Täysikuu 2018.10

Olemisen sietämätön keveys

Oinas on jo pidemmän aikaa saanut edustaa tähtikartalla energiaa joka pistää alulle uutta kehitystä. Kevätpäivän tasauspiste merkkaa ajankohtaa uuden kasvun esiin nousulle, myös inhimillisten kulttuurien kehityksessä. Kristus Jeesuksen aikaan saakka kevätpäivän tasauspiste osui Oinaan tähdistöön, joka siis määritti alkuunpanevan energian luonnetta. Peloton ja rohkea, kilpailunhaluinen ja aggressiivisestikin eteenpäin pyrkivä, jopa riidanhaluinen. Ihanteellisessa tapauksessa tämä läpiporautuva energia kohdistuu omien rajoittuneiden uskomusten ja sisäisten kehityksen esteiden murtamiseen, ei ulkoiseen taisteluun. Oinaan hallitsija on Mars, ja sodan jumalan palvominen ja konsultointi määritti monessa suhteessa Rooman Keisarikunnan kulttuurin luonnetta.

Kristuksen aikoihin kevätpäivän tasauspiste siirtyi Kalojen tähdistöön. Kalojen luonne eroaa huomattavasti Oinaasta. Kalojen hallitsija on Jupiter, gurun ja dharman energia, sisäinen “viisaus joka antaa ilon” kuten sitä Jyotish-sutrissa kuvataan. Kalojen luonne on tietoisuutta kosmisesta verkostosta: hyväntahtoisuus, henkinen yhteys sekä kelluminen äärettömässä kosmisessa meressä. Kristuksen ajoista lähtien uudet alut ovat saaneet ydinsävynsä Kalojen tähdistöstä käsin.

Uutta kehitystä synnyttävän tähdistön täytyy sisältää alullepanevaa energiaa. Oinas oli helppo tunnistaa alkuunpanevana katalyyttinä koska sen oma energia on luonteeltaan niin  aktiivista. Ei kärsivällisyyttä odottamiseen, tarve olla se joka muita ennen pistää asioita käyntiin, halu TOIMIA jopa seurauksista välittämättä. Kalat taas ovat täysin tyytyväisiä voidessan vain… kellua, valua virran mukana, tai vain yksinkertaisesti… OLLA. kun kevätpäivän tasauspiste siirtyi Kaloihin, tämä taipumus alkoi luonnehtia sitä miten uuden kasvun alkua voidaan hahmottaa. Sinä aikana kun Oinas oli tähtikartan johtava energia, ihmisen mieli tuli tietoiseksi uuden alkamisesta ulkoisesti TOIMINNAN kautta; Kalojen aikana ihmisen mieli tiedostaa uuden alkamisen OLEMISEN kautta, tarkkailemalla sisäisesti miten kosmisesta kentästä pulpahtaa jotain esiin – jonka jälkeen Oinas voi tarttua siihen ja tehdä mitä tarvitaan. Ilman Kalojen osoittamaa henkistä suuntaa, Oinaan toiminta on usein päätöntä ryntäilyä. Kun Oinas oli standardi jonka mukaan uuden alkamista arvioitiin, Kalat edustivat passiivista polariteettia – rakenteiden haihtumista, sekä toiminnan pysähtymistä ja irtilaskemista. Nyt kun Kalat ovat johtavana energiana, asioiden alulle pistäminen tapahtuu toisella tavalla kuin aikaisemmin Oinaan kaudella – tai sitä edeltäneen Härän aikana joka vaikutti muinaisen Persian ja Egyptin kulttuurien muotoutumiseen ja kehittymiseen. Kalojen aikakaudella olemme voineet todistaa globaalien kontaktiverkostojen esiinnousun, erilaisten uskontojen veljes/sisaryhteisöjen maailmanlaajuisen leviämisen (maailman ensimmäinen naispuolinen imaami on juuri hiljattain vieraillut Helsingissä), kommunikaatioverkostojen ja globaalin ekonomian digitalisoitumisen, sekä niiden geneettisten rakenteiden kartoittamisen jotka määrittävät kaikkea fyysistä elämää maaplaneetalla.

Kalojen luontainen tapa pistää asioita alulle ei perustu toiminnan tarpeeseen; Kalat eivät halua edes hallinnoida asioita, eivätkä varsinkaan yritä otsa edellä puskea polkua auki läpipääsemättömään ryteikköön, mikä taas tuottaa Oinaalle nautintoa. Kalat mieluummin luottavat armon virtaukseen, pyrkivät virittymään taustalla vallitsevaan yhtenäisyyteen missä eroavaisuudet eivät enää vaikuta, antavat inspiraation siemen vajota mittaamattomaan kosmiseen alkumereen, odottavat sen heräämistä ja kasvamista tulvaksi joka tihkuu jokaiseen älykojeeseen joita arkielämämme on nykyisin pullollaan (mukaanlukien älyteknologialla toimivat leivänpaahtimet.) nämä ulkoiset välineet eivät tietenkään ole itse pääasia, ne ovat vain moderneja ulkoisia ilmentymiä sille tietoisuudelle joka Kaloissa on kaiken aikaa vaikuttanut sisäisesti. Meillä on vielä noin satakunta vuotta Kalojen aikaa jäljellä, mutta tähtitaivaan aikakaudet eivät ole veitsellä leikattuja on/off pisteitä, ne vaikuttavat limittäin ja lomittain ja päällekkäin toistensa kanssa. Samalla kun Kalojen aika on hiipumassa kohti seuraavaa muutoskohtaa, inhimillinen tietoisuus on jo alkanut hakeutua kohti tulossa olevaa Vesimiehen aikaa. Siitä esimerkkinä, sisäiset yhteydet ovat kiihtyvässä määrin hakemassa ilmentymistään sosiaalisten verkottumisten kautta, missä asioita pistetään alulle synnyttämällä globaali kulovalkea jonka “viruksenomaista” leviämistä on vaikea tai mahdoton pysäyttää.

Seuraavan asian selittäminen vaatisi pienimuotoista astronomista artikkelia, joten tyydyn vain sanomaan: syyskuun lopun täysikuu aloittaa jakson missä yhdistyy sekä Kalojen että Oinaan ominaisuudet. Auringon polku kaukaisia tähdistöjä vasten määrittää 12 aurinkomerkkiä (Oinas, Härkä, Kaksoset jne.); kuun kiertorata kaukaisia tähdistöjä vasten määrittää 27 Nakshatraa (Aswini, Bharani, Krittika jne.). Näissä puhutaan kahdesta eri näkökulmasta samoihin kaukaisiin tähdistöihin, ja tästä syntyy kaksi toisistaan eroavaa tarkastelutasoa, jotka ovat tietyssä kulmassa toisiinsa nähden eivätkä siis päällekkäin. Tämän syyskuunlopun täysikuu tapahtuu SEKÄ Oinaan merkissä ETTÄ Nakshatrassa nimeltä Uttra Bhadrapada joka sijaitsee Kalojen tähdistössä. Kalojen ja Oinaan energioiden yhdistäminen synnyttää intensiivisen sisäisen tietoisuuden joka hakee aktiivisesti ulkoista ilmentymismahdollisuutta. Kärsimätön ja hätäinen tarve löytää läpimurto, voi tuntua intensiivisenä sisäisen paineen kasvamisena. Helppo tunnistaa tahdon paisuminen sisimmässä ja samalla helppo kadottaa näkyvistä tavoite. “Bhadra” nimessä Uttra Bhadrapada  tarkoittaa “Siunattu”; tarve sitoutua ja päästä käsiksi elämän kosmisiin perusteisiin, tarve palvella omalla elämällä eikä takertua asioihin – tyypillistä Jupiterille joka hallitsee Kaloja. Ja samalla intensiivinen kyky ilmaista itseä ulkoisesti, koska se erityinen Uttra Bhadrapadan osa mihin täysikuu osuu on Marsin hallinnassa.

Tämän asetelman haaste on siinä miten täysikuu kohdistaa painetta ja tuottaa stressiä Merkuriukselle. Merkurius auttaa seulomaan läpi elämän vaihtoehtoja ja optioita, tunnistaa ja hyödyntää sitä’ mikä toimii ja deletoida kaikki muu. Kuu haluaa, että tulet ravituksi, että tunnet olevasi rakastettu. Pistä merkille milloin heikko itsetunto ehkä nostaa päätään, missä ilmenee taipumusta kopioida ja imitoida toisten menestystä  ja saavutuksia sen sijaan että kuuntelisit omasta sisäisyydestäsi nousevaa ainutlaatuista inspiraatiota. Sen sijaan, että yrität nähdä elämän sellaisena kuin niin kovasti haluaisit sen olevan jotta voit tarttua toimeen ja polttaa energiaa (Oinaan tapa), ota aikalisä ja kuuntele ikuisuuden kaikuja, tunnustele miten syvempi armon yhteys virtaa (Kalojen tapa), sitten tiputa Jupiter-viisauden “Entä jos…?” siemen äärettömän tietoisuuden kenttään – ja odota valon vaihtumista vihreäksi.

 

Vastaa