Täysikuu 2018.12

Marraskuun 2018 täysikuu osuu kaksosten tähdistöön. Kaksosille on tyypillistä vaihtelun ja loputtoman mentaalisen stimulaation tarve. Kaksosten edustama tietoisuus tuntee olevansa paremmin kosketuksissa itsensä kanssa, kun hän kommunikoi. Kaksosten hallitsija on Merkurius joka edustaa mielen erottelukykyä, ja Kaksosten kohdalla tämä ilmenee haluna kokeilla ja leikkiä ajatuksilla, ideoilla, tuntemuksilla ja näkökulmilla. Kaksosten vaikutuksen alaisena ihminen voi hakea loputonta vaihtelua ja triviaa, pelkästään välttääkseen pitkästymisen kokemista. Merkurius tuottaa kyvyn yhdistellä asioita tehokkaasti keskenään, ja tämä voi helposti kääntyä pinnalliseksi tavaksi selitellä melkein mitä vain. Kuu edustaa “rakkaudenkipeää tarvetta voida kokea kuuluvansa” johonkin, ja energeettisesti kasvavassa vaiheessaan Kuu vahvistaa tarvetta löytää kontakti, joten Kuu Kaksosissa etsii turvallisuutta ja tyydytystä dialogista ja kommunikoimisesta, voidakseen kokea “kuuluvansa” johonkin.  

Tähän täysikuun asetelmaan ei kohdistu mitään ylivoimaisia stressaavia vaikutuksia, mutta täysikuu kaksosten merkissä tarjoaa kohdattavaksi oman erityisen haasteensa: miten kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa, sisäisesti ja ulkoisesti, ilman että hajottaa itseään tai sanomisiaan liikaa tai kommunikoi liian päällekäyvästi? Tätä vahvistaa vielä Kaksosille tyypillinen halu tutkia asioita samanaikaisesti monesta näkökulmasta, pallotella niitä keskenään mitä erilaisimmilla tavoilla vain loputtoman uteliaisuuden vuoksi, ei siksi että millään niistä olisi mitään todellista merkitystä.

Tämä täysikuu heijastaa sen mitä Aurinko säteilee Jousimiehen tähdistöstä käsin: tarve ymmärtää elämän merkitystä ja tarkoitusta, ja nämä asiat värittyvät edellä kuvatuilla Kaksosten taipumuksilla. Aurinko yhdessä Jupiterin ja Merkuriuksen kanssa kuvaavat tietyn prosessin peräkkäisiä vaiheita:  Aurinko valaisee tien jota sinun on tarkoitus kulkea elämässä; Jupiter edustaa askeleita joita astumalla etenet Auringon osoittamaan suuntaan, ja Merkurius on erottelukykyinen tietoisuus joka tasoittaa tietä organisoi käytännön elämää helpommaksi. Jotta siis voit toteuttaa elämäsi tarkoitusta helposti nautittavalla tavalla, tiedosta miten käsittelet tämän täysikuun esiin nostamia Kaksosten haasteita: miten haet kontaktia ja pyrit kommunikoimaan, miten fokusoituneella tai hajanaisella tavalla pyrit etsimään virikkeitä ja stimulaatiota, ja miten hyvin onnistut kokemaan kuuluvasi johonkin –  sen sijaan että luot läheisriippuvaisia tilanteita saadaksesi hyväksyntää tai provosoit toisia toteuttamaan emotionaalisia tarpeita puolestasi. Kun Auringon Totuus Itsestä yhdistyy Jupiterin tarkoituksenmukaiseen tietoisuuteen ja Merkuriuksen huomion fokukseen, se ilmentää parhaillaan miten voit tuntea olevasi elossa ja läsnä itsessäsi, omaa potentiaaliasi ilmentäen – sen sijaan että hakisit huomiota saarnaavalla kommunikaatiolla tai ajatusten harhailulla kaikkiin mahdollisiin suuntiin.

Kun planetaarinen energia vaikuttaa retrograde-tilaisena, se vahvistaa ja korostaa niitä ominaisuuksia mitä se edustaa. Tämän täysikuun aikana Merkurius on retrograde-tilassa, mikä vahvistaa edellä kuvattujen haasteiden dualistista luonnetta. Merkurius ja Jupiter  pyrkivät molemmat selvittämään elämän suurta mysteeriä, Merkurius yksityiskohtia seulomalla ja Jupiter hakemalla laajaa kokonaiskuvaa, joten ne voivat olla kontrastissa keskenään. Aurinko tulee näiden väliin absoluuttisen totuuden kanssa. Aurinko ja Merkurius pyrkivät molemmat edesauttamaan elämän tarkoituksen manifestoitumista, Aurinko johdonmukaisella ja Merkurius uteliaan ailahtelevalla otteella. Ja Jupiter katsoo näitä kumpaakin ja haluaa laajentaa ja avartaa. Mutta Merkurius tietää miten kaikki dualistinen ristiriitaisuus on vain näennäistä; ja retrograde Merkurius erityisesti tietää miten todellinen ongelma useimmissa tapauksissa onkin vain ajatus siitä että on ongelma, eikä asiantila itsessään.

Vastaa