Täysikuu 2019.06

Kuvaan tässä artikkelissa ensin kesäkuun 2019 täysikuun luonteen. Sen jälkeen kuvaan miten tämä täysikuu aktivoi kahden ihmisen karttaa, joissa on muutaman kohdan osalta sama asetelma kuin kesäkuun täysikuussa. 

Kesäkuun täysikuu painottaa kokemuksia elämän materiaalisesta ulottuvuudesta. Miten tämä tarkkaan ottaen vaikuttaa sinun elämässäsi, riippuu siitä miten asetelma linjautuu oman syntymäkarttasi kanssa. Tämän jakson karmallinen vaikutus pyrkii purkautumaan helpoiten ihmissuhteisiin ja muutostarpeisiin liittyvissä asioissa. Artikkelin loppupuolella on lyhyt yhteenveto vaikutuksista.

Sekä Aurinko ja Kuu ovat tilassa, mistä käsin ne eivät vaikuta asioiden kulkuun. Mars ja Merkurius ovat täysin unessa, joten selkeä looginen ajattelu on haasteellista. Jupiter on täysin hereillä omassa huoneessaan, mutta sen energeettinen tila vastaa ikäihmistä joka innokkaasti tarjoilee optimismia mutta tarvitsee jonkun( sinut ) kantamaan matkatavaroitaan. Energia joka on nuorekkaan vahva ja täysin hereillä omalla alueellaan on Saturnus – siinä on tämän täysikuujakson pääasiallinen vaikuttaja.

Mutta aloitetaan tarkastelu sieltä missä energia on heikoimmillaan – eli Mars Ravun tähtimerkissä. Mars on kyky suorittaa ja saada asioita aikaan, kyky ajatella loogisesti ja keskittää energiankäyttöä, kyky parantaa elinolosuhteita käytännön tasolla, ja tarvittaessa myös kyky pitää omat rajasi. Mars on tässä kohtaa heikoimmillaan, joten päällisin puolin voi tuntua siltä niinkuin sinulta puuttuisi edellä mainittuja kykyjä. Tämä puute on kuitenkin harhaa: Marsin asetelma tuottaa taipumuksen vähätellä omia kykyjäsi, etkä osaa arvostaa sitä voimaa mitä sinusta löytyy. Sinulla on kyllä nämä kyvyt, mutta omaksut uskomuksen siitä että niitä puuttuu, ja sen jälkeen on vaikea päästä niihin käsiksi itsessäsi. Kun Marsin sammunut energiatila houkuttelee sinut pitämään itseäsi kyvyttömänä, voit helposti pyrkiä kompensoimaan sitä ylisuorittamalla ja ylirasittamalla itseäsi, todistaaksesi että pystyt – Rahu Marsin kanssa paisuttaa tämän kokemuksen täysin suhteettomaksi.  Riippuen siitä miten tämä asetelma linjautuu oman syntymäkarttasi kanssa, saatat kokea ennalta arvaamattomia muutoksia suhteessa aviopuolisoon tai perheeseen, työhön, asuinpaikkaan, uskontoon tai terveyteen. Rahun vastapää Ketu on rahan ja varallisuuden huoneessa 2, joten kannattaa olla tarkkaavainen rahankäytön suhteen, ettet vinguta visaa liikaa miinuksen puolelle.

Jupiter pyrkii näyttämään tietä, mutta sillä on tässä asetelmassa hyvin vähän potentiaalia viedä asioita mihinkään suuntaan. Jupiterin asetelma on Hamsa Jooga joka tuottaa tietämystä, viisautta, älykkyyttä ja kykyä olla asiantuntija omalla alallasi. Retrograde-tilassa Jupiter tuottaa helposti taipumusta luoda vaikutelmaa siitä niinkuin olisit asiantuntija jossain asiassa, vaikka oikeastaan tiedät siitä varsin vähän. Tai voit projisoida tämän toisiin ja alat uskoa jonkun toisen olevan  enemmän asiantunteva kuin mitä hän on. Jupiter, Merkurius ja Venus muodostavat Adhi Jooga asetelman: normaalisti tämä kuvaa sitä miten ongelmat ja vastoinkäymiset (huone 6) kohdataan vuorovaikutteisesti yhdessä (huone 7) ja siitä syntyy positiivisesti transformatiivinen muutostila (huone 8). Tällä täysikuun kartalla Venus ja Merkurius aktivoivat huoneet 7 ja 8 joten ihmissuhteista käsin nousee ennalta arvaamattomia muutostarpeita, jotka sitten projisoituvat oman identiteetin kokemiseen (Jupiter Kuun kanssa). Jupiterin retrograde-tilan ansiosta oman identiteetin hakeminen voi olla soutaa-ja-huopaa tyylistä eest-taas-veivaamista. Jupiter ja Kuu yhdessä tuottavat kyvyn ”myydä” itseäsi tai omaa minäkuvaasi tehokkaasti; älä kuitenkaan ylläty jos toiset kokevat viestintäsi hajanaisena tai epävakaana. 

Saturnus on tämän täysikuun vahvin vaikuttaja. Huoneesta 2 käsin Saturnus tukee terveyden ylläpitämistä ja taloudellisen turvallisuuden luomista, varsinkin pitkäjännitteisen lähestymistavan kautta. Huone 2 kuvaa sitä miten arvostat itseäsi ja elämää; miten opit käsittelemään itsekeskeisyyttä ja egoisimia kun opettelet tulemaan tietoiseksi toisten ihmisten läsnäolosta. Huone 2 on elämänalue missä kohtaamme materiaalisen maailman, tartumme ja takerrumme, ja opimme avartamaan minäkäsitystämme kattamaan muitakin kuin vain ”minä, minä ja minä.” Saturnus hallitsee täysikuun kartalla tätä aluetta, ja Saturnuksen vaikutus tuntuu paljon selkeämmin kun ihminen lähestyy neljääkymmentä ikävuottaan ja varsikin siitä eteenpäin. Jos olet vielä paljon sitä nuorempi niin tulet sinäkin saamaan osasi tästä vaikutuksesta, vaikka sen tunnistaminen ei olekaan niin selvää. Jos Saturnus yhdessä Ketun kanssa saa rahan tienaamisen omine avuinesi tuntumaan haasteelliselta, katso minkälaista tukea voit löytää perheen tai ”heimon” taholta. Ketu nostaa esiin turhautumisen kokemista, joten vältä projisoimasta turhautumisen tunteitasi ulkoisiksi ongelmiksi. Saturnus auttaa sinua keskittymään oleellisiin perusasioihin ja karsimaan turhaa hössötystä. Ketun lahja on auttaa sinua menestymään siinä missä toteutat  intuitiotasi tai luovuuttasi tai parantamisen kykyä. Henkinen asennoituminen rahaan, yhdessä etäisyyttä ottavan harkinnan kanssa auttaa menestymään vaihtoehtoisilla ja epätavallisilla tavoilla; Ketu nauttii siitä jos astut omien rajoittavien uskomustesi karsinasta ulos. Saturnus ja Ketu muodostavat yhdessä Sunapha Jooga asetelman, joka auttaa sinua ankkuroitumaan ja löytämään vakautta oman elämäsi kokemuksista. Täten voit edesauttaa omaa voimaantumistasi, millä hyvänsä elämänalueella joka omalla kartallasi osuu yhteen näiden asetelmien vaikutuksen kanssa. 

Yhteenvetona tästä täysikuun jaksosta: näennäinen selkeän  loogiseen puute (Mars) voi tehdä haasteelliseksi ymmärtää, miten kykenisit hyödyntämään asioita ja ihmisiä jotta saisit sen mitä elämältä haluat. Merkurius haluaisi auttaa organisoimaan  käytännön elämää helpommin sujuvaksi, mutta täysin unessa olevana ei tiedä mitä tehdä. Rahu paisuttaa suhteettomiksi odotukset siitä mitä muutosten ja kasvun pitäisi tuottaa, ja houkuttelee sinua muodostamaan odotuksia joilla ei ole realistisia mahdollisuuksia toteutua. Saturnus auttaa hidastamaan ja pysyttelemään perusasioissa, kuuntelemaan intuitiotasi realistisella tarkkailijan asenteella ja astumaan ulos omien rajoittavien uskomustesi kahleista – jotta pystyt paremmin hyödyntämään omia elämänkokemuksiasi ja voimaantumista.

ESIMERKIT

Tämänkertainen esimerkki käsittää kahden eri ihmisen kartat, jotka molemmat jakavat täysikuun kartan perusasetelmaa: Mars näennäisen heikentyneessä tilassa Ravun  merkissä, ja Saturnuksen vaikutuksen alainen. Mars tuottaa kummankin kartalla ailahtelevan taipumuksen sekä alisuorittaa (oman suorituskyvyn vähättely ja alistuminen) että ylisuorittaa (suorituksen jatkaminen yli todellisen tarpeen itsensä uuvuttaen, ja usein perustelee tätä pakkojaksamista vastuulla jota täytyy kantaa). Kummankin kartalla Saturnus tuottaa hidastamiseen ja realistisuuden oppimiseen liittyviä haasteita. 

ESIM A:n kartalla Saturnus tuottaa luontaisen haasteen oppia määrittämään millä tavalla hän haluaa tulla näkyväksi maailman silmissä. Täysikuun aikana Saturnus provosoi tätä omasta menneisyydestä tulevilla taipumuksilla ja auttaa tekemään inventaariota niistä valinnoista joita hän elämässään teki seitsemän vuotta sitten. Täysikuun Saturnus aktivoi myös hänen Saturnuksensa syntymäasetelman, joten kysymys ”kuka minä olen?” suhteessa näihin asioihin nousee tarkasteltavaksi.

ESIM B:n kartalla Saturnus on persoonan perustaipumuksia määrittävä energia: ailahteleva yli/ali-suorittaminen toimii selviämismallina elämässä ja suojautumiskeinona tunnetilojen kohtaamista vastaan. Täysikuun Saturnus tarjoaa ihmissuhteiden kautta mahdollisuuden tarkastella omaa persoonaansa realistisesti näiden taipumusten suhteen ja todistaa ”miltä tuntuu olla minä?” Parhaiten tämä onnistuu kun hän kehittää tietoisesti kärsivällistä sietokykyä oman itsensä kohtaamisessa; Saturnuksen myllyn jauhaessa takertuminen itsekeskeisyyteen on ajan ja energian tuhlausta. Kannattaa ottaa elämä päivä kerrallaan.

Kummankin syntymäkartalla Saturnus on luonteen kantava voima; Saturnus on karman iso pyörä joka käynnistyy hitaasti joten nuorena näitä asioita on vaikeampi hahmottaa. Mitä enemmän ikää karttuu, sitä paremmin Saturnus opettaa yksinkertaistamaan elämää, pitäytymään perusasioissa ja ottamaan etäisyyttä tarpeettoman vastuun kantamiseen. Sitä paremmin alkaa löytää aitoa itseään jota ei tarvitse suorittamalla ansaita. 

Vastaa