Täysikuu 2018.03

Elämän sulatteleminen ja asenteiden imeytymishäiriöt

Seuraava täysikuu tapahtuu 2.3.2018 Neitsyeen tähtimerkissä. Koska helmikuu on muita kuukausia lyhyempi, eivätkä kuun jaksot täsmää yhteen aurinko-kuukausien kanssa, maaliskuussa tulee olemaan kaksi täysikuuta.

Me olemme sitä mitä syömme – mutta ei sittenkään ihan. Maallinen käyttövälineemme eli fyysinen kehomme on intiimisti yhteydessä ruuansulatukseen ja ravinnon imeytymiseen. Jooga ja ayurveda kutsuvat fyysistä kehoa nimellä “annamaya kosha” eli “ruoasta tehty kuori”. Mutta ne ravintoaineet joita laitamme kehoomme sisään eivät sellaisenaan muutu kehon massaksi. Ruuansulatusprosessi hajottaa ja pilkkoo syömämme ravinnon, päästäkseen käsiksi siihen ydinainekseen jonka se pystyy transformoimaan solumassaksi (luu, lihas, hermosto, nesteet  jne.) josta kehomme muodostuu. Esim. kalsium jonka määrä kehossa voidaan mitata, ei ole sama kalsium jota syötämme kehoomme ravinnon tai ravintolisävalmisteiden muodossa, vaikka nykyinen ravitsemustiede tarkasteleekin niitä samana. Neitsyeen tähtimerkki edustaa tätä prosessia, missä sisään syötetty aines hajotetaan palasiksi jotta päästään käsiksi sen ytimeen; Neitsyeen merkki hallitsee tähtikartalla sekä ruuansulatusprosessia että suolistoa.

Kalojen merkki ja Neitsyen merkki kytkevät jyotish-kartalla yhteen astrologisen polariteetin kaksi ääripäätä. Neitsyt edustaa kädet-kyynärpäitä-myöten-mullassa konkreettisia ja käytännöllisiä rutiineja, joiden toistuva suorittaminen on tarpeen jotta saamme elämässämme pidettyä sen mitä haluamme siinä olevan. Kalat edustaa sitä miten hyvin eteerinen henkisen Alkulähteen energia vuotaa tiedostamisen kynnyksen yli jokapäiväisen arkielämän kokemiseen. Tämä arkitietoisuuden “tuolta puolen” säteilevä vaikutus ohjaa vahvasti sitä “aineiden vaihtumisen” Neitsyt -prosessia jonka kautta elämä manifestoituu konkreettisesti.

Arkista Neitsyt -prosessia hallitsee elohopeamainen (merkuriaalinen) elementti – sillä on havaittava hahmo joka on kuitenkin hyvin epävakaa, niinkuin elohopea pyrkii ylläpitämään tiettyä muotoa joka kuitenkin kieltäytyy jähmettymästä mihinkään pysyvään hahmoon; se on muoto joka jatkuvasti muuttaa muotoaan. Mitä tarvittaisiin, että ihminen voisi elää tällaisessa jatkuvasti hahmoaan muuttuvassa tilassa, jatkuvasti uutta muotoa hakevassa tilassa, jatkuvasti uudelleen määrittyvässä ja uudistuvassa tilassa – uskomustensa, asenteittensa, ajatustensa, tunnetilojensa ja taipumustensa suhteen? Mitä tarvitaan, jotta ihminen voisi elää yhtä alituisen valmiina uudistamaan persoonallista ja asenteellista muotoaan? Millaista ihmisen elämä silloin voisi olla?

Kalojen puolella sielullis-henkistä olemassaoloa hallitsee Jupiter, joka edustaa jatkuvasti laajenevaa ja avartuvaa valoa joka ei tunne mitään rajoja eikä rajoituksia; ja tämä rajattomuus toimii perustana ja ohjauksena Neitsyt -aspektille, missä fyysinen konkreettinen muoto pyrkii jatkuvasti hakemaan uutta hahmoa, jos se saa siihen mahdollisuuden.

Sekä lääketieteellisessä Jyotish-astrologiassa että Ayurveda-lääketieteessä tiedetään, miten yli 70% kaikista fyysistä vaivoista ja sairauksista on peräisin suolistosta ja ravinnon imeytymishäiriöistä. Nämä ovat Neitsyt merkin hallitsemaan aluetta. Mutta yleensä ihmiset rekisteröivät tuosta asiasta vain sen fyysisen näkökulman ja ajattelevat “ok, syödään siis terveellisempää ruokaa jne.” … ja unohtavat sen, miten Neitsyeen ruuansulatusprosessi ottaa toimintaohjeensa Kaloista mentaalisten, emotionaalisten ja asenteellisten mallien muodossa. Joten asianmukaisempi ja oikeampi tulkinta olisi huomata, että ajatuksemme ja tunnetilamme ja asenteemme ja käytöstapamme ovat vastuussa 70%:sta fyysisiä vaivoja ja sairauksia. Ne ovat sitä mikä määrittää, miten aineenvaihdunta ja ravinnon imeytyminen voi toimia. Jooga- tieteissä tämä on aivan yleistä tietoa. Tämän vuoksi Kalat-Neitsyt akseli edustaa tähtikartan voimallisinta paranemista ja kokonaisvaltaisinta hyvinvointia tuottavaa vaikutusta.

Me “ahmimme” myös ajatuksia ja tunnetiloja ja niihin liittyviä energeettisiä värähtelytiloja. Tämä nimenomaan määrittää hyvin suuressa määrin sen, miten elimistö tulee käyttämään sille syötetyn ravinnon. Ajattele näin: ravinnon ja ruoan mukana me syötämme elimistölle ja aineenvaihduntajärjestelmälle ajatus/tunne -ohjeet siitä miten ruokaa tulee käsitellä, ja mitä sillä on tarkoitus saada aikaan. Jos ravinnon syömistä vauhdittaa ruokarukous tai vastaava ajatus kiitollisuudesta tai ravinnon siunaamisesta, aineenvaihdunnan prosessi ohjautuu sen mukaisesti. Jos syömiseen pistää vauhtia ajatus “niin nälkä että näköä haittaa…” tai “tulis jo se burgeri, on vain 5 minsaa lounasaikaa jäljellä…” niin ruuansulatuksemme poimii hyvin erilaisen ohjaussignaalin. Jos syömme ajatuksella “runsautesi armon tunne antaa elämän…”, niin vaikutus on hyvin erilainen kuin jos syömme jotta “saadaan alta pois että pääsen tekemään kiireellisempiä asioita…” , tai mikä vielä pahempaa: jos haemme lohtua syömisestä koska “kukaan ei rakasta minua.”

Neitsyen pilkkova erittelyprosessi vaikuttaa myös mentaalisen ja emotionaalisen tietoisuuden tasolla, ei vain fyysisen kehon energeettisissä prosesseissa. Täysikuu Neitsyessä pyrkii nostamaan kohdattavaksi eheyteen ja puhtauteen liittyviä kysymyksiä. Eheys niinkuin “olemisen kokonaisvaltainen hyvinvointi”, ja puhtaus niinkuin “ei vääristynyt, ei pilaantunut.” Neitsyt edustaa jyvien seulomista akanoista ja rikkaruohojen kitkemistä; Neitsyt on kyky erottaa mikä on omien odotusten projisointia ja mikä on aidosti totta. Tämän täydenkuun kohdevalon alkuperä on Kaloissa – sielun majakkavalo joka säteilee ikuisesta, kaikkiallisesta, transkendentista Ascendantin Todellisuudesta joka on perusta kaikille todellisuuksille; se mikä meidän maallisesta näkökulmastamme katsottuna vain ON, ja tarjoaa kaiken mitä voidaan tarvita missä hyvänsä mikä on mahdollista OLLA.

Jotta meidän prosessimme elämän sulattamiseksi toimii asianmukaisella tavalla, tulee oppia tunnistamaan Ascendantin todellisuus sellaisena kuin se aidosti on; murtautua ulos mielen luomasta harhasta ja antautua sille Olemisen Totuudelle joka kaiken aikaa vallitsee syvällä omassa sisimmässä.

 

Vastaa