Täysikuu 2018.08

VALOT JA VARJOT

Heinäkuun lopun täysikuu, joka on myös kuunpimennys, toteutuu Vesimiehen tähdistössä. Aurinko säteilee valon impulssia Leijonan tähdistöstä eli omasta valtakunnastaan käsin. Aurinko ja Rahu ovat yhdessä, joten kohtaamme valoa joka loistaa ihmiskunnan “varjojen” läpi – “pimeää valoa” kuten sitä Jyotish-teksteissä nimitetään: kaikenlaisia väärinymmärrettyjä näkemyksiä sen suhteen miten meidän pitäisi luoda maan päälle valtakuntaamme. Sen todellinen tarkoitus on olla meidän “rakkauden tekomme”, oman olemuksemme ytimen esiin tuominen, “valon siementen” levittäminen kautta koko universumin. Aurinko Leijonassa on vahva mutta Rahun läpi suodattuessaan se paljastaa enemmänkin egon tarvetta näyttää vahvalta. Nuorekas, ikuinen lapsen energia joka haluaa kaiken ja haluaa sen nyt heti. Joko energinen ikiliikkuja tai luovuttaja jota ei voisi vähempi kiinnostaa koska jos ei saa täydellistä niin miksi vaivautua ollenkaan?

Tämän lisäksi Venus on heikentyneessä tilassa Neitsyen tähdistössä; tämä on kuin tilintarkastajan  käsitys rakkaudesta: jos kohta 1 ja 2 täsmäävät, eivätkä nollaa kohtaa 3 joka synkronisoituu kohdan 4 kanssa, niin yhtälön ratkaisuna on “rakkaus.” Siistiä ja turvallista, mutta oman todellisen arvon tunnistamista ei käsitellä tässä yhtälössä ollenkaan. Tässä asetelmassaan Venus eliminoi elämästä kasvuhaasteet jotka voisivat keikuttaa venettä ja tuottaa järkytyksiä, Venus eliminoi kriisit ja tuottaa mukavaa helppoa elämää. Sivutuotteena syntyy valheellinen mukavuudentunne ja takertuminen aistilliseen elämään.

Aurinko ja Rahu kohtaavat Aslesha Nakshtrassa, joka on “Kietoutuja”, Käärme jonka varassa Vishnu-jumala eli Universumin Alkuvoima lepää. Asleshaa hallitsee Merkurius  – joka hallitsee myös heikentynyttä Venusta (kts. ed. kappale), ja Merkurius on Leijonassa yhdessä Auringon ja Rahun kanssa. Tämä nostaa esiin tärkeää näkökulmaa: se mikä ulkoisesti näyttäytyy valheellisena mukavuutena ja helppoutena, saa todellisuudessa alkunsa syvällä Universumin Alkuvoiman Kentässä. Käärme joka kietoutuu jonkin ajatuksen ympärille on henkinen samaistumisen voima joka luo todellisuuksia, joten kysymys kuuluu “minkä ympärille annat oman identiteettisi kietoutua?” – se manifestoi sitten sinulle kokemustasi todellisuudesta. Riippuen siitä missä Askendantin piste omalla syntymäkartallasi sijaitsee, tämä kaikki voi sinun elämässäsi nostaa “rakkauden varjoja” esiin, liittyen joko omanarvontuntoon tai perhesuhteisiin tai kotiasioihin tai luovuuteen tai parisuhteisiin tai dharmaan tai uraan tai sosiaalisiin verkostoihin tai kuluihin ja kustannuksiin.

Kuu ottaa tämän säteilyn vastaan ja valottaa sillä Vesimiehen aluetta. Yhdessä Ketun kanssa täysikuu ilmenee kuunpimennyksenä. Pimennys vahvistaa esiin nousevaa energiaa ja asioita, ja samalla “hämärtää” niitä joten taipumusten ja haasteiden tunnistaminen edellyttää tietoisempaa huomion fokusoimista siihen mitä haluat tunnistaa. Ketu pyrkii verhoamaan asioita sosiaalisten verkostojen ja vuorovaikutuksen sekä sosiaalisen hyväksynnän hakemisen muotoon.

Ketu ja Kuu kohtaavat toisensa Shravana Nakshatrassa, jota Kuu itse hallitsee. Shravana tarkoittaa “henkisten ideoiden” yhdistämistä “maallisiin polkuihin”. Totuuden kuuntelemista omasta sisäisyydestä käsin ja kysymyksen esittämistä “Miten sovitan tämän yhteen sen kanssa mitä olen tekemässä? Miten tätä voidaan ylläpitää ja jalostaa käytännön elämässä?” Shravana demonstroi kontaktin ja yhteenliittymisen voimaa joka luodaan ruumiillisen elämänkokemuksen tasolla (samhanana shakti). Tästä piirtyvää laajempaa kokonaiskuvaa voi kiteyttää näin: Aurinko on alkuperäinen impulssi valtakunnan luomiseksi; Kuu muuntaa tämän impulssin materiaalisiksi tarpeiksi jotka pitäisi saada tyydytettyä; ja Shravana luo sosiaalista yhteisöä, kytkemällä kunkin yksilön siihen mikä on hänen oma elämänpolkunsa. Riippuen siitä missä Askendantin piste omalla syntymäkartallasi sijaitsee, tämä impulssi voi pyrkiä sinun elämässäsi todentumaan omassa läsnäolossasi tai toimeentulossasi tai perhesuhteissasi tai riskinottokyvyssäsi tai liikkumisvapaudessasi tai taiteellisessa itseilmaisussasi tai koulutustarpeissasi ja palvelualttiudessasi tai henkisyydessäsi tai konkreettisissa saavutuksissasi tai sosiaalisessa tunnustuksessasi tai altistumisessa vieraille kulttuureille.

Rahu – Ketu kuunpimennys ei tarjoa juurikaan mahdollisuuksia suorittaa mitään suuria tekoja asioiden “fiksaamiseksi.” Mars on myös Vesimiehessä joten sosiaalisten ryhmäkontaktien yhteydessä voi helposti herätä tarve tarttua asioihin ja tehdä jotain. Mutta Ketun ansiosta tällä saavutetaan yleensä vain turhautumista. Paras tapa reagoida tähän vaikutukseen on lyhyesti sanottuna:

t a r k k a i l e   ja   s i e d ä t ä.

Käytä hyväksesi tilaisuutta antaa itsellesi tilaa tiedostaa selkeämmin mitä on tapahtumassa. Jos kohtaat jotain mihin voit vaikuttaa, hoida se mahdollisimman vaivattomasti, takertumatta odotuksiin mistään erityisestä lopputuloksesta. Varsinkin kannattaa pysytellä muutaman käsivarren mitan päässä siitä mitä mieltä toiset ovat sinun saavutuksistasi tai niiden puutteesta.

Vastaa