihminen on kuin viisas kalastaja, joka heittää verkkonsa veteen. Hän vetää sen ylös täynnä pieniä kaloja pinnan alta; niiden joukosta viisas kalastaja löytää ison herkullisen kalan. Kalastaja heittää kaikki pienet kalat takaisin mereen, hän valitsee ilman muuta ison kalan! Kenellä on korvat niin kuulkoon.” – – Savitr Ishaya

KOMMENTTI: viisas heittää mielensä verkot Alkutietoisuuden Valtamereen, ja sitten käyttää Erottelukykyistä Viisautta arvioimaan mitä sieltä tulee, ja valitsee vain sen mikä hyödyttää hänen omaa henkistä kehitystään. Moni yrittää ahmia ison kalan lisäksi myös kaikki pikkusintit; he haluavat henkisiä kokemuksia ilman että pitäisi luopua mistään ohimenevistä mielihaluista, rajoittavista uskomuksista tai ennakkoluuloista, tai vanhoista tavoista jotka eivät palvele enää mitään tarkoitusta. Seurauksena on kehitys joka polkee paikoillaan.

Vastaa