Täysikuu 2018.11

Vakiintuva Tietoisuus

Lokakuun täysikuu johdattaa meidät Härän tähdistöön. Kalat/Oinas alueella virityimme kuuntelemaan Ikuisuuden kaikuja sisäisyydestämme käsin; Härän alue tarjoaa sisään virtaavalle tietoisuudelle paikan asettua olemaan vakaasti, avata uutta tilaa OLEMISELLE ottamalla haltuun tunnetun maailman rajat, eli tiedostamalla raamit sille mitä valitsemme pitää todellisena ja miten valitsemme ymmärtää maailmaa.

Todellisuuden havaitseminen on tämän jakson avainsana. Tämän täysikuun aikaan Aurinko-Kuu akseli muodostaa täydellisen ristin Rahu-Ketu akselin kanssa. Ristiasetelma nostaa tiedostettavaksi miten sisäinen olemus ilmenee ulkoisen maailman muodossa, miten todellisuuden havaitseminen vastaa sen sisäistä olemusta, ja miten “minuus” tulee tietoiseksi itsestään manifestoimalla sisäistä identiteettiä ulkoisen arvon muodossa. Ketu Vesimiehen tähdistössä hakee oikeutusta olemassaololleen sosiaalisesta hyväksynnästä, ansaitsemalla jäsenyyden jossain ryhmässä tai heimossa tai kansakunnassa jne. “Kertokaa minulle millaisena minun pitää nähdä maailma, jotta minut voidaan hyväksyä joukkoon.”

Rahu Leijonan merkissä puolestaan nostaa kehityksen tavoitteeksi yksilöllisen tiedostamiskyvyn kehittymisen, kysymällä itseltään “Miten minun pitäisi hahmottaa todellisuutta ja suhtautua siihen, ollakseni sitä mikä minua sisäisesti inspiroi?” Leijonassa Rahua hallitsee Aurinko, joka osoittaa mistä tarjoutuu tilaisuuksia oman yksilöllisyyden kohtaamiseen ja tiedostamiskyvyn kehittämiseen. Auringon energia Skorpioonissa on hiipuvassa vaiheessa, ja Kuun sijainti Härässä vahvistaa lisääntyvässä määrin tarvetta oman sisäisyyden tiedostamiseen. Täysikuun asemassa Härässä demonstroi mahdollisuuksia yksilöllisyyden kehittämiseen: hae omakohtaista kokemusta siitä miten jokin sinussa oppii seisomaan vakaasti, ilman että sinua hetkauttaa mikään mikä ehkä puskee vastaan ulkoapäin.

Auringon energian hiipuminen tuottaa taipumusta juuttua omiin tapoihinsa ja näkemyksiinsä ja vastustaa muutosta. Tätä Auringon asemaa kutsuttiin vanhassa kelttiläisessä traditiossa nimellä “samhain”; se oli aikaa jolloin juhlistettiin “kesän loppua”, sadonkorjuun keruuta sekä lehmien kutsumista kotiin laidunmailta; aikaa jolloin yhteisöllisillä seremonioilla valmistauduttiin kääntämään huomiota sisäisen todellisuuden tiedostamiseen. Aikaa jolloin eri ulottuvuuksien välinen verho alkoi ohentua niin, että yli-aistilliset (ei-fyysiset) vaikutukset pääsivät helpommin vuotamaan kynnyksen yli maalliseen todellisuuteen. “Samhain” -perinne on nykyisen Halloween -juhlan alkuperä.

Tämän prosessin kautta ihminen oppii virittymään tietoisuuteen jolla on kyky vakiinnuttaa “maailman neljä kolkkaa”; kyky vakiinnuttaa raamit sille miten valitset hahmottaa todellisuudenkuvaasi. Valitsemasi maailmankuvan on tarkoitus ilmentää ja heijastaa omaa yksilöllistä käsitystä Ikuisesta Itsestäsi. Kohtaamasi maailman on tarkoitus olla sinun itsesi näköinen – sen sijaan että vain tyytyisit myötäilemään mitä lauma tai heimo tai kulttuuri tai traditio pitää soveliaana totuutena. Tähän kontemplatiiviseen vuodenaikaan, Ketu Vesimiehessä ohjaa meitä muistamaan yhteisöllisiä saavutuksia kollektiivisesta menneisyydestämme, vaistomaisten taipumusten muodossa. Sen vastapolariteettina Rahu Leijonassa herättää vahvaa evolutionääristä tarvetta oppia ilmaisemaan ja soveltamaan näitä taipumuksia yksilöllisesti ainutlaatuisella ja Itse-tiedostavalla tavalla. Rajaton Ikuisuus pyrkii eriytymään yksilöllisesti meidän jokaisen kautta, voidakseen kokea ja läpikäydä kaikki mahdolliset näkökulmat siitä mitä kaikkea Elämä voi olla.

Tämän risti-asetelman tarjoama lahja on tavoite-orientoitunut kyky saada asioita aikaan ja homma hoitumaan, kyky tunnistaa mikä on aidosti tärkeää ja kyky jakaa viisautta luovan itseilmaisun kautta. Sitä mukaa (ja vasta sitten) kun ihminen oppii ymmärtämään omaa yksilöllistä luovuuttaan suoran omakohtaisen kokemuksen kautta, hän oppii arvostamaan yhteisöllisesti jaetun ryhmätoiminnan ja aktiviteetin todellista merkitystä.

Haasteena on omaksua tämä niin, että välttää juuttumisen omien intressien ja oman maailmankuvan puolustamiseen, välttää jääräpäisyyden joka hidastaa kehitystä. Liiallinen itseriittoisuus estää hyväksymästä realiteettien muutoksia ja mukautumasta niihin, jähmettää uskomaan että “minun tapani nähdä asiat on ainut oikea tapa.” Vahvasti nousujohteinen Kuun energia Härkä-asemassa rohkaisee lähestymään asioita rennon hyväntuulisella “tiedän mitä minulla on” -asenteella, vailla turhaa stressaamisen tarvetta, ja pyrkien luontaisesti vaalimaan aidosti arvokasta ja sosiaalisesti hyödyllistä. Omien varjojen kohtaamiseen tarvitaan vakaata otetta, rohkeutta muutoksen kohtaamiseen ja halua laskea irti kaikesta mikä ei palvele kehitystä. Näitä lahjoja ja haasteita yhdessä hyödyntämällä löytyy mahdollisuuksia yksilöllisen tiedostamiskyvyn kehittämiseen.

 

Vastaa