Täysikuu 2018.09

Kaaoksen sietämätön keveys

Täysikuu toteutuu elokuun lopussa Kaloissa, jota Aurinko valaisee Neitsyen tähdistöstä käsin. Aurinko edustaa Todellisen Itsen Tietoisuutta, “Suurta Sielua” Jyotish-termeillä ilmaistuna. Täysikuu on tuon tietoisuuden heijastus ihmisen aistillis-ruumiillisessa olemassaolossa, ihmisen mielessä. Kun Kalat ja Neitsyt kytkeytyvät toisiinsa tässä asetelmassa, aktivoituu koko tähtitaivaan ja Jyotish-kartan potentiaalisesti vahvimmin eheyttävä ja henkistävä aspekti.

Kalojen puoli edustaa tässä polariteetissa Ääretöntä henkistä olemassaoloa, puhdasta kokemusta jota ei voi rajata eikä rajoittaa. Kosminen valtameri jossa ei voi erottaa minkäälaista eriytymistä – ei edes ajatusta siitä missä yksi pisara loppuisi ja toinen alkaisi; toistaiseksi manifestoitumaton äärettömän kaikenkattava alkuvoimainen potentiaali.

Neitsyt on polariteetin se puoli missä ääretön henki muuttuu konkreettisesti ilmeneväksi tietyn rajatun muodon ja hahmon kautta, tietyssä paikassa tietyn pituiseksi ajaksi. Elämän puutarha joka tarvitsee lakkaamatonta hoitoa, perkaamista, karsimista, muokkaamista, kastelemista ja jalostamista, voidakseen kukoistaa ja tuottaa suloista hedelmää ja konkreettista nautintoa. Parhaimmillaan Neitsyt -puutarhan hoito on antautumista viattomuudelle, suostumista siihen miten Kalojen valtameren mainingit huuhtovat sisään ja tulvivat, saavat karun ja kuivan aavikon kukkimaan. Pahimmillaan kitkemisen ja perkaamisen tarve tuottaa yritystä kontrolloida materiaalista olemassaoloa rationaalisen, analyyttisen manipulaation avulla, aina geneettiselle tasolle asti. Sekä suostuminen että manipulointi hyödyntävät välittävää kanavaa joka sallii Kalojen Rajattomuuden virrata ja muuntua Neitsyen Rajallisuudeksi – joka on konkreettisesti koettavissa ihmisen keskushermoston ja fyysisen aistijärjestelmän kautta.

Nykyaikainen neurologinen tutkimus on sitä mieltä, että kaaos on se voima josta biologinen neurologinen kapasiteettimme kumpuaa. Kaaos ei tarkoita epäjärjestystä vaan järjestystä jota on vaikea ennakoida. Kaaoksessa vaikuttaa ilmiö nimeltään “attraktori” eli “puoleensavetäjä”, niinkuin magneetti joka virittyy vetämään puoleensa nimenomaan tietynlaisia asioita. Kaaos pyrkii ajan kuluessa hakeutumaan näitä attraktori-tiloja kohti. Tämä on se miten kaaos kehittyy. Hermokytkennät eivät ole staattisia, vaan “vaeltelevat” ennalta arvaamattomalla tavalla. Meissä on jotain, mikä lakkaamatta skannaa ja seuloo läpi Potentiaalin Kentän ehtymättömiä mahdollisuuksia, kunnes lukkiutuu siihen mikä sillä hetkellä parhaiten vastaa tietoisuutemme fokusta. Kun fokus löytyy, aistimme alkavat tuottaa meille konkreettista kokemusta joka vastaa attraktori-tilaa. Tätä kutsutaan “kaaoksen kesyttämiseksi”.

Genetiikan ja DNA:n tasolla asiat muuttuvat kiehtoviksi. Neurotutkijat eivät enää puhu vain yhdestä DNA-rihmasta, vaan kahdenlaisesta geenistöstä ja DNA:n kahdenlaisesta tavasta toimia. “Aktuaalinen” (tämänhetkinen, olemassaoleva) toiminto varastoi evoluution menneisyyttä ja sen saavutuksia, ja “Potentiaalinen” (mahdollinen) toiminto ylläpitää avointa tilaa joka on valmis vastaanottamaan impulsseja seuraavan mutaation alustamiseksi. Yksilöllisen ihmisen genetiikka kytkeytyy intiimillä tavalla universaaliin mahdollisuuksien varastoon, tavalla jota ei rajoita sen enempää sijainti tilassa kuin ajankohta. Ympäristön tuottama kiteytynyt perimävaikutus, ja mahdollisten muutosten luova uusintaminen sulautuvat yhdeksi ehtymättömäksi evoluution seikkailuksi. Inhimillinen DNA näyttää tekevän kahta asiaa samanaikaisesti: se on sekä rakenteellisesti kiinteä että evolutionäärisesti avoin; ei rajoitu siihen yhteen paikkaan missä koemme yksilöllistä arkista olemassaoloamme vaan kytkee “potentiaalisen minuutemme” joka paikkaan jokaisessa ajassa samanaikaisesti; ja sen lisäksi vielä selaa ajan virtaa menneisyyden ja tulevaisuuden välillä edestakaisin, samanaikaisesti. Meidän inhinmillisyytemme ei edusta vain meitä erillisinä yksilöinä, vaan elämää kokonaisuutena. Meidän olemuksemme ydin on universaalin yksilöityminen ihmiseksi, vapauttavan oivalluksen kautta missä ihmisen näennäinen minuus väistyy.

Neurologiassa tapahtuva “vaeltelu” joka lakkaamatta skannaa ehtymättömiä mahdollisuuksia, on tyypillistä Merkuriuksen toiminnalle Jyotish-astrologiassa. Kun tämä vaeltelu alkaa vakiintua kohti tiettyä attraktori-tilaa, versot alkavat työntää kasvuaan ylös maaperästä Neitsyt-merkin alueella jota Merkurius hallitsee. Elokuun täysikuu korostaa ja alleviivaa tätä prosessia: Aurinko ja Merkurius tuottavat asetelman nimeltään “parivartana jooga” eli kytkeytyvät toisiinsa tavalla joka tuplaa Merkuriuksen energian, ja Merkurius puolestaan lähes tuplaa Kuun vaikutuksen. Tämä ilmenee ulospäin kahdella tavalla: ensinnäkin, on helpompi tunnistaa mitä tämän maailman tarjoamista mahdollisuuksista kannattaa hyödyntää, ja toisaalta, on helpompi tunnistaa miten näitä tilaisuuksia kannattaa hyödyntää paremman maailman luomiseksi, kaikkien asianosaisten yhteiseksi hyväksi.

Perinteisten uskomusten mukaan “sisäinen skannaus” lukkiutuu johonkin mitä mielessämme syntyy joko aistihavaintojen tai menneisyyden muistojen pohjalta … mutta miksi rajoittua vain siihen? Miksi emme pohdi “muistoa tulevaisuudesta” jota ei ole vielä tapahtunut, ja luo siitä attraktoria? Perinteisistä uskomuksista käsin olemme tottuneet käsittelemään elämää “työntövoimalla”, eli polttamaan suuren määrän energiaa saadaksemme puskettua itseämme kohti tavoitetta. Saavuttaminen ja aikaansaaminen tapahtuu “minun voimani, minun kestävyyteni” ja “minun suorituskykyni” varassa, joten tämän ajattelun mukaisesti voiman tai kyvyn puute tarkoittaa “minun epäonnistumistani”. Attraktorit ja Vetovoima kuvaavat toisenlaista elämän perusasennetta. Voidaksemme saada aikaan, meidän on tarpeen synnyttää aktiivinen “attraktori” sitouttamalla huomiota ja fokusta haluttuun lopputilaan, sitten odottaa “vetovoiman” kasvamista niin että se alkaa vetää meitä haluttua kokemusta kohti, ja nauttia kyydistä. Kun Kalojen tähdistön valtameren mainingit tulvivat sisään, on aika tehdä valinta: joko eristää ja hallita – tai, antautua seikkailuun ja tutkia miten elämä haluaa elää itseään meidän kauttamme, tänään tässä paikassa ja näissä nahkoissa. Entä jos… se mitä todella olet, on jo nyt enemmän kuin mitä mielesi koskaan pystyy kuvittelemaan sinun olevan?


Lisälukemista:
O’Nuallain, S. Zero power and selflessness: what meditation and conscious perception have in common. Cognitive Science 4, 49-64, 2008.
Korn, H. & Faure, P. Is there chaos in the brain? 2001.
Kelly Clancy: Your Brain Is On the Brink of Chaos, Nautilus science magazine, july 2014.
Eva Jablonka and Marion J. Lamb. Evolution in four dimensions, 2005.

 

Vastaa