Täysikuu 2018.04

TASAPAINON TIETOINEN LUOMINEN

Pääsiäisen täysikuu osuu pisteeseen, missä kosminen Vaaka -energia hakee harmonian luomista. Tasapainoa tuottava piste on aurinko Oinas -merkissä, missä kevätpäiväntasaus sijaitsi silloin kun Kristus inkarnoitui maan päälle 2000 vuotta sitten. Hypätään suoraan Vaaka-merkin syvempään haasteeseen: yhtäällä, miksi meidän pitäisi omistaa niin paljon huomiota kaikelle maailmassa ilmenevälle epäharmonialle, kun toisaalta puhtain henkisyys on kaikista ristiriidoista vapaata täydellisen harmonista olotilaa?

Ajan kuluessa tapahtuvat kehitysprosessit toteutuvat aina tasapainottamalla polariteetin vastakohtia. Ihmiselämän tarkoitus on harmonisoida polariteetteja itsensä kautta, ei synnyttää uusia vastakkainasetteluja. Polariteetit tasapainotetaan nousemalla toisilleen vastakkaisten näkökulmien yläpuolelle. Ihminen joka elää vielä takertuneena kaksijakoiseen dualismiin, kykenee synnyttämään vain lisää kaksijakoisuutta, eikä pysty toimimaan tasapainoa välittävänä tekijänä. On tarpeen vapautua binäärisen ajattelun mentaalisista kahleista, opetella laskemaan kahdesta kolmeen. Oppia virittymään Ikuiseen Hyvään joka edeltää kaikkia polariteetteja, Pyyteettömään Harmoniaan missä kaikki vastakohtaisuudet katoavat koska ne eivät alunperinkään olleet todellisia. Kun kohtaamme elämässä kaaosta ja järjestystä, on helppo kuvitella taistelevansa järjestyksen puolella kaaosta vastaan – mutta maailmankaikkeus ei toimii niin. Inhimillinen elämä on vaihtelevasti sekä kamppailua kaaosta että kamppailua järjestystä vastaan, ja vasta kun opimme tietoisesti pitämään oman sisäisen tilamme vakaana tämän karusellin keskipisteessä – aito Rakkaus ja Myötätunto pääsevät nousemaan esiin.

Kirves sanoi puulle:
“Minä voin tehdä sellaista, mikä sinulle ei ole mahdollista,
minä voin kaataa sinut, mutta sinä et minua.”
Silloin puu sanoi kopealle kirveelle:
“Vuosi sitten otti eräs mies puun,
josta valmisti sinun vartesi
toisella kirveellä minun rungostani.”
                Steiner: Sielun koettelemus

Meidän on tarpeen oppia ymmärtämään ”varjoja” jotka osoittavat tietä henkisyyden kasvuun. Ne eivät ole meistä erillisiä asioita, eivätkä ne uhkaa omaa arvoamme ihmisenä millään tavalla, päinvastoin. Ne eivät ole vihollisia joten niitä vastaan ei tarvitse taistella, niitä ei tarvitse valloittaa eikä voittaa. Ne palvelevat ihmisen evoluutiota tiettyyn pisteeseen asti; ne ovat yhteisen inhimillisen perimämme keskeneräiseksi jääneitä elementtejä, jotka eivät pysty enää seuraamaan perässä kun ymmärrys omasta olemuksestamme avartuu uudelle tasolle. Nämä varjot eivät ole esteitä, vaan jotain mikä on uhrannut osan itsestään jotta ihminen voisi oppia tiedostamaan itseään laajemman henkisen kokonaisuuden osana. Elementtejä jotka ihmisen on omassa sisimmässään tunnustettava, hyväksyttävä, kuitattava ja vapautettava.

Ihmiskunnan tietoisuus on kasvanut ulos lastentarhasta. On aika itse alkaa kouluttaa itseämme sellaiseen henkiseen tiedostamiseen minkä kanssa haluamme elää, antaa maailman huuhtoa lävitsemme samalla kun pysymme tietoisen vakaasti omassa Totuudessamme. Tämä tasapainottaminen ja varjojen eheyttäminen voi nykyisin tapahtua vain ja ainoastaan meidän tietoisen valintamme seurauksena.

Meidän ajallemme on ominaista se miten riippuvaiseksi olemme tulleet sanojen rationaalisen merkityksen ymmärtämisestä. Olemme oppineet kuvittelemaan, että merkityksen tietäminen olisi yhtä kuin totuus. Nyt on aika kasvaa tästä uskomuksesta ulos, oppia kuuntelemaan käsitteiden takana piilevää henkeä, joka naamioituu jokapäiväisen elämämme tapahtumien ja olosuhteiden hahmoon. Bhagavad Gitassa  Krishna opettaa Arjunalle inhimillisen älyn henkistämistä: miten reagoida käytännön elämään tietoisesti valitulla täsmällisellä ajattelulla, joka synnyttää mahtavan todellisuutta manifestoivan voiman. Patanjalin Joogasutrien käännöksessään Savitr & Usas  kuvaavat miten voimme ”surfata” tasapainottavalla ajatusvirtauksella takaisin Itseemme, kun elämää vastustavat voimat pyrkivät kiskomaan meitä pois tasapainosta; miten voimme tasapainottaa kieroutuneiden ajatuskoostumien vaikutusta värväämällä ajattelumme kohteeksi niille vastakkaisia periaatteita.

On olemassa kosminen tietoisuuden taso missä KAIKKI on HYVÄÄ, täysin riippumatta siitä mitä ajattelemme, tiedostavan Olemisen tila missä vallitsee vain Ikuinen Hyvä joka ei kohtaa minkäänlaista vastarintaa eikä uhkaa – Ykseys vailla vertaa. Ja kuitenkin, nykyisen arkikokemuksen tasolla operoi torjuntaa tuottavia elementtejä jotka kahlehtivat meitä ristiriitoihin, pyrkivät niittaamaan meidät tiukasti kontrolloituihin rationaalisiin määritelmiin niinkuin Kristus naulattiin ristille. Nämä ”torjunnan ja kitkan henget” vaikuttavat nykyisen globaalin talouselämän, teknologisen tuotannon ja sosiaalisen kehityksen alalla, perverssin palvelun muodossa jonka tarkoitus on puristaa viimeinenkin tehotippa hyötynektaria inhimillisen elämän ydinmehusta.

Millaista elämä olisi maaplaneetalla, kun reagoimme tietoisesti valituilla ajatuskoostumilla tilanteisiin joissa kohtaamme… kansalliskiihkoilua ja rasismia? Sokeaa uskoa tilastotieteen totuuteen, terveydenhuollon ja sosiaalisen kehityksen alalla? Rationalisoitua vallankäyttöä ja politiikkaa jolla manipuloidaan ymmärrystä siitä kuka hyötyy ja ketä voidaan syyttää milloin mistäkin? Vääristyneitä käsityksiä siitä mitä on aito henkisyys? Entä ryhmäegoistinen hyötyajattelua tukeva rahankäyttö, joka kouluttaa ihmisiä uskomaan että elämä on materialistista selviämiskamppailua josta kukaan ei selviä terveenä hengissä? Tässäpä ajatus jolla minä mielelläni viihdytän itseäni: erotetaan raha ja työnteko kokonaan toisistaan, ja käytetään rahaa arvostuksen mittana sille missä määrin inhimilliset suoritukset tuottavat henkisesti ja sosiaalisesti arvokasta tulosta. Toiveajattelua? Vain jos minun mieleni ja aivoni yksin tällä planeetalla ajattelisivat näitä ajatuksia. Mutta pisinkin manifestoimisen matka alkaa aina yhdestä ainoasta ajatuksesta.

Ehkä koet, että sinulla ei ole mitään mahdollisuutta saada näissä asioissa aikaan minkäänlaista muutosta, joten miksi vaivautua antamaan niille huomiota? Mutta mieti tätä: huomion omistaminen  asialle ja reagoiminen muodostamalla tietoisesti valittuja ajatuksia – ovat kaksi eri asiaa. Jos emme tunnista ja kyseenalaista vääristyneitä ajatusmalleja ja vaikutteita, ne voivat temmeltää vapaasti niinkuin haluavat ja siitä syntyy sitten meidän yhteinen jaettu todellisuutemme. Mutta – meidän on tarkoitus reagoida muodostamalla tietoisia ajatuksia SAMALLA kun omistamme huomiomme vakaasti sille Ikuisen Hyvyyden olotilalle josta kaikki nämä ilmiöt ja niiden näennäiset vastailmiöt ovat alunperin lähtöisin. Se on todellista tietoisen Tasapainon luomista, kurkottamista dualiteetin illuusiosta Ikuisen Hyvän totuuteen – Ascendantin Todellisuuteen.

Vastaa