Täysikuut maalis-huhti 2019

…14.4 päivitetty versio:

Tällä hetkellä vaikuttava täysikuun asetelma kattaa kaksi kuukautta pitkän jakson, maaliskuun lopulta toukokuun loppuun 2019. Aurinko-Kuu akseli pysyy koko tämän ajan Vaaka-merkissä. Yhdessä Saturnus-Rahu akselin kanssa muodostuu ”suuri risti” joka kattaa tähtikartan neljä tärkeintä ”toiminnan huonetta”, elämänalueet joilla ihminen pääsääntöisesti pyrkii toteuttamaan elämänsä perusmotivaatioita. Tämän kahden kuukauden jakson kuluessa Venus ja Merkurius ja Mars suorittavat siirtymää elämänalueelta toiselle, tuottaen vaihtelua energian perusasetelmaan.


Siinä määrin kuin oma syntymäkarttasi vastaa jollain tavalla tätä asetelmaa, voit kokea omien taipumustesi vahvistuvan tällä kaudella.

Täysikuun kohdalla Aurinko projisoi loistettaan Kuun kautta maan päälle. Henkinen Atma/Aurinko tietoisuus säteilee omaa olemustaan ja kehottaa Manas/Kuu mieltä: ”demonstroi minun loistettani, ilmennä minun hehkuani” – ja Manas pyrkii parhaansa mukaan  ilmentämään tätä impulssia aistimuksina, tunnetiloina, ajatuksina, puheena ja tekoina, fyysisen kehovälineen kautta. Tämän kartan primääri ”risti” -asetelma luo vahvan korostuksen huoneeseen 10 eli ”taivashuoneeseen”, eli asioita joita suorittamalla pyrit jättämään jälkesi maailmaan ja tekemään itseäsi näkyväksi.: täysikuu hallitsee taivashuonetta, Rahu on taivashuoneessa, ja Saturnus aspektoi sekä taivashuonetta että täysikuuta – ja Mars aspektoi myös Rahua jakson ensimmäisen kuukauden ajan. 

Kuu on Hasta nakshatrassa joka tuottaa ”kyvyn saavuttaa se mitä haet ja pitää sitä kädessäsi”, sekä halun olla luottamuksen arvoinen. KUN tämä linjautuu positiivisesti omaan syntymäkarttaasi, se vahvistaa itsenäisyyttä ammattiuralla, yrittäjyyttä ja auktoriteettiasemaa. JOS tämä asetelma linjautuu syntymäkarttaasi  haasteellisemmalla tavalla, voit yrittää väkisin toteuttaa enemmän itsenäisyyttä kuin asemasi antaa myöten, ja kokea vaikeuksia tulla toimeen työkavereiden tai esimiesten kanssa. 

Rahu on Ravun merkissä – tiedosta miten tunnetilat voivat sinussa provosoitua. Rahu on Pushya nakshtrassa joka tuottaa kyvyn tukea ja ravita toisia tavalla joka auttaa sinua itseäsikin vuorostasi vaurastumaan; myös vahvistunut kyky kehittyä asiantuntijaksi omalla alallasi. KUN tämä vaikuttaa positiivisella tavalla omaan syntymäkarttaasi, se tuottaa ammatillista menestymistä ja kunnianhimoista motivaatiota keskittyä uraauurtaviin ideoihin, yleensä jotenkin epätavallisissa merkeissä. JOS tämä vaikuttaa haasteellisemmin omaan syntymäkarttaasi, voit kokea toistuvia muutoksia tai työpaikan vaihtoja, pakkomielteistä työnarkomaniaa tai halua eristäytyä, etkä voi sietää pomoa kurkkimassa olkasi yli. 

Kun Saturnus hallitsee sekä huoneita 4 ja 5, se tuottaa Dharmallisen vaikutuksen joka auttaa sinua inspiroitumaan oman elämäsi tarkoituksesta, voit sisäisen onnellisuuden kokemuksen ja vapautua uskomuksista joiden mukaan puute ja kärsimys olisivat totta. Tämä tarve ohjaa Rahun tapaa pyrkiä kohtaamaan ”taivashuoneen” haasteita ja mahdollisuuksia. Saturnus muodostaa Kapata joogan joka tarkoittaa välttelyä ja poistumistilaa, taipumusta alistua pelkoihin, huiputtaa itseäsi ja olla näkemättä asioiden todellista luonnetta, varsinkin jos olet nainen ja tämä asetelma linjautuu sopivasti oman syntymäkarttasi kanssa. Ratkaisu tähän on yksinkertainen: älä piileskele, ole armottoman rehellinen itsellesi. Varsinkin kun Merkurius huhtikuun täysikuusta eteenpäin ottaa kontaktin Saturnukseen ja auttaa tuntemaan että elämällä on tarkoitus – hyödynnä tätä: ota etäisyyttä, ole tarkkailija, erittele asioita, ei pelkästään yhdestä vinkkelistä vaan kelaa asioita useista erilaisista näkökulmista. 

Jupiter aspektoi vahvasti Aurinkoa, tukee mieltä ylentävää kommunikointia ja henkistä asennetta sekä pitkiä ulkomaan matkoja – ja vahvistaa halua loistaa. Aurinko ja Jupiter pystyvät helposti jakamaan keskenään suuret visiot ja maailmoja syleilevät ideat. Jännitettä ja konfliktia niiden välille syntyy siitä miten näitä visioita pitäisi toteuttaa. Aurinko/Atma haluaa polttaa pois kaiken epätäydellisen. Jupiter/Guru näkee kaiken palvelevan jotain tarkoitusta joten ei mielellään heitä mitään pois, täydellisyys saavutetaan vain kun kaikki voi laajentua yhdeksi yhteiseksi kokonaisuudeksi. Tämä kontrasti tuottaa haasteen jota Atma projisoi Manaksen käsiteltäväksi tämän täysikuujakson aikana. Se miten tämä ilmenee sinun elämässäsi, riippuu siitä miten oma syntymäkarttasi linjautuu tähän Aurinko-Kuu akseliin nähden. Jupiter hallitsee ”torjunnan” huonetta ja Aurinko hallitsee ”toiveiden toteutumisen” huonetta, joten voit helposti kokea tätä jonkinlaisena vastustuksena sen suhteen miten saat toiveitasi toteutumaan elämässä.

Tarkastellaan miten tämä asetelma vaikuttaa kaikille jossain määrin tutun henkilön syntymäkartalla: Donald Trump.

Trumpilla Jupiter aspektoi Aurinkoa vastaavalla tavalla kuin nykyinen täysikuu, mutta siihen sisältyy muutakin. Ensinnäkin, Trump syntyi täysikuun aikana joten Atman pyrkimys ilmentyä maallisesti Manas-mielen kautta on pysyvä perusvaikutus hänen kartallaan. Toiseksi, Trump syntyi kuunpimennyksen aikana, eli Rahu-Ketu akseli peitti Aurinko-Kuu akselin. Rahu peittää Auringon tarkoittaa että ”varjo syö valon”, joten osa hänen sielullista kehityspyrkimystään tässä elämässä on ”päästä loistamaan”, ja siihen liittyy ahne tarve nähdä kaikki eteen tulevat asiat mahdollisuuksina omien tarpeiden toteuttamiseen. Ketu peittää Kuun eli ”varjo kätkee heijastuksen”, joten vielä keskeneräiseksi jäänyt osa hänen kehityspyrkimystään on turhautunut tarve puhdistaa oma mieli alitajuisista kivun ja pelon tuntemuksista ja emotionaalisista varjoista. Nykyinen täysikuu aktivoi suoraan hänen Jupiterinsa joka pyrkii laajentamaan näitä pyrkimyksiä. Trumpin kohdalla tämä aktivoituminen ei kuitenkaan ilmene ”taivashuoneessa” (10) vaan ”hyötyjen ja toiveiden toteutumisen” huoneessa (11), eli siinä miten hän odottaa pystyvänsä hyötymään oman vaivannäkönsä ja energiansa investoimisesta. Sosiaalisia odotuksia ja kunnianhimoja (huone 11) hallitsee hänellä Merkurius joka tuottaa sekä erottelukyvyn että puheen, ja Merkurius ”menetysten” huoneessa 12 vihjaa sekä erottelukyvyn että selkeä puheilmaisun haasteellisuuteen. Tämä asetelma vihjaa myös, että hänen voi olla vaikea saada säilymään se mitä hän pyrkii saamaan aikaan, eli hän päätyy kokemaan menetyksiä tai toiminnasta aiheutuvat kulut ja seuraukset murentavat niistä saavutettuja hyötyjä. Tai tämä projisoituu pois kotimaasta, koska huone 12 viittaa myös ”kauas vieraisiin maihin.”

HUOM: jos haluat että sinun syntymä-asetelmaasi käsitellään lyhyesti ja nimettömästi näiden artikkelien yhteydessä, ota yhteyttä sähköpostiini jonka löydät tämän sivuston alareunasta. Käsittelen pyyntöjä siinä järjestyksessä kuin niitä tulee, mutta saatan välillä poimia jonon välistä jonkun joka sopii  kuukauden artikkelin teemaan. Henkilö jonka kartta-asetelmaa kulloinkin käsitellään, saa sähköpostilla tiedon ennenkuin artikkeli julkaistaan.

Heikki Malaska

Vastaa