Täysikuu 2018.05

IHMISENÄ OLEMISEN PERINTÖ

Täysikuun aika tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Maallisessa elämässä ihmisille tarjoutuu mahdollisuus integroida ja luoda tietoinen, eheä tasapainon olotila oman ajattelunsa, tuntemisensa ja tahtomisensa suhteen. Aurinko edustaa alkuperäisen katoamattoman Ikuisen Hengen säteilyä. Jos vain pystyisimme tuomaan tuon tietoisuuden maalliseen elämään puhtaassa muodossa, mikä paratiisi siitä syntyisikään, eikö? Ihmiselle on annettu lahja: mahdollisuus inkarnoitua fyysiseen maalliseen elämään, missä voimme havahtua tiedostamaan oman minuutemme ja itsemme sellaisena kuin todella olemme. Mitä me tarjoamme vastineeksi? Mielestäni meidän ”velkamme” ihmisenä on oppia ylistämään tätä elämää joka meille on lahjoitettu, syleillä sitä kiitollisuudella. Siinä on meidän inhimillinen perintömme.

Kuu edustaa mielen peiliä. Se miten me vaikutamme omalla ajattelullamme, tuntemisellamme ja tahtomisellamme muuhun luomakuntaan ja koko universumiin, heijastuu takaisin tämän peilin kautta. Täysikuun aikoina tämä tapahtuu erityisellä tavalla. Täydenkuun aika voi nostaa maan vesistöjen vuorovesiä +50% normaalia enemmän, ja me voimme kokea samanlaisen ”tulvan” omassa sisimmässämme täysikuun vaikutuksen aikaan – kysykää vaikka sairaanhoitajilta ja lääkäreiltä jotka tekevät vuoroja sairaalan ensiapupolilla täydenkuun aikoina. Ajattelumme ja tuntemisemme ja tahtomisemme impulssit, jotka normaalisti pysyvät piilevinä, kohoavat kuin korkinpalat kellumaan päivätietoisuuden pinnalla täydenkuun päivien aikana.

Tästä alkaa hauskin ja mielenkiintoisin puoli asiassa. Jos meillä ei ole mitään halua kehittyä ja kasvaa ihmisinä, niin kaikki nämä pintaan nousevat ”jutut” tuottavat kuukausittain toistuvan suuren rasitteen; joten miehetkin kokevat rytmisesti toistuvat fyysiset ja emotionaaliset ja mentaaliset ”kuukautiset”. Mutta kun olemme kiinnostuneita jalostamaan luonnettamme ja ottamaan vastuuta omasta kehittymisestämme ihmisenä, pystymme tietoisesti hyödyntämään tätä rytmiä. Kuu edustaa peiliä ja se minkä näemme ulkoisesti heijastuvan siitä, on Auringon valo. Mutta näennäisyyden takana tapahtuu seuraavaa: Kuun peili paljastaa meidän oman ajattelumme ja tuntemisemme ja tahtomisemme piilevät varjopuolet sekä meille itsellemme että koko universumille; kaikki mikä meissä on normaalisti piilossa, hiipii täysikuun aikana esiin koloistaan. Jos emme tee näille asioille mitään, niin ne ovat sitten sitä minkä tarjoamme ”kiitollisuutemme osoituksena” vastalahjaksi, meissä provosoituvien sokeiden reaktioiden muodossa. Täysikuun aikana nämä meistä heijastuvat taipumukset kuitenkin saavat Auringon taholta kirkkainta mahdollista ”sädehoitoa”, Aurinko auttaa meitä puhdistamaan sen vastalahjan jota haluamme tarjota henkiselle maailmalle. Aurinko valaisee meidän sisimpämme pimeimpiäkin nurkkia ja paljastaa siellä lymyävät varjot – ja tämä myötätunnon loiste on armotonta koska emme pysty edes katsomaan siihen suoraan, pystymme ottamaan sitä vastaan vain sopivan kokoisissa annoksissa heijastuksina. Täysikuun jaksot ovat erityisen suosiollisia aikoja tehdä mitä hyvänsä haluamme tehdä sille minkä suhteen meidän on tarpeen tehdä jotain, omassa sisimmässämme.

Tämänkertainen täysikuu valaisee Skorpionin tähtimerkkiä, joka on egon aluetta. Muinaisessa astrologiassa tätä pidettiin alueena jota edusti kaksois-symboli: skorpioni ja kotka. Skorpioni on pieni hämyhäkkien sukuun kuuluva otus jonka kova kuoripanssari suojelee sitä ympäristön vaikutukselta; vähän niin kuin sokea rapu jolla on myrkkypistin, ja joka viihtyy pimeissä koloissa tai autioissa erämaaolosuhteissa. Lisäksi sen hengissäpysymistä auttavat yliherkät jalkakarvat jotka poimivat maavärähtelyn muodossa liikettä pitkien matkojenkin päästä, sen avulla skorpioni paikallistaa saaliinsa. Kotka on olento joka viettää aikaansa avoimessa ilmatilassa, liitelemällä mahdollisimman lähellä Auringon valoa missä se hahmottaa alhaalla avautuvan laajan maaston yhdellä silmäyksellä. Muinaisen kansanviisauden mukaan kotkan höyhenet ovat materialisoituneita Auringon ajatuksia. Nämä kaksi olomuotoa edustavat kahta ääripäätä jotka eivät koskaan voi mukautua toisiinsa. Meidän onneksemme skorpionit eivät kasvata siipiä eivätkä lentele ympäriinsä, mutta kotka ei myöskään pystyisi nauttimaan elämästään ”maadoitettuna.” Nämä molemmat ääritaipumukset ovat olemassa meidän kaikkien ajattelussa, tuntemisessa ja tahtomisessa. Vain ihmisolennolla on kyky yhdistää nämä taipumukset keskenään toimivalla ja eheyttävällä tavalla; vain tietoinen ihminen pystyy laskemaan yhteen yksi plus yksi ja saamaan siitä kolme – synnyttämään luovan valinnan avulla jotain mitä ei vielä ole aikaisemmin ollut olemassa vaikka se yhdistää molemmat ääripäät. Ihmisolentoina meillä on kyky valita mitä taipumuksia haluamme vaalia ja missä tarkoituksessa, ja täysikuu Skorpionissa valmistaa meitä juuri tähän.

Tämänhetkisen täysikuun loisteeseen yhdistyy myös Jupiterin vaikutus: sisäinen viisauden valo joka haihduttaa tietämättömyyden pimeyden. Jupiter antaa lahjaksi kyvyn nauttia siitä miten voimme tehdä hyvää, jos valitsemme ottaa tämän lahjan vastaan. Jupiterin lahja auttaa meitä elämään oman sisäisen ”neroutemme” mukaisesti, toteuttamaan omaa sisäistä tarkoitustamme. Tässä ei ole kyse kyvyistä eikä taidoista, vaan siitä millaisena jokainen luonnostaan syntyy maan päälliseen elämään. Sana ”nerous” (genius) alkujuuret viittaavat sekä valvovaan suojelushenkeen (geni) että perinnölliseen taipumukseen eli genetiikkaan (gene). Oman neroutensa toteuttaminen on sitä miten sinä elät parasta mahdollista elämää mitä voit kuvitella, miten elät sen mukaan mitä koet parhaimmillasi olevasi, miten elät ”panttaamatta” sitä mitä sinulla on annettavana, miten elät ottamalla vastuun omista peloistasi ja rajoituksistasi ja ylös-nousemalla niistä. ”Olla nero” tarkoittaa siis omata rohkeutta elää oma elämänsä sydän avoinna, viattomuudesta käsin. Nerous voi kukoistaa hyvin vaatimattomissa ja arkisissa olosuhteissa, sisäisenä inhimillisen elämän ilona joka säteilee puhtaasti vain sen vuoksi että voit kokea olevasi elossa ja liitää korkealla oman tarkoituksesi siivittämänä. Mutta… usein kun ihmiset yrittävät ymmärtää tätä, he alkavat puhumaan elämästä missä kaikki tulee valmiina ilman että tarvitsee ottaa vastuuta omista valinnoista, elämä missä voi tehdä mikä milloinkin miellyttää ilman että tarvitsee rasittaa itseään miettimällä tekojensa seurauksia, elämä jossa ei ole ”huolta huomisesta”. Mutta onko tämä sellaista mikä todella inspiroisi sinua elämään täysillä? Sellaista mikä saisi sinut tuntemaan kutkuttavaa hyvänolon tunnetta siitä että voit olla elossa, että voit olla se kuka todella olet? Entä jos lisäämme tähän yhtälöön ajatuksen ”itsekurista” – ENKÄ tarkoita sillä minkäänlaista asketismia, en itsensä kieltämistä, en itsensä rajoittamista, en ”selibaattia” missään muodossa. Pystytkö kokemaan iloa ja hyvää oloa tietoisesti ja tarkoituksella harjoitetusta itsekurista? Pystytkö ymmärtämään mitä se tarkoittaa? Ainoastaan tietoisesti ja tarkoituksella harjoitettu itsekuri auttaa kuromaan siltaa niiden kahden ääripään välille mitä skorpioni ja kotka edustavat; vain tietoisesti valittu itsekurin harjoittaminen auttaa avaamaan neroutemme ”geenilukon” ja hedelmöittämään siellä odottavan inhimillisen kehityspotentiaalin siemenen.

Vastaa